Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.604)

Ebook Summary enviromental assessment

This document provides a summary of the Environmental Assessments (EAs) of the Coastal Cities Environmental Sanitation Project (CCESP), Phase 1 activities in three Vietnamese coastal cities: Nha Trang, Quy Nhon and Dong Hoi (Figure 1-1). In each city, CCESP proposes to undertake up to six environmental sanitation improvement activities referred to as "Components".


Bản cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ và bao bì Lưu Nguyên

Nội dung chính của bài viết này trình bày cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ và bao bì Lưu Nguyên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu I, Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo này là cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về bảo về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động chế biến hải sản xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo!


Cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Nội dung của tài liệu này trình bày quan điểm bảo vệ môi trường, thực hiện điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng các yếu tố môi trường (điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội...) tại Dự báo khả năng tác động đến môi trường và mức độ tác động do các hoạt động triển khai của một dự án dựa trên cơ sở các loại hình công nghệ sản xuất thực hiện dự án.


Đề xuất mô hình dự báo ống vỡ trên mạng lưới cấp nước

Trong bài báo này, tác giả sẽ phân tích định lượng các yếu tố liên quan đến sự kiện ống vỡ và đề xuất sử dụng mô hình cây quyết định ước lượng khả năng vỡ ống từ các yếu tố liên quan này. Mô hình đề xuất sẽ được kiểm chứng cho số liệu thống kê thực tế và đánh giá chất lượng bằng chỉ số AUC.


Thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt người dân nông thông ven đô hiện nay

Bài viết sẽ tập trung phân tích một số khía cạnh về hành vi xả rác sinh hoạt của người dân vùng ven đô, đặc biệt tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội nhằm phát huy mặt tích cực, từ đó hạn chế những khía cạnh tiêu cực do tác động quá trình đô thị hóa đến môi trường hiện nay.


Đánh giá khả năng chống chịu rủi ro thiên tai trong các trường Trung học cơ sở ở Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Trong bài báo này, phương pháp SDRA được áp dụng để tính khả năng chống chịu thiên tai của các trường THCS ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu này cung cấp thông tin cho các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách để phát triển một kế hoạch hiệu quả nhằm nâng cao khả năng của học sinh, trường học và các bên liên quan trong chống chịu với thiên tai.


Đánh giá hiện trạng chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su

Bài báo “Đánh giá hiện trạng chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại tỉnh Đắk Lắk” nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu thực tiễn của một số dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại một số địa phương trong tỉnh làm cơ sở cho bước đánh giá tác động của việc trồng cao su trên đất rừng khộp tại tỉnh Đắk Lắk.


Cơ chế xói lở bãi biển đồi dương, TP. Phan Thiết và đề xuất giải pháp phòng chống

Trong nội dung bài báo này, các tác giả đã phân tích ảnh viễn thám, khảo sát thực địa kết hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây để tìm ra cơ chế xói lở bờ biển Đồi Dương.


Khảo sát khả năng xử lý nước thải phòng thí nghiệm với mô hình Wetland nhân tạo

Bài báo trình bày khả năng xử lí nước thải bằng mô hình Wetland trong 2 tuần với lưu lượng là 12 (Lít/Ngày). Đây là bước tiến trong quá trình xây dựng giải pháp tìm lối thoát cho các Trường Đại học ở Việt Nam nói chung, Đại học Trà Vinh nói riêng trong vấn đề xử lý nước thải phòng thí nghiệm.


Môi trường làng nghề nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày thực trạng và phân tích nguyên nhân về ô nhiễm môi trường ở các làng nghề hiện nay dựa trên kết quả điều tra 51 làng nghề nông thôn, từ đó đề xuất một số giải pháp mang tích chiến lược lâu dài cho tỉnh và nhà nước nói chung.


Thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt của người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Nghiên cứu trường hợp tại phường 7

Bài viết này góp phần nghiên cứu đánh giá bước đầu về một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Lạt và tác động của nó đến hoạt động trồng trọt tại địa bàn nghiên cứu, cũng như cách thức mà các hộ gia đình nơi đây ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình trong trồng trọt.


Khảo sát độ mặn của nước mặt và nước lỗ rỗng trong một số thảm thực vật ngập mặn ven sông Tiền, tỉnh Tiền Giang

Bài viết khảo sát theo mùa của độ mặn, pH, EC, TDS trong môi trường nước mặt và nước lỗ rỗng ở một số thảm thực vật ngập mặn phân bố từ vùng mặn nhiều (polyhaline) tới vùng mặn ít (oligohaline) dọc theo sông Tiền nhằm tìm hiểu vai trò của một số nhân tố sinh thái liên quan đến tính bền vững của các thảm thực vật ngập mặn ven sông, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay


Bài thuyết trình: Kiểm soát ô nhiễm không khí khu vực nhà máy sản xuất xi măng Hòn Chông tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Nội dung bài thuyết trình này trình bày tác nhân ô nhiễm và nguồn gốc phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của nhà máy, hiện trạng môi trường không khí khu vực nhà máy và đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Nội dung bài thuyết trình trình bày tình hình biến đổi khí hậu ở Giao Thủy, tác động của khí hậu và giải pháp thích ứng trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.


Bài thuyết trình: Tìm hiểu về trung du miền núi Tây Bắc

Bài thuyết trình nêu lên mục tiêu chính là trình bày nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển vùng, các loại tài nguyên cơ bản của vùng và những mâu thuẫn xung đột nảy sinh trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Mời các bạn tham khảo!


Bài thảo luận nhóm: Phân tích các điều kiện bên ngoài phục vụ xây dựng quy hoạch tổng thể của vùng ĐBS. Cửu Long

"Bài thảo luận nhóm: Phân tích các điều kiện bên ngoài phục vụ xây dựng quy hoạch tổng thể của vùng ĐBS. Cửu Long" có 3 nội dung trình bày chính: Phần 1 - Cơ sở lý thuyết; phần 2 - Phân tích và phần 3 - Kết luận. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Hiện trạng quản lý nhà nước về tài nguyên đất của nước ta hiện nay

"Bài thuyết trình: Hiện trạng quản lý nhà nước về tài nguyên đất của nước ta hiện nay" trình bày khái niệm, quản lý nhà nước về đất đai, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Nhà máy điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng xanh tỉnh Ninh Thuận

Bài thuyết trình có nội dung là mục tiêu, tiềm năng phát triển và dự án của Nhà máy điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng xanh tỉnh Ninh Thuận. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Quản lý chất thải nguy hại trong y tế

Nội dung của bài thuyết trình trình bày khái quát về chất thải nguy hại trong y tế, quy trình quản lý và công nghệ không đốt xử lý chất thải y tế nguy hại. Mời các bạn tham khảo!


Thiết kế xây dựng hệ thống điều khiển tưới tự động dựa trên khả năng trữ ẩm của đất

Mục tiêu của bài viết này là xây dựng hệ thống điều khiển tưới tự động dựa trên trạng thái ẩm độ đất, nhằm hỗ trợ tiếp cận ứng dụng công nghệ kỹ thuật chính xác trong sản xuất nông nghiệp.


Theoretical model for cascading effects analyses

This paper describes a theoretical model for the cascading effects scenario analysis, whose general methodology and operational procedures are applicable to all the hazards and elements at risk categories identified.


Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi áp dụng cho vùng đồng bằng sông Hồng được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu chỉnh sửa một số tiêu chuẩn đã có liên quan đến công tác thiết kế, thi công xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi trên lưu vực sông Hồng trong những năm qua có xét đến tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.


Tác động của khai thác than đến cảnh quan, môi trường và sử dụng đất tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tác động của hoạt động khai thác than đến cảnh quan, môi trường và sử dụng đất tại thành phố Hạ Long nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải tạo, phục hồi môi trường vùng than sau khai thác phục vụ phát triển bền vữg thành phố du lịch Hạ Long và bảo vệ môi trường vùng di sản thiên nhiên thế giới - Vịnh Hä Long.


Thủy điện Mê Kông: Ai được, ai mất

Câu chuyện thủy điện trên dòng chính Mê Kông dường như mới chỉ là những chi tiết bề nổi của bức tranh phát triển đầy phức tạp của tiểu vùng Mê Kông mở rộng, trong đó chứa đựng những động cơ và cạnh tranh lợi ích không chỉ của những quốc gia trong lưu vực mà cả các bên có liên quan khác. Tài liệu này cố gắng tổng hợp những thông tin cơ bản xung quanh câu chuyện thủy điện Mê Kông và lợi ích cũng như thiệt hại của các bên liên quan, đặc biệt là hàng triệu người nghèo sống dựa vào nguồn tài nguyên phong phú của con sông này.


Siêu áp lực đối với các siêu thành phố

Báo cáo này tập trung vào mức độ tổn thương bởi biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của các thành phố. Báo cáo được chia thành bốn phần: bối cảnh, phương pháp luận, thẻ tính điểm và chính sách. Mặc dù tác giả tập trung làm nổi bật những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu tới 11 thành phố chủ chốt của Châu Á, bản tóm tắt này không mang ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Các thành phố được chọn trong báo cáo này đại diện cho các thành phố có diện tích rộng, phần lớn nằm ven biển và đều bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Các thành phố được chọn còn bởi chúng đại diện trên một mặt cắt của vùng ven biển Châu Á và sẽ phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.


Thực trạng môi trường lao động công ty sứ kỹ thuật Yên Bái

Bài viết phân tích thực trạng môi trường lao động tại Công ty sứ kỹ thuật Yên Bái năm 2016 bao gồm: môi trường lao động gồm vi khí hậu, tiếng ồn, bụi toàn phần, chiếu sáng và hơi khí.


Đơn giản là REDD: Tài liệu hướng dẫn của CIFOR về rừng, biến đổi khí hậu và REDD

Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) xây dựng tài liệu hướng dẫn này nhằm đơn giản hoá các thuật ngữ khoa học và giúp các ký giả, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm trên thế giới hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu mang tính then chốt trong việc thúc đấy chương trình nghị sự toàn cầu về khí hậu theo hướng hiệu quả và công bằng hơn cũng được nêu ra.


Xuất giải pháp thích ứng cho cộng đồng dân cư vùng ven biển Bắc Bộ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

Trên cơ sở phân tích, bài viết nêu nên hiện trạng, nguyên nhân cũng như dự báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế cộng đồng dân cư ven biển Bắc Bộ. Đồng thời nêu được cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thích ứng, từ đó đề xuất được hai nhóm giải pháp thích ứng đó là giải pháp công trình và giải pháp phi công trình.


Biến đổi khí hậu và các khu vực đô thị ở Đông Nam Á: Thực trạng và các vấn đề trong tiếp cận thích ứng

Bài viết này nhằm làm rõ một số dạng tác động chủ yếu của biến đổi khí hậu đến các đô thị Đông Nam Á như nước biển dâng, bão và áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, nguy cơ khan hiếm nước, các hiện tượng thời tiết cực đoan, vấn đề an ninh lương thực và hiện tượng tị nạn môi trường. Bài viết cũng bàn về một số vấn đề và thách thức liên quan đến thích ứng về công nghệ, về hành vi của xã hội, của các cơ chế quản lý, các chính sách thích ứng, năng lực và quan điểm của các quốc gia Đông Nam Á trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở so sánh với bối cảnh của Đông Nam Á, bài viết cũng chỉ ra một số hạn chế/khó khăn và hàm ý đối với chính sách thích ứng biến đổi khí hậu ở đô thị Việt Nam.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nguồn năng lượng hữu ích
  • 25/03/2016
  • 50.353
  • 334
Product Design for the Environment
  • 07/05/2012
  • 34.947
  • 891

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu