Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (2.763)

Truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ góc nhìn phê bình sinh thái tinh thần

Trong các phương diện của nó, phê bình sinh thái tinh thần vừa lấy tư tưởng sinh thái làm trung tâm, mặt khác xem đời sống tinh thần xã hội là bối cảnh của sáng tạo văn học, thúc đẩy vườn ươm sáng tạo nghệ thuật. Bài viết tiếp cận truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ mối tương quan giữa các yếu tố bên trong tinh thần và lý giải mối quan hệ giữa tinh thần và những yếu tố bên ngoài nó từ bình diện sinh thái.


Truyện kể dân gian ven hồ Tây

Bài viết khảo sát truyện kể dân gian vùng ven Hồ Tây trong mối quan hệ với văn học, văn hoá dân gian. Dựa trên kho tàng văn học dân gian và văn nghệ dân gian khu vực ven hồ dưới góc độ những văn bản ngôn từ được lưu truyền trong dân gian và được các nhà nghiên cứu sưu tầm, tác giả tiến hành phân loại truyện kể dân gian thành ba nhóm: Tên gọi và địa danh; nhân vật trong truyện kể; giai thoại. Kết quả cho thấy, truyện kể vùng ven hồ Tây với tư cách là một bộ phận của văn học dân gian đóng vai trò quan trọng đối với văn hoá dân gian và văn hoá truyền thống.


Vận dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể loại tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử

Bài viết nghiên cứu vai trò và hiệu quả của việc vận dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể tài tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử1 . Công việc phê bình thể loại này được tiến hành trên tiền đề nhận thức rằng, hình dung diện mạo thể loại một tác phẩm tiểu thuyết chính là tìm hiểu xem một cuốn sách đã trở thành chính nó ra sao giữa rất nhiều cuốn sách khác. Trong trường hợp Ngô Kính Tử, đó chính là “Ngoại sử của làng Nho” - một cuốn sách mà thiếu nó thì hình dung của văn học sử về tiểu thuyết Minh - Thanh sẽ trống vắng đi một góc không nhỏ.


Sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại

Bài viết hướng tới nghiên cứu sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại, qua đó để thấy tính vừa ổn định vừa biến đổi của thể loại truyện ngắn, quy luật vận động và phát triển của thể loại này trong tiến trình lịch sử.


Dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông từ góc nhìn lý thuyết giao dịch - hồi ứng

Bài viết trình bày mức độ quan tâm đến hoạt động giao dịch - hồi ứng của học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương, các dạng hồi ứng (lập trường đọc) được quan tâm trong dạy học tác phẩm văn chương và các hình thức tổ chức hoạt động giao dịch - hồi ứng.


Cổ mẫu trong sáng tác của trường thơ loạn

Trường thơ Loạn xuất hiện năm 1937 ở đất Bình Định, là sự tập hợp một số thi sĩ Thơ mới đã nổi danh với mong muốn tìm hướng cách tân cho chính phong trào Thơ mới. Các thi sĩ của trường thơ đã có sự chuyển đổi trong cảm hứng sáng tạo, kiến tạo thế giới hình tượng, tái hiện và tái tạo mẫu, tạo nên những vần thơ khác thường, huyền ảo và kì dị.


Quan hệ tranh chấp, đối kháng giữa các nhân vật nữ trong nghìn lẻ một đêm từ góc nhìn nữ quyền luận

Bên cạnh mối quan hệ với các thiết chế xã hội cũng như mối quan hệ với người nam, điều đặc biệt là người nữ còn bộc lộ ý thức nữ quyền ngay trong mối quan hệ của giới mình với những mâu thuẫn và đấu tranh phức tạp. Mặc dù ra đời trước khi có sự xuất hiện của lý thuyết phê bình nữ quyền, song “Nghìn lẻ một đêm” lại chứa đựng mầm mống ý thức tư tưởng nữ quyền và xuất hiện như là điềm báo trước của ý thức nữ quyền trong bối cảnh xã hội Hồi giáo bấy giờ.


Thơ nữ những năm đầu thế kỷ XX nhìn từ phương diện nghệ thuật

Thơ nữ là một bộ phận không thể thiếu trong nền thơ ca dân tộc. Sự ra đời của đội ngũ đông đảo các nhà thơ nữ những năm đầu thế kỷ XX khẳng định đóng góp của họ về những đổi mới trên phương diện nghệ thuật: thể thơ, ngôn ngữ, giọng điệu. Nghiên cứu thơ của các nhà thơ nữ giai đoạn này để thấy được tâm hồn Việt đã gắn kết, khơi nguồn từ cuộc sống và mang hơi thở thời đại.


Input in second language acquisition

This paper reviews definitions of input from different perspectives, which is then followed by a discussion on influential factors that can affect the process of second language acquisition (SLA) originating from the input itself, the learners’ internal and external sides. Despite researchers’ agreement on the significance of input acknowledging that without input, language acquisition does not occur, there are a great number of definitions of input presented from various viewpoints.


Diễn giải lịch sử trong tiểu thuyết người yêu dấu (Beloved) của Toni Morrison

Tiểu thuyết Người yêu dấu của Toni Morrison là những mảnh vụn hồi ức sống động về một thời kỳ lịch sử đau đớn của người Mỹ da đen: chế độ nô lệ. Diễn giải lịch sử ấy, thông qua lăng kính bi kịch của một nữ nô lệ, của kẻ bị săn đuổi và bị phá hủy bản sắc, thể hiện một cảm quan lịch sử mới của nhà văn. Ám ảnh lịch sử hồi quang trong dáng hình một câu chuyện ma “ăn mòn” tâm trí của từng cá nhân và trở thành biểu tượng cho thân phận của một chủng tộc, một dân tộc và trong tương lai, ai sẽ viết tiếp những trang sử của người Mỹ gốc Phi.


Nghệ thuật tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết trò chuyện trong quán La Catedral của Mario Vargas Llosa

Bài viết trình bày nghệ thuật tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết trò chuyện trong quán La Catedral của Mario Vargas Llosa cho thấy những sự đổi mới về cách tổ chức các tuyến truyện đã góp phần quan trọng trong việc hình thành diện mạo và phong cách trần thuật của Mario Vargas Llosa. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Động lực thực tiễn mở ra xu thế hội nhập trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh

Tiếng Việt phát triển trong giao tiếp cách mạng của quảng đại quần chúng thời đại Hồ Chí Minh là một thứ tiếng Việt giàu động lực xã hội đang hành chức mạnh mẽ theo hướng ngôn ngữ học xã hội. Nó hoàn toàn không xa lạ với xu thế nghiên cứu chung trong tầm nhìn cập nhật hiện nay.


Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của nhà Nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

Khi nhân tố con người được đề cao thì người ta lại phát hiện trong những tư tưởng nhân văn của ông những giá trị tích cực, tiến bộ, có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục, phát triển con người hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của Nguyễn Đình Chiểu.


Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki murakami

Nghiên cứu biểu tượng trong văn bản văn học từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa thực chất là nghiên cứu mối quan hệ hữu cơ giữa văn bản văn học với văn bản văn hóa, để thấy rằng tác phẩm văn học luôn lưu giữ kí ức văn hóa cá nhân trong khi văn bản lại lưu giữ kí ức văn hóa cộng đồng.


Tiểu thuyết Ruồng bỏ của John maxwell coetzee nhìn từ lý thuyết phê bình hậu thực dân

Trong bài báo này, từ tiểu thuyết Ruồng bỏ chúng tôi tham chiếu lý thuyết phê bình hậu thực dân để có những kiến giải về tình hình Nam Phi trong mối quan hệ chủng tộc khi chuyển đổi quyền lực và thân phận con người trong ư.


Cổ mẫu trong sáng tác của Trường thơ Loạn

Trường thơ Loạn xuất hiện năm 1937 ở đất Bình Định, là sự tập hợp một số thi sĩ Thơ mới đã nổi danh với mong muốn tìm hướng cách tân cho chính phong trào Thơ mới. Các thi sĩ của trường thơ đã có sự chuyển đổi trong cảm hứng sáng tạo, kiến tạo thế giới hình tượng, tái hiện và tái tạo mẫu, tạo nên những vần thơ khác thường, huyền ảo và kì di.


Nhiếp Trân Chiêu và lý thuyết phê bình luân lý học văn học

Sự tiên phong của Nhiếp Trân Chiêu cùng với những nỗ lực không ngừng của các đồng nghiệp Trung Quốc và quốc tế đã từng bước đưa phê bình luân lý học văn học từ một lý thuyết mang tính thử nghiệm, “địa phương” trở thành một công cụ khả dụng, “quốc tế” cho văn giới. Bài viết này là một cái nhìn tổng quan về phê bình luân lý học văn học và người sáng lập ra nó: Nhiếp Trân Chiêu.


An ethnographic research on non verbal expressions capturing attention in daily interactions in public places

The findings indicate that there were four non-verbal tendencies in ways of capturing attention. They were standing out, consistency (with variability), creating connections with others/the audience, and being expressive in gestures to others/the audience.


Hàm ngôn quy ước của một số biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ nhận thức trong tiếng Việt

Việc sử dụng những biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ chỉ hoạt động nhận thức, điển hình như cấu trúc “Tôi + động từ nhận thức + mệnh đề” có thể làm xuất hiện hàm ngôn quy ước, nhờ đó người nghe thấy được tình trạng hiểu biết, tính logic, sự đúng đắn trong phát ngôn của người nói.


Sự phối hợp và dịch chuyển điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Văn xuôi Việt Nam những năm sau đổi mới đã có những cách tân đáng kể về điểm nhìn trần thuật. Trong đó, Hồ Anh Thái là nhà văn đã thể nghiệm được ở sáng tác của mình một lối trần thuật hiện đại với kĩ thuật sử dụng điểm nhìn đầy năng động, đem lại những phát hiện tinh tế và sâu sắc.Mỗi tác phẩm luôn có sự phối hợp các điểm nhìn hay dịch chuyển điểm nhìn.


Các kiểu không gian mảnh vỡ qua tập truyện trốn chạy của Alice Munro

Bài viết đi sâu vào tìm hiểu sự tan rã của các mô hình không gian truyền thống trong tập truyện trốn chạy qua ba mảng không gian đời thường, gắn chặt với sự sinh tồn của con người là: phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách.


Phát triển năng lực liên văn hoá của sinh viên thông qua các nhiệm vụ trong giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá: Từ quan điểm của người học

Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu cách phát triển năng lực liên văn hoá của người học thông qua các nhiệm vụ trong giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp định tính thông qua nghiên cứu trường hợp (case study) bằng cách phỏng vấn 4 sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Quảng Bình.


Đặc điểm nhấn mạnh trong bị động tiếng Anh theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của M.A.K Halliday

Bài viết nhằm miêu tả và phân tích các đặc điểm nhấn mạnh của câu bị động tiếng Anh theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của M.A.K Halliday. Theo đó, tính nhấn mạnh của câu bị động tiếng Anh được miêu tả và phân tích dựa trên các bình diện cấu trúc của ngữ pháp chức năng: cấu trúc đề - thuyết, cấu trúc Thức và cấu trúc chuyển tác.


Nghịch dị trong tiểu thuyết Phong nhã tụng của Diêm Liên Khoa

Bài báo này trình bày nghệ thuật nghịch dị của Phong nhã tụng qua ba biểu hiện chủ yếu: nhân vật nghịch dị, “thế giới lộn trái” và thủ pháp carnaval hóa. Tất cả những yếu tố nghịch dị ấy đã giúp Diêm Liên Khoa rọi vào những góc khuất của nhân tính và xã hội, phơi bày mặt trái của chúng một cách nghiệt ngã để nuôi dưỡng niềm hy vọng “nhìn thấy một tia nắng đầu tiên sau cơn mưa tuyết”.


Từ láy nôm trong văn bản Nhị độ mai tinh tuyển

Từ láy trong truyện Nôm Nhị độ mai tinh tuyển 1887 (NĐMTT) ngoài những thuộc tính văn học trên còn được chúng tôi khảo sát từ góc độ ngữ âm và văn tự. Từ láy trong NĐMTT có đầy đủ dạng từ lặp, từ song thanh và từ điệp vận, trong đó, loại láy phụ âm đầu (song thanh) chiếm đa số. Về mặt chữ viết, từ láy có cách ghi Nôm đặc trưng là sử dụng chung kí hiệu phụ hoặc thành tố biểu ý.


Một cách tiếp cận thơ Hoàng Vũ Thuật (Từ góc nhìn văn hóa)

Nghiên cứu các tập thơ đã được xuất bản, tác giả phân tích dấu ấn văn hóa trong thơ ông từ các biểu hiện cụ thể qua các yếu tố đặc trưng như đối thoại, văn hóa thiện, quan điểm sống bao nhiêu đời sống, văn hóa tự do. Từ đây, bài viết góp phần khẳng định thêm vai trò quan trọng của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trong nền thi ca Việt Nam hiện đại.


Không gian mảnh vỡ qua tập truyện trốn chạy của Alice munro

Là nữ chủ nhân của giải Nobel văn học năm 2013, Alice Munro được xem là cây bút truyện ngắn bậc thầy, một Anton Chekhov của Canada. Bài viết tập trung khai thác kiểu không gian mảnh vỡ như một đặc trưng nghệ thuật độc đáo của Munro qua tập truyện Trốn chạy với hai luận điểm cơ bản: khuynh hướng phi tâm, kỹ thuật đồng hiện, dán ghép.


Đối chiếu từ tỉ dụ chỉ màu sắc trong tiếng Hán và tiếng Việt

Từ tỉ dụ chỉ màu sắc là những từ mới được tạo ra thông qua phép tu từ tỉ dụ, dùng để biểu thị màu sắc. Từ tỉ dụ chỉ màu sắc không những góp phần làm phong phú thêm cho hệ thống từ vựng chỉ màu sắc trong ngôn ngữ, mà chúng còn là cách thức con người nhận thức và biểu đạt về thế giới tự nhiên.


Cảm hứng dấn thân trong thơ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ

Nghiên cứu thơ trẻ thời chống Mỹ sẽ khám phá cảm hứng dấn thân trong thơ họ; tìm thấy sự khác biệt giữa cảm hứng dấn thân trong thơ họ với cảm hứng dấn thân trong thơ chống Mỹ của thế hệ trước họ. Bởi đó là sáng tác của một thế hệ nhà thơ “có số phận đặc thù trong hoàn cảnh đặc thù… có lẽ là đặc thù duy nhất”.


Hình ảnh người chiến sĩ trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 - 1975

Truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975 là một bộ phận hợp thành dòng văn học yêu nước Việt Nam. Tồn tại trong hoàn cảnh đặc thù của miền Nam, bộ phận văn học này đã cố gắng vượt thoát khỏi sự kiểm duyệt chặt chẽ của chính quyền Sài Gòn để cất lên tiếng nói yêu nước, trong đó đặc biệt nổi bật hình ảnh người chiến sĩ. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TRANSLATION THEORY
 • 10/10/2013
 • 22.432
 • 105
Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C
 • 23/03/2010
 • 88.666
 • 252

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu