Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (143.946)

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học kỹ thuật legato cho giọng soprano, hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cơ bản legato, vận dụng kỹ thuật legato vào dạy học cho giọng soprano nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hát trong đào tạo hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật: Dạy học bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

Đề tài luận văn nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng dạy học bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên. Qua đó, tác giả đề xuất một số biện pháp dạy học bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật của nhà trường một cách hợp lý, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học nói riêng và chất lượng đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật hệ Trung cấp của nhà trường nói chung.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học hát dân ca Tây Nguyên cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực trạng dạy hát dân ca tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và đặc điểm dân ca Tây Nguyên. Thông qua các nội dung được trình bày trong luận văn, tác giả muốn đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất về việc dạy học hát dân ca Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên hát đúng, hát hay, hiểu thêm về cái hay, cái đẹp trong dân ca của các tộc người Tây Nguyên, nhằm góp phần vào việc bảo tồn các giá trị của dân ca nơi đây.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý nhà nước về văn hóa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở hệ thống hoá các vấn đề lý luận về công tác quản lý nhà nước về văn hoá, luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học nhạc lý cơ bản tại trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất thuộc về lĩnh vực Nhạc lý cơ bản để đưa vào giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất hệ cao đẳng chuyên ngành thanh nhạc và sư phạm âm nhạc. Trên cơ sở phân tích trên, luận văn sẽ đưa ra những giải pháp về việc dạy học môn Nhạc lý cơ bản, từ đó nhằm hướng tới việc nâng chất lượng giảng dạy môn học này cho sinh viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học soạn đệm đàn phím điện tử cho học sinh trƣờng cao đẳng văn hóa nghệ thuật đắk lắk

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực trạng dạy soạn đệm đàn phím điện tử cho học sinh trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk. Trên cơ sở nghiên cứu trên, tác giả đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy soạn đệm đàn phím điện tử cho học sinh của nhà trường.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học những bài Cô hát cho trẻ nghe ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Đề tài luận văn nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng thể hiện những bài Cô hát cho trẻ nghe trong dạy học hát ở hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu đó, luận văn đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện những bài Cô hát cho trẻ nghe nhằm nâng cao chất lượng dạy học hát cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm mầm non ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

Luận văn này nghiên cứu về thực trạng dạy và học, chương trình, giáo trình nhằm tìm ra một số biện pháp, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Mỹ thuật nói chung và môn Trang trí nói riêng cho sinh viên Mỹ thuật của trường Đại học Quảng Nam. Từ đó, sinh viên được trang bị những kiến thức về họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm thông qua môn Trang trí một cách tốt nhất khi ra trường và áp dụng trong quá trình giảng dạy sau này.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ dâng hoa tại giáo phận Thái Bình

Đề tài luận văn phân tích làn điệu Chèo so sánh với bộ Dâng hoa truyền thống, để minh định chất liệu Chèo dùng trong các ca khúc trong bộ Dâng hoa truyền thống. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đưa ra một số biện pháp truyền dạy Bộ Dâng Hoa mang âm hưởng Chèo đã gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng Giáo phận Thái Bình.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học ca khúc mang âm hưởng dân ca cho sinh viên khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Luận văn phân tích những nét đặc trưng cơ bản trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca hiện đang được dạy trong giáo trình thanh nhạc cho bậc Đại học tại khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh đó, luận văn còn nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc dạy học các ca khúc mang âm hưởng dân ca và đề xuất được một số phương pháp dạy học các ca khúc này cho bậc đại học tại khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Nhạc jazz trong dạy học môn guitar điện tử tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Luận văn tìm hiểu thực trạng nhạc Jazz vào giảng dạy đàn guitar điện tử ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ trước đến nay và đề xuất các nội dung, chương trình giảng dạy mới cho môn Guitar điện tử. Luận văn còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo môn Guitar điện tử khác nhau trong cả nước.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh

Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa của Trung tâm văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học hát cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất các biện pháp dạy học môn hát cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Mục tiêu của luận văn nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu (tĩnh vật, chân dung, tranh đề tài), từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên mĩ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình liên hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ Thuật

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khai thác vẻ đẹp chạm khắc đình Liên Hiệp để ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công các quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, đánh giá đúng những ưu điểm hạn chế trong công tác quản lý và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại di tích lịch sử văn hóa này trong thời gian tới.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dàn dựng chương trình ca - múa - nhạc cho trẻ em tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dàn dựng chương trình ca - múa - nhạc cho trẻ em, đồng thời khảo sát một số vấn đề về thực trạng trong công tác tổ chức, dàn dựng chương trình ca - múa - nhạc cho trẻ em tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn của luận văn nhằm đề xuất các biện pháp về công tác dàn dựng chương trình ca - múa - nhạc cho trẻ em. Để góp phần nâng cao hiệu quả việc công tác dàn dựng các chương trình ca - múa - nhạc cho trẻ em tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhà dài của người Êđê tại buôn Sang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn trình bày đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhà dài của người Êđê tại buôn Sang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Qua đó đề xuất các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả các giá trị văn hóa nhà dài của người Êđê tại buôn Sang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Luận văn nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài, khảo sát chương trình dạy môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và thống kê, phân tích đánh giá thực trạng việc học môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung ngành Sư phạm Âm nhạc qua số liệu thu thập. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đề xuất phương pháp dạy học và rèn luyện môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung ngành Sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học đàn phím điện tử cho sinh viên cao đẳng giáo dục mầm non, trường đại học Bạc Liêu

Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, luận văn nhằm mục đích đánh giá, phân tích thực trạng dạy học đàn phím điện tử ngành Cao đẳng giáo dục Mầm non tại trường Đại học Bạc Liêu, từ đó đề ra những giải pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng đàn phím điện tử. - Đề xuất những điều chỉnh, bổ sung và nâng cao phương pháp dạy học đàn phím điện tử, trong đó chú trọng đến xây dựng hệ thống gam, bài luyện ngón, bài kỹ thuật (Etude) và tác phẩm đàn phím điện tử dành cho sinh viên cao đẳng giáo dục Mầm non, trường Đại học Bạc Liêu. Từ đó nêu phương pháp đệm hát và tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá kết quả các giải pháp của luận văn.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học đệm đàn Piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ tại trường Đại học Sài Gòn

Qua đề tài luận văn này, khẳng định tầm quan trọng, giá trị nghệ thuật và giáo dục của việc đệm đàn piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ. Trên cơ sở đúc kết các thành tựu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với yêu cầu thực tiễn ở môi trường Sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Sài Gòn để đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Nhạc cụ và đệm đàn Piano tại Khoa Nghệ thuật trường Đại học Sài Gòn nói riêng và các cơ sở đào tạo Âm nhạc trên cả nước nói chung.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội Trò Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Luận văn đi sâu khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội Trò Trám ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy lễ hội Trò Trám trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý văn hóa đọc của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa đọc và quản lý văn hóa đọc của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk lắk, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý văn hoá đọc của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học hát ca khúc nghệ thuật tại các nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm cách cải thiện và nâng cao chất lượng dạy hát thể loại ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không chuyên tại các câu lạc bộ thanh nhạc ở các nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Luận văn trình bày cơ sở lý luận, thực trạng dạy và học kỹ thuật luyện ngón trong môn đàn phím điện tử cho sinh viên năm nhất – hệ Cao đẳng, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Trên cơ sở phân tích đó, tác giả đề xuất những giải pháp luyện tập một số bài luyện kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật ngón tay cho sinh viên năm nhất – hệ Cao đẳng, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật: Tranh dân gian làng sình trong dạy học mĩ thuật ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Luận văn phân tích các giá trị của nghệ thuật tạo hình của tranh dân gian làng Sình xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tìm hiểu nét đẹp của nghệ thuật tạo hình truyền thống trong học tập và sáng tác mĩ thuật. Từ đó vận dụng vào giảng dạy học phần trang trí cơ bản cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc Dạy học đàn electric guitar hệ trung cấp âm nhạc, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Luận văn nghiên cứu, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn, từ đó đề ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp chuyên nghiệp nhằm đẩy mảnh tư duy sáng tạo của học viên, cải thiện khả năng biểu diễn sau khi ra trường.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non, trường Đại học Hạ Long

Xuất phát từ thực trạng dạy học đàn phím điện tử tại trường Đại học Hạ Long, tác giả luận văn nêu rõ mục đích cần nâng cao chất lượng dạy học đệm hát cho học sinh hệ Trung cấp Mầm non, hướng đến đạt hiệu quả hơn nữa chương trình, giáo trình và phương pháp, biện pháp đệm hát cho học sinh Mầm non tại trường Đại học Hạ Long.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Hướng dẫn luyện tập kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho SV giọng nữ trung hệ Đại học Sư phạm âm nhạc trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Luận văn tập trung nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của giọng nữ trung, tình hình luyện tập thanh nhạc cho giọng nữ trung và phương pháp luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc và phương pháp thể hiện bài hát phù hợp cho giọng nữ trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường và sự nghiệp giáo dục của đất nước.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật :Trang phục người Dao đỏ trong giảng dạy thiết kế thời trang ấn tƣợng cho sinh viên khoa Thiết kế thời trang

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu và vận dụng những giá trị nghệ thuật tạo hình trên trang phục Dao Đỏ trong việc giảng dạy thiết kế thời trang Ấn tượng ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong phân môn thiết kết trang phục.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu