Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (17.417)

Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Bài viết trình bày việc xác định các phần mềm mã nguồn đóng cần thay thế, nghiên cứu các tài liệu về phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) có thể thay thế để lựa chọn một hoặc một nhóm các PMMNM để thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng và đánh giá hiệu quả, khả năng thay thế cho phần mềm mã nguồn đóng đang sử dụng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh ở tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bài viết phân tích một số hạn chế về vấn đề bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh ở tiểu học, từ đó, đề xuất một số biện pháp đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng, nhằm giúp giáo viên có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.


Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới công tác chỉ đạo và quản lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại trường Tiểu học Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, Sơn La

Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, kinh nghiệm thực tế từ đó đề xuất các biện pháp ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý ở trường Tiểu học.


Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường

Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin. Vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội. Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT. Tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục.


Vai trò của công nghệ thông tin trong qui trình đào tạo mới

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin diễn ra sôi động hiện nay đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong xã hội. Nó làm thay đổi quan niệm về nhiệm vụ của giáo dục, trước hết là phương pháp giảng dạy sau đó đến nội dung và tới cả mục tiêu đào tạo. Bài viết nêu lên những ưu điểm về mặt kỹ thuật và về mặt sư phạm của công cụ MTĐT, vai trò của máy tính điện tử trong quá trình đào tạo mới, xây dựng chương trình tin học cho phù hợp với sinh viên đại học ngoại ngữ,... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện ở Bình Dương

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm

Các cơ quan quản lý ngành thư viện cần tăng cường giúp đỡ các thư viện tỉnh thành trong việc định hướng chiến lược lâu dài về phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hệ thống; có chính sách quản lý nhà nước phù hợp trong việc kiểm soát, trao đổi, bảo toàn CSDL hệ thống, tiếp cận các nguồn lực ngoài hệ thống,... Bài viết đưa ra các kết quả nghiên cứu khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo/


Vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo từ xa

Chúng ta đang cùng với toàn nhân loại bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của thời đại công nghệ thông tin, của nền văn minh tri thức. Với những bước phát triển như vũ bão trong vài thập kỷ vừa qua, công nghệ thông tin đã tái dựng và làm nên những biến đổi lớn lao của bộ mặt thế giới, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong các lĩnh vực của kinh tế xã hội trong đó cơ sự biến đổi của lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giáo dục đào tạo ngày nay và trong tương lai sẽ chịu sự tác động rất mạnh mẽ của công nghệ thông tin và đặc biệt là việc sử dụng Multimedia sẽ có những tác động và thay đổi cơ bản trong công tác dạy và học ở mỗi bậc học, đặc biệt là đại học.


Ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình

Cùng với các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước, Thư viện KHTH Thái Bình được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khá sớm. Tuy nhiên, tiến hành hiện đại hóa hoạt động thư viện ở một tỉnh nông nghiệp, Thư viện Thái Bình đã gặp phải không ít khó khăn, hạn chế về nhận thức, về trình độ tin học, về kế hoạch đàu tư, về nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đọc... Bên cạnh đó thư viện cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Để tìm hiểu về những thành tựu của thư viện, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) vào việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng

Trong bài báo này, các tác giả khảo sát phương án đo bóc khối lượng ứng dụng mô hình thông tin xây dựng, tên tiếng Anh là Building Information Modeling (BIM). Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp BIM là một công cụ hiệu quả để giảiquyết vấn đề đo bóc khối lượng cho các công trình xây dựng.


Làm gì để tăng cường và đổi mới các hoạt động dịch vụ thông tin - thư viện ở Việt Nam

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, khái quát, so sánh các dịch vụ thông tin-thư viện ở Việt Nam, khi hoạt động thư viện chuyển từ phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại (có ứng dụng công nghệ thông tin) trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây; cùng với cái nhìn tổng quan, những kiến giải, phân tích và những đánh giá sơ bộ những biến đổi/thay đổi các loại hình dịch vụ thông tin-thư viện ở Việt Nam.


Xu hướng đổi mới hoạt động thư viện đại học giai đoạn hiện nay

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, nhu cầu của người dùng tin ngày càng cao, đa dạng, đòi hỏi các thư viện đại học cần có sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với vai trò và nhiệm vụ mới. Vì thế, các nghiên cứu về đổi mới hoạt động thư viện – thông tin đáp ứng với những thách thức, yêu cầu mà khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệthống con.


Dự báo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 – 2020

Công nghệ thông tin (CNTT) là một lĩnh vực đang phát triển mạnh, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Chính quyền Thành phố đang có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp hạ tầng CNTT cũng như hoạch định phát triển nguồn nhân lực (NNL) cho lĩnh vực này. Sự phát triển NNL CNTT phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường ngành CNTT và nguồn cung nhân lực CNTT. Để việc hoạch định có độ tin cậy cao, một mô hình cho việc hoạch định có kể đến các yếu tố cung và cầu nhân lực CNTT cần thiết được thiết lập. Nghiên cứu này nhằm xây dựng và đề xuất một mô hình dự báo NNL CNTT và áp dụng mô hình này trong việc dự báo NNL CNTT của Tp.HCM trong giai đoạn 2011–2020.


Mô hình khái niệm cho hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển phân bố

Vấn đề đặt ra trong bài báo là xây dựng một mô hình (model) cơ bản và trên cơ sở đó có thể xây dựng lên một hệ thống DAQ&C phức tạp. Để xây dựng model cơ bản này, trước hết chúng ta xem xét những khái niệm đặt ra bởi.


Nâng cao chất lượng thông tin Kế toán trong quá trình hội nhập

Bài viết Nâng cao chất lượng thông tin Kế toán trong quá trình hội nhập trình bày sự phát triển khoa học, công nghệ và thông tin cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin kế toán phải được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy, phục vụ hiệu quả cho quản lý và việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp

Bài viết Tác động của công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp trình bày bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, công tác kế toán luôn đồng hành xuyên suốt với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động này đã làm cho dữ liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên đa dạng và phong phú,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng Công nghệ thông tin

Bài viết Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng Công nghệ thông tin trình bày quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để nâng cao năng lực hoạt động và năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo nhiều yếu tố. Trong đó, công nghệ tiên tiến và phát triển dịch vụ là hai yếu tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ứng dụng mô hình công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp may mặc

Bài viết Ứng dụng mô hình công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp may mặc bàn về ứng dụng mô hình công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Hải Dương, góp phần làm rõ những hiệu quả mang lại trong từng mô hình và nâng cao hiệu quả quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu phương pháp tính toán hợp lý kết cấu cổng trục dựa trên thành tựu của công nghệ thông tin

Cổng trục là một thiết bị nâng, có khả năng nâng hạ và di dời vật nặng trong một không gian nhất định. Kết cấu thép của cổng trục bao gồm: Dầm chính, gối tựa, chân cổng và dầm biên. Kết cấu cổng trục chịu toàn bộ tải trọng của vật nâng, tải trọng bả n thân và tác động khác từ bên ngoài như tải trọng gió.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 4 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 4: Tin học phổ thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính và Internet, virus máy tính và các phần mềm chống virus, thuyết trình và các công cụ hổ trợ, văn bản và soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 7 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 7: Nghề nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng và phát triển hệ thống phần cứng – phần mềm, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống mạng.


Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Mục tiêu của bài giảng là giúp người đọc hiểu được tác động roi da – Bullwhip xảy ra như thế nào và các yếu tố liên quan khác; nguyên nhân gây ra tác động roi da trong chuỗi cung ứng; sử dụng CNTT hỗ trợ và tạo ra sự hợp tác hiệu quả trong chuỗi cung ứng.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 5 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 5: Xử lý bảng tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan Bảng tính, phần mềm bảng tính, cấu trúc cơ bản, ứng dụng bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 8: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thuật toán, vai trò và chức danh trong nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 9 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền riêng tư, đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 3 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 3: Giới thiệu hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ điều hành, sơ lược lịch sử phát triển hệ điều hành, phân loại hệ điều hành theo kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu môn học - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 1 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 1: Tổng quan về công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của tin học và máy tính điện tử, phânloại máy tính, cấu trúc máy tính – Phần cứng, phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 6 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 6: Văn bản và soạn thảo văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn bản, cấu trúc và quy tắc soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
 • 06/06/2011
 • 54.075
 • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Period 37 - UNIT 6: THE ENVIRONMENT
 • 04/04/2011
 • 21.106
 • 420
TCVN 5060
 • 21/09/2009
 • 28.172
 • 563
Thông tư số 107/2007/TT-BTC
 • 25/10/2009
 • 78.060
 • 503
Quyết định số 38/2005/QĐ-UB
 • 06/11/2009
 • 51.719
 • 609

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu