Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông nghiệp (20.399)

Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện nhân tạo của một số dòng/giống lạc làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống

Nghiên cứu được thực hiện trên 179 dòng/giống lạc (thu thập trong nước và nhập nội từ nước ngoài) bằng phương pháp đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm bằng trồng trong ống nhựa có đường kính 5 cm, chiều cao 7 cm với 3 lớp sáp, mỗi lớp dày 3 mm được tạo ra bằng cách trộn paraffin và vaseline theo tỷ lệ 6:4 tương ứng độ cứng 1,5 MPa đã chọn được 24 dòng/giống lạc có khả năng đâm xuyên tốt của rễ qua các lớp sáp.


Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa có khả năng chịu hạn

Nghiên cứu sử dụng 10 giống lúa được thu thập ở nhiều nơi khác nhau nhằm đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, tính chịu hạn và năng suất của chúng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCB), mỗi giống có 3 lần nhắc lại. Các chỉ tiêu theo dõi được thực hiện theo đúng quy chuẩn vể nghiên cứu cây lúa.


Tính toán cân bằng nước xác định quy mô các ao trong khu nuôi tôm thâm canh

Trong bối cảnh đó, vấn đề quy hoạch vùng nuôi, các mô hình nuôi, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thủy lợi phục vụ nuôi tôm hiệu quả và bền vững trở thành một nhu cầu cấp thiết, mang tính kỹ thuật, kinh tế và môi trường to lớn. Từ các mô hình nuôi hiệu quả đang được triển khai tại ĐBSCL kết hợp với kết quả tính toán cân bằng nước, nhóm tác giả giới thiệu giải pháp bố trí hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng và công thức xác định quy mô các ao nuôi trong vùng nuôi tôm thâm canh ven biển ĐBSCL.


Sàng lọc chủng nấm men Saccharomyces Cerevisiae có khả năng tích lũy kẽm cao

Trong nghiên cứu này, 96 chủng nấm men thuộc bộ sưu tập giống vi sinh vật đã được sàng lọc và xác định khả năng tích lũy kẽm. Các chủng nấm men được nuôi cấy trong môi trường cơ bản Saboraund có bổ sung 1000 mg/l Zn(NO3 )2 , ở 28o C trong 72 giờ. Kết quả cho thấy, có mối tương quan tuyến tính giữa nồng độ kẽm bổ sung vào môi trường nuôi cấy và hàm lượng kẽm tích lũy trong sinh khối. Chủng nấm men S. cerevisiae 2049 có khả năng tích lũy kẽm hữu cơ với hàm lượng cao nhất, đạt 8916 mg/kg sinh khối.


Tạo mô sẹo để tái sinh phôi soma của cây cà phê chè giống TN1

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu được thực hiện trên giống cà phê chè TN1 với 4 nội dung, gồm: 1) Xác định phương pháp khử trùng mẫu lá; 2) Xác định ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng lên quá trình phát sinh mô sẹo từ mẫu lá; 3) Đánh giá khả năng nhân sinh khối mô sẹo trên môi trường lỏng lắc; 4) Xác định điều kiện nuôi cấy đến quá trình tái sinh phôi từ mô sẹo trên môi trường lỏng.


Hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung và chất lượng môi trường nước tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên

Nội dung bài viết trình bày hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè được tiến hành điều tra dựa trên phiếu khảo sát có sự tham gia của cộng đồng (PRA) tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên. Kết quả điều tra cho thấy, nghề nuôi tôm hùm có 3 hình thức: nuôi trong lồng treo, lồng chìm và kết hợp cả hai hình thức.


Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột cỏ của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trồng tại Thái Nguyên

Mục đích của thí nghiệm là nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột cỏ của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trồng tại tỉnh Thái Nguyên. Cỏ được trồng trên đất bãi với diện tích 500 m2 (100 m2 x 5 lần nhắc lại), theo dõi về sinh trưởng, tái sinh, năng suất chất xanh và bột cỏ trong vòng 2 năm.


Sự tham gia liên kết của hộ nông dân trong chuỗi giá trị nho Ninh Thuận

Sự tham gia của các hộ nông dân trồng nho Ninh Thuận vào các mô hình sản xuất hiệu quả như tổ/nhóm sản xuất hay hợp tác xã còn rất hạn chế vì sự tham gia này không đáp ứng được kỳ vọng cốt lõi của hộ, đó là bao tiêu sản phẩm cho họ. Kết quả là các hộ trồng nho chủ yếu bán sản phẩm của mình cho những người thu gom. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các hộ nông dân vào các mối liên kết nhằm phát triển chuỗi giá trị nho Ninh Thuận nói chung, cải thiện thu nhập cho người nông dân nói riêng.


Impacts of agricultural production and import on Vietnam’s inflation in the period 1990-2010

In this paper, the linear regression model is employed to analyze impacts of agricultural production and import on CPI from 1990 through 2010. The results show that these two factors profoundly influence Vietnam’s inflation rate.


Bổ sung bốn loài nấm thuộc chi Coprinus Pers. et Gray vào khu hệ nấm lớn Cao nguyên Lâm Viên

Bổ sung bốn loài nấm thuộc chi Coprinus Pers. et Gray sau đây vào khu hệ nấm lớn Cao nguyên Lâm Viên: Coprinus semilanatus Peck., Coprinus curtus Kalchbr., Coprinus patouilardii Quél., và Coprinus cordisporus Gibbs. Có lẽ là cả bốn loài nấm trên đều là loài mới cho khu hệ nấm lớn Việt Nam. Chúng đều sống hoại sinh trên phân gia súc, gia cầm và hình thành quả thể vào mùa mưa.


Ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật lên quá trình hình thành mô sẹo cây Thu hải đường Bà Tài (Begonia bataiensis)

Bài viết trình bày sự ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật lên quá trình hình thành mô sẹo cây Thu hải đường Bà Tài nhằm mục đích tiến hành tái sinh cây hoàn chỉnh. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất xanh của các giống lúa miến ngọt làm thức ăn cho gia súc ở Quảng Bình

Việc nghiên cứu các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay rất cần thiết và được ngành nông nghiệp chú trọng. Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống lúa miến ngọt làm thức ăn cho gia súc trong điều kiện khí hậu Quảng Bình, chúng tôi sử dụng 3 giống lúa miến ngọt trồng thử nghiệm là ESV1, Keller và E-Tian.


Ứng dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh rủi ro

Để đánh giá hiệu quả kinh tế việc trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh trong điều kiện rủi ro về giá và lãi suất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá rủi ro bằng việc xác định những biến số có ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi ích ròng của trồng cao su và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của chúng.


Khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Bài viết này tập trung làm rõ thực trạng hoạt động khuyến nông, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông của huyện Phú Lộc trong thời gian tới.


Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm

Bài viết đã phân tích, lựa chọn một phương pháp làm mát hỗn hợp: vừa phun mưa để giảm lượng nhiệt truyền vào chuồng do bức xạ mặt trời qua mái, vừa dùng tấm làm mát cooling pad, sử dụng nước ngầm để thông gió và làm mát không khí cho chuồng trại. Bài báo trình bày các điểm cơ bản trong tính toán thiết kế hệ thống làm mát nêu trên, kết quả triển khai ứng dụng và phương pháp vận hành hệ thống.


Tài liệu tập huấn cách ủ phân hữu cơ bằng nguyên liệu vi sinh vật

Tài liệu tập huấn cách ủ phân hữu cơ bằng nguyên liệu vi sinh vật gồm có 2 phần: Phần 1 - Tác dụng và hạn chế của phân vi sinh, phần 2 - Quy trình ủ phân vi sinh bắng các loại chế phẩn và vi sinh vật. Mời các bạn tham khảo!


Tuyển chọn giống lúa siêu xanh (GSR) năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng điều kiện khí hậu ở tỉnh Phú Yên (Phần 2)

Báo cáo này trình bày phần hai: Kết quả thí nghiệm sản xuất, trình diễn thử nghiệm 2 giống lúa mới được chọn ở Phú Yên. Nghiên cứu được thưc hiện trong 4 vụ liên hoàn (Đông Xuân 2015-2016, Hè Thu 2016, Đông Xuân 2016-2017 và Hè Thu 2017) ở vùng đất canh tác thâm canh ở thôn Hòa Mỹ, huyện Phú Hòa, và thôn Hòa Thắng huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.


Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và tần suất sục khí đến sinh trưởng và năng suất cây rau cần nước (Oenanthe javanica (Blume) DC.) thủy canh

Cây cần nước là loại cây thủy sinh trong họ hoa tán và là loài rau mọc hoang có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Châu Á. Cây mọc ở những nơi đất cát ẩm và có chế độ ánh sáng 60-70%. Một thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Yếu tố A là 4 khoảng cách trồng (4 × 2 cm; 4 × 3 cm; 4 × 4 cm và 4 × 5 cm). Yếu tố B là 3 tần suất sục khí (2 ngày; 4 ngày và 6 ngày).


Ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn đến sinh trưởng, năng suất của ba giống rau húng quế (Ocimum basilicum L.) trồng trong nhà màng

Nghiên cứu đã được tiến hành từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2014 nhằm tìm ra được thời điểm bấm ngọn thích hợp đối với ba giống húng quế được trồng trong nhà màng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.


Đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bài báo đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp để thực hiện các nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa diễn ra khá sôi động với 51.348 hồ sơ, trong đó chủ yếu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (chiếm tỷ lệ 67,29%).


Thu hoạch tảo Chlorella vulgaris nuôi trong hệ thống quang hợp tuần hoàn kín bằng chitosan để ứng dụng trong thực phẩm

Tảo Chlorella vulgaris nuôi trong trạng thái hóa tính và thu hoạch theo qui trình bán liên tục 2 ngày/lần với lượng thu 50% thể tích nuôi, cho năng suất sinh khối cao nhất. Thu hoạch tảo bằng chitosan cho thấy hiệu suất lắng phụ thuộc liều dùng, chất lượng chitosan là độ deacetyl (DD) và độ hòa tan. Ở DD 87% hiệu suất lắng đạt 99% sau 30 phút, và ở DD 89,8% hiệu suất lắng là 95% sau 10 phút.


Production and marketing of fresh oranges: A case study in Tuyen Quang province, Vietnam

This paper aimed to investigate the actors involved in the orange supply chain in the province. The study used descriptive statistics and chain analysis methods to explore the problems in each stage of the orange supply chain.


Phân tích hiệu quả sử dụng nước trong canh tác nho tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nước và xác định lượng nước tối ưu nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong canh tác nho tại Ninh Thuận. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích hồi quy kết hợp với tối ưu hóa các yếu tố đầu vào, nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng nước của các hộ trồng nho còn thấp với mức sử dụng nước hiện nay cao hơn khoảng 10,3% so với mức tối ưu.


Ứớc tính tổng lượng khí thải từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trong những năm gần đây, hoạt động đốt rơm rạ tại các cánh đồng ngoại thành đã có những tác động tiêu cực đến môi trường không khí vùng nội đô. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu sản xuất lúa gạo trong năm 2015 của thành phố Hà Nội, ước tính được tổng lượng rơm rạ vào khoảng 40 triệu tấn.


Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của thu hồi đất (THĐ), bồi thường (BT), hỗ trợ (HT) và tái định cư (TĐC) đến quá trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên chọn 500 người sử dụng đất tại 2 vùng (vùng có khu chức năng và vùng đệm) để điều tra. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp và từ các nguồn thứ cấp.


Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nghiên cứu nhằm xác định thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức Bộ Lao động - Thương binh xã hội thời kỳ 2015-2017. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá đã chỉ ra 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng và xác định được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.


Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai mới vụ đông xuân 2016 - 2017 tại Quảng Ngãi

Mục đích của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa lai trong điều kiện sản xuất tại Quảng Ngãi, từ đó xác định được những giống có năng suất cao, chống chịu sâu, bệnh hại và thích ứng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 giống lúa lai có năng suất cao và thích ứng tốt với điều kiện sản xuất của địa phương là là BTE1 Vàng (69,2 tạ/ha), AZ7133 (69,0 tạ/ha) và KC06-1 (68,9 tạ/ha).


Khảo sát nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao thô chiết xuất từ một số thảo dược đối với Escherichia coli, Salmonella Typhimurium và Staphylococcus aureus

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định nồng độ ức chế tối thiểu của cao thô chiết từ 5 loại thảo dược phổ biến ở Việt Nam (chè xanh, cỏ mực, hoàn ngọc, ổi, sầu đâu (neem)) đối với Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus ATCC 25923 bằng phương pháp pha loãng tới hạn (Irith và ctv, 2008).


Tuyển chọn giống lúa siêu xanh (GSR) năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng điều kiện khí hậu ở tỉnh Phú Yên (Phần 1)

Nội dung nghiên cứu gồm: khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn sản xuất thử hai giống lúa mới tuyển chọn và thí nghiệm xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa cho vùng đồng bằng Tuy Hòa. Báo cáo này trình bày phần một: Kết quả khảo nghiệm cơ bản bộ giống lúa siêu xanh (GSR) tại tỉnh Phú Yên.


Đánh giá khả năng giao tiếp (Quorum sensing) giữa vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp với Vibrio alginolyticus

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá QS giữa Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute hepatopancreatic necrosis disease-AHPND) với Vibrio alginolyticus không gây bệnh AHPND, đồng thời xác định vai trò của tinh dầu quế đối với QS giữa V. parahaemolyticus và V. alginolyticus.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Small Scale Poultry Housing
  • 22/04/2013
  • 23.156
  • 306
Chương 4 Thức ăn thô
  • 21/09/2012
  • 71.258
  • 457

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu