Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.016)

Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Advanced financial accounting” has contents: Intercorporate acquisitions and investments in other entities, consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at more than book value, intercompany inventory transactions,… and other contents.


Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Advanced financial accounting” has contents: Additional consolidation reporting issues, not-for-profit entities, segment and interim reporting, corporations in financial difficulty, governmental entities - introduction and general fund accounting,… and other contents.


Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Corporate finance - The core” has contents: The corporation, introduction to financial statement analysis, financial decision making and the law of one price, the time value of money, interest rates, valuing bonds, investment decision rules,… and other contents.


Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Corporate finance - The core” has contents: Capital markets and the pricing of risk, capital markets and the pricing of risk, investor behavior and capital market efficiency, financial distress, managerial incentives and information, payout policy,… and other contents.


Cập nhật ngành ngân hàng và cơ hội đầu tư VPB

Tài liệu "Cập nhật ngành ngân hàng & cơ hội đầu tư VPB" trình bày cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng, mô hình kinh doanh ngân hàng lý tưởng và chất lượng tài sản. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.


Danh mục các bảng

Tài liệu "Danh mục các bảng" trình bày sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm, sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng và sơ đồ hạch toán doanh thu dùng để biếu, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ. Mời các bạn tham khảo!


Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro

Mời các bạn tham khảo "Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro" để nắm rõ hơn tổng quan về công thức đo lường rủi ro của một tài sản tài chính và các bài tập thực hành. Mời các bạn tham khảo!


Bộ công thức Định giá chứng khoán

Bộ công thức Định giá chứng khoán trình bày kiến thức về giá trị của chứng khoán và các bài tập giúp bạn kiểm tra và thực hành. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo


Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Thanh Hóa

Mục tiêu của nghiên cứu của bài viết nhằm so sánh gia tăng chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa hai phương thức thanh toán định suất và phí dịch vụ tại hai bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng tỉnh Thanh Hóa.


Đề tài: Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị sông Đà tại 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư

Nội dung của đề tài này là giới thiệu về dự án khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà và Chủ đầu tư và nhận dạng rủi ro của chủ đầu tư đối với quá trình thực hiện dự án. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain

Nội dung bài thuyết trình này là phân tích và hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC

Bài viết nêu lên một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán... trong kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kế toán... nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại Việt Nam sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

Bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu gia đoạn 2016-2020 và một số triển vọng cho năm 2018.


Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet

Ebook "Sách lược đầu tư của W.buffet" tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

Bài viết này phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đã tác động đến hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở xác định điểm mạnh và điểm yếu từ môi trường bên trong, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, tác giả xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cần ưu tiên thực hiện đến năm 2020.


Ebook 100 lời khuyên bất động sản khôn ngoan nhất

Ebook trình bày hãy mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới, đừng ngại đầu tư thời gian và mua cái tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN V&N) thông qua việc thu thập số liệu 120 doanh nghiệp và 10 ngân hàng thương mại tại tỉnh Trà Vinh, sử dụng phương phân tích hồi qui.


Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen

Ebook "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!


Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện rõ ở ba nhóm tiêu chí khác nhau, đó là tiêu chí phản ánh tình trạng thể lực; tiêu chí phản ánh trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; và tiêu chí phản ánh phẩm chất đạo đức. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra những đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực ở các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề ra các giải pháp phù hợp cho ngành ngân hàng.


Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

Bài viết trình bày các quy định về kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Qua đó giúp những người làm công tác kế toán phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ của đơn vị, đảm ảo hiệu quả của công tác kế toán nói riêng và toàn ộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung.


Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.


Bài tập Kế toán tài chính 2: Kế toán tiêu thụ

Bài tập "Kế toán tài chính 2" trình bày các dạng bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư tài chính và kế toán phân phối lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt lý thuyết chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung "chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh" trình bày kế toán thành phẩm, nguyên tắc kế toán thành phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Sự hài lòng và trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu trình bày một số khái niệm quan trọng về sự hài lòng, lòng trung thành, chất lượng dịch vụ và các biến điều tiết vận dụng vào bối cảnh dịch vụ ngân hàng ở Hậu Giang, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính định hướng để nâng cao lòng trung thành của khách hàng.


Vai trò của tự do hóa tài chính và chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.


Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Chi nhánh Trà Vinh

Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng là tiểu thương đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh.


Chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết tập trung phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất (HSX) qua 5 tiêu chí của mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ của Parasuraman: Độ tin cậy, sự cảm thông, khả năng đáp ứng, độ bảo đảm và phương tiện hữu hình. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu