Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Quản trị kinh doanh (29.916)

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Cần Thơ

Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn Tp. Cần Thơ.


Doanh nghiệp Việt Nam - Những con số ấn tượng và triển vọng

Bái viết nghiên cứu sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong gần 20 năm (2000-2016) và triển vọng của doanh nghiệp Việt Nam những năm tới. Bên cạnh đó, bài viết còn đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam.


Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê của huyện Mường Ảng; xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê ở huyện Mường Ảng; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia xây dựng nhãn hiệu tập thể cà phê huyện Mường Ảng của hộ trồng cà phê trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cà phê ở huyện Mường Ảng.


Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty nhiệt điện Cao Ngạn

Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV. Từ những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể, phần nào giải quyết các vấn đề về nhân lực đang tồn tại tại Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ trên con đường Công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Ảnh hưởng hành vi khách hàng đến cảm xúc của nhân viên ở các doanh nghiệp dịch vụ

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thái độ và cách cư xử của khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên tại các doanh nghiệp dịch vụ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thái độ của khách hàng ảnh hưởng tới hành vi kiểm soát cảm xúc của nhân viên.


Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Công ty TNHH 1 thành viên vận tải, giao nhận và phân phối ô tô Chu Lai – Trường Hải

Bài viết này tập trung vào nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty TNHH 1 thành viên vận tải, giao nhận và phân phối ô tô Chu Lai - Trường Hải thông qua khảo sát 260 nhân viên kết hợp với sử dụng mô hình hồi quy đa biến nhằm tìm ra và kết luận những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong công ty. Qua đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên.


Nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Bài viết phân tích các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng (VLXD) niêm yết tại Việt Nam: Tín dụng thương mại, quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, chi phí vốn, lợi nhuận và vòng quay tiền mặt.


The effects of performance appraisal onemployee retention: A comparison of finnish and vietnamese enterprises

This research aims to identify the features of a performance appraisal system and explore how each featureaffects the employees’ loyalty.Furthermore, the study would like to discover if these effects are different in different cultures.


Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Tài liệu Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống được thiết kế nhằm hỗ trợ các chủ nhà hàng, những người quản lý cải thiện nhà hàng của mình. Những người tham gia tập huấn sẽ được giới thiệu và làm quen với hướng dẫn thực hành trong khi học. Tuy nhiên, những người không tham dự tập huấn cũng có thể sử dụng hướng dẫn thực hành. Hướng dẫn thực hành bao gồm một số công cụ, thủ thuật và bài tập thực tế nhằm giúp những người chủ sở hữu và quản lý nhà hàng.


Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị trường Mice trong khách sạn. Để nắm rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ban kiểm soát trong cấu trúc quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam

Bài viết này thảo luận về sự tương quan giữa ID và ban kiểm soát, đưa ra một số kiến nghị cho việc cải thiện hiệu quả hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, bài viết trình bày cách thức làm thế nào để ID và ban kiểm soát có thể cùng tồn tại trong cơ cấu quản trị công ty tại Việt Nam.


Ebook Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu cho người học nghiệp vụ hành chính văn phòng, qua đó giúp các bạn biết hoạch định, tổ chức các cuộc họp/hội nghị và các chuyến đi công tác; Biết phân loại và phân cấp phát hành văn bản pháp quy; biết cách tiếp khách và gọi điện thoại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

Cuốn sách Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng được biên soạn cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng của bộ phận mình một cách khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại. Phần 1 của cuốn sách trình bày đại cương về quản trị hành chính văn phòng và quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học. Qua nội dung 2 phần sẽ giúp người học nắm một cách tổng quát tại sao phải quản trị hành chính văn phòng, những ai quản trị hành chánh văn phòng, vai trò của thư ký trong các doanh nghiệp, và làm cách nào hoạch định, tổ chức, kiểm tra hành chính văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ giúp người đọc nắm được những thông tin cơ bản trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên, cách phân biệt công ty TNHH hai thành viên trở lên với công ty cổ phần,... Ngoài ra, tài liệu còn trình bày thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hy vọng rằng tài liệu sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho những doanh nhân tiềm năng trước khi khỏi đầu kinh doanh hay các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân cung cấp cho người đọc khái niệm và một số lưu ý về doanh nghiệp tư nhân, một số lưu ý về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp hay vấn đề quản lý của doanh nghiệp tư nhân... Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên và những gì cần chuẩn bị để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trình bày những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên và cách phân biệt công ty TNHH một thành viên với doanh nhân tư nhân... Tất cả đều được giới thiệu chi tiết tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP

Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức CSR của nhân viên, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh – Trường hợp các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu trọng tâm của bài báo: Nghiên cứu tác động của CSR đến tài sản thương hiệu; Nghiên cứu tác động của CSR đến kết quả kinh doanh; Nghiên cứu tác động của tài sản thương hiệu đến kết quả kinh doanh.


Phát triển doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết phân tích thực trạng doanh nghiệp thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó đề ra một số giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại và dịch vụ như: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.


Ebook Thói quen thứ 8

Mục đích của cuốn sách này cung cấp cho bạn một bản đồ chỉ đường nhằm giúp bạn thoát khỏi những nỗi đau và sự thất vọng, để tìm đến sự mãn nguyện thực sự, đồng thời mở rộng ý nghĩa và sự đóng góp của bạn không chỉ trong công việc, trong tổ chức mà cả trong cuộc sống của bạn.


Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - ThS. Trần Văn Của

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp giúp người học nhận thức được vai trò của văn hóa và văn hóa doanh nghiệp trong phát triển tổ chức. Qua đó áp dụng sự nhận biết về văn hóa doanh nghiệp để có những hành động đúng trong công việc như: hợp tác, thăng tiến, hay thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh khái quát cho người học những nội dung chính sau: một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, bài giảng còn tập trung phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Để nắm rõ về hướng phân tích hoạt động kinh doanh, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - ThS. Vũ Mạnh Cường

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp người học nắm được các kiến thức về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực bao gồm khái niệm, mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo: phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả làm việc cho nhân viên, chính sách tiền lương và cách tạo động lực làm việc cho nhân viên. Để nắm được những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về môn quản trị nguồn nhân lực, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thống kê kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kê kinh doanh cung cấp cho người học một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh, các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh, thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanh và thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Vận dụng một số mô hình phân tích trong xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Bài báo nghiên cứu ứng dụng của một số mô hình trên trong việc phân tích, xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng cho công ty cổ phần TNG - Một công ty lớn trong ngành may mặc tại Thái Nguyên, với kế hoạch mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ là rất lớn, do đó công việc xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng đang ngày càng được quan tâm tại đây.


Ebook Trên cả lí thuyết: Phần 2 - NXB Thanh Niên

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Trên cả lí thuyết" do NXB Thanh Niên ấn hành gồm các nội dung: Dùng nhân tài sáng tạo ra sản phẩm giá trị: Apple không phải là sản phẩm, mà là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo của doanh nghiệp, khả năng thực thi hoàn hảo: biến tất cả thành có thể, con đường tương lai của Apple,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Trên cả lí thuyết: Phần 1 - NXB Thanh Niên

Phần 1 ebook "Trên cả lí thuyết" do NXB Thanh Niên ấn hành gồm các nội dung: Người lựa chọn sản phẩm: chiến lược quyết định vận mệnh của doanh nghiệp, hơn cả lí thuyết kinh doanh: lựa chọn hình thức thương mại chính là lựa chọn tương lai cho doanh nghiệp, xây dựng sức hút Apple: sức hấp dẫn từ sản phẩm độc đáo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 2 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 2: Quản trị tác nghiệp tại bộ phận lễ tân khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận lễ tân khách sạn, quản trị vận hành nghiệp vụ lễ tân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 3 - Trường Đại học Thương mại

Nội dung bài giảng "Chương 3: Quản trị tác nghiệp tại bộ phận buồng khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận buồng khách sạn, quản trị và vận hành tại các khu vực thuộc bộ phận buồng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 5 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 5: Quản trị tác nghiệp tại bộ phận kỹ thuật và an ninh khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình vận hành hệ thống điện, quy trình vận hành hệ thống nước, quy trình vận hành hệ thống gas,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 1: Tổng quan quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận cơ bản về KS, quy trình mở một KS, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định miễn nhiệm
  • 15/07/2009
  • 36.173
  • 129

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu