Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (28.403)

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng là hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Vì trong giai đoạn hiện nay tình trạng mất rừng diễn ra ở hầu khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Nguyên nhân mất rừng có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay là hết sức cần thiết.


Ebook Hướng dẫn nhận dạng và xử lý vi phạm những loại gỗ cấm và hạn chế buôn bán

Bản Hướng dẫn này được biên soạn để giúp cho các lực lượng chuyên trách trong các lực lượng kiểm lâm, hải quan ở các địa phương và các cửa khẩu có khả năng phân tích và nhận dạng được một số loại gỗ quý, hiếm thường xuyên bị buôn bán khi kiểm tra, kiểm soát gỗ vận chuyển, xuất, nhập khẩu nhằm xử lý để ngăn chặn những hành vi buôn bán bất hợp pháp.


Kết quả nghiên cứu chọn và nhân giống gáo trắng (neolamarckia cadamba (roxb.) bosser) phục vụ trồng rừng kinh tế

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định được phương pháp bảo quản hạt giống tốt nhất, phương pháp nhân giống sinh dưỡng và chọn lọc được các gia đình Gáo trắng có sinh trưởng tốt cho trồng rừng. Nguồn vật liệu giống cho các thí nghiệm được thu hái từ 53 cây trội Gáo trắng được tuyển chọn tại vùng Đông Nam Bộ.


Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện nhân tạo của một số dòng/giống lạc làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống

Nghiên cứu được thực hiện trên 179 dòng/giống lạc (thu thập trong nước và nhập nội từ nước ngoài) bằng phương pháp đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm bằng trồng trong ống nhựa có đường kính 5 cm, chiều cao 7 cm với 3 lớp sáp, mỗi lớp dày 3 mm được tạo ra bằng cách trộn paraffin và vaseline theo tỷ lệ 6:4 tương ứng độ cứng 1,5 MPa đã chọn được 24 dòng/giống lạc có khả năng đâm xuyên tốt của rễ qua các lớp sáp.


Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa có khả năng chịu hạn

Nghiên cứu sử dụng 10 giống lúa được thu thập ở nhiều nơi khác nhau nhằm đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, tính chịu hạn và năng suất của chúng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCB), mỗi giống có 3 lần nhắc lại. Các chỉ tiêu theo dõi được thực hiện theo đúng quy chuẩn vể nghiên cứu cây lúa.


Tính toán cân bằng nước xác định quy mô các ao trong khu nuôi tôm thâm canh

Trong bối cảnh đó, vấn đề quy hoạch vùng nuôi, các mô hình nuôi, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thủy lợi phục vụ nuôi tôm hiệu quả và bền vững trở thành một nhu cầu cấp thiết, mang tính kỹ thuật, kinh tế và môi trường to lớn. Từ các mô hình nuôi hiệu quả đang được triển khai tại ĐBSCL kết hợp với kết quả tính toán cân bằng nước, nhóm tác giả giới thiệu giải pháp bố trí hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng và công thức xác định quy mô các ao nuôi trong vùng nuôi tôm thâm canh ven biển ĐBSCL.


Sàng lọc chủng nấm men Saccharomyces Cerevisiae có khả năng tích lũy kẽm cao

Trong nghiên cứu này, 96 chủng nấm men thuộc bộ sưu tập giống vi sinh vật đã được sàng lọc và xác định khả năng tích lũy kẽm. Các chủng nấm men được nuôi cấy trong môi trường cơ bản Saboraund có bổ sung 1000 mg/l Zn(NO3 )2 , ở 28o C trong 72 giờ. Kết quả cho thấy, có mối tương quan tuyến tính giữa nồng độ kẽm bổ sung vào môi trường nuôi cấy và hàm lượng kẽm tích lũy trong sinh khối. Chủng nấm men S. cerevisiae 2049 có khả năng tích lũy kẽm hữu cơ với hàm lượng cao nhất, đạt 8916 mg/kg sinh khối.


Tạo mô sẹo để tái sinh phôi soma của cây cà phê chè giống TN1

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu được thực hiện trên giống cà phê chè TN1 với 4 nội dung, gồm: 1) Xác định phương pháp khử trùng mẫu lá; 2) Xác định ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng lên quá trình phát sinh mô sẹo từ mẫu lá; 3) Đánh giá khả năng nhân sinh khối mô sẹo trên môi trường lỏng lắc; 4) Xác định điều kiện nuôi cấy đến quá trình tái sinh phôi từ mô sẹo trên môi trường lỏng.


Hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung và chất lượng môi trường nước tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên

Nội dung bài viết trình bày hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè được tiến hành điều tra dựa trên phiếu khảo sát có sự tham gia của cộng đồng (PRA) tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên. Kết quả điều tra cho thấy, nghề nuôi tôm hùm có 3 hình thức: nuôi trong lồng treo, lồng chìm và kết hợp cả hai hình thức.


Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột cỏ của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trồng tại Thái Nguyên

Mục đích của thí nghiệm là nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột cỏ của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trồng tại tỉnh Thái Nguyên. Cỏ được trồng trên đất bãi với diện tích 500 m2 (100 m2 x 5 lần nhắc lại), theo dõi về sinh trưởng, tái sinh, năng suất chất xanh và bột cỏ trong vòng 2 năm.


Sự tham gia liên kết của hộ nông dân trong chuỗi giá trị nho Ninh Thuận

Sự tham gia của các hộ nông dân trồng nho Ninh Thuận vào các mô hình sản xuất hiệu quả như tổ/nhóm sản xuất hay hợp tác xã còn rất hạn chế vì sự tham gia này không đáp ứng được kỳ vọng cốt lõi của hộ, đó là bao tiêu sản phẩm cho họ. Kết quả là các hộ trồng nho chủ yếu bán sản phẩm của mình cho những người thu gom. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các hộ nông dân vào các mối liên kết nhằm phát triển chuỗi giá trị nho Ninh Thuận nói chung, cải thiện thu nhập cho người nông dân nói riêng.


Impacts of agricultural production and import on Vietnam’s inflation in the period 1990-2010

In this paper, the linear regression model is employed to analyze impacts of agricultural production and import on CPI from 1990 through 2010. The results show that these two factors profoundly influence Vietnam’s inflation rate.


Bước đầu thử nghiệm trồng cây Trôm trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới tỉnh Đăk Lăk

Trong nghiên cứu này, các kết quả bước đầu cho thấy cây Trôm có khả năng sinh trưởng tốt trên các địa điểm có lập địa khác nhau, đất nghèo dinh dưỡng và pH thấp tại khu vực khô hạn thuộc vùng biên giới của tỉnh Đăk Lăk. Sau bốn tháng gây trồng, cây Trôm có tỷ lệ sống cao, trung bình đạt 93.80% và không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê giữa các địa điểm gây trồng.


Bổ sung bốn loài nấm thuộc chi Coprinus Pers. et Gray vào khu hệ nấm lớn Cao nguyên Lâm Viên

Bổ sung bốn loài nấm thuộc chi Coprinus Pers. et Gray sau đây vào khu hệ nấm lớn Cao nguyên Lâm Viên: Coprinus semilanatus Peck., Coprinus curtus Kalchbr., Coprinus patouilardii Quél., và Coprinus cordisporus Gibbs. Có lẽ là cả bốn loài nấm trên đều là loài mới cho khu hệ nấm lớn Việt Nam. Chúng đều sống hoại sinh trên phân gia súc, gia cầm và hình thành quả thể vào mùa mưa.


Ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật lên quá trình hình thành mô sẹo cây Thu hải đường Bà Tài (Begonia bataiensis)

Bài viết trình bày sự ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật lên quá trình hình thành mô sẹo cây Thu hải đường Bà Tài nhằm mục đích tiến hành tái sinh cây hoàn chỉnh. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu nhân giống in vitro và sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam (Gynostemma pubescens) trong nhà kính

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của BA đến sự tái sinh chồi in vitro, ảnh hưởng của TDZ đến sự tái sinh chồi in vitro, ảnh hưởng của IBA đến sự tái sinh rễ in vitro, ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây Giảo cổ lam cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm, và ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng phát triển của cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu đặc điểm, giá trị sử dụng và kỹ thuật nhân giống một số loài rau rừng tại Quảng Bình

Mỗi loài rau rừng thích nghi với mỗi điều kiện lập địa khác nhau, chúng có các đặc điểm sinh thái cũng khác nhau, việc tìm hiểu các đặc điểm sinh thái, kỹ thuật nhân giống và gây trồng của mỗi loài sẽ làm cơ sở cho việc lựa chọn loài, phương pháp bảo tồn và thuần hóa thành rau vườn để từng bước thương mại hóa sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương.


Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất xanh của các giống lúa miến ngọt làm thức ăn cho gia súc ở Quảng Bình

Việc nghiên cứu các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay rất cần thiết và được ngành nông nghiệp chú trọng. Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống lúa miến ngọt làm thức ăn cho gia súc trong điều kiện khí hậu Quảng Bình, chúng tôi sử dụng 3 giống lúa miến ngọt trồng thử nghiệm là ESV1, Keller và E-Tian.


Ứng dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh rủi ro

Để đánh giá hiệu quả kinh tế việc trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh trong điều kiện rủi ro về giá và lãi suất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá rủi ro bằng việc xác định những biến số có ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi ích ròng của trồng cao su và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của chúng.


Khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Bài viết này tập trung làm rõ thực trạng hoạt động khuyến nông, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông của huyện Phú Lộc trong thời gian tới.


Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm

Bài viết đã phân tích, lựa chọn một phương pháp làm mát hỗn hợp: vừa phun mưa để giảm lượng nhiệt truyền vào chuồng do bức xạ mặt trời qua mái, vừa dùng tấm làm mát cooling pad, sử dụng nước ngầm để thông gió và làm mát không khí cho chuồng trại. Bài báo trình bày các điểm cơ bản trong tính toán thiết kế hệ thống làm mát nêu trên, kết quả triển khai ứng dụng và phương pháp vận hành hệ thống.


Nghiên cứu sản xuất gelatin từ da cá hồi bằng dịch enzyme của vi khuẩn lactic

Gelatin là một loại protein có giá trị cao được thu nhận từ phụ phẩm thủy sản như da, xương cá. Trong công nghiệp, dung dịch acid và kiềm được sử dụng phổ biến để loại protein và khoáng nhằm thu nhận gelatin thành phẩm. Để tăng chất lượng gelatin và tìm giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường, chủng vi khuẩn lactic phân lập từ nem chua có khả năng sinh acid lactic và enzyme protease được dùng để sản xuất gelatin.


Áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) tại dây chuyền sản xuất tôm

Bài viết tập trung xây dựng một sơ đồ chuỗi giá trị của dây chuyền sản xuất tôm ở một công ty thủy sản kết hợp những công cụ trong sản xuất tinh gọn như hệ thống sản xuất kéo, Kanban, kệ tồn kho và xây dựng các giải pháp lâu dài dựa trên triết lý 5S kết hợp Kaizen. Những đề xuất, cải tiến nhằm loại bỏ những điểm gây ra lãng phí và tắc nghẽn trong dòng chảy giá trị của dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương.


Tài liệu tập huấn cách ủ phân hữu cơ bằng nguyên liệu vi sinh vật

Tài liệu tập huấn cách ủ phân hữu cơ bằng nguyên liệu vi sinh vật gồm có 2 phần: Phần 1 - Tác dụng và hạn chế của phân vi sinh, phần 2 - Quy trình ủ phân vi sinh bắng các loại chế phẩn và vi sinh vật. Mời các bạn tham khảo!


Tuyển chọn giống lúa siêu xanh (GSR) năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng điều kiện khí hậu ở tỉnh Phú Yên (Phần 2)

Báo cáo này trình bày phần hai: Kết quả thí nghiệm sản xuất, trình diễn thử nghiệm 2 giống lúa mới được chọn ở Phú Yên. Nghiên cứu được thưc hiện trong 4 vụ liên hoàn (Đông Xuân 2015-2016, Hè Thu 2016, Đông Xuân 2016-2017 và Hè Thu 2017) ở vùng đất canh tác thâm canh ở thôn Hòa Mỹ, huyện Phú Hòa, và thôn Hòa Thắng huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.


Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và tần suất sục khí đến sinh trưởng và năng suất cây rau cần nước (Oenanthe javanica (Blume) DC.) thủy canh

Cây cần nước là loại cây thủy sinh trong họ hoa tán và là loài rau mọc hoang có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Châu Á. Cây mọc ở những nơi đất cát ẩm và có chế độ ánh sáng 60-70%. Một thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Yếu tố A là 4 khoảng cách trồng (4 × 2 cm; 4 × 3 cm; 4 × 4 cm và 4 × 5 cm). Yếu tố B là 3 tần suất sục khí (2 ngày; 4 ngày và 6 ngày).


Ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn đến sinh trưởng, năng suất của ba giống rau húng quế (Ocimum basilicum L.) trồng trong nhà màng

Nghiên cứu đã được tiến hành từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2014 nhằm tìm ra được thời điểm bấm ngọn thích hợp đối với ba giống húng quế được trồng trong nhà màng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.


Đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bài báo đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp để thực hiện các nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa diễn ra khá sôi động với 51.348 hồ sơ, trong đó chủ yếu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (chiếm tỷ lệ 67,29%).


Thu hoạch tảo Chlorella vulgaris nuôi trong hệ thống quang hợp tuần hoàn kín bằng chitosan để ứng dụng trong thực phẩm

Tảo Chlorella vulgaris nuôi trong trạng thái hóa tính và thu hoạch theo qui trình bán liên tục 2 ngày/lần với lượng thu 50% thể tích nuôi, cho năng suất sinh khối cao nhất. Thu hoạch tảo bằng chitosan cho thấy hiệu suất lắng phụ thuộc liều dùng, chất lượng chitosan là độ deacetyl (DD) và độ hòa tan. Ở DD 87% hiệu suất lắng đạt 99% sau 30 phút, và ở DD 89,8% hiệu suất lắng là 95% sau 10 phút.


Production and marketing of fresh oranges: A case study in Tuyen Quang province, Vietnam

This paper aimed to investigate the actors involved in the orange supply chain in the province. The study used descriptive statistics and chain analysis methods to explore the problems in each stage of the orange supply chain.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu