Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.006)

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Thanh Hóa

Mục tiêu của nghiên cứu của bài viết nhằm so sánh gia tăng chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa hai phương thức thanh toán định suất và phí dịch vụ tại hai bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng tỉnh Thanh Hóa.


Đề tài: Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị sông Đà tại 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư

Nội dung của đề tài này là giới thiệu về dự án khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà và Chủ đầu tư và nhận dạng rủi ro của chủ đầu tư đối với quá trình thực hiện dự án. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain

Nội dung bài thuyết trình này là phân tích và hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC

Bài viết nêu lên một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán... trong kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kế toán... nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại Việt Nam sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

Bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu gia đoạn 2016-2020 và một số triển vọng cho năm 2018.


Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet

Ebook "Sách lược đầu tư của W.buffet" tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

Bài viết này phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đã tác động đến hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở xác định điểm mạnh và điểm yếu từ môi trường bên trong, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, tác giả xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cần ưu tiên thực hiện đến năm 2020.


Ebook 100 lời khuyên bất động sản khôn ngoan nhất

Ebook trình bày hãy mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới, đừng ngại đầu tư thời gian và mua cái tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN V&N) thông qua việc thu thập số liệu 120 doanh nghiệp và 10 ngân hàng thương mại tại tỉnh Trà Vinh, sử dụng phương phân tích hồi qui.


Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen

Ebook "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!


Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện rõ ở ba nhóm tiêu chí khác nhau, đó là tiêu chí phản ánh tình trạng thể lực; tiêu chí phản ánh trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; và tiêu chí phản ánh phẩm chất đạo đức. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra những đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực ở các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề ra các giải pháp phù hợp cho ngành ngân hàng.


Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

Bài viết trình bày các quy định về kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Qua đó giúp những người làm công tác kế toán phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ của đơn vị, đảm ảo hiệu quả của công tác kế toán nói riêng và toàn ộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung.


Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.


Bài tập Kế toán tài chính 2: Kế toán tiêu thụ

Bài tập "Kế toán tài chính 2" trình bày các dạng bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư tài chính và kế toán phân phối lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt lý thuyết chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung "chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh" trình bày kế toán thành phẩm, nguyên tắc kế toán thành phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Sự hài lòng và trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu trình bày một số khái niệm quan trọng về sự hài lòng, lòng trung thành, chất lượng dịch vụ và các biến điều tiết vận dụng vào bối cảnh dịch vụ ngân hàng ở Hậu Giang, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính định hướng để nâng cao lòng trung thành của khách hàng.


Vai trò của tự do hóa tài chính và chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.


Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Chi nhánh Trà Vinh

Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng là tiểu thương đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh.


Chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết tập trung phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất (HSX) qua 5 tiêu chí của mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ của Parasuraman: Độ tin cậy, sự cảm thông, khả năng đáp ứng, độ bảo đảm và phương tiện hữu hình. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ trong thời gian tới.


Nghiên cứu “hành vi bầy đàn” trên thị trường chứng khoán Việt Nam

bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi bầy đàn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 01/06/2007 đến 30/11/2015 thông qua phương pháp đo lường biến động suất sinh lợi trên hai sàn giao dịch chứng khoán niêm yết TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX).


The impact of market timing on capital structureevidence from Vietnam construction industry

The purpose of this study is to test how equity market timing affects capital structure from the Initial Public Offering(IPO) perspective. The author use Ordinary Least Square(OLS) technique to analyze a data-set of 102 Vietnamese enterprises in the construction industryfor the period from 2006 to 2014.


Tác động của các yếu tố nội bộ đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

Bài viết phân tích các yếu tố nội bộ tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nội dung nghiên cứu gồm các phần như: Cơ sở lý luận, mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Phần cuối cùng là kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách cho nhà quản trị.


Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích tác động của vốn CSH ngân hàng cùng một số yếu tố kiểm soát khác đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.


Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang

Bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang nhằm chỉ ra các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng.


Kết quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam và một số vấn đề đặt ra thời gian tới

Bài viết này sẽ tập trung đề cập các mô hình lý thuyết lựa chọn chế độ tỷ giá. Trên cơ sở đề cập khái quát chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần chú ý trong thời gian tới trong chính sách điều hành tỷ giá.


Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

Cuốn sách 315 Tình huống kế toán tài chính được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được Nhà nước ban hành. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung chính như: tiên và các khoản ứng trước, tài sản cố định, tiền lương và các tài khoản trong tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhân viên kế toán, các bạn sinh viên học môn kế toán tài chính ở các cập độ khác nhau có thể vận dụng phương pháp đối ứng tài khoản để xử lý thông tin Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu cho người đọc các tình huống được sử dụng để xử lý thông tin trong thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; đầu tư tài chính, quà kinh doanh, hàng hóa, chênh lệch tỷ giá hay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin về luật kế toán để người đọc hiểu rõ và nắm vững bộ luật này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: Phần 1 - Đỗ Hữu Vinh

Cuốn sách Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: Phần 1 - Đỗ Hữu Vinh được biên soạn dựa theo tài liệu nổi tiếng của hãng Lloyd (Anh quốc) nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu, cán bộ hải quan, hãng tàu và độc giả quan tâm đến lĩnh vực này có một tài liệu để học tập và tham khảo bổ ích. Phần 1 của cuốn sách gồm có 3 phần: Lịch sử bảo hiểm, bảo hiểm hàng hải và một số điều khoản bảo hiểm hàng hải. Qua mỗi phần, người đọc sẽ khái quát được nguồn gốc bảo hiểm, các nguyên tắc chính và công tác bảo hiểm hàng hải. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN ban hành theo quy định số số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004 nhằm giúp cho đơn vị HCNS thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là chế độ báo cáo tài chính qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi. Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ làm kế toán lĩnh vực HCSN, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên các trường kinh tế tài chính áp dụng, nghiên cứu và tham khảo trong công việc của mình. Để nắm được những thông tin về hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính, mơi các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Volatility Metrics for Mutual Funds
  • 18/11/2012
  • 78.488
  • 733

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu