Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Quản trị mạng (13.323)

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 16: Antennas and Propagation…

The following will be discussed in this chapter: Dipole antenna, antenna gain, antenna length, radiation mechanism, radiation pattern, antenna efficiency, beam width, types of antennas, propagation modes, noise categories.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 31: Software defined radio

The following will be discussed in this chapter: Motivations, motivations - efficient and effective frequency allocation, software defined radio, block diagram of a digital radio system, digital radio system


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 24: Coding and error control (Review/Recap)

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 24: Coding and error control (Review/Recap). The following will be discussed in this chapter: Parity, cyclic redundancy check (CRC) CRC for more than a bit error, CRC algorithms, ECC, block ECC, convolutional code.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 5 - Forouzan

Converting digital data to a bandpass analog signal.is traditionally called digitalto-analog conversion. Converting a low-pass analog signal to a bandpass analog signal is traditionally called analog-to-analog conversion. In this chapter, we discuss these two types of conversions.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 6 - Forouzan

Whether you are collecting numerical statistics from another computer, sending animated pictures from a design workstation, or causing a bell to ring at a distant control center, you are working with the transmission of data across network connections. Chapter 3 discusses the relationship between data, which are created by a device, and electromagnetic signals, which are transmitted over a medium.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 15 - Forouzan

This chapter introduces you to wired LANs: Ethernet. This chapter introduces wired local area networks. A wired LAN, viewed as a link, is mostly involved in the physical and data link layers. We have devoted the chapter to the discussion of Ethernet and its evolution, a dominant technology today.


Bài giảng Internet - Phần 5: FTP

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: FTP. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Internet - Phần 6: Ngôn ngữ HTML

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ HTML. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Internet - Phần 1: Internet

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Internet - Phần 3: Thư điện tử - Internet mail

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thư điện tử - Internet mail. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Internet - Phần 4: Web

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Web. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

Bài báo này nhằm mục tiêu đánh giá một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây (WLAN). Các giải pháp 802.11e EDCA, Static mapping, Adaptive mapping được thực hiện dựa trên thuật toán quản lý hàng đợi kết hợp với việc mã hóa file video theo chuẩn MPEG-4 [3], nhằm đảm bảo việc truyền file video và tận dụng không gian hàng đợi một cách hiệu quả.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng Mạng truyền thông không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến cung cấp cho người học các kiến thức về sóng điện tử (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức về introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" cung cấp cho người học các kiến thức về các kỹ thuật điều chế cơ bản bao gồm: Các thành phần của điều chế không dây, định nghĩa, Bit/Baud Comparison,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng Mạng truyền thông không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây được biên soạn nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản về mạng không dây như các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông không dây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 5: Mạng tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Cellular network concept, cells, cluster and frequency reuse, handoff handover concept, co channel interference and adjacent channel interference.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 6: Định vụ kênh truyền" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept); các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 - ĐH Khoa học tự nhiên

Mục tiêu của bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 nhằm cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối Các ứng dụng mạng phổ biến: E-mail, Web, Instant Message, Telnet, SSH, FTP, P2P file sharing, Networked Games,Video conference


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 "Địa chỉ IP và chia subnet" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, địa chỉ IP, chia subnet,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, đóng gói dữ liệu.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng, các ứng dụng mạng.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4 - ĐH Khoa học tự nhiên

Nội dung chương 3.4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tầng mạng", cụ thể như: Giới thiệu, định tuyến – chuyển tiếp, giao thức IP, giao thức ICMP, giao thức NAT. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Khoa học tự nhiên

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, phương tiện truyền dẫn hữu tuyến, phương tiện truyền dẫn vô tuyến.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ĐH Khoa học tự nhiên

Sau khi học xong bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 này người học có thể hiểu về: Các thiết bị mạng, collision domain và Broadcast domain. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 giúp người học hiểu về "Tầng liên kết dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi, điều khiển truy cập đường truyền, ARP, Ethernet.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 trình bày về "Tầng vận chuyển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy, giao thức TCP, giao thức UDP.


Bài giảng Mạng máy tính - Phạm Quốc Hùng

Bài giảng Mạng máy tính do Phạm Quốc Hùng biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về mạng máy tính, mô hình OSI và TCP IP, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng – giao thức IP.


Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mục tiêu chính của "Giáo trình Quản trị mạng nâng cao" giúp các bạn sinh viên Trình bày được một số nguy cơ và mục tiêu trong bảo mật hệ hống công nghệ thông tin, hiểu và giải thích được một số phương thức chứng thực, trình bày và phân tích được ba yếu tố AAA trong bảo mật hệ thống, phân biệt được các thiết bị hạ tầng mạng thường gặp trong một hệ thống mạng,...


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Part 35 - Certificate Authority 03
 • 18/11/2009
 • 95.808
 • 769
The Cellular Connection 2 phần 2
 • 17/09/2011
 • 79.434
 • 460
Tìm hiểu về Traceroute
 • 20/02/2011
 • 79.231
 • 356

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu