Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (144.391)

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí: Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí “Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay” trình bày quan điểm và góc nhìn cá nhân chỉ xin phép đề cập đến một số vấn đề cơ bản và chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong một số bài báo trên một vài tờ báo in, báo điện tử hiện nay.


Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018

Thuyết minh đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018”.


Đề tài: Giải pháp thu hút FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm: Hiểu rõ lý luận chung về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu về thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các dịch vụ môi trường tại Việt Nam.


Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng mắc bệnh lao AFB (+) ở cộng đồng trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2016

Nội dung chính của báo cáo nhằm 2 mục tiêu: xác định tỷ lệ mắc lao ở đối tượng có triệu chứng lâm sàng nghi lao, tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc lao phổi AFB (+) trên địa bàn huyện Mê Linh.


Tiểu luận: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đa Cát Ha Mang, Thôn Đa Xế, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng về việc không được công nhận hộ nghèo năm 2018

Tiểu luận gồm 3 phần: Phần 1 - Trình bày mục đích, ý nghĩa, lý do việc lựa chọn đề tài, phần 2 - Gồm 5 bước theo trình tự, tập trung giải quyết việc khiếu kiện của ông Đa Cát Ha Mang đến khi hoàn thành việc giải quyết và phần 3 - Kiến nghị một số ý kiến xung quanh việc giải quyết đã nêu ở trên, để trong thời gian tới công tác quản lý nhà nước. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Dựa vào cộng đồng để nâng cao hiệu quả một số giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là góp phần tăng cường hiệu quả quản lí rừng ngập mặn nhằm hạn chế ảnh hưởng của BĐKH tới môi trường, sinh kế của người dân ven biển, tăng khả năng thích ứng của người dân cũng như hệ sinh thái nơi đây trước sự biến đổi bất thường của khí hậu. Từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống.


Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)" là nâng cao hiệu quả dạy học hóa học bằng cách thiết kế và sử dụng một số bài tập thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Đề án chuyển đổi viện kỹ thuật biển thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo nghị định 115 - CP

Đề án trình bày nhiệm vụ, thực trạng tổ chức và hoạt động của việc chuyển đổi viện kỹ thuật biển thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo nghị định 115 - CP. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh

Tiểu luận gồm có 2 phần: Phần 1 - Cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại và phần 2: - Thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận: Việt Nam và chính sách đối ngoại sau khi gia nhập ASEAN - nhóm Athena lớp B

Nội dung chính của tiểu luận gồm có 2 chương: Chương 1 - Việt Nam với vấn đề gia nhập ASEAN và chương 2 - Chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận: Những thành tựu nhân quyền ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay

Mục tiêu của tiểu luận là khẳng định những thành quả về nhân quyền mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực tập cơ sở ngành Kinh tế vận tải biển: Tổng quan về ngành vận tải biển

Nội dung chính của báo cáo gồm có 3 phần: Phần I - Tổng quan về phần II - Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của công ty vận tải biển, cảng biển và phần III - giới thiệu về cảng TRANSVINA. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực tập công nhân ngành Hóa dầu

Nội dung báo cáo trình bày vận hành hệ thống van, bình tách, bơm và kho nhựa đường. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Luận văn Thạc sĩ Dược học: Xác định hàm lượng crinamidin trong thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng sắc ký khí khối phổ

Với mục đích tạo được hiệu suất chiết cao nhất trong thời gian chiết xuất ngắn nhất phục vụ việc định lượng một cách chính xác nhất, chúng tôi cải tiến phương pháp chiết alkaloid dưới dạng base bằng dung môi hữu cơ dựa trên phương pháp tiêu chuẩn của DĐVN IV đồng thời so sánh với phương pháp chiết bằng dung dịch acid.


Chuyên đề 3: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên đề khái quát quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Trầm cảm ở HS THPT, thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của dự án: Tìm ra các giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm giúp các bạn học sinh THPT giảm bớt những căng thẳng khi bị mọi người trong xã hội, bản thân mình tự áp đặt cho mình. Từ đó giúp các bạn sống đúng với độ tuổi và kiểm soát hành vi của mình, sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê.


Chuyên đề 4: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.


Báo Cáo BTL Phương pháp tính: Giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel

Báo Cáo BTL Phương pháp tính trình bày giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Hoàng Hải Hà. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Bài tiểu luận: Tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam

Mục tiêu chính của bài tiểu luận là nêu lên quy luật địa đới và quy luật phi địa đới và tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Biện pháp thí nghiệm động biến dạng lớn (PDA)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài trình bày mục tiêu, phương pháp và dụng cụ để thí nghiệm động biến dạng lớn và phân tích kết quả đạt được sau khi thí nghiệm có kết quả. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Xử lý của nhà trường THCS A đối với nhân viên y tế về hành vi dùng thuốc hết hạn sử dụng, lập hóa đơn khống để rút tiền nhà nước

Nội dung đề tài đưa ra các tiểu luận tình huống quản lý tài chính và xử lý của nhà trường THCS A đối với nhân viên y tế về hành vi dùng thuốc hết hạn sử dụng, lập hóa đơn khống để rút tiền nhà nước. Mời các bạn tham khảo!


Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như phân tích thực trạng áp dụng và xử lý hàng hóa giả mạo về SHTT ở Việt Nam, tác giả sẽ đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn về hệ thống các quy định của pháp luật về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như một số biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn và xử lý hiệu quả hơn đối với các hành vi sản xuất, buôn bán loại hàng hóa này qua đó góp phần xây dựng một môi trường SHTT ngày một trong sạch và lành mạnh hơn ở Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của luận văn là nêu được các đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam, làm rõ quy định pháp luật dân sự về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, đồng thời đề xuất hướng nâng cao khả năng bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự.


Công trình Chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của công trình là làm rõ và bổ sung lý luận về cạnh tranh và chế độ cạnh tranh kinh tế, phân tích thực tiễn chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Chuyên đề Ứng dụng độ bất bão hoà

Nội dung chủ yếu của chuyên đề là hướng dẫn học sinh những khái niệm, quy tắc của độ bất bão hoà kèm theo một số thí dụ hướng dẫn minh hoạ để giúp học sinh làm quen với độ bất bão hoà, trên cơ sở đó giúp học sinh tiếp cận các phương pháp giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.


Báo cáo Định hướng Chiến lược Năng lượng

Báo cáo định hướng này hình thành nên cơ sở cho việc tham vấn để xây dựng chiến lược ngành năng lượng của Ngân Hàng Thế Giới (WBG) mà được dự kiến sẽ được trình bày trước Ban giám đốc điều hành WBG vào đầu năm 2011. Tiến trình tham vấn, dựa trên báo cáo định hướng này, sẽ được bắt đầu hoạt động liên tục vào tháng 5 năm 2010. Các ý kiến về báo cáo định hướng này được đưa ra sẽ hướng dẫn cho việc xây dựng chiến lược này.


Giáo trình Quy trình sản xuất jambong

Nội dung chính của đề tài này là giới thiệu chung về jambong, các quy trình cơ bản trong quá trình chế biến jambong và thiết bị sản xuất jambong. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Hiệu quả thực hiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn về hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT ở nước ta hiện nay.


Báo cáo môn Quá trình thiết bị 2: Tính toán quá trình cháy của nhiên liệu than và thiết kế cấp phối trong sản xuất xi măng năng suất 1triệu tấn/năm

Nội dung chính của "Báo cáo môn Quá trình thiết bị 2" là tính toán quá trình cháy của nhiên liệu than và thiết kế cấp phối trong sản xuất xi măng năng suất 1triệu tấn/năm. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu