Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.017)

Câu hỏi và đáp án môn Khoa học quản lý

Tài liệu này trình bày các câu hỏi và đáp án liên quan đến môn Khoa học quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Mời các bạn tham khảo!


Ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: Nghiên cứu tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết này phân tích những vấn đề đối với ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Nội dung phân tích tập trung vào một số thay đổi kinh tế - xã hội nông thôn dẫn đến biến động khoản thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã. Bằng chứng cho những nội dung thảo luận của bài viết được thu thập từ một xã nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng.


Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay

Bài viết giới thiệu hội đồng nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam và vai trò hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất biện pháp để bảo đảm hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân có chất lượng, hiệu quả.


Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương

Bài viết này vận dụng các khuyến nghị về quản lý nhà nước hiện đại đối với các hệ thống giáo dục phức hợp để đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương. Đó là: hoàn thiện thể chế, tăng cường trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh xây dựng năng lực và hiện thực hóa tư duy chiến lược.


Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thái Nguyên, xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI thời gian tới.


Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết sau đây trình bày một số đặc nét về đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu bật nhu cầu nâng cao đời sống của lực lượng lao động này và gợi ý một số đề xuất cho những người liên quan.


The role of transparency on the intention to donate money to charitable organizations: A combination of multiple correspondence analysis and conjoint analysis

This study empirically investigated the effectsof levels of attributes of charitable organizations (COs) on potential donor's intention to donate to cosby using conjoint analysiscombine with multi correspondence analysis (MCA).


Chiến lược Quốc gia V 2012-2017: Đoàn kết và hành động vì công bằng và phát triển

Chiến lược Quốc gia V hướng tới xây dựng các giải pháp và lựa chọn thay thế, mở ra không gian để ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) làm việc với giới trẻ, tiếp cận với những tác nhân tạo sự thay đổi, và bắt đầu xây dựng tập thể những người ủng hộ và tình nguyện viên, những người muốn đóng góp công sức xóa bỏ đói nghèo và bất công. Để nâng cao trách nhiệm giải trình của mình, AAV cam kết đầu tư mạnh vào cải thiện hệ thống và các quy trình giám sát và đánh giá nhằm bảo đảm chất lượng và củng cố chương trình. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ngoại giao nghị viện góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước

Gần 70 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc Đổi mới toàn diện và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.


Biển Đông trong chiến lược phát triển của các Quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đầu thế kỉ XXI

Biển Đông với vị thế chiến lược và tiềm năng tự nhiên khiến nhiều quốc gia trong khu vực chú ý và tích cực thực hiện các hành động khai thác của mình. Sự lớn mạnh và chiến lược mở rộng phạm vi trên biển của Trung Quốc đã xâm hại chủ quyền của nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Mặt khác, sự can thiệp của một số nước lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và dư luận quốc tế đã làm Biển Đông liên tục là một tâm điểm nóng. Nội dung bài viết hướng đến mục đích khái quát chung về vấn đề Biển Đông dưới góc độ quan hệ quốc tế, cũng như đưa ra những nhận định diễn biến tình hình Biển Đông trong tương lai.


Redd ++ và người dân tộc - Hướng dẫn cho những nhà hoạch định chính sách

Bài viết cung cấp kiến thức cơ bản về Redd+ và người dân tộc cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia, nhằm giúp họ có hiểu biết tốt hơn về vai trò quan trọng của người dân tộc và sự cần thiết có sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ trong các quá trình REDD+ ở cấp quốc gia cũng như toàn cầu.


Cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng

Bài viết làm rõ ý kiến chỉ đạo cụ thể, sâu sắc, kịp thời đối với hoạt động của các đơn vị bởi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sau những buổi làm việc trực tiếp với khối Bảo tàng thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan nhằm xem xét thực trạng của các bảo tàng. Tiêu đề bài viết này Cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng được tác giả xác định trên cơ sở nhận thức của mình về tinh thần xuyên suốt và nổi bật qua các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.


Báo cáo OXFAM: Nhìn nhận lại về tăng trưởng bao trùm Châu Á: Làm thế nào để APEC vươn tới nền kinh tế không ai bị bỏ lại phía sau

Tháng 11 năm 2017, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam. Báo cáo "Nhìn nhận lại về tăng trưởng bao trùm Châu Á: Làm thế nào để APEC vươn tới nền kinh tế không ai bị bỏ lại phía sau" phân tích phương cách để các nhà lãnh đạo APEC có thể tận dụng cơ hội của hội nghị này, hoạch định một hướng đi mới – hướng tới một nền kinh tế không phải chỉ cho một số ít mà cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Báo cáo: Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Báo cáo "Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường" nhằm rà soát lại những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại; đề nghị về những ưu tiên thực hiện trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Kinh tế vĩ mô quý I năm 2018: Những điểm nổi bật

Bài viết đưa ra những điểm nổi bật của kinh tế, giá cả, tài chính, tiền tệ quốc tế và lấy dẫn chứng về kinh tế của một số nước như: Kinh tế Mỹ, Kinh tế Nhật Bản, Kinh tế Trung Quốc; đồng thời cũng nêu ra được những điểm nổi bật của kinh tế trong nước. Để tìm hiểu sâu hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Yếu tố nào tạo nên sức mạnh cường quốc kinh tế của Trung Quốc?

Bài viết nêu lên một số đánh giá của giới chuyên gia nước ngoài về các yếu tố tạo nên sức mạnh cường quốc kinh tế của Trung Quốc với các nội dung chủ yếu: Thị trường nội địa đã tạo nội lực để phát triển nền kinh tế trước khi hướng ngoại, “Mô hình  Trung  Quốc” đang khẳng  định sức mạnh tăng trưởng vượt trội với biện pháp “tự xoay chuyển” và “cùng xoay chuyển”, ... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế: Minh chứng dữ liệu chuỗi tại TP. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu sự tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại TP. HCM bên cạnh các yếu tố đầu tư tư nhân, độ mở thương mại và tăng trưởng lao động bình quân. Sử dụng phương pháp phân tích đồng liên kết (cointergration) của Engle-Granger để đo lường các mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến và mô hình điều chỉnh sai số ECM (Error Correction Model) khảo sát mối quan hệ động trong ngắn hạn giữa tăng trưởng kinh tế và các biến tác động trong mô hình. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Nguyên nhân và định hướng chủ yếu

Bài viết "Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Nguyên nhân và định hướng chủ yếu" đề cập đến những định hướng chủ yếu của công cuộc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, cùng những nhân tố tác động của khủng hoảng đến trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội và thách thức - Hai năm nhìn lại

Bài viết đưa ra các nhận định về: toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ hội và thách thức khi hội nhập, nhìn lại hai năm và tác động của việc gia nhập WTO, phương pháp để các doanh nghiệp vươn lên trụ vững trong môi trường cạnh tranh,... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Đánh giá thực trạng chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đồng Nai

Để đánh giá được thực trạng chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đồng Nai, bài viết đã tập trung trình bày các nội dung bao gồm: khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế.


Đánh giá tình hình đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016

Để đánh giá được tình hình đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Cẩm Lệ của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2011 - 2016, bài viết đã tập trung trình bày các nội dung bao gồm: Đánh giá kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Cẩm Lệ theo loại hình đăng ký, theo loại đất, theo khu vực và theo từng năm trong giai đoạn 2011 - 2016; Đánh giá ý kiến của người dân về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Cẩm Lệ nhằm thấy được hiệu quả của công tác này tại địa bàn nghiên cứu.


Những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều của Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích và đánh giá thực trạng nghèo đa chiều của Việt Nam và các vùng kinh tế năm 2014 và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng một hộ gia đình rơi vào tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị, hàm ý chính sách được đưa ra nhằm giảm nghèo đa chiều, giảm thiếu hụt từng chiều nghèo của Việt Nam và các vùng kinh tế.


Mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á và những gợi ý cho Việt Nam - Phạm Thị Hồng Điệp

Bài viết này phân tích đặc thù của mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á, điển hình là Hàn Quốc và nhận xét mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á. Đồng thời, rút ra một vài gợi ý cho quá trình xây dựng chính sách xã hội ở Việt Nam từ mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á về chiến lược tổng thể quốc gia, vận dụng bài học của các nước Đông Á về cách phối hợp các chính sách kinh tế và chính sách xã hội; phát huy được truyền thống văn hóa phương Đông về tính tương trợ, đùm bọc lẫn nhau của gia đình và cộng đồng.


Nghiên cứu xu thế phát triển đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục - Nguyễn Hữu Đức, Nghiêm Xuân Huy, Nguyễn Hữu Thành Chung

Báo cáo phân tích các xu thế bùng nổ về khoa học và công nghệ được dự báo từ phương pháp thống kê thư mục cơ sở dữ liệu của Web of Science (ISI). Theo đó, 10 đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới vào năm 2025 bao gồm các vấn đề an ninh lương thực, lập bản đồ gen cho trẻ sơ sinh, xử lý bệnh giảm trí nhớ, bệnh tiểu đường typ I, điều trị hướng đích, số hóa vạn vật, năng lượng mặt trời, hàng không sử dụng điện năng, bao bì xenlulô và kỹ thuật viễn tải lượng tử đã được chỉ ra. Đồng thời, 8 công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã được khẳng định, góp phần củng cố định hướng ưu tiên đầu tư phát triển cho các nhà hoạch định chính sách.


Bài giảng Chính sách công: Chương 2 - TS. Bùi Đại Dũng, TS. Vũ Đức Thanh, TS. Nguyễn Quốc Việt

Chương 2: Quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế CSC trong Bài giảng Chính sách công giới thiệu cho người học quy trình CSC, nguyên tắc thiết kế, quản lý CSC và công cụ thiết kế, quản lý CSC. Qua đó, các bạn nắm được kiến thức về CSC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản lí và phân cấp quản lý đầu tư công: Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế - TS. Vũ Thành Tự An

Bài viết này tập trung phân tích so sánh thực trạng của quản lý đầu tư công ở Việt Nam với chuẩn mực quản lý đầu tư công lý tưởng (được tổng kết từ lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế), để từ đó tìm ra những hạn chế trong quản lý đầu tư công ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị chính sách thích hợp.


Bài giảng Chính sách công: Chương 3 - TS. Bùi Đại Dũng, TS. Vũ Đức Thanh, TS. Nguyễn Quốc Việt

Chương 3: Đánh giá chính sách công trong Bài giảng Chính sách công trình bày những nội dung sau: mục tiêu, tiêu chí, thách thức của việc đánh giá chính sách công, đánh giá chính sách công bằng công cụ định tính và đánh giá chính sách công bằng công cụ định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chính sách công: Chương 1 - TS. Bùi Đại Dũng, TS. Vũ Đức Thanh, TS. Nguyễn Quốc Việt

Chương 1: Giới thiệu chung về môn học CSC trong Bài giảng Chính sách công trình bày những nội dung sau: giới thiệu về CSC về khái niệm, phân loại CSC cũng như vai trò CSC trong đời sống kinh tế-xã hội. Ngoài ra, bài giảng còn giới thiệu đến người học phương pháp nghiên cứu môn học CSC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai theo định hướng hiện đại hóa, kinh tế hóa và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững - Nguyễn Mạnh Hiền

Bài viết này nhằm đề ra chiếc lược phát triển ngành quản lý đất đai theo định hướng hiện đại hóa, kinh tế hóa và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên cơ sở kế thừa thành tựu đã đạt được, phù hợp với điều kiện nộilực và xu hướng quản lý đất đai tiên tiến, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học - công nghệ phát triển vượt bậc và nước ta đã mở cửa hội nhập kinh tế thế giới.


Hướng dẫn việc làm cho lao động nước ngoài

Tài liệu Hướng dẫn việc làm cho lao động nước ngoài giúp cho người sử dụng lao động hiểu đúng những gì họ cần khi tuyển dụng người nước ngoài để tạo ra môi trường làm việc không có người lao động phi pháp. Tài liệu này cũng cung cấp thông tin mới liên quan đến hệ thống quản lý người cư trú mới được bắt đầu vào tháng 7/2012. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VIÊN NÉN CINNARIZIN
 • 01/04/2011
 • 12.240
 • 475
Tiểu luận: Giản đồ BODE
 • 06/06/2013
 • 71.300
 • 709

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

NỘI DUNG ÔN TẬP KHUYẾN NÔNG
 • 11/08/2012
 • 85.629
 • 474

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 46.044
 • 271

Danh mục tài liệu