Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản lý dự án (3.214)

Bài giảng Quản lý xây dựng 1 - ThS Hồ Anh Bình

Bài giảng Quản lý xây dựng 1 do ThS Hồ Anh Bình biên soạn nội dung chính gồm có 2 phần và 8 chương được trình bày như sau: Tổng quan về quản lý dự án xây dựng, phạm vi quản lý xây dựng, các quy trình trong QLDA, quản lý yếu tố hình thành dự án,..


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: Diversification and risky asset allocation; performance evaluation and risk management; futures contracts, stock options,...and other contents.


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: A brief history of risk and return, the investment process, overview of security types, mutual funds and other investment companies, the stock market, common stock valuation, stock price behavior and market efficiency,...and other contents.


Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

Bài tập Kinh tế học vi mô cung cấp phương pháp phân tích rõ ràng, tập trung nhấn mạnh tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc ra quyết định về quản lý; phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược giá, cạnh tranh,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.


Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư (Tái bản lần thứ nhất): Phần

(BQ) Phần 2 giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư trình bày các nội dung: Kế hoạch hóa vốn đầu tư, đấu thầu xây dựng, quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tổ chức điều hành thực hiện và giám sát đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.


Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

(BQ) Phần 1 giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư trình bày các nội dung: Những nội dung cơ bản về quản lý đầu tư và dự án đầu tư, nội dung cơ bản về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, phân tích kinh tế, tài chính dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

(BQ) Phần 2 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ; giá năng lượng; thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia; chi tiêu liên bang; NAFTA, CAFTA, GATT, WTO - Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta.


Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê

Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê trình bày chi tiết bảng thông số về: Sản xuất và quy mô sản xuất, giá cả, vốn lưu động, chi phí đầu tư, huy động vốn,... Bảng tính chỉ số lạm phát và tỷ gía hối đoái. Mời các bạn tham khảo!


Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng

Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực luôn là đề tài làm bận tâm của mỗi đơn vị, mỗi tổ chức trong xã hội. Một tổ chức và thành công của tổ chức phụ thuộc vào tính hiệu quả của nguồn lực cũng như cách thức quản lý con người.


Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (10th): Part 1

(BQ) Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling - Part 1 presents the following content: Overview, project management growth: concepts and definitions, organizational structures, organizing and staffing the project office and team, management functions, management of your time and stress, conflicts, special topics, the variables for success, working with executives, planning, network scheduling techniques, project graphics.


Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (10th): Part 2

(BQ) Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling - Part 2 presents the following content: Pricing and estimating, cost control, trade-off analysis in a project environment, risk management, learning curves, contract management, quality management, modern developments project management, the business of scope changes, the project office, managing crisis projects, the rise – fall - and resurrection of iridium: a project management perspective.


Ebook Fundamentals of management (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of management" has contents: Basic elements of individual behavior in organization, managing employee motivation and performance, leadership and influence processes, communication in organizations, managing work groups and teams, basic elements of control,...and other contents.


Ebook Project management: Part 2

(BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Maintaining control during project execution, dealing with risk and uncertainty, managing the project interfaces, project communication and documentation, project communication and documentation.


Ebook Fundamentals of case management practice - Skills for the human services (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of case management practice - Skills for the human services" has contents: Bringing up difficult issues, addressing and disarming anger, the effective combination of skills, documenting initial inquiries, the first interview, social histories and assessment forms, the mental status examination,...and other contents.


Ebook Fundamentals of management (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of management" has contents: Understanding the manager’s job; the environments of organizations and managers; the environments of organizations and managers; managing decision making; entrepreneurship and new venture management; organization structure and design,...and other contents.


Ebook Fundamentals of project management (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of project management" has contents: Producing a workable schedule, project control and evaluation, the change control process, managing the project team, managing the project team, project control using earned value analysis,...and other contents.


Ebook Project management: Part 1

(BQ) Part 1 book "Project management" has contents: About projects and project management, about projects and project management, defining your project, building and maintaining an effective team, an overview of planning and estimating.


Ebook Project management (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Project management" has contents: Modern project management, organization strategy and project selection, defining the project, estimating project times and costs, developing a project plan, managing risk, scheduling resources and costs, reducing project duration, leadership - being an effective project manager.


Ebook Project management (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Managing project teams, outsourcing - managing interorganizational relations, progress and performance measurement and evaluation, project closure, international projects, oversight, an introduction to agile project management, project management career paths.


Ebook Financial markets and institutions (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial markets and institutions" has contents: Financial futures markets, option markets, swap markets, foreign exchange derivative markets, foreign exchange derivative markets, bank management, bank performance, mutual fund operations,...and other contents.


Ebook Fundamentals of project management (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of project management" has contents: An overview of project management, the role of the project manager, planning the project, creating the project risk plan, scheduling project work, using the work breakdown structure to plan a project,...and other contents.


Ebook Fundamentals of case management practice - Skills for the human services (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of case management practice - Skills for the human services" has contents: Ethics and other professional responsibilities for human service workers; case management - definition and responsibilities, cultural competence, attitudes and boundaries, asking questions,...and other contents.


Ebook Financial markets and institutions (11th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial markets and institutions" has contents: Role of financial markets and institutions; determination of interest rates; structure of interest rates; functions of the fed; monetary policy; money markets; bond markets; bond valuation and risk; mortgage markets,...and other contents.


Bài giảng Thẩm định dự án - TS. Cao Đinh Kiên

Mục tiêu bài giảng: Sau khi học xong chương này, học viên cần nắm được các phương pháp cơ bản để xác định dòng tiền của dự án đầu tư cũng như những tiêu chí cơ bản để thẩm định các dự án này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài soạn: Thanh tra kiểm tra

Tài liệu trình bày về những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra; các khái niệm, đối tượng và nội dung thanh tra đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài soạn: Định giá

Tài liệu gồm 7 câu hỏi về các quan điểm giá trị đất đai; các định nghĩa, công thức cơ bản và đặc điểm trong định giá đất; cách xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: ISO 9000 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược ISO, tổng quan ISO 9000, cấu trúc ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý rủi ro dự án" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro dự án, hiểu được qui trình quản lý rủi ro, mô tả quy trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

10 quy tắc cho các DN dịch vụ
 • 01/03/2009
 • 57.157
 • 459
Chương 4: Xác định dự án
 • 11/06/2011
 • 99.306
 • 275

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu