Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản lý nhà nước (15.880)

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 5838/QĐ-BYT

Quyết định số 5838/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện nay

Khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về quảng cáo và quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Chương 2 - Thực trạng quản lý Nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh từ năm 2008 đến 2011. Chương 3 - Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích của đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo hiến pháp và pháp luật đất đai. Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. Tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất của phường Lê Hồng Phong trong thời gian tới.


Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên

Vốn và công nghệ là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mọi quốc gia và là xu thế của thời đại. Đầu tư nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu, là một lợi thế mà các nước đi sau có thể tận dụng để phát triển thay vì phải mất hàng trăm năm tích luỹ ban đầu. Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Để vượt qua tình trạng đó, phải mở cửa nền kinh tế, khai thác triệt để nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bài viết này đề cập đến vấn đề vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - thực trạng quản lý nhà nước và các giải pháp.


Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài viết Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trình bày thực trạng đình công tại các khu công nghiệp hiện nay, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; lý giải nguyên nhân và một số hạn chế trong việc quản lý nhà nước về đình công. Qua đó, tác giả bài viết đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trình bày trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến mới về nhận thức, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Sự đa dạng nội dung, phong phú hình thức của các phong trào thi đua đã có những tác động tích cực thu hút lực lượng đông đảo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia hưởng ứng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hôi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 5 – ĐH Thương mại

Chương 5 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế phân cấp, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế tập trung, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế song hành.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 7 – ĐH Thương mại

Chương 7 - Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Quản lý nhà nước về tài nguyên đất, quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý nhà nước về môi trường không khí, quản lý nhà nước về môi trường ánh sáng, quản lý nhà nước về môi trường âm thanh, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển.


Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2015

Bài viết gồm 2 nội dung chính: Thứ nhất, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 (Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Về công tác phát triển sự nghiệp); Thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết bài viết.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 2 – ĐH Thương mại

Chương 2 - Nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên, nội dung quản lý nhà nước về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 3 – ĐH Thương mại

Chương 3 - Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên, nguyên tắc của quản lý nhà nước về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 6 – ĐH Thương mại

Chương 6 - Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tiêu chuẩn của phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường, kinh nghiệm một số quốc gia về chính sách quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 1 – ĐH Thương mại

Chương 1 - Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Khái quát về tài nguyên và môi trường, sự cần thiết và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 4 – ĐH Thương mại

Chương 4 - Công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Công cụ kinh tế, công cụ pháp luật và chính sách, công cụ kỹ thuật, công cụ giáo dục và truyền thông môi trường.


Quy hoạch phát triển ngành Du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kết cấu nội dung của Quy hoạch gồm 4 phần: Phần 1-Đánh giá tổng quan tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai; Phần 2-Hiện trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2014; Phần 3-Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phần 4-Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.


Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc các bộ và cơ quan ngang bộ

Bài viết trình bày các đề xuất thực hiện đồng thời các giải pháp: Tạo lập môi trường tự do, dân chủ cho nghiên cứu khoa học xã hội; Cơ chế giao nhiệm vụ nghiên cứu về chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước đối với các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách trực thuộc Bộ; Tự chủ về tổ chức và nhân lực đối với các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách trực thuộc Bộ, nhằm góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách trực thuộc Bộ thời gian tới.


Bài giảng Kinh tế nông nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN; khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN; các công cụ QLNN về KT trong NN; bộ máy quản lý NN về KT trong NN.


Bài giảng chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Suy nghĩ về mô hình quản lý công mới và khả năng áp dụng trong quản lý khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu về mô hình NPM, thực trạng áp dụng NPM ở các nước đang phát triển, một số đặc điểm của hệ thống quản lý KH&CN của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó tác giả nêu lên những gợi suy về khả năng áp dụng một số nội dung của NPM vào QLNN về KH&CN ở nước ta trong giai đoạn tới.


Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân

Bài viết Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trình bày: Một trong những nguyên nhân cơ bản của khó khăn đó là do các cơ quan trong bộ máy nhà nước chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền tham gia quản lí nhà nước của công dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con người

Bài viết Sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con người trình bày: Quan điểm của Đảng về sự tham gia của người dân thể hiện trong văn bản pháp luật; một sô kết quả thực tiễn thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân tại một số địa phương vì mục tiêu phát triển con người; những khó khăn, tồn tại, hạn chế rút ra từ thực tiễn hoạt động và phương hướng khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Nợ công - Thực trạng, Giải pháp quản lý nợ công tại Việt Nam từ 2008 đến nay

Bài thuyết trình: Nợ công - Thực trạng, Giải pháp quản lý nợ công tại Việt Nam từ 2008 đến nay trình bày nội dung về: Lý thuyết về nợ công; Thực trạng nợ công ở Việt Nám, Giải pháp quản lý nợ công ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 662/QĐ-BKHCN

Quyết định số 662/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.


Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.


Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.


Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành lao động - thương binh và xã hội


Quyết định số 698/QĐ-BCT

Quyết định số 698/QĐ-BCT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.


Quyết định số 4428/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số 4428/QĐ-BCT năm 2016 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Căn bản về Excel
 • 16/09/2011
 • 52.975
 • 179
Oracle CRM On Demand Dashboards- P4
 • 06/09/2010
 • 47.346
 • 748
Quyết định số 1519/QĐ-UBND
 • 13/12/2012
 • 93.690
 • 967
Lời cầu nguyện linh ứng
 • 08/05/2013
 • 32.971
 • 406

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu