Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Ngân hàng - Tín dụng (8.156)

Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 7 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học có thể nắm được vai trò của các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, nắm vững cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter nine - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter nine: Currency swaps" has contents: Interest rate swap can reduce interest rate risk, a swap can convert a floating rate loan into a fixed rate loan and vice versa.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter eight - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter eight: Foreign currency options" trình bày các nội dung: Option market là thị trường giao dịch các hợp đồng quyền chọn về tài sản cơ sở (Underlying Asset), tài sản giao dịch trên thị trường quyền chọn.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Các định chế tài chính trung gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 12 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 12: Mô hình IS - LM" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ chu chuyển của tiền ( Velocity) và công thức trao đổi, lý thuyết về số lượng - Quantity Theory,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 6 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm và phân tích được các khoản mục trong tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại, phân tích được các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài 11 bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức về tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 2 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học có thể: Nắm vững khái niệm lãi suất, lãi suất hoàn vốn, lợi tức; tính toán thành thạo các thước đo cơ bản về lãi suất; phân biệt lãi suất và lợi tức, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng hoạt động ngân hàng thương mại giúp người học hiểu bảng cân đối tài sản của NHTM, nắm vững hoạt động của NHTM, phân tích được cơ chế tạo lợi nhuận của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 8 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ trình bày tổng quan về NHTW; bảng quyết toán tài sản NHTW; NHTW & quá trình cung ứng tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 9 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 9: Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương" cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, mục tiêu, các công cụ thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 1 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu môn học, chức năng, cấu trúc và hoạt động của thị trường tài chính, mối quan hệ giữa tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng International financial management: Chapter five - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter five: Balance of payments" has contents: Components of the Balance of Payments (BOP), composition of each component, how are the BOP components affected, policy implications for managing BOP.


Bài giảng International financial management: Chapter six - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter six: Foreign exchange market" has contents: Spot market for foreign exchange, forward market for foreign exchange, market characteristics.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Ngân hàng trung ương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của KHCN đối với ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai nói riêng và các ngân hàng thương mại khác nói chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Là trung gian tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM) đóng một vai trò huyết mạch trong hầu hết các nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của các NHTM có thể ảnh hướng đến tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc vỡ nợ hay phá sản của các NHTM có thể đến từ hệ luỵ của khủng hoảng hệ thống. Nền kinh tế mà ngành ngân hàng hoạt động có hiệu quả thì có thể chịu đựng được những cú sốc và đóng góp cho sự ổn định của hệ thống tài chính tốt hơn. Vì vậy, bài viết sẽ tập trung tìm hiểu các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của khu vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.


The factors affecting foreign direct investment at the industrial zones of Dong Nai Province

At present goods, technology, and capital are easily transferred in the global economy, especially from developed countries to less developed countries. Foreign direct investment (FDI) is a means which helps investors in developed countries to transfer them to developing countries. Therefore, FDI plays an important role in the economic development.


Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước, đứng thứ ba cả nước về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp với 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút khá nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Đóng góp của vốn đầu tư vào tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Đồng Nai - Tiếp cận từ hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas

Trong bài viết, các tác giả tiến hành phân tích, đánh giá mức độ đóng góp của các loại nguồn lực cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là nghiên cứu sự đóng góp của vốn đầu tư nhà nước, vốn đầu tư tư nhân trong nước; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp.


Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ: Chỉ số libor có vai trò như thế nào trên thị trường tài chính thế giới

Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ trình bày nội dung về: Đôi nét về chỉ số libor; Vai trò của chỉ số LIBOR trên thị trường tài chính thế giới; Vụ bê bối lãi suất Libor,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giới thiệu ngân hàng Á Châu

Tài liệu giới thiệu về ngân hàng Á Châu trình bày các nội dung về: Phân tích môi trường bên ngoài ngân hàng, phân tích môi trường bên trong ngân hàng, phân tích chiến lược của ngân hàng Á Châu, đánh giá tổ chức doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Kiếm tiền siêu tốc: Phần 1

Phần 1 ebook gồm 19 câu chuyện nhỏ: “Công thức” cho một cuộc sống sung túc: Con đường ngắn nhất dẫn đến tiền bạc; Ba yếu tố: Tầm nhìn, tiếng nói nội tâm và nhóm hành động; Công thức thành công: T= T + K + H; Những tiếng nói, tầm nhìn và động lực: Tiền cũng ở trong tâm mà ra;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Kiếm tiền siêu tốc: Phần 2

Phần 1 ebook gồm 14 câu chuyện nhỏ: Thực đơn giàu có, nhà triệu phú phút cuối, thỏa hiệp tâm hồn, bằng bất kì giá nào cũng phải tìm cách bắt đầu, con đường phía trước,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

 • 4/5 (1)

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng trình bày các khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM, hệ thống NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, các hình thức huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Đề cương môn học

Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CORE BANKING
 • 07/10/2012
 • 91.890
 • 580
Câu hỏi phỏng vấn Seabank
 • 11/08/2011
 • 44.904
 • 876
Thị trường tài chính
 • 08/10/2010
 • 95.940
 • 665
Mathematical Economics and Finance
 • 07/05/2013
 • 45.495
 • 667

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu