Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn thạc sĩ (5.025)

Hướng dẫn trình bày luận án Tiến sĩ; luận văn Thạc sĩ

Tài liệu hướng dẫn các bước trình bày tóm tắt luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Nhạc jazz trong dạy học môn guitar điện tử tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Luận văn tìm hiểu thực trạng nhạc Jazz vào giảng dạy đàn guitar điện tử ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ trước đến nay và đề xuất các nội dung, chương trình giảng dạy mới cho môn Guitar điện tử. Luận văn còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo môn Guitar điện tử khác nhau trong cả nước.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Mục tiêu của luận văn nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu (tĩnh vật, chân dung, tranh đề tài), từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên mĩ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình liên hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ Thuật

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khai thác vẻ đẹp chạm khắc đình Liên Hiệp để ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Luận văn trình bày cơ sở lý luận, thực trạng dạy và học kỹ thuật luyện ngón trong môn đàn phím điện tử cho sinh viên năm nhất – hệ Cao đẳng, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Trên cơ sở phân tích đó, tác giả đề xuất những giải pháp luyện tập một số bài luyện kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật ngón tay cho sinh viên năm nhất – hệ Cao đẳng, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật :Trang phục người Dao đỏ trong giảng dạy thiết kế thời trang ấn tƣợng cho sinh viên khoa Thiết kế thời trang

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu và vận dụng những giá trị nghệ thuật tạo hình trên trang phục Dao Đỏ trong việc giảng dạy thiết kế thời trang Ấn tượng ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong phân môn thiết kết trang phục.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật: Tranh dân gian làng sình trong dạy học mĩ thuật ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Luận văn phân tích các giá trị của nghệ thuật tạo hình của tranh dân gian làng Sình xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tìm hiểu nét đẹp của nghệ thuật tạo hình truyền thống trong học tập và sáng tác mĩ thuật. Từ đó vận dụng vào giảng dạy học phần trang trí cơ bản cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Nghệ thuật tuồng đào tấn trong hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

Luận văn nghiên cứu về một số làn điệu chính của Tuồng Đào Tấn trong hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn nhằm tìm ra nét đặc trưng nghệ thuật của Tuồng Đào Tấn. Nghiên cứu tìm ra giải pháp tổ chức đưa một số làn điệu Tuồng Đào Tấn vào hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn để loại hình này gần gũi với thế hệ trẻ và được nuôi dưỡng trong chính cái nôi hình thành nên nó. Qua đó giáo dục truyền thống cho sinh viên để các em thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương Bình Định.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học trang trí chuyên ngành cho học sinh ngành thiết kế thời trang trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội

Luận văn trình bày thực trạng hoạt động dạy học của trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội; xây dựng chương trình của học phần, tài liệu, giáo trình dạy học cho môn Trang trí chuyên ngành. Trên cơ sở phân tích đó, tác giả đề xuất bổ sung thêm học phần Kỹ thuật vẽ trên vải bằng phương pháp thủ công vào môn Trang trí chuyên ngành tại trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội, giúp học sinh có thêm năng lực thực hành chuyên môn sau khóa học.


Luận văn: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Luận văn "Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An" với mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tế về phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP, đánh giá thực trạng phát triển và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển chăn nuôi lợn thịt  theo tiêu chuẩn VietGAHP, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP trong thời gian tới. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung luận văn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học: Hệ thống thanh điệu trong phương ngữ Mường Kim Thượng - Một nghiên cứu thực nghiệm về tần số cơ bản, thời lượng và các kiểu tạo âm

Luận văn tập trung nghiên cứu trường hợp về phương ngữ Mường Kim Thượng - một hệ thống thanh điệu bao gồm năm thanh chính ở các âm tiết lỏng cùng với hai thanh phụ ở các âm tiết chặt trong phương ngữ. Đây chính là đối tượng hướng đến của nghiên cứu ngữ âm thực nghiệm. Các dữ liệu âm thanh và sóng thanh hầu được ghi lại cho phép tính toán chính xác tần số cơ bản cũng như dự đoán về độ mở thanh hầu. Đề tài được thực hiện với mong muốn vượt qua các thách thức liên quan đến nghiên cứu định lượng về thanh hầu hóa, từ đó đưa ra một gợi ý về cách mô hình hóa các chỉ số về tần số cơ bản, thời lượng và các kiểu tạo âm. Mời các bạn xem tài liệu để tìm hiểu rõ hơn.


Luận văn Thạc sĩ: Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015

Luận văn làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số theo đường lối văn hóa của Đảng từ năm 2005 đến năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội: những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, nguyên nhân khách quan và chủ quan,... Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh. Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thu Bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao sô thu thế từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Việt Nam

Luận văn này nghiên cứu xoay quanh và tập trung vào việc phân tích ba yếu tố quyết định số thu thuế của sử dụng đất phi nông nghiệp là cơ sở thuế, thuế suất và công tác hành thu. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động và chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động. Chương 2: Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ chế quản lý vốn trong các Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty cổ phần khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo nhân viên của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng về đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kế toán thuế TNDN do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành thực hiện, tìm ra những ưu điểm và những bất cập trong kế toán thuế TNDN tại Công ty.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng ở doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Thực trạng truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chương 3: Một số giải pháp phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công. Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh marketing của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin M1 thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận về NLCT marketing của doanh nghiệp. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng NLCT marketing của Công ty TNHH MTV Thông tin M1. Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao NLCT marketing của Công ty TNHH MTV Thông tin M1.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chương 2: Thực trạng quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản về năng lực canh tranh của doanh nghiệp trong ngành kinh doanh khách sạn. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi trong thờı gian tới.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu