Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản trị mạng (13.323)

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 11: Printing on a network

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 11: Printing on a network. The main contents of the chapter consist of the following: Network printing, managing a shared printer, sharing fax modems.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 12: Administering change

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 12: Administering change. The main contents of the chapter consist of the following: Documenting a running network, upgrading a network, moving a network..


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 4: Survey of network operating systems

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 4: Survey of network operating systems. In this chapter, students will be able to understand: Introduction to network operating systems, novell operating systems, Microsoft network operating systems, other operating systems, NOSs in multivendor environments.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. In this chapter, students will be able to understand: Networking cabling, the network interface card (NIC), wireless networking.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 8: Designing and installing a network

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 8: Designing and installing a network. The main contents of the chapter consist of the following: Choosing a network design, establishing a client/server environment, working with device drivers and NICs, ensuring hardware compatibility.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 10: Ensuring network security

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 10: Ensuring network security. The main contents of the chapter consist of the following: Making networks secure, maintaining a healthy network environment, avoiding data loss.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 13: Troubleshooting a network

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 13: Troubleshooting a network. The main contents of the chapter consist of the following: Understanding the problem, troubleshooting tools, where to find help...


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 5: Introducing network standards

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 5: Introducing network standards. The main contents of the chapter consist of the following: Open systems interconnection (OSI) model, IEEE 802.x standard, device drivers and OSI.


Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 6: Defining network protocols

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 6: Defining network protocols. The main contents of the chapter consist of the following: Introduction to protocols, TCP/IP, netware protocols, other common protocols.


Tiểu luận: Mạng máy tính và truyền dữ liệu nâng cao

Tiểu luận "Mạng máy tính và truyền dữ liệu nâng cao" gồm có 4 nội dung chính: Tổng quan về web, công nghệ web 3.0, lợi ích khi sử dụng web 3.0 và những khó khăn, thách thức gặp phải, kết luận và dự đoán tương lai,..Mời các em cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Tối ưu nội dung trang web với kỹ thuật seo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu, kỹ thuật viết tựa bài viết.


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 2: Địa chỉ IP và cách chia mạng con" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức TCP/IP, địa chỉ IP, cách phân chia mạng con, hệ thống tên miền DNS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 4: Thiết kế website google sites" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức tạo lập website; các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site.


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 3: Các ứng dụng trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Duyệt web, dịch vụ email, điện toán đám mây và lưu trữ trực tuyến, google Drive và Google Forms. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Thiết kế slides powerpoint" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Powerpoint; các lệnh về ảnh, audio, video, đối tượng, liên kết; tạo hiệu ứng, một số quy tắc bố cục slide. Mời các bạn cùng tham khảo.


Spectrum Techniques UCS30 - Universal Computer Spectrometer

The Universal Computer Spectrometer offers a unique solution for nuclear spectrometry using the PC platform. A 4K ADC (optional) combined with 8K of data memory and multi-channel scaling is ideally suited to scintillation spectroscopy and time related studies such as half-life decay.


Manual of Radiotelephony

The purpose of this manual is to provide examples of the radiotelephony phraseology found in those two documents. While the procedures and phraseology specifically reflect the situation in an environment where very high frequency (VHF) is in use, they are equally applicable in those areas where high frequency (HF) is used.


Nghiên cứu từ khóa Chìa khóa để SEO thành công

Nghiên cứu từ khóa là công việc quan trọng nhất của SEO nhằm tìm ra cụm từ khóa phổ biến mà người dùng sử dụng trên công cụ tìm kiếm search engine. Keyword Research là quá trình nghiên cứu và chọn lựa từ và cụm từ mà người dùng sẽ tìm kiếm liên quan trực tiếp đến: thông tin, sản phẩm, dịch vụ của bạn/doanh nghiệp.


Đề tài thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu mạng thông tin di động 4G

  • 5/5 (1)

Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 được nghiên cứu để phát triển các dịch vụ mới cũng như cải thiện chất lượng các dịch vụ truyền thống và nâng cao tính hiệu quả sử dụng băng tần vô tuyến.


Mạng máy tính và truyền thông - Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng tài liệu giới thiệu về môi trường truyền dẫn, Các đặc tính của phương tiện truyền dãn, Các kiểu truyền dẫn. Để hiểu rõ nọi dung của tài liệu mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Principles of Information Security

Principles of Information Security, Fourth Edition, provides a broad review of the entire field of information security, background on many related elements, and enough detail to facilitate an understanding of the topic as a whole. The book covers the terminology of the field, the history of the discipline, and strategies for managing an information security program.


Ebook Front - End handbook 2017

The handbook is divided into three parts: The Front-End Practice, Learning Front-End Development, Front-End Development Tools.


Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certificaton

The Linux Professional Institute (LPI) has developed its LPI-1 certifi cation as an introductory certifi cation for people who want to enter careers involving Linux. The exam is meant to certify that an individual has the skills necessary to install, operate, and troubleshoot a Linux system and is familiar with Linux-specifi concepts and basic hardware.


IP security know - how

The Remote Desktop Protocol (RDP) is used by system administrators everyday to log onto remote Windows machines. Perhaps most commonly, it is used to perform administrative tasks on critical servers such as the domain controller with highly privileged accounts, whose credentials are transmitted via RDP. It is thus vital to use a secure RDP configuration.


Ebook Front - End handbook 2016

The handbook is divided into three parts: The Front-End Practice, Learning Front-End Development, Front-End Development Tools.


Ebook Instruction set reference

Ebook Instruction set reference has contents: Process Control instruction PID; message instruction MSG; custom application routine instructions SDS, DFA; file instruction concepts, bit modify and move nstructions BTD, MOV, MVM,...and other contents.


Ebook Computer networks - A systems approach (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Computer networks - A systems approach" has contents: Foundation, direct link networks, packet switching, internetworking, requirements, network architecture, implementing network software, hardware building blocks, switching and forwarding, implementation and performance,...and other contents.


Ebook TCP/IP essentials - A Lab-Based approach: Part 2

(BQ) Part 2 book "TCP/IP essentials - A Lab-Based approach" has contents: TCP study, tulticast and realtime service; the Web, DHCP, NTP and NAT; network management and security.


Ebook Numerical analysis (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Numerical analysis" has contents: Fundamentals, solving equations, systems of equations, interpolation, least squares, numerical differentiation and integration, numerical differentiation and integration.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Domain-Hosting part 6
  • 14/09/2010
  • 43.792
  • 509

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu