Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.326)

Nâng cao hiệu quả khai phá tập hữu ích cao bằng giải pháp chiếu ngược P-set

Bài báo này đề xuất giải pháp chiếu ngược P-set để giảm số lượng giao dịch cần xét trong thuật toán EFIM và vì vậy, làm giảm thời gian khai phá HUI. Một thuật toán cải tiến từ EFIM (IEFIM - Improve EFficient high-utility Itemset Mining) dựa trên P-set cũng được đề nghị. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán IEFIM làm giảm đáng kể số lượng giao dịch cần xét và thời gian thực thi trên các CSDL thưa.


Reducing offline to online: an example and its applications

We study online versions of maximum weighted hereditary subgraph problems for which the instance is revealed in two clusters. This result can be seen as an inverse version of our previous work. It brings to the fore a hardness gap between online and offline versions of those problems. This result does not apply in the case of maximizing a k-colorable induced subgraph of a given graph.


Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng Neuron tích chập

Bài viết trình bày một kiến trúc kết hợp giữa CNN và MLP để khai thác ưu điểm của hai kiến trúc này trong việc nhận dạng hình ảnh tự nhiên. Vai trò của các khối chức năng trong mạng sẽ được phân tích và đánh giá thông qua tỉ lệ nhận dạng.


Novel optimal coordinated voltage control for distribution networks using differential evolution technique

This paper investigates a Distributed Generators (DG) connected to distribution networks offering multiple benefits for grids and environments in the case of renewable sources used. Nevertheless, this task requires an appropriate planning and control strategy, if not several drawbacks can issue, including voltage rise problems and increased power losses. To overcome such disadvantages, this paper proposes a coordinated voltage control CVC method for distribution networks with multiple distributed generators.


Quality of transmission aware routing in ad hoc networks based on cross layer model combined with the static agent

This paper focused on investigating the routing techniques in ad hoc networks taking into account the quality of transmission. Thence, we proposed an improved routing algorithm of DSR based on the cross-layer model in combination with the static agent. The objective of the proposed algorithm is to improve the quality of the transmission signal, reduce the blocking probability of the data packets due to the unguaranteed quality of transmission.


A hybrid paragraph level page segmentation

Automatic transformation of paper documents into electronic forms requires geometry document layout analysis at the first stage. However, variations in character font sizes, text-line spacing, and layout structures have made it difficult to design a general-purpose method. Page segmentation algorithms usually segment text blocks using global separation objects, or local relations among connected components such as distance and orientation, but typically do not consider information other than local component’s size.


Ứng dụng eTOM trong việc xây dựng khung chứng chỉ đào tạo kiến thức NGN

Bài báo trình bày việc ứng dụng quy trình vòng đời phát triển sản phẩm PLM (Product Lifecycle Management) trong mô hình eTOM vào việc xây dựng khung chứng chỉ đào tạo kiến thức mạng NGN cho các cán bộ quản lý, khai thác dịch vụ của VNPT đồng thời qua đó phân loại cán bộ.


Nhận dạng ký tự bằng mạng Neural lan truyền ngược

Bài báo giới thiệu một phương pháp nhận dạng ký tự, đó là kỹ thuật mạng Neural lan truyền ngược. Kỹ thuật này hiện nay được ứng dụng rộng rãi giúp người dùng không phải mất thời gian và công sức cho việc nhập lại văn bản từ file ảnh chứa văn bản (đã được scan hoặc dùng các thiết bị khác chụp lại).


Các nguyên tắc doanh nghiệp thương mại điện tử cần tuân thủ

Các nguyên tắc doanh nghiệp thương mại điện tử cần tuân thủ là cài đặt mã bảo mật khi sử dụng giao thức người dùng doanh nghiệp, cần bật điều khoản sử dụng của người dùng (Privacy Policy), không được tự động chạy, khi chạy các chương trình tiếp thị DN cần tuân theo quy định chung về bảo mật dữ liệu cho khách. Mời các bạn tham khảo!


Đánh giá hiệu năng mạng trên điện toán đám mây Openstack

Mục đích của bài báo là nghiên cứu hiệu năng mạng của Openstack triển khai trên phiên bản Neutron. Các thông số về hiệu năng như thông lượng, vấn đề mất gói tin, thời gian trễ gói tin sẽ được đánh giá theo giao thức UDP dựa vào công cụ IPERF.


Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

Trong bài viết này, tác giả trình bày các nghiên cứu về kỹ thuật lập trình gen và phân tích các thuộc tính của các kiểu tấn công mạng để từ đó đề xuất ứng dụng lập trình gen nhằm nâng cao khả năng phát hiện tấn công mạng. Bố cục bài báo được trình bày như sau: Sau mục 1 giới thiệu, mục 2 kiến thức nền tảng sẽ giới thiệu các công trình nghiên cứu trước đây, bộ dữ liệu huấn luyện KDD’99, tổng quan về lập trình gen; mục 3 giới thiệu mô hình đề xuất phát hiện tấn công dựa trên GP/TAG3P, cài đặt thử nghiệm và phân tích đánh giá các kết quả đạt được.


Sự hài lòng trong công việc, mối quan hệ với cam kết tổ chức và ý định nghỉ việc – trường hợp các nhân viên kỹ thuật ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Mục tiêu của bài viết nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng trong công việc, của hài lòng công việc đến cam kết tổ chức, của hài lòng công việc và cam kết tổ chức đến ý định nghỉ việc của các nhân viên kỹ thuật tại các công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin.


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

Chương 3 giúp người học hiểu về "Các loại mô hình mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Topology, các loại Topology cơ bản, mạng hình vòng, kỹ thuật Token Ring, đặc điểm mạng Vòng, mạng hình Sao,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 "Thiết bị mạng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp, đường truyền vô tuyến, các thiết bị mạng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Thiết kế, xây dựng mạng

(NB) Bài giảng Thiết kế, xây dựng mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng, các thành phần cơ bản của hệ thống mạng, thiết kế, xây dựng mạng lan, thiết kế xây dựng mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kỹ thuật bấm cáp, kỹ thuật bấm cáp thẳng, kỹ thuật bấm cáp chéo, triển khai bấm cable trong mạng LAN,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 trình bày về "Mô hình OSI và giao thức TCP/IP". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan, mô hình OSI, mục đích của phân tầng mạng, ý nghĩa của phân tầng mạng, đóng gói dữ liệu, quá trình truyền thông từ máy gởi đến máy nhận,...


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cấu trúc của một IP Address, cấu trúc của IPv4,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành mạng, những lợi ích của mạng mang lại, các khái niệm chuyên ngành, các loại mạng thông dụng, mô hình xử lý mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết truy xuất tài nguyên mạng, quản trị quyền truy xuất Shared, NTFS, triển khai Local, Network Print Device, quản trị quyền truy xuất Printer.


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 giúp người học hiểu về "VMWare". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu VMWare, cài đặt VMWare, cấu hình VMWare, tạo máy ảo, kết nối các máy ảo, xây dựng hệ thống mạng,...


Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

Bài 7 trình bày về "Thiết kế và thi công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có 2 phần chính như: Khảo sát và thiết kế cung cấp nội dung chính như: Yêu cầu, khảo sát hiện trạng, phân phối thiết bị, máy tính, mô hình Logic, chọn mô hình quản lý


Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán cung cấp các kiến thức cơ bản về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, chiến lược xây dựng và đánh giá thuật toán, rèn luyện tư duy khoa học,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giải pháp mã hóa kết hợp trong thông tin vô tuyến

Bài báo trình bày một giải pháp nhằm tăng hiệu quả sửa lỗi của mã kênh và đơn giản trong tính toán đó là mô hình mã hóa kết hợp. Tác giả đã khảo sát cụ thể mô hình mã hóa sử dụng mã BCH với mã LDPC trong thông tin vệ tinh. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy rõ ràng hiệu quả của mã sửa lỗi trong môi trường kênh Gauss cũng như trong kênh fadinh.


Phẩm chất của giao thức Mac hợp tác xuyên lớp trong mạng vô tuyến AD -HOC

Bài báo này tập trung vào các cơ chế hoạt động của giao thức điều khiển truy nhập môi trường trong mạng vô tuyến hợp tác Ad-hoc. Chúng tôi đề xuất cải tiến giao thức đã được thiết kế bởi Hangguan Shan (2011) nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống trong trường hợp môi trường có nhiều node chuyển tiếp hợp tác.


Bài giảng Chapter 4: Network layer

Chapter 4: Network layer. Introduction, network layer overview, IPv4 address, IPv4 Protocol, network routing, , network layer in an internetwork, network layer at the source, router, and destination, network layer at the source, router, and destination (continued).


Ebook RESTful Service Best Practices

Ebook RESTful Service Best Practices. What is REST, REST Quick Tips, definitions, HTTP Verbs, resource Naming, Returning, Representations, querying, filtering and Pagination.


Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP

Giao thức TCP/IP đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng mạng. Các ứng dụng TCP/IP thường được viết bằng C/C++ và gọi các hàm thư viện được hỗ trợ sẵn. Tuy nhiên, do có nhiều phiên bản thư viện hàm trên Unix và Windows nên người lập trình gặp khó khăn trong việc tái sử dụng mã nguồn đã được viết. Mặt khác, bản thân giao tiếp lập trình của các hàm thư viện này làm phát sinh những đoạn mã nguồn rườm rà, trùng lặp và không rõ ràng. Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng để phát triển hệ thống lớp hỗ trợ lập trình giao thức TCP/IP. Hệ thống lớp này giải quyết vấn đề tương thích trên nhiều môi trường, thuận lợi cho việc tái sử dụng mã nguồn, đồng thời làm rõ ràng ngữ nghĩa của các đối tượng trong các ứng dụng truyền thông theo giao thức TCP/IP.


Thiết kế SOPC cho ứng dụng nhận dạng mặt người dùng thuật toán WMPCA

Phần cứng gia tốc cho kỹ thuật lượng tử hóa vector (Vector Quantization-VQ) đã được phát triển thành một thành phần nhúng (system on a programmable chip) trong các ứng dụng nén ảnh và nhận dạng ảnh thời gian thực. Ngày nay, với kỹ thuật FPGA (Field Progammable Gate Array) và công cụ SoPC (system on a programmable chip) cho thấy được sự hiệu quả cao trong việc thiết kế các ứng dụng phần cứng gia tốc. Bên cạnh đó, một trong những phương pháp xác suất thống kê, phân tích thành phần chính điều biến trọng số, cho ta thấy sự hiệu quả cao trong các ứng dụng nhận dạng ảnh. Bài báo này sẽ giới thiệu một kiến trúc song song dựa trên thuật toán WMPCA và kiến trúc SoPC cho hệ thống nhận dạng mặt người online.


Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability

This paper measures and analyzes one Wi-Fi IC vendor’s alternatives by looking at the tactics within the enterprise’s organizational culture as well as operation management characteristics in the wireless networking communications industry.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Alm os programming bible
  • 12/11/2009
  • 56.991
  • 491
Tăng tốc internet hết ga lun
  • 23/08/2010
  • 58.737
  • 914

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu