Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Quy hoạch - Đô thị (792)

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 16: Corporate operations

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 16: Corporate operations. In this chapter, the learning objectives are: Describe the corporate income tax formula, compare and contrast the corporate to the individual tax formula, and discuss tax considerations relating to corporations’ accounting periods and accounting methods; identify common book-tax differences, distinguish between permanent and temporary differences, and compute a corporation’s taxable income and regular tax liability.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 20: Forming and operating partnerships

The main goals of this chapter are to: Determine whether a flow-through entity is taxed as a partnership or S corporation, and distinguish the entity approach from the aggregate approach for taxing partnerships; resolve tax issues applicable to partnership formations and other acquisitions of partnership interests, including gain recognition to partners and tax basis for partners and partnerships; determine the appropriate accounting periods and methods for partnerships;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 7: Individual income tax computation and tax credits

After studying this chapter you will be able to understand: Determine a taxpayer’s regular tax liability and identify tax issues associated with the process; compute a taxpayer’s alternative minimum tax liability and describe the tax characteristics of taxpayers most likely to owe the alternative minimum tax; calculate a taxpayer’s employment and self-employment taxes payable and explain tax considerations relating to whether a taxpayer is considered to be an employee or a self-employed independent contractor;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 12: Compensation

In this chapter students will be able to: Discuss and explain the tax implications of compensation in the form of salary and wages from the employee’s and employer’s perspectives, describe and distinguish the tax implications of various forms of equity-based compensation from the employer’s and employee’s perspectives, compare and contrast taxable and nontaxable fringe benefits and explain the employee and employer tax consequences associated with fringe benefits.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 13: Retirement savings and deferred compensation

After studying this chapter you will be able to: Describe the tax and nontax aspects of employer-provided defined benefit plans from both the employer’s and employee’s perspective; explain and determine the tax consequences associated with employer-provided defined contribution plans, including traditional 401(k) and Roth 401(k) plans; describe the tax implications of deferred compensation from both the employer’s and employee’s perspective;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

The goals of this chapter are: Determine the tax consequences of corporate formation, identify the different forms of taxable and tax-deferred acquisitions, determine the tax consequences of a corporate acquisition, determine the tax consequences of a corporate liquidation.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 23: State and local taxes

In this chapter, the learning objectives are: Describe the primary types of state and local taxes, determine whether a business has sales and use tax nexus and calculate its sales tax withholding responsibilities, identify whether a business has income tax nexus and determine its state income tax liabilities.


Quản lý phát triển đô thị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nội dung của bài viết trình bày về những sức ép từ quá trình phát triển đô thị tại các vùng dân tộc thiểu số: đời sống của đồng bào ngày càng bấp bênh do sự thay đổi của phương thức sinh kế truyền thống, sự gia tăng chênh lệch về mức sống, đời sống văn hóa tinh thần bị tác động bởi lối sống đô thị, môi trường tự nhiên bị biến đổi.


Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại Ninh Thuận

Nội dung của bài viết giới thiệu về dự án Khu đô thị mới Đông Bắc K1, thực trạng quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Đông Bắc K1, phương pháp đánh giá chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới theo phương pháp chuyên gia, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới tại Ninh Thuận.


Bài giảng Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức

Nội dung bài giảng "Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức" của tiến sĩ Jochen Amrehn trình bày về rác thải rắn, khuôn khổ pháp lý, luật về nền kinh tế tuần hoàn, áp dụng Luật về nền kinh tế tuần hoàn và công nghệ Đức cho quản lý rác.


Khóa tập huấn quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh

Nội dung của tài liệu trình bày về thực trạng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công viên cây xanh đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, chính sách, quy hoạch, quản lý và bảo vệ không gian xanh và cây xanh ở cộng đồng đô thị Lyon và thành phố Lyon.


Nghiên cứu khoa học: Đề xuất giải pháp quản lý khu đô thị Lideco – thị trấn Trạm Trôi – huyện Hoài Đức– Hà Nội

Mục tiêu chính của đề tài là: Tìm hiểu thực trạng những vấn đề còn tồn tại trong khu đô thị mới LIDECO, tìm hiểu, lựa chọn các kinh nghiệm, các mô hình thực tiễn có khả năng áp dụng hiệu quả cho khu đô thị sinh thái LIDECO, đề xuất giải pháp quản lí nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng của khu đô thị LIDECO


Sổ tay hướng dẫn lái xe ở California

Nội dung cuốn sổ tay trình bày về các đạo luật mới năm 2017, thông tin về cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới (DMV), bằng lái xe của California, lấy bằng lái xe, các hạng bằng lái xe, quy trình thi lấy bằng lái xe và các điều luật, nguyên tắc khi đi đường.


Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Dân số và di chuyển nội thị

Nội dung tài liệu giới thiệu những nét nổi bật và đặc thù liên quan đến dân số và hiện tượng di dân trong thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tài liệu trình bày một số kết quả đạt được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc điều tra các hộ gia đình về những chuyển dịch trong thành phố (dự định tiến hành vào tháng 2 và tháng 3 năm 2003).


Washington State Department of Licensing: Washington Driver Guide (Tiếng Việt Vietnamese)

Nội dung tài liệu Washington Driver Guide bản tiếng Việt trình bày những nội dung về giấy phép lái xe, trước khi lái xe, luật đường bộ, gợi ý lái xe an toàn, khỏe mạnh để lái xe, những trường hợp khẩn cấp và cấp giấy đăng ký xe cho những người cư trú và tất cả những người tham gia giao thông tại Washington D.C.


Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016

Nghị quyết về phân loại đô thị của ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13,... Mời các bạn tham khảo@!


Bài giảng: Quản lý đô thị

Bài giảngQuản lý đô thị trình bày chi tiết các vấn đề về: Mục đích và vai trò của QLĐT, những nội dung chủ yếu của công tác QLĐT, cơ cấu quản lý hệ thống đô thị, đặc điểm cơ bản của đô thị,... Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giới thiệu tới người đọc khái quát về cơ sở dữ liệu, tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm.


Đề cương môn Quy hoạch đô thị

đề cương cuối kì môn Quy hoạch đô thị hệ thống lại các kiến thức môn Quy hoạch đô thị dưới dạng các câu hỏi và trả lời. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày về các trang thiết bị trong kho hàng: hệ thống giá kệ, băng tải, xe nâng hàng... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về đặc điểm các phương thức vận tải công cộng đô thị, cụ thể: tổng quan về các phương thức vận tải hành khách công cộng và công suất tuyến vận tải hành khách công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về Các bước đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng, các mô hình quản lý vận tải công cộng, điều tiết vận tải công cộng, quản lý chất lượng vận tải công cộng; Chi phí vận tải công cộng, trợ giá vận tải công cộng, hiệu quả vận tải công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày nội dung về quá trình công nghệ, tác nghiệp kho và mặt bằng: sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng, tác nghiệp công nghệ tại kho hàng, mặt bằng kho hàng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 1 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày nội dung về tổng quan kho hàng: vai trò kho hàng trong chuỗi logistics; phân loại kho hàng; hệ thống chỉ tiêu khai thác kho hàng; đơn vị hàng hóa,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 1 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày nội dung về đô thị hóa và nhu cầu đi lại, vai trò của vận tải công cộng trong đô thị, các chỉ tiêu định lượng trong vận tải công cộng và nghiên cứu nhu cầu vận tải công cộng. Để biết rõ hơn nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: chương trình vận hành vận tải công cộng, tổ chức vận tải xe bus và taxi thành phố, tổ chức vận tải khách du lịch và đường dài, tổ chức vận tải đường sắt đô thị và tổ chức trung chuyển vận tải công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: lựa chọn phương thức vận tải công cộng, quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải công cộng, quy hoạch nhà ga và điểm dừng đỗ vận tải công cộng, thiết kế hệ thống vé và thông tin hành khách. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tổng luận phân tích về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ

Tài liệu Tổng luận phân tích về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ bao gồm những nội dung về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ, tình hình nghiên cứu địa lý phục vụ quy hoạch, nhu cầu của quy hoạch lãnh thổ đối với nghiên cứu địa lý và một số nội dung khác.


Một số vấn đề về phát triển hệ thống đô thị Việt Nam

Dưới đây là bài viết Một số vấn đề về phát triển hệ thống đô thị Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; thông qua đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống đô thị Việt Nam.


Xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học từ quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng

Bài viết Xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học từ quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng trình bày về bối cảnh Đà Nẵng, các thách thức mà thành phố ĐN phải đối mặt, giải pháp phát triển đô thị trong tương lai.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu