Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 44 - Quỹ đầu tư (1.295)

Thị trường chứng khóan Việt Nam và quỹ đầu tư

Bối cảnh thị trường chứng khoán và các cơ hội cho nhà đầu tư tại Việt Nam.


Quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư và cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thông qua các qui định pháp luật hiện hành


Quản lý rủi ro trong đầu tư

Những phương pháp đơn giản để quản lý rủi ro.


Quy tắc thận trọng trong lựa chọn nhà quản lý quĩ đầu tư

Phẩm chất nào các nhà đầu tư nên tìm kiếm nơi người quản lý quỹ?


Quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Tài liệu "Quỹ tiền tệ quốc tế IMF" nhằm giúp bạn nắm bắt sự ra đời, mục đích và hoạt động của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Mong rằng tài liệu bên dưới có thể giúp ích cho bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐẦU TƯ
  • 24/08/2010
  • 74.190
  • 344

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu