Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Luật học (5.797)

Khái niệm tranh chấp đất đai trong luật đất đai năm 2013

Trên cơ sở nghiên cứu khái quát tình hình thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai những năm gần đây, quy định pháp luật qua các thời kỳ cũng như quan điểm của nhiều nhà khoa học về khái niệm tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất… tác giả đưa ra quan điểm cá nhân về các khái niệm này.


Bài tiểu luận Luật lao động: Đề tài lao động là người giúp việc gia đình

Nội dung bài tiểu luận gồm 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam và chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện. Mời các bạn tham khảo!


Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam

Cuốn sổ tay này nhằm hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự tại Việt Nam đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu của cam kết quốc tế và tố tụng trong nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong quan hệ dân sự, thương mại nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ dân sự thương mại và hội nhập quốc tế.


Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế) được biên soạn nhằm mục đích làm phong phú nguồn tài liệu học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên. Nội dung tài liệu cập nhật các quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường. Qua đó trang bị cho người học kiến thức pháp luật kinh tế, giúp họ hiểu biết cơ bản về luật kinh doanh và vai trò của luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Hy vọng tập tài liệu này giúp các bạn sinh viên đạt kết quả tốt hơn trong quá trình tự học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề lý luận về quyền im lặng trong tố tụng hình sự

Quyền im lặng là quyền cơ bản của con người trong tố tụng hình sự và một trong những biện pháp quan trọng bảo vệ quyền con người. Quyền im lặng đã được quy định từ rất lâu trong Bộ luật tố tụng hình sự của nhiều nước và tỏ ra có hiệu quả trong việc đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự.


Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Bài viết Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 trình bày bộ luật dân sự năm 2015 kế thừa Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 1995, tiếp tục quy định về trường hợp “hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Tuy nhiên, nội dung quy định lại hầu như không thay đổi dù còn nhiều vấn đề bất cập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Bài viết Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 trình bày bài viết không tìm hiểu các quy định về chủ thể góp vốn đối các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Bài viết Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 trình bày các quy định pháp luật, cụ thể là quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em

Bài viết Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em trình bày bạo lực trẻ em đang là vấn nạn cần được toàn xã hội quan tâm. Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là sự nghiệp lớn của các quốc gia, là trách nhiệm của gia đình và của cả cộng đồng. Hiện nay, tình trạng bạo lực trẻ em không những không có xu hướng thuyên giảm mà ngày càng gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển

Bài viết Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển trình bày giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tạo ra những bước chuyển biến mang tính đột phá trong hoạt động của Khoa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Bài viết Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 trình bày Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước số 832015QH13//. Đây là một bước ngoặt mới trong quản lý ngân sách nhà nước theo hành lang pháp lý mới đầy đủ và đồng bộ hơn, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài chính công Việt Nam theo hướng hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam

Bài viết Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam trình bày và phân tích về quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Dialectical Perspective on Quality and Quantity

The dialectical perspective on quality and quantity is expressed in the law of the transformation of changes in quantity into changes in quality and vice versa (in short, the quantity-quality law). Under that view, quality and quantity exist in unity in things; each thing has different qualities and quantities; each quality has a defined level of quantity, in which the qualitative change occurs in leaps while the quantitative change takes place gradually. The change in quantity will be translated into the qualitative change when reaching the highest or the lowest quantity limits.


Public opinion on building rule of law state in Vietnam today

Regarding the reflection of opinions in the Party and State’s policies, 86.2% think their opinions have been listened to. The author suggests that rule of law and democracy should be exercised in the spirit of “people know, people discuss, people carry out and people check all affairs of the state.” This is in line with the building of a rule-of-law state in Vietnam today.


Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới

Bài viết Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới trình bày thị trường tiền tệ là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, đóng vai trò tiếp nhận và truyền tải tác động hiệu ứng của các quyết định điều hành tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước đến cung, cầu của nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những sửa đổi, bổ sung trong thi hành Luật Giá

Bài viết Những sửa đổi, bổ sung trong thi hành luật giá trình bày: Nghị định mới không chỉ khắc phục được những tồn tại hiện hữu mà còn đưa ra quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Điều 24 Luật Phí và lệ phí về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá; niêm yết giá; thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…


Bài tập nhóm Phân tích môi trường chính trị pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô

Bài tập nhóm Phân tích môi trường chính trị pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô trình bày nội dung với 3 phần: Lý luận chung, môi trường chính trị - pháp luật ảnh hưởng đến công ty Samsung Electronics tại Việt Nam, các biện pháp cải thiện môi trường chính trị-pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng áp dụng quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong hoạt động kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại của viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Long và một số kiến nghị

Bài báo nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong hoạt động kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án kinh doanh, thương mại tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


Giải quyết các tranh chấp dân sự tại tòa án theo thủ tục rút gọn

Trong bài viết này, tác giả đánh giá thực trạng, những hạn chế của pháp luật trong thực tiễn, từ đó sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá để kiến nghị hoàn thiện pháp luật dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp.


Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam

Bài viết Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam trình bày: Pháp luật đó có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ cạnh tranh, bảo đảm trật tự thị trường, bảo vệ quyền cạnh tranh tự do bình đẳng, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo


Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020

Bài viết Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020 trình bày: Quá trình phát triển nhận thức và những vấn đề đặt ra đối với mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam hiện nay; đề xuất mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Bài viết Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay trình bày: Phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước. Hiện nay, nhân lực KH&CN của Việt Nam không phải ít so với quy mô dân số, cũng như so với các nước trong khu vực; nhưng có cơ cấu và chất lượng hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đối với tình hình tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc

Bài viết nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.


Ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức

Bài viết tham khảo quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự của Cộng hòa liên bang Đức trong việc đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi phá thai vì lý do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam.


Bảo đảm quyền tiếp cận công lý - một yêu cầu trong việc bảo đảm quyền con người của tòa án

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý là một yêu cầu đối với Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Mục đích quan trọng nhất của tố tụng tư pháp là bảo đảm cho mọi đối tượng trong xã hội có quyền tiếp cận công lý, tiếp cận Tòa án một cách không hạn chế và được xét xử công bằng, trong thời gian hợp lý. Bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và các dịch vụ pháp lý đang là rào cản trong việc tiếp cận công lý, bảo đảm quyền của người dân trên thực tế. Việc cải cách tư pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật là nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền con người hiện nay ở Việt Nam.


Chế định giao dịch Dân sự và vấn đề về sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005

Bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.


Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Trong bài viết, tác giả đề cập tới sự phát triển của khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam, phân tích về khái niệm hàng giả theo pháp luật hiện hành, chỉ ra sự khác biệt và mối tương quan giữa một số khái niệm hàng giả như: Hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức; Hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng.


Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn ở Việt Nam

Bài viết phân tích vị trí, vai trò của Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm, sự cần thiết của cơ chế phối hợp hoạt động giữa Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm, đồng thời liên hệ với thực tiễn Việt Nam, từ đó có những kiến nghị hoàn thiện cơ chế này.


Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển

Bài viết làm sáng tỏ bản chất của mối quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển; làm rõ vai trò, những ưu điểm và hạn chế truyền thông đại chúng ở những quốc gia này và gợi mở ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam.


Bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Bài viết khảo cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và về quyền của nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu