Tìm kiếm tài liệu miễn phí

kỹ thuật lập trình (4.612)

Lập trình trên môi trường trên Windows: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC)

Nội dung "Lập trình trên môi trường trên Windows: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC)" trình bày về MFC, chương trình MFC, Xử lý mouse và keyboard, Các control và dialog thường gặp. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Nhập môn lập trình không code

"Ebook Nhập môn lập trình không code" trình bày về công việc thường ngày của một lập trình viên, những tố chất cần có để trở thành lập trình viên, Học ngôn ngữ lập trình đầu tiên như thế nào, Làm sao để trở thành một lập trình viên “có giá” và lương cao. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 15 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State, mẫu Command, mẫu Observer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về interface và class tổng quát hóa, class cụ thể - Stack các số nguyên, class tổng quát hóa - Stack các phần tử kiểu T, ràng buộc về tham số kiểu hình thức, sử dụng class tổng quát hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng bao gồm các nội dung: Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override', tính bao gộp; thông điệp, tính đa xạ và kiểm tra kiểu; tính tổng quát hóa, class. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về ₫ời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, ghi/đọc chuỗi byte thô ra/từ file, ghi/đọc chuỗi ký tự ra/từ file, ghi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file nhị phân, hi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung bài giảng "Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học" bao gồm: Cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ, kiểu dữ liệu định sẵn, kiểu liệt kê, kiểu record, kiểu array, phân tích top-down theo hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#, liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế hướng đối tượng, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Decorator,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#, Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình; đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung; xuất chuỗi văn bản; xuất ảnh bitmap; xuất hình ₫ồ họa toán học; thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp; xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, một số đối tượng giao diện thường dùng, hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về truy xuất database, truy xuất database thông qua ADO .Net; thí dụ lập trình dùng ADO .Net; databinding; thí dụ về databinding mà không viết code; thí dụ về databinding có viết code khởi tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  • 5/5 (1)

Nội dung chương 4 bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp, định nghĩa đối tượng đại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, xây dựng User control & ứng dụng, xây dựng Inherited control & ứng dụng, xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát vềnhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Trò chơi Snake, kỹ thuật mảng 2 chiều, bắt phím với SDL_PollEvent, xử lý hiện tượng rớt phím, thêm, chèn, xóa trên danh sách hiệu quả.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Lớp - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đóng gói mô-đun Guesser, đánh giá SimpleAI (assessment), máy chơi với máy, đóng gói mô-đun Assessment, hàm khởi tạo, danh sách khởi tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác cung cấp cho người học các kiến thức về hàm khởi tạo, hàm hủy, một số công cụ khác, giới thiệu lớp vector. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức về biểu thức logic, các cấu trúc lựa chọn, các cấu trúc lặp, chuyển điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu cơ bản, phép toán, biến số, hằng số, hàm số toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Đoán số (guess it), chuyển hóa vấn đề thành chương trình, kỹ thuật sinh số ngẫu nhiên, kỹ thuật vòng lặp, điều kiện vòng lặp, kỹ thuật mô-đun hóa chương trình bằng hàm.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++ - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình và lập trình, cấu trúc một chương trình, biên soạn, biên dịch chương trình, chạy chương trình, sửa và gỡ lỗi chương trình, môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm cung cấp cho người học các kiến thức về hàm định nghĩa sẵn (hàm trả về giá trị, hàm không trả về giá trị), hàm tự định nghĩa (định nghĩa, khai báo, gọi; chồng hàm, hàm đệ quy), phạm vi hoạt động (biến cục bộ, hằng & biến toàn cục). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Một số vấn đề khác - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Một số vấn đề khác cung cấp cho người học các kiến thức về các chỉ thị tiền xử lý, xử lý ngoại lệ & bắt lỗi, mẫu template & thư viện STL, lập trình trên nhiều files. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, kiến thức cơ bản về C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp (đa hình – hàm ảo) - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp (đa hình – hàm ảo) cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm ảo (Liên kết muộn/động, cài đặt hàm ảo, sử dụng hàm ảo, lớp trừu tượng & Hàm ảo thuần), con trỏ & hàm ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản" trình bày các khái niệm chung, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, truyền tham số, phạm vi biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 2: Cân bằng hóa học
  • 11/09/2016
  • 12.200
  • 359
Chấn thương niệu đạo
  • 26/09/2011
  • 40.290
  • 706

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu