Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Ngân hàng - Tín dụng (8.179)

Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam

Bài viết Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam trình bày: Vấn đề đặt ra là việc áp dụng các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, mà trọng tâm là tiêu chuẩn an toàn vốn có giúp cho hệ thống ngân hàng ở Việt Nam chống lại những “cú sốc” bên ngoài và bên trong của nền kinh tế hay không? Bài viết tập trung làm rõ vấn đề này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, từ đó đưa ra đề xuất liên quan tới mô hình xếp hạng và quy trình thu thập, trao đổi và đối chiếu thông tin đầu vào của mô hình nhằm hoàn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân tại tổ chức này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế

Bài viết Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế trình bày kết quả khảo sát cho thấy, công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua đã đạt được điểm số rất cao, thể hiện ở sự hài lòng của đông đảo người nộp thuế. Kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75%,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng

Bài viết Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng trình bày dựa trên những nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bền vững của một số ngân hàng thương mại tiêu biểu nước ngoài, để rút ra những bài học về phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày hành lang pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đến nay đã dần được hoàn thiện, góp phần giúp Nhà nước thực hiện được mục đích động viên nguồn thu ngân sách từ hộ kinh doanh; đồng thời, giúp cơ quan quản lý thuế dễ dàng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và là căn cứ để cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt đối với những hành vi trốn thuế, gian lận thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát

Bài viết Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát trình bày khía cạnh lý thuyết, giữa chính sách tiền tệ và lạm phát có mối quan hệ chặt chẽ, đặc biệt là trong dài hạn. Tuy nhiên, thực tế tại các nước phát triển thời gian qua cho thấy, chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn có thể song hành cùng với lạm phát thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ của một số nước

Bài viết Kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ của một số nước trình bày nhiều quốc gia trên thế giới đều hướng vào hình thành các điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Trong đó, chính sách tiền tệ chủ yếu tập trung ổn định tiền tệ (kiểm soát lạm phát), kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và cân bằng cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề về gian lận thuế của các doanh nghiệp

Bài viết Một số vấn đề về gian lận thuế của các doanh nghiệp trình bày tìm hiểu hành vi trốn thuế, gian lận thuế và đề xuất các giải pháp là thực sự cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: Những vấn đề cần lưu ý

Bài viết Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: Những vấn đề cần lưu ý trình bày giới thiệu những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2016 để đảm bảo lợi ích của người nộp thuế trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chính sách về đăng ký thành lập và hoạt động của đại lý thuế tại Viêt Nam

Bài viết nghiên cứu thực trạng chính sách về đăng ký thành lập và hoạt động của đại lý thuế (ĐLT), chỉ ra những rào cản chủ yếu trong cảc quy định của chính sách đã làm hạn chế sự phát triển của đại lý thuế tại Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đánh giá tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Những khuyến nghị được đưa ra cho các nhà quản trị, hoạch định chính sách nhằm quản trị vốn chủ sở hữu tốt hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản, góp phần gia tăng lợi nhuận và phát triển quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


BIDV và vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng

Bài viết BIDV và vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng trình bày: Xu thế hội nhập quốc tế đã và đang tạo ra những cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, vì vậy, việc phát triển dịch vụ là một tất yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bài viết Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trình bày kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chính sách giãn thuế, giảm thuế đã tác động tới nguồn lực của doanh nghiệp như khả năng cung ứng vốn của các DNNVV; số lượng lao động; thu nhập của người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

Nghiên cứu này nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long bằng các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Nghiên cứu đã đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long: Thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ và khoa học; kiểm tra chặt chẽ quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay; phát hiện, xử lí các khoản nợ xấu, nợ quá hạn.


Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên đị a bàn tỉnh Khánh Hòa, phát hiện ra những bất cập và nguyên nhân của chúng. Từ đó đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường, ổn định kinh tế xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh nhà.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo

Bài viết này tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính: (1) Xác định được những ưu, nhược điểm và nguyên nhân và (2) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế cơ bản và quan trọng nhất trong công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục. Trên cơ sở đó, một hệ thống các giải pháp toàn diện được đề xuất bao gồm: (1) Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực; (2) Tăng cường thực hiện liêm chính; (3) Hoàn thiện việc công tác thu thập và xử lý thông tin quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra xác định trị giá tính thuế; (4) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu qua biên giới; và cuối cùng (5) là hiện đại hóa cơ sở vật chất trang bị.


Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Khánh Hòa

Mục đích nghiên cứu là đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa: (i) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;(ii) nâng cao năng lực quản trị - điều hành; (iii) tăng cường năng lực tài chính; (iv) nâng cao năng lực công nghệ; (v) nâng cao năng lực hoạt động; (vi) nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; (vii) xây dựng thương hiệu, củng cố và phát triển mạng lưới.


Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Nghiên cứu này nhằm mục đích gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. Tác giả thu thập, phân tích các số liệu, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các giải pháp và môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để phân tích thực trạng huy động nguồn lực tài chính thời gian 2005 đến 2012 tác động đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội của Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.


Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh Phú Yên

Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN) của người lao động khu vực phi chính thức (NLĐ KVPCT) tại tỉnh Phú Yên đã giúp hình thành mô hình nghiên cứu phù hợp. Ở mô hình nghiên cứu này gồm những thang đo có độ tin cậy giúp đo lường thành phần các nhân tố và ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Phú Yên.


Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Khánh Hò

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Khánh Hòa (Ngân hàng Agribank Khánh Hòa), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng trong tương lai. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng. Kết quả phân tích 263 mẫu điều tra thu thập trực tiếp từ các khách hàng cá nhân và tổ chức tại các chi nhánh ngân hàng Agribank trong tỉnh Khánh Hòa, cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Tầm quan trọng của các nhân tố theo thứ tự như sau: Nhân tố Thương hiệu có tác động lớn nhất đối với sự hài lòng, tiếp theo đó lần lượt là các nhân tố Chính sách giá, Năng lực phục vụ, Tin cậy tín dụng - Đáp ứng, Tin cậy chung - Đồng cảm.


Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Agribank – Chi nhánh Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Khánh Hòa, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng. Kết quả phân tích 168 mẫu điều tra thu thập trực tiếp từ các khách hàng cá nhân và tổ chức có sử dụng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Khánh Hòa, cho thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo thứ tự là: (i) Sự đồng cảm - hình ảnh (ii) Sự tin cậy và (iii) Tính đáp ứng.


Một số giải pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Nha Trang

Bài viết này phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Chi nhánh Đông Á Bank Nha Trang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp như: (1) Hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; (2) Nâng cao chất lượng thẩm định; (3) Xây dựng quy trình phân tích, đánh giá, xếp loại khách hàng khoa học (4) Thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng; (5) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng và sự phối hợp giữa các bộ phận, nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh trong thời gian tới.


Xây dựng mô hình quan trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nha Trang

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, có thể nói khách hàng chính là chìa khóa để mỗi doanh nghiệp nói chung cũng như ngân hàng nói riêng có thể tồn tại và phát triển.Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng chính là kim chỉ nam cho mọi chiến lược kinh doanh của các ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của một hệ thống công nghệ quản trị quan hệ khách hàng đối với việc duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng, từ năm 2009, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung và chi nhánh Nha Trang nói riêng đã bước đầu triển khai các hoạt động liên quan đến công tác quản trị quan hệ khách hàng.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là thuế có nguồn thu lớn nhất đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Trải qua nhiều năm thực hiện luật thuế GTGT nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp thành phố Rạch Giá nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đặc thù các doanh nghiệp tại thành phố Rạch Giá là những doanh nghiệp nhỏ chưa hoạt động bài bản nên công tác quản lý thuế còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Rạch Giá từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá.


Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN), tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả, góp phần giải quyết an sinh xã hội cho người dân. Mục đích nghiên cứu là dựa trên thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN để phân tích những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: (i) hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách: thu thuế và ngoài thuế; (ii) hoàn thiện công tác quản lý chi: chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang

Hoạt động dịch vụ lưu trú bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh; đối tượng điều chỉnh rộng; hàng hóa là vô hình; các yếu tố đầu ra, đầu vào không rõ ràng dẫn đến khó xác định thu nhập tính thuế. Những năm qua Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này và đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang.


Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009 - 2011

Bài viết nghiên cứu tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2011 nhằm đánh giá kết quả của hộ có sử dụng vốn vay và hộ không sử dụng vốn vay. Đồng thời sử dụng phương pháp phân tích so sánh giữa các hộ trên ở các vùng có vị trí địa lý khác nhau để xác định mức thu nhập hỗn hợp bình quân giữa các hộ. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho các hộ nông dân quyết định đầu tư trong sản xuất kinh doanh.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình ngành thuế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, xong bên cạnh đó cũng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình quản lý thuế người nộp thuế. Điển hình là trong thời gian qua ngành thuế đã phát hiện và xử lý rất nhiều vụ việc liên quan tới tình trạng chuyển giá của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế… Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, phương pháp chuyên gia là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế để tác giả nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty đầu tư nước ngoài tại Khánh Hòa.


Phân tích khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt hàng nước giải khát có cầu co giãn mạnh theo giá, và không phải là mặt hàng xa xỉ. Trong ba tính chất quan trọng của chính sách thuế hiệu quả có 2 tính chất mà chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt nếu áp dụng lên mặt hàng nước giải khát sẽ không đạt được là (i) tính kinh tế và (ii) tính công bằng; tiêu chí (iii) tính đơn giản sẽ khó đạt được khi Chính phủ sử dụng các mức thuế suất phân biệt cho từng loại nước giải khát. Vì vậy, không nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát ở thời điểm hiện tại.


Cải thiện chỉ số chi phí gia nhập thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng dựa trên dữ liệu của VCCI và điều tra khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để xác định các nguyên nhân cơ bản cho các vấn đề còn tồn tại trong Chi phí gia nhập thị trường của tỉnh Khánh Hòa. Kết quả phân tích thực trạng cho thấy Chỉ số "Chi phí gia nhập thị trường” xếp ở vị trí rất thấp, khoảng 30-40/63 tỉnh/thành trong giai đoạn 2009 - 2012, mặc dù có sự gia tăng thứ hạng lên thứ hạng 11/63 trong năm 2013. Để cải thiện chỉ số thành phần này, theo khảo sát 700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chính quyền tỉnh Khánh Hòa.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
  • 02/07/2013
  • 86.649
  • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu