Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngư nghiệp (5.962)

Đặc điểm phân bố của loài sút (anomalodiscus squamosus) ở thủy vực Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Bài viết Đặc điểm phân bố của loài sút (anomalodiscus squamosus) ở thủy vực Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về loài Sút, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phục hồi, bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi Sút.


Hiện trạng kỹ thuật và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931) trên cát tại Quảng Ngãi

Bài viết nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng kỹ thuật của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại hai vùng nuôi chính của tỉnh Quảng Ngãi là huyện Đức Phổ và Mộ Đức. Đồng thời, bài viết còn đề xuất các giải pháp phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát của Quảng Ngãi theo hướng bền vững.


Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá trứng sấy đông lạnh IQF

Bài viết nghiên cứu các yếu tố khối lượng cá trung bình, nhiệt độ đông lạnh, thời gian đông lạnh để chất lượng cảm quan và vi sinh sản phẩm tốt nhất bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc hai Box - Wilson.


Sự truyền dẫn giá bán của tôm sú trong thị trường

Mục tiêu của bài viết nhằm xem xét mối quan hệ giữa giá bán tôm tại cổng trại với giá bán rẻ nội địa và giá xuất khẩu trong ngắn hạn và dài hạn ở tỉnh Cà Mau. Đồng thời, nghiên cứu sẽ giúp nông dân nuôi tôm có thêm thông tin về dự báo giá dựa trên sự biến động giá từ thị trường xuất khẩu và nội địa. Hơn nữa, bài viết là nguồn tài liệu bổ ung cho các lĩnh vực nghiên cứu còn hạn chế về phân tích thị trường trong ngành thủy sản Việt Nam và là cơ sở để mở rộng nghiên cứu cho các đối tượng thủy sản khác.


Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tại ban quản lý rừng phòng hộ khu đông huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết tập trung phân tích thực trạng quản lý và sử dụng đất của ban quản lý rừng phòng hộ Khu Đông, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức được nhà nước giao đất để quản lý, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đất của UBND các xã: Ba Cung, Ba Khâm, Ba Liên, Ba Trang, Ba Vinh huyện Ba Tơ đang quản lý, giao đất cho BQLRPH Khu Đông huyện Ba Tơ.


Ảnh hưởng của liều lượng thức ăn phối chế kết hợp với tảo tự nhiên lên tỷ lệ sống, sinh trưởng và sinh sản của Artemia Franciscana Vĩnh Châu trong điều kiện phòng thí nghiệm

Bài viết phân tích đánh giá sự ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn chế biến với các liều lượng khác nhau kết hợp với tảo tự nhiên lên tỷ lệ sống, sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana dòng Vĩnh Châu. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến chế độ thức ăn chế biến bổ sung phù hợp cho sự sinh trưởng và sinh sản của Artemia, từ đó có thể chủ động và khắc phục được tình trạng thiếu hụt thức ăn trong ao nuôi Artemia, từng bước cải thiện năng suất thu hoạch trứng bào xác Artemia trong ao nuôi.


Nồng độ quinalphos trong nước, cá chép (Cyprinus carpio) và cá mè vinh (Barbonymus gonionotus) trong mô hình lúa cá kết hợp

Bài viết được thực hiện nhằm xác định thời gian, nồng độ tồn lưu và nồng độ sinh học của quinalphos trong nước và cá trên mô hình lúa – cá ở huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy tồn lưu quinalphos trên cá cao hơn rất nhiều so với nước. Thời gian bán hủy của quinalphos trên mẫu cá chép là biến động từ một đến hai ngày và trong mẫu nước là một ngày


Ebook Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản

Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tài liệu này góp phần phổ biến rộng rãi kiến thức HACCP cho cán bộ quản lý chất lượng thủy sản cung cấp cho sinh viên.


Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong đánh giá phân vùng thích hợp nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tích hợp GIS và tiến trình phân tích thứ bậc xác định các khu vực thích hợp cho nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tám yếu tố cần thiết cho nuôi tôm được phân thành hai nhóm chính, bao gồm: điều kiện xây dựng ao nuôi, điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế – xã hội. Kết quả đạt được đã chứng minh tính hữu dụng của việc tích hợp GIS và AHP trong phân vùng thích hợp nuôi tôm thẻ chân trắng, cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác quy hoạch vùng nuôi loài tôm này trên địa bàn nghiên cứu.


Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trữ nước ngọt cho phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long - Tô Quang Toản, Ngô Văn Quận, Lại Tuấn Anh

Mục tiêu chính của bài viết này tập trung vào vấn đề về giải quyết nguồn nước cho phát triển thủy sản bằng việc khai thác sử dụng mưa, trữ nước mưa phục vụ cho nuôi trồng thủy sản vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà quy hoạch, quản lý đưa ra chính sách và chiến lược khai thác và sử dụng nguồn nước mưa nhằm phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản và chống lún sụt lún đất do tác động việc khai thác nước ngầm quá mức vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.


Nuôi thương phẩm hàu crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và chất lượng sản phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống từ tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau được nuôi trong kênh dẫn tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Hàu giống có chiều dài từ 8 - 9 cm được nuôi trên giàn với mật độ 140 con/m2 từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2017.


Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1801) trưởng thành

Độ mặn là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả ương nuôi của nhiều loài cá nói chung và cá khoang cổ cam nói riêng. Trong nghiên cứu này, 8 mức độ mặn (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 và 40‰) được thử nghiệm nhằm tìm ra độ mặn thích hợp cho nuôi cá khoang cổ cam giai đoạn trưởng thành.


Hoạt động nuôi tôm tập trung và chất lượng môi trường nước nuôi tôm tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tìm hiểu hoạt động nuôi tôm tập trung tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho thấy đây là hoạt động có tác động đáng kể không những đến kinh tế địa phương mà còn đến chất lượng môi trường nước. Hơn 40% thu nhập của xã Hải Đông là từ nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, việc phát triển nhanh, tự phát các đầm nuôi tôm đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy đến chất lượng môi trường sống của người dân địa phương.


Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) giai đoạn cá hương lên cá giống

Nghiên cứu được thực hiện trong 4 tuần nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số công thức thức ăn (CT1 – Thức ăn chế biến; CT2 – Thức ăn công nghiệp và CT3 – Thức ăn công nghiệp kết hợp với trùn chỉ) lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm Nga giai đoạn cá hương lên cá giống.


Đánh giá khả năng thay thế thức ăn công nghiệp bằng khoai lang (Ipomoea batatas) trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc

Bài viết Đánh giá khả năng thay thế thức ăn công nghiệp bằng khoai lang (Ipomoea batatas) trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc trình bày nghiên cứu nhằm xác định khả năng thay thế thức ăn viên công nghiệp bằng khoai lang trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các mức thay thế khoai lang khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu chiết rút gelatin từ bong bóng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Bài viết Nghiên cứu chiết rút gelatin từ bong bóng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trình bày ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ như khả năng khử các hợp chất nitơ phi protein, khoáng và các điều kiện chiết rút, sấy khô đến chất lượng của gelatin từ bong bóng cá tra đã được nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong cá điêu hồng (Oreochromis SP.) nuôi bè vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết này nghiên cứu đánh giá việc sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong cá điêu hồng nuôi bè được thực hiện thông qua phỏng vấn 86 hộ nuôi ở 4 tỉnh An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.


Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá sặc rằn ở tỉnh Hậu Giang

Bài viết này nghiên cứu mô hình nuôi cá sặc rằn ở tỉnh Hậu Giang được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015 thông qua phỏng vấn trực tiếp 47 hộ nuôi nhằm đánh giá khía cạnh kỹ thuật, tài chính và xác định những thuận lợi khó khăn của mô hình.


Quá trình phát triển của nghề nuôi cá trê lai ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và nhận thức của người nuôi về vấn đề con lai

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu quá trình phát triển nghề nuôi cá trê lai ở Đồng bằng sông Cửu Long và nhận định của các bên liên quan về tác động của cá trê lai đối với cá trê vàng. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1-3 năm 2015.


Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp Polysaccharide chiết xuất từ rong mơ Sargassum Microcystum lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra Pangasianodon Hypophthalmus

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ Sargassum microcystum lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra Pangasianodon hypophthalmus trong điều kiện phòng thí nghiệm.


Nghiên cứu bổ sung cà rốt (Daucus carota) làm thức ăn lên sinh trưởng và chất lượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi theo công nghệ biofloc

Bài viết Nghiên cứu bổ sung cà rốt (Daucus carota) làm thức ăn lên sinh trưởng và chất lượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi theo công nghệ biofloc trình bày nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung cà rốt làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng lên sinh trưởng và chất lượng của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khảo sát sinh lượng và tác động của rong xanh (Cladophoraceae) trong đầm nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá sự biến động sinh lượng và ảnh hưởng của các loài rong xanh thuộc họ Cladophoracea đến môi trường và năng suất tôm nuôi trong ao tôm quảng canh cải tiến cũng như thu nhập của nông hộ.


Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng trên cá bớp (Rachycentron Canadum) nuôi lồng ở tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng trên cá bớp (Rachycentron canadum) nuôi lồng ở 4 đảo (Phú Quốc, Tiên Hải, Hòn Nghệ và Nam Du) vùng biển tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo đôi xa bờ ở tỉnh Kiên Giang

Bài viết Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo đôi xa bờ ở tỉnh Kiên Giang trình bày nghiên cứu hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo đôi xa bờ được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5/2016 ở thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân công lao động và vai trò của giới trong nuôi trồng thủy sản: Nghiên cứu trường hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu

Bài viết Phân công lao động và vai trò của giới trong nuôi trồng thủy sản: Nghiên cứu trường hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu trình bày vấn đề giới ngày càng được quan tâm và nghiên cứu. Nhằm phân tích sự phân công lao động và vai trò của giới của mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến (QCCT), nghiên cứu được thực hiệnthông qua phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm sú QCCT tại tỉnh Bạc Liêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sử dụng kết hợp thức ăn xanh và thức ăn công nghiệp để nuôi ốc bươu đồng trong giai lưới

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn xanh với tỷ lệ khác nhau lên tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế của ốc bươu đồng (Pila polita) trong giai đoạn nuôi thịt.


Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới rê hỗn hợp ở tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của nghề lưới rê hỗn hợp ở tỉnh Trà Vinh. Bài viết tiến hành phỏng vấn 45 hộ ngư dân làm nghề lưới rê hỗn hợp với nội dung về số tàu thuyền, ngư trường, mùa vụ khai thác, sản lượng khai thác và hiệu quả tài chính.


Đánh giá tình hình nuôi cá điêu hồng trong lồng bè ở sông Tiền vùng thượng nguồn tỉnh Vĩnh Long

Bài viết nghiên cứu đánh giá tình hình nuôi cá điêu hồng nuôi lồng bè trên sông Tiền thuộc thượng nguồn của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010-2014. GIS và viễn thám đã được ứng dụng để xác định vùng nuôi, tiêu chuẩn AIC đã được sử dụng để tìm mô hình tối ưu trong các mô hình hồi quy đa biến, hàm mật độ phân phối xác đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi qua các năm khác nhau.


Những thành tựu trong nghiên cứu chuyển giới tính tôm càng xanh

Bài viết này tổng hợp những kết quả nghiên cứu về cơ chế xác định giới tính, cơ sở khoa học, phương pháp và thành tựu trong việc chuyển giới tính tôm càng xanh trên thế giới. Tôm càng xanh có cơ chế xác định giới tính là ZW, trong đó con đực đồng hợp (ZZ) và con cái dị hợp (ZW) ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.


Hiện trạng khai thác cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết Hiện trạng khai thác cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở Đồng bằng sông Cửu Long trình bày đánh giá hiện trạng khai thác cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2016, thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 118 hộ khai thác cá trê vàng tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang và Cà Mau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
  • 24/03/2017
  • 91.835
  • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
  • 01/08/2012
  • 52.022
  • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Các loại cá bảy màu
  • 25/06/2013
  • 44.731
  • 445

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu