Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.341)

Tổng hợp các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Tổng hợp các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán” để nắm được các nội dung kiến thức về chuyên ngành kế toán cũng như hỗ trợ kiến thức để làm bài báo cáo được tốt nhất. Chúc các bạn thành công!


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

Tóm tắt luận văn "Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương" nêu lên tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng chiến lược marketing – mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCPg ty may Nhà Bè CTCP

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Để từ đó đề ra những đề xuất hỗ trợ cần thiết để phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng công ty may Nhà Bè.


Đề tài thực tập: Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty TNHH dịch vụ du lịch đường sắt mới

Đề tài này có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Giới thiệu về công ty TNHH dịch vụ du lịch đường sắt mới và lý luận cơ bản. Chương 3: Thực trạng marketing tại công ty TNHH dịch vụ du lịch đường sắt mới. Chương 4: Giải pháp kiến nghị và kết luân.


Tiểu luận: Chiến lược đại dương xanh của công ty Vynasoy

"Bài tiểu luận: Chiến lược đại dương xanh của công ty Vynasoy" có kết cấu nội dung gồm có 4 chương. Chương I: Khái quát về công ty vynasoy. Chương II: Khái quát về chiến lược đại dương xanh. Chương III: Phân tích chiến lược đại dương xanh của công ty Vynasoy. Chương IV: Kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Trình bày một ví dụ về quy trình đánh giá cảm quan cho sản phẩm nước giải khát( phép thử 2-AFC) và tiến hành điều tra thị hiếu người tiêu dùng về sản phẩm nước ngọt có gas

Ngày nay, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn khi quyết định mua một sản phẩm nước ngọt có gas nào đó. Bởi trên thị trường ngày nay, có rất nhiều sản phẩm giống nhau được cung cấp bởi những công ty khác nhau. Bài tiểu luận này sẽ trình bày một ví dụ về thị hiếu người tiêu dùng đối với sản phẩm nước ngọt có gas.


Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH DH Foods

Báo cáo Hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH DH Foods trình bày: Cơ sở lý luận; thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH DH Foods; giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH DH Foods,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo thực tập: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại trung tâm phát triển kinh doanh S Wifi

Báo cáo Hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại trung tâm phát triển kinh doanh S Wifi trình bày: Giới thiệu tổng quan về công ty; thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng tại S-wifi; giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại trung tâm S-wifi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình bày kết cấu đề cương gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc; phương pháp nghiên cứu.Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh; biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo thực tập doanh nghiệp: Đầu tư kinh doanh bất động sản và kê khai thuế doanh nghiệp

Báo cáo thực tập doanh nghiệp: Đầu tư kinh doanh bất động sản và kê khai thuế doanh nghiệp trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Giới thiệu doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản, kê khai thuế tại công ty kê toán Sài Gòn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục trình bày một số nội dung về một số vấn đề lý luận và lợi ích nhóm, nhận diện lợi ích nhóm ở Việt Nam và thực trạng ảnh hưởng của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của lợi ích nhóm trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn tham khảo.


Tóm tắt luận văn: Đo lường và đánh giá các yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tại tỉnh Đoàn Phú Yên

Tóm tắt luận văn trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc; Đo lường, phân tích động lực làm việc và các yếu tố tạo động lực cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên; Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án kinh tế lượng: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề án kinh tế lượng trình bày những nội dung về: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Thiết lập mô hình nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề cương nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM trình bày các nội dung: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Chuyên đề gồm có 3 chương: Vai trò của công tác tuyển chọn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng Công tác tuyển chọn nhân lực của công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực của công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động ở công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Hoàng Gia

Kết cấu của bài luận văn này gồm có 2 phần chính: Những vấn đề chung, chuyên đề hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động ở công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Hoàng Gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án Nguồn nhân lực: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện

Kết cấu của đề án gồm có 3 chương: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp khoa Kinh tế lao động: Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

Đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận chung về hoạt động tạo động lực và các yếu tố tạo động lực cho người lao động, chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực lao động, sự cần thiết phải xây dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lý nhằm tạo động lực lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Kinh tế - Quản trị: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của bài tiểu luận chia làm ba chương: Khái quát chung về Công ty TNHH Tiến Đại Phát, thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát trong những năm trở lại đây, một số giải phát hoàn thiện công tác tuyển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tốt nghiệp: Công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Kết cấu của bài báo cáo tốt nghiệp "Công tác Đào tạo và Phát triển NNL tại TNHH Toàn Cầu Khải Minh" gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về Đào tạo và Phát triển NNL, thực trạng công tác Đào tạo và Phát triển NNL tại Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh; Giải pháp - kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên

Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương: Vai trò, sự cần thiết phân công, hiệp tác lao động trong các doanh nghiệp, thực trạng phân công, hiệp tác lao động ở Bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên, một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích công việc và công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO

Nội dung của chuyên đề có 3 chương: Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO, Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Thực trạng công tác tạo động lực được áp dụng tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng

Luận văn gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về động lực và hệ thống công cụ nâng cao động lực cho người lao động trong doanh nghiệp, thực trạng công tác tạo động lực đang áp dụng tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng, một vài giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao động lực lao động tại công ty Công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông Hồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH-HĐH

Nội dung khoá luận gồm 3 chương: Những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH ở Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, phương hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH ở nước ta trong hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án Quản trị nhân lực: Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Đề án này trình bày các nội dung về những khái niệm chung về tuyển mộ, tuyển chọn, các bước trong tuyển dụng, các phương pháp tuyển dụng lao động trong tổ chức, nguồn tuyển dụng lao động. các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, tầm quan trọng của tuyển dụng trong tổ chức, tình hình chung về tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, một số nguyên nhân và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập nhóm: Tìm hiểu về đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Huyndai Thành Công Việt Nam

Nội dung chính của bài tập nhóm gồm 4 phần: Khái quát về Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, quy trình, nội dung và phương pháp đào tạo Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, đánh giá ưu nhược điểm các phương pháp đào tạo của Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, những thành quả từ chính sách đào tạo của Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần

Nội dung chính của bài luận văn này gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận, thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp, một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp: Đo lường sự hài lòng của công nhân Công ty Dệt may 29/3 - Hà Thị Thúy

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Đo lường sự hài lòng của công nhân Công ty Dệt may 29/3" trình bày các nội dung về cơ sở lý luận, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, đo lường mức độ hài lòng của công nhân Công ty Cổ phần Dệt may 29/3,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp

Khóa luận tốt nghiệp ngoài phần mở bài và kết luận gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong khách sạn, thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam

Luận văn này gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực, phân tích thực trạng công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty KYB Việt Nam, một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty KYB Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
  • 24/03/2017
  • 91.835
  • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
  • 01/08/2012
  • 52.022
  • 691
Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 84.444
  • 932

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu