Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Ngân hàng - Tín dụng (8.156)

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là thuế có nguồn thu lớn nhất đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Trải qua nhiều năm thực hiện luật thuế GTGT nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp thành phố Rạch Giá nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đặc thù các doanh nghiệp tại thành phố Rạch Giá là những doanh nghiệp nhỏ chưa hoạt động bài bản nên công tác quản lý thuế còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Rạch Giá từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá.


Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN), tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả, góp phần giải quyết an sinh xã hội cho người dân. Mục đích nghiên cứu là dựa trên thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN để phân tích những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: (i) hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách: thu thuế và ngoài thuế; (ii) hoàn thiện công tác quản lý chi: chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang

Hoạt động dịch vụ lưu trú bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh; đối tượng điều chỉnh rộng; hàng hóa là vô hình; các yếu tố đầu ra, đầu vào không rõ ràng dẫn đến khó xác định thu nhập tính thuế. Những năm qua Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này và đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang.


Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009 - 2011

Bài viết nghiên cứu tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2011 nhằm đánh giá kết quả của hộ có sử dụng vốn vay và hộ không sử dụng vốn vay. Đồng thời sử dụng phương pháp phân tích so sánh giữa các hộ trên ở các vùng có vị trí địa lý khác nhau để xác định mức thu nhập hỗn hợp bình quân giữa các hộ. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho các hộ nông dân quyết định đầu tư trong sản xuất kinh doanh.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình ngành thuế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, xong bên cạnh đó cũng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình quản lý thuế người nộp thuế. Điển hình là trong thời gian qua ngành thuế đã phát hiện và xử lý rất nhiều vụ việc liên quan tới tình trạng chuyển giá của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế… Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, phương pháp chuyên gia là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế để tác giả nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty đầu tư nước ngoài tại Khánh Hòa.


Phân tích khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt hàng nước giải khát có cầu co giãn mạnh theo giá, và không phải là mặt hàng xa xỉ. Trong ba tính chất quan trọng của chính sách thuế hiệu quả có 2 tính chất mà chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt nếu áp dụng lên mặt hàng nước giải khát sẽ không đạt được là (i) tính kinh tế và (ii) tính công bằng; tiêu chí (iii) tính đơn giản sẽ khó đạt được khi Chính phủ sử dụng các mức thuế suất phân biệt cho từng loại nước giải khát. Vì vậy, không nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát ở thời điểm hiện tại.


Cải thiện chỉ số chi phí gia nhập thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng dựa trên dữ liệu của VCCI và điều tra khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để xác định các nguyên nhân cơ bản cho các vấn đề còn tồn tại trong Chi phí gia nhập thị trường của tỉnh Khánh Hòa. Kết quả phân tích thực trạng cho thấy Chỉ số "Chi phí gia nhập thị trường” xếp ở vị trí rất thấp, khoảng 30-40/63 tỉnh/thành trong giai đoạn 2009 - 2012, mặc dù có sự gia tăng thứ hạng lên thứ hạng 11/63 trong năm 2013. Để cải thiện chỉ số thành phần này, theo khảo sát 700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chính quyền tỉnh Khánh Hòa.


Xây dựng và ứng dụng mô hình tích hợp ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định tầm quan trọng của công tác quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu sự tương thích về việc tích hợp hai phương pháp ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí để từ đó đề xuất áp dụng phương pháp tích hợp hai mô hình ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hoàn Cầu Nha Trang. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là phương pháp định tính.


Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp định giá bất động sản tại Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các bất cập trong các phương pháp định giá bất động sản đang được sử dụng tại Công ty Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ các bất cập chủ yếu là (1) các nguồn thông tin sử dụng cho việc định giá khó được kiểm chứng, do đó giá trị thẩm định bất động sản thường mang tinh chủ quan phụ thuộc vào năng lực của các thẩm định viên; (2) Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá chưa được xây dựng đủ, các dữ liệu thường được giả định nên giá trị của bất động sản được thẩm định thường dễ bị thay đổi khi một trong các biến số tham gia vào quá trình định giá thay đổi; (3) khung pháp lý cho hoạt động thẩm định giá bất động sản chưa hoàn thiện gây khó khăn cho Công ty trong quá trình thực hiện các phương pháp định giá.


Quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Nha Trang

Nghiên cứu này bàn về vấn đề quản trị dòng nhân lực, dựa trên cơ sở lý luận của Micheal Beer và cộng sự (1984) [3], kết hợp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động nhân lực theo mô hình nghiên cứu của Jinlou Shi (2007) [3] có điều chỉnh với số mẫu là 150 cán bộ nhân viên đã và đang làm việc tại Eximbank Nha Trang (EIBNT). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 trong số 7 nhân tố chính ảnh hưởng đến sự biến động nhân lực tại EIBNT, theo mức độ ảnh hưởng từ lớn đến nhỏ là (1) Đặc tính cá nhân, (2) Môi trường làm việc, (3) Môi trường xã hội, (4) Cấp độ kỹ thuật; 3 nhân tố còn lại là “Tuổithâm niên”, “Đầu tư nghề nghiệp”, “Quan niệm nghề nghiệp” chưa thể hiện sự ảnh hưởng đến biến động nhân lực. 6 nhóm kiến nghị lớn về quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại EIBNT được đề xuất thể hiện được quan điểm mới của quản trị nhân lực đó là quản trị xuất phát từ 3 quan điểm: quan điểm của cá nhân, quan điểm của tổ chức và quan điểm của xã hội.


Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2]. Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Kết quả nghiên cứu đã đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện: (i)Thực hiện khoán biên chế và khoán chi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện;(ii) Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp; (iii) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khẩu: lập, chấp hành, quyết toán chi, kiểm soát nội bộ và công khai tài chính.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính gồm: Đánh giá thực trạng quản lý thuế hộ kinh doanh dựa trên kết quả điều tra, và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.


Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Khánh Hòa

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – chi nhánh Khánh Hòa. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Sacombank – Chi nhánh Khánh Hòa bao gồm 2 thành phần: Đồng cảm và Đáp ứng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.


Nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu là xác định các thành phần cấu tạo nên sự hài lòng của người nộp thuế, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng dựa trên mô hình SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự năm 1988 [7]. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa bao gồm 3 thành phần: Vật chất, Công bằng, Minh bạch.


Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nghệ An

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nghệ An (Agribank Nghệ An). Bài viết tập trung vào ba vấn đề chính trong công tác CRM tại Chi nhánh gồm: (1) Phân loại và nhận diện khách hàng; (2) Cá biệt hóa và tương tác khách hàng; và (3) Gia tăng giá trị cho khách hàng. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế cơ bản và quan trọng nhất trong CRM tại Chi nhánh và đề xuất các giải pháp toàn diện từ (1) Hoàn thiện và phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng; (2) Lựa chọn khách hàng mục tiêu và cá biệt hóa khách hàng; đến (3) Xây dựng các chương trình nhằm gia tăng giá trị cho các nhóm khách hàng. Vì công tác CRM còn khá mới mẻ đối với một Chi nhánh Ngân hàng, bài viết có giá trị tham khảo cao cho Ban giám đốc Chi nhánh cũng như các chi nhánh ngân hàng khác trong toàn hệ thống Agribank Việt Nam.


Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng là một yêu cầu mang tính khách quan, cần thiết đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng cung ứng các loại hình dịch vụ thanh toán trong nước và chất lượng dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa) để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại BIDV Khánh Hòa.


Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Diên Khánh, phát hiện ra những bất cập và nguyên nhân của chúng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở địa bàn huyện, đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế.


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

Nghiên cứu tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang (VCB Nha Trang) thông qua đánh giá các yếu tố nội lực sẵn có của VCB Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với những chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh; nghiên cứu đã đưa ra những nhận định về điểm mạnh, điểm yếu trong cạnh tranh của VCB Nha Trang, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VCB Nha Trang.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Đây là lĩnh vực bao gồm nhiều hoạt động; đối tượng điều chỉnh rộng; hàng hóa vừa là hữu hình vừa là vô hình; các yếu tố đầu ra, đầu vào không rõ ràng dẫn đến khó xác định thu nhập tính thuế. Những năm qua Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này mặc dù đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang.


Các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính vụ lúa hè thu và thu đông của nông hộ trồng lúa tỉnh Sóc Trăng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của vụ Hè Thu và vụ Thu Đông dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 167 nông hộ trồng lúa tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của vụ Thu Đông cao hơn của vụ Hè Thu, tuy nhiên mức chênh lệch không cao.


Mối quan hệ tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ tăng trưởng và rủi ro tín dụng giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Bài giảng International financial management: Chapter one - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter one: NCs & multinational financial management" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao học tài chính quốc tế, mục tiêu của MNCs, sự xuất hiện và tăng trưởng của MNCs, quốc tế hóa của kinh doanh và tài chính, quản trị tài chính quốc tế: Lý thuyết và thực hành.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài sản, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tài sản, vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản vào lựa chọn phương án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 4 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường trái phiếu; nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường tiền tệ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.


Bài giảng International financial management: Chapter two - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter two: The determination of exchange rates" introduce to you the content: Exchange rate equilibrium, the fundamental of Central bank intervention. Invite you to consult.


Bài giảng International financial management: Chapter four - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter four: Balance of payment" has contents: Explain what the balance of payments BOP is study how to analyze BOP, discuss the relationship between the BOP and the gross domestic product, the exchange rate, the interest rate, and the inflation rate.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tín dụng và lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm tín dụng, vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter seven - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter seven: Foreign currency futures market" has contents: A futures market giao dịch các hợp đồng futures về tài sản cơ sở (underlying assets), commodity futures contract, foreign currency futures contract,... and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo lưu chuyển
  • 04/03/2010
  • 56.914
  • 482
Định gía tài sản vốn
  • 29/07/2013
  • 85.390
  • 272

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu