Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.644)

Development of a key performance indicators system in urban planning by utilizing the logic model

This study proposes the methodology and process to develop a Key Performance Indicators (KPIs) system in urban planning by utilizing the logic model. Firstly, the study introduces the role of KPIs in urban planning for measuring the performance of the whole planning process.


Hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất giải pháp tiếp cận sinh thái cho các khu công nghiệp ở Tiền Giang

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng lượng phát sinhchất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại lần lượt tương ứng 124.043 kg/ngày; 15.871kg/ngày và 952kg/ngày.


Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước và đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2016: Đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước và đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai. Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn thải được sử dụng bằng phương pháp bảo toàn khối lượng với 4 phân đoạn dòng chính sông Đồng Nai.


Bảo vệ và phát triển hệ thống hạ tầng xanh vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng đô thị

Bài báo này giới thiệu chức năng và lợi ích quan trọng của hệ thống hạ tầng xanh, kinh nghiệm bảo vệ và phát triển hệ thống hạ tầng xanh của Singapore, đồng thời, đưa ra một số đề xuất về mặt chính sách giúp cho công tác quy hoạch, thiết kế và xây dựng đô thị, trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển hệ thống hạ tầng xanh.


Xác định khía cạnh môi trường tại Trường Đại học Thủ Dầu Một theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu dùng lược đồ dòng chảy xác định nguồn đầu vào, đầu ra của một khu vực trong trường để bước đầu xác định các khía cạnh môi trường phát sinh từ khu vực. Sau đó nhóm dùng phương pháp đa tiêu chí để chấm điểm đánh giá và tìm ra khía cạnh môi trường ý nghĩa.


Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một

Nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu để góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý môi trường tại địa phương có cách nhìn tổng thể và đưa ra các phương án để kiểm soát chất lượng nước trên sông Sài Gòn nói riêng và bảo vệ môi trường nước nói chung.


Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Takako Việt Nam

Đánh giá nội bộ là công việc thường niên của một tổ chức trước và sau khi đạt được giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Hoạt động đánh giá nội bộ với nhiều cách thức khác nhau chủ yếu dựa vào bảng danh mục và kinh nghiệm của người đánh giá. Hoạt động này chưa được nghiên cứu và đưa ra phương thức cụ thể.


Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cho việc cải tiến tranh thiết bị hệ thống quản lý chất thải rắn tại thành phố Thủ Dầu Một

Phương pháp CVM được thực hiện bắt đầu bằng việc mô tả hiện trạng trang thiết bị thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thời điểm hiện tại và cung cấp cho người được phỏng vấn kịch bản dự định sẽ cải tiến trong tương lai, sau đó đưa ra một mức giá và hỏi xem họ có đồng ý hay không. Qua quá trình phỏng vấn 450 hộ gia đình trên địa bàn thành phố, đề tài đã xác định được mức sẵn lòng trả trung bình của các hộ gia đình là 21.000 VNĐ.


Ứng dụng thiết bị NI-myRIO 1900 và cảm biến DHT11 khảo sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng thiết bị NI-myRIO 1900 và cảm biến DHT11, viết code trên phần mềm LabVIEW 2015 dùng để đo và khảo sát nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không khí.


Xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải ngành may mặc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An

Nghiên cứu đánh giá các thông số của nước thải sau sản xuất của 5 công ty may mặc ngoài khu công nghiệp tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả cho thấy các thông số TSS, COD, BOD5, N tổng, P tổng, Amoni, Coliform tổng đều vượt so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột A , với Kq , Kf = 1.1 trước khi thải ra môi trường .


Ebook Environmental management for sustainable development

This new edition reflects the rapid expansion and evolution of the field and focuses much more strongly on sustainable development. There has also been extensive rearrangement to make the book more accessible to those unfamiliar with environmental management and lacking a science background and there is greater coverage of topics such as key resources under stress, environmental management tools and urban environmental management.


Đề cương ôn tập: Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Tài liệu tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức về quản lý tài nguyên môi trường.


Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường - ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ

Giáo trình sẽ giúp cho sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế tài nguyên môi trường: hiểu được mối quan hệ tương tác giữa kinh tế và môi trường; hiểu được những vấn đề về ô nhiễm môi trường và phân tích các công cụ kiểm soát ô nhiễm từ đó biết vận dụng được từng công cụ trong từng trường hợp cụ thể; nắm được nguyên tắc khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên; nắm được phương pháp phân tích lợi ích – chi phí trong phân tích các dự án tài nguyên môi trường.


Ebook Quản lý môi trường phát triển bền vững - Trần Phước Cường

Mục tiêu chính của ebook trình bày khái niệm, phân loại và thước đo về phát triển bền vững. Định lượng hóa cho sự phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Environmental and natural resources economics

This textbook provides an accessible yet rigorous treatment of environmental and natural resource economics, as well as the emerging subject of sustainability and sustainable development.


Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Mời các bạn tham khảo chi tiết nhé.


Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị nâng chuyển

Việc vận chuyển nội bộ trong xí nghiệp và phân xưởng phải được hết sức coi trọng an toàn, đặc biệt là vận chuyển bằng cần cẩu, cầu trục. Đối với việc vận chuyển mặt đất, các đường vận chuyển khi xây dựng phải để ý tới đặc điểm trọng lượng và kích thước của phôi liệu, sản phẩm và phải phù hợp với phương tiện vận chuyển cơ giới thô sơ.


Adsorption process on fixed bed column in rich organic wastewater treatmentexperimental studies and numerical simulation

Wastewater of Minhkhai Textile Company is the sample used in experiment study. According to isotherm function, textile wastewater is poorly adsorbed into SWW210&220. Kinetic data also show that diffusion step of textile wastewater is very slow (DS "' 1.31 *10- 13 m2 /s). With textile wastewater, NADPF model can be used to simulate adsorption process.


Sự cố môi trường nổi cộm trong năm 2016 và một số bài học kinh nghiệm

Tài liệu "Sự cố môi trường nổi cộm trong năm 2016 và một số bài học kinh nghiệm" trình bày 2 sự việc nổi cộm gây ô nhiễm môi trường tiêu biểu nhất ở Việt Nam là: sự cố môi trường biển miền trung do nước thải công nghiệp của công ty formosa Hà Tĩnh và nhiều sự cố ô nhiễm khác như ô nhiễm nước sông Bưởi (Thanh Hóa), ô nhiễm nước sông Cẩm Đàn (Bắc Giang)...


Nghiên cứu những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ nảy sinh do hoạt động mỏ kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường tại mỏ kẽm chì Làng Hích. Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường trong việc khai thác, chế biến kẽm chì Làng Hích. Đề xuất giải pháp quản lý và khắc phục ô nhiễm môi trường khai thác, chế biến kẽm chì Làng Hích.


Chương 4 - Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất, CTR… tại khu vực nông thôn đã và đang gây ra những tác động xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, đời sống sinh vật, gây thiệt hại về KT-XH và làm gia tăng những xung đột môi trường.


Human health risk implication from cadmium and lead contamination at lead-zinc mine area, northern Viet Nam

This study was conducted to investigate cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in soil, vegetables, and residential hair in the vicinity of Cho Dien mine. Health risk assessment of those was also evaluated based on vegetables contamination, including the average daily dose (ADD) and hazard quotient (HQ) calculation.


Biomethane potential (BMP) of arrowroot powder processing waste and effect of alkaline pre-treatment

As the results, BMP of the original arrowroot waste sample was 253 NmLCH4/gVS and alkaline pretreatment increased BMP of the waste 21.9 % at 7 % NaOH. The reduction of lignin content and hemicellulose content at this pretreatment were 7.2 % and 9.4 %, respectively. The results show that the waste has potential for methane recovery and alkaline pre-treatment by NaOH would slightly improve its biodegradability.


Levels of selected indoor air pollutants in three Ha Noi offices

A study on the levels of indoor air pollutants in Ha Noi was conducted. Three offices in Ha Noi were selected for this purpose. Selected indoor air pollutants including SO2, NO2 and respirable particulate matter (PM10) were monitored in the wet and dry seasons of 2015. Air conditioners were turned on for the whole time, while air purifiers were turned on for haft of the time in each sampling site.


Selection of suitable plant species for wastewater treatment by constructed wetland at the formosa Ha Tinh steel company

The study aimed to select suitable plant species in constructed wetland at Formosa Ha Tinh steel company and identify proper nutrient supplements for these plants growth. The tolerance of different aquatic plant species was tested with treated wastewater. Phragmites australis (Cav.), Typha angustifolia L. and Cyperus tegetiformis were selected for vegetation.


The study on optimization of copper leaching from waste PCBs by using response surface methodology

As a result, a model was established which is compatible with the experimental data at the correlation coefficient (R2 ) of 0.99. The optimal conditions were identified as Fe2(SO4)3 concentration of 0.35 M, volume of H2O2 addition at 10 mL and leaching time of 10 h. Under this condition, leaching efficiency of 90.5 percent was achieved.


Co - degestion of food waste and domestic wastewater by using upflow anaerobic sludge blanket (UASB) couped with a microfiltration membrane (MF)

This study investigated anaerobic co-digestion of food waste (FW) and domestic wastewater (DWW) by upflow anaerobic sludge blanket (UASB) combined with an external microfiltration membrane (MF) - AnMBR. The model was conducted with varying of hydraulic resident time of 72 h, 48 h, 36 h and 24 h in corresponding with varying of flux, respectively, were 47, 70, 94 and 141 L/m2 .h.


Application of machine learning to fill in the missing monitoring data of air quality

In this paper, three machine learning models have been applied to predict and fill in the missing monitoring data of air quality for Gia Lam and Nha Trang stations in Hanoi and Khanh Hoa respectively, including Autoregressive Moving Average (ARMA), Artificial Neural Network (ANN), and Support Vector Regression (SVR). Two air pollutants being NO2 and PM10 were selected for this study.


Analysis of waste flows using wio table

The material flows that each sector contributes to the others are quantified and then combined with the corresponding waste generation coefficient to determine the load of waste generated, collected and treated for each sector.


Báo cáo đánh giá tác động môi trường giao thông

Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường là dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng ngắn hạn và dài hạn, tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp do việc thực hiện một dự án phát triển công trình giao thông có thể gây ra cho môi trường. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Bài tập ôn tiếng Anh 7
  • 13/09/2018
  • 32.341
  • 588

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu