Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản trị kinh doanh (8.954)

Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Nội dung chính của bài giảng là trình bày loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp, tổ chức bộ máy quản trị trong các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ mua sắm tại doanh nghiệp tư nhân Duy Phát tỉnh An Giang

Đề tài phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khi mua sắm tại doanh nghiệp tư nhân Duy Phát , từ đó tác giả đưa ra hàm ý quản trị DNTN Duy Phát hoàn thiện công tác quản lý, đồng thời đưa ra những chiến lược nhằm thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng công việc của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng

Mục tiêu chung nghiên cứu của đề tài là phân tích nhân tố ảnh hưởng sự đáp ứng công việc của công chức ngành thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề tại tỉnh Hậu Giang

Đề tài tập trung phân tích ba nhóm yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề gồm (1) yếu tố đầu vào, (2) quá trình đào tạo và (3) quản lý đầu ra. Từ kết quả phân tích thực trạng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề, đề tài đã nêu ra những đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề của tỉnh Hậu Giang hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt tại Thành phố Cần Thơ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hòan thiện CLDV để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng khi tham gia các dịch vụ bảo hiểm tại Bảo Việt.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ

Đề tài nghiên cứu 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại siêu thị: phương tiện hữu hình, hàng hóa, độ tin cậy, đội ngũ nhân viên, chính sách tiêu dùng, giải quyết khiếu nại. Thông tin được thu thập bằng cách phỏng vấn 200 khách hàng đã và đang mua sắm tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của chất lượng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ đến sự hài lòng của khách hàng tại Bưu điện tỉnh An Giang

Mục tiêu chung: Nghiên cứu này xem xét tác động của chất lượng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ đến sự hài lòng của khách hàng tại Bưu điện tỉnh An Giang.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định của các hộ nuôi tôm trong việc chọn mua sản phẩm Combax-L của công ty TNHH Virbac Việt Nam trên địa bàn Bạc Liêu Cà Mau

Đề tài nhằm xác định tầm quan trọng của các yếu tố này có ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sản phẩm trị bệnh Combax- L dành cho tôm nuôi tại thị trường hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như thế nào, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp nhà sản xuất, đội ngũ nhân viên kinh doanh đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022

Đề tài tập trung phân tích môi trường bên trong, bên ngoài nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu bên trong, và xác định các cơ hội, thách thức từ bên ngoài tác động đến hoạt động dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu

Đề tài Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu, để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ thư viện và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mục đích của nghiên cứu là kiểm định các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên trong các DNNN hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu chung: Tập trung nghiên cứu các tác nhân của sự hợp tác trong chuỗi cung ứng khoai lang taị huyêṇ Bình Tân, nhâṇ daṇg các điểm nghẽn cuả chuỗi, các cơ hội, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đến với Vườn quốc gia Tràm Chim

Đề tài tiến hành xác định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến với VQG Tràm Chim, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV trong lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ ở quận Ninh Kiều với mục đích xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các DNNVV trong lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các DNNVV ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng quận Ô Môn TP.Cần Thơ

Mục tiêu chung: Xác định, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng quận Ô Môn.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp khi khai báo hải quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá sự hài lòng của Doanh nghiệp khi khai báo hải quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế tại các trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng tại TP Cần Thơ.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động BD GVTH đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng ở các trường TH đối với công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh THPT tỉnh KonTum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác QL của HT về hoạt động KTĐG KQHT môn toán của HS ở các trường THPT tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp QL của HT trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác GVCN lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp QL công tác GVCN lớp ở các trường THPT huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được biện pháp quản lý việc đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác GDHN cho học sinh các trường THPT huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức, quản lý các HĐGDNGLL tại các trường THCS trên địa bàn huyện Chư Păh, đề tài đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở các trường THCS huyện Chư Păh theo hướng tổ chức HĐTNST nhằm nâng cao chất lượng GD trong nhà trường THCS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về “Quản lý công tác BDHSG trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai”, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý BDHSG ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các Trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở Trường Cao đẳng GTVT II. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở khu vực thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) các trường THCS khu vực thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng quy định của chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đổi mới PPDH của các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp QL đổi mới PPDH ở các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh KonTum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác GD NSVH cho HS ở các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

THĂM KHÁM LÂM SÀNG
  • 14/06/2011
  • 77.257
  • 962
Văn hóa - xã hội Chăm part 10
  • 22/10/2011
  • 53.757
  • 458

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu