Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (12.140)

Bí mật nốt ruồi trên cơ thể

Nội dung tài liệu trình bày vị trí và đặc điểm của những nốt ruồi trên cơ thể bạn. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Dấu ấn văn hóa tiền sử hang động miền núi biên giới Nghệ An

Nội dung bài viết trình bày dấu ấn văn hóa tiền sử hang động miền núi biên giới Nghệ An. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Tín ngưỡng Bà ThủyLong: Phức thể liên văn hóa

Bài viết nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Thủy Long với tư cách là một biểu tượng liên văn hóa. Dựa trên các sử liệu Hán Nôm, các văn bản thần tích, sắc phong, và kế thừa luận điểm của các học giả đi trước, tác giả coi đây như là một phức thể liên văn hóa, và cho rằng biểu tượng này được hình thành bằng cách sử dụng và hòa kết các tín ngưỡng cổ truyền của nhiều dân tộc.


Những thành tựu nổi bật trong hợp tác nghiên cứu khảo cổ học Việt - Nga

Bài viết về những phát hiện khảo cổ học mới nhất ở Việt Nam, Nga và cùng nhau công bố. Hai bên đã cùng tham gia các chương trình sinh hoạt khoa học (các hội thảo do hai nước hoặc nhiều nước tổ chức, giảng bài, báo cáo khoa học) và cùng tìm kiếm nguồn kinh phí tài trợ thực hiện chương trình hợp tác theo hướng hai bên cùng quan tâm. Thành tựu nổi bật nhất trong Chương trình hợp tác này là kết quả khai quật, nghiên cứu hang Con Moong (Thanh Hóa) và hệ các di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê (Gia Lai).


Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

Văn hóa không những là nền tảng tinh thần của xã hội, quan trọng hơn, văn hóa còn có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội và như một động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần đặc biệt nhấn mạnh điều này để khắc phục quan điểm sai lầm đã từng ngự trị trong tư duy của nhiều người khi họ chỉ coi văn hóa là cái bóng, cái đuôi, cái ăn theo kinh tế.


Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại ở trường trung học phổ thông

Bài báo nghiên cứu phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại ở trường trung học phổ thông. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu về bản chất, ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử, xác định quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Qua đó, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.


Đặc điểm văn hóa qua địa danh hành chính tỉnh An Giang

Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát tất cả các địa danh hành chính của tỉnh An Giang trong năm 2009 nhằm chỉ ra các đặc điểm văn hóa qua không gian, thời gian và chủ thể văn hóa. Khái niệm hình và nền được áp dụng để xác định hướng tri nhận của cư dân trong cách đặt địa danh.


Kênh Thoại Hà - dấu ấn đột phá của vương triều Nguyễn trên vùng biên địa An Giang

Bài viết trình bày vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thoại, quá trình đào kênh Thoại Hà, tầm chiến lược quan trọng của kênh Thoại Hà đối với vùng đất An Giang trong việc góp phần phát triển kinh tế và ổn định xã hội trên vùng đất biên địa An Giang và góp phần vào công cuộc phòng thủ biên giới Tây Nam và khẳng định chủ quyền trên vùng đất mới.


Tổ chức quân đội của nhà Nguyễn trên vùng đất An Giang thời kì 1802-1867

Trong chiến lược quốc phòng phương Nam nhằm ngăn chặn quân xâm lược Xiêm và giữ vững vị thế “bảo hộ” trên đất Chân Lạp cũng như phát triển vùng đất mới, chính quyền nhà Nguyễn tập trung xây dựng thế trận phòng thủ biên giới Tây Nam với trọng tâm là hệ thống phòng thủ trên vùng biên địa An Giang.


Tín ngưỡng sùng bái thần cộng đồng của cư dân biển vùng Tây Nam bộ

Vùng đất Tây Nam Bộ có nhiều tỉnh giáp biển. Những người nhập cư đến vùng đất này trong quá trình tiếp xúc, khai thác các nguồn lợi từ biển đã hình thành cho mình một “hệ thống bảo trợ” về mặt tinh thần là các vị thần cộng đồng. Để thấy được sự tiếp biến văn hóa và đặc trưng trong tín ngưỡng, bài viết sẽ làm rõ một số vấn đề về nguồn gốc cũng như tâm lý thờ tự các vị thần cộng đồng của cư dân biển vùng Tây Nam bộ.


Lịch sử chống ngoại xâm - cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là một trong các cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam. Bài viết làm rõ, ngay từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, nhân dân ta sớm được tôi luyện trong ý thức dựng nước và giữ nước. Đó là hai mặt cơ bản nhất trong nội dung đời sống xã hội của nhân dân ta.


Vị trí và vai trò của Phật giáo trong đời sống tôn giáo và văn hóa Việt Nam

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu những ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa dân gian của người Việt, đặc biệt là những nghi lễ của Phật giáo ảnh hưởng tới tín ngưỡng tôn giáo của người Việt xưa và nay. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Đấu tranh chính trị ở Quảng Nam từ năm 1954 đến năm 1960

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đi vào phân tích và trình bày thêm về phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng Nam từ năm 1954 đến 1960. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò, vị trí của vùng đất này trong tiến trình kháng chiến chống Mĩ, thống nhất đất nước.


Thiếu tướng Hoàng Sâm và những đóng góp của ông trong lịch sử quân sự Việt Nam

Trên cơ sở giới thiệu một cách khái quát về quê hương, gia tộc, tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của ông; chúng tôi tập trung làm rõ phẩm chất, tài năng và những đóng góp của Hoàng Sâm trong lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.


Nhớ lại những ngày đầu tiếp quản ngành giáo dục ở miền Nam sau giải phóng

Bài viết nêu lên tổng quan về những ngày đầu tiếp quản ngành giáo dục ở miền Nam sau giải phóng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Chức năng và vai trò của miếu Nhị Phủ trong đời sống kinh tế xã hội của người Hoa Phúc Kiến ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề cập đến chức năng và vai trò của miếu/hội quán Nhị Phủ của người Hoa gốc Phúc Kiến ở TPHCM. Miếu có hai chức năng chính là liên kết xã hội và phúc lợi xã hội. Miếu cũng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội của người Hoa.


Tư tưởng và thẩm mỹ trong hệ thống cấu trúc hình tượng Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

Nhật ký trong tù là một tác phẩm văn học quí giá, là bảo vật (1) quốc gia của Việt Nam. Tính tư tưởng và thẩm mỹ trong cấu trúc hình tượng Nhật ký trong tù là một phương diện quan trọng và độc đáo góp phần làm nên ý nghĩa và giá trị của tập thơ. Đó là cấu trúc của một thế giới nghệ thuật đa dạng, phong phú nhưng luôn thống nhất, thể hiện ở sự phối kết các mảng, khối, các bình diện trong sự vận hành với sự chỉ đạo của cái nhìn nghệ thuật và cách mạng của người nghệ sĩ bậc thầy theo xu hướng vượt lên thực tại gian nan, khó khăn, hướng về niềm vui, ánh sáng và tương lai.


Tiến trình thống nhất hai miền Nam - Bắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Chính việc tạo được “thế và lực” trên các lĩnh vực này ngay trong lòng miền Nam đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến tới thắng lợi, đồng thời tạo cơ sở quan trọng để hai miền nhanh chóng tiến tới thống nhất ngay sau cuộc chiến tranh. Đây có thể nói là một đặc điểm đáng lưu ý của tiến trình thống nhất đất nước của Việt Nam, nếu so sánh với những nước có hoàn cảnh tương tự như nước Đức hay Triều Tiên trong lịch sử thế giới hiện đại. Bài học từ thời kỳ lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay.


Châu bản triều Nguyễn là bằng chứng xác thực khẳng định chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Châu bản triều Nguyễn là văn kiện có giá trị lịch sử và pháp lý cao nhất về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong thế kỷ XIX. Không có triều đại nào trong nước và quốc tế có được những văn bản đầy đủ, liên tục như vậy trong vấn đề này.


Đạo đức và trí tuệ hay là giá trị của Tam học Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

Đạo đức và trí tuệ là sản phẩm của nhân loại. Tuy nhiên, khai thác và sử dụng như thế nào không phải ai cũng giống ai, lúc nào cũng như nhau. Hòa tan đạo đức vào tri thức (trí tuệ) hay hòa tan đạo đức vào chính trị là hai xu hướng xuyên suốt lịch sử Đông và Tây. Phật giáo lại có cách giải quyết độc đáo về vấn đề này. Có lẽ cách giải quyết của Phật giáo cũng rất đáng để cuộc sống hiện nay phải suy ngẫm.


Vị thế của Bình Dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ góc nhìn địa lý quân sự

Thông qua góc nhìn địa lý quân sự, bài viết tìm hiểu những ảnh hưởng của địa lý đối với hoạt động quân sự, và cách thức mà các lực lượng kháng chiến ở tỉnh Bình Dương đã khai thác các yếu tố địa lý như thế nào, để biến những yếu tố đó thành “địa lợi” cho cuộc kháng chiến. Góc nhìn này giúp lý giải thêm về những dấu ấn riêng và vị thế quan trọng của tỉnh trong cuộc kháng chiến chung của cả dân tộc.


Giáo xứ, tổ chức căn bản và phổ quát của Công giáo ở Việt Nam

Với một tổ chức đặt trọng tâm trên tính cách cộng đoàn, với lịch những ngày lễ phong phú và đa dạng, với sinh hoạt hội đoàn quy tụ các tín hữu tùy theo tuổi, giới hay nghề nghiệp và với các hoạt động xã hội góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống của các tín hữu, Giáo xứ là một tổ chức tôn giáo - xã hội thích hợp với xã hội nông thôn Việt Nam, đặc biệt vào thời cuộc sống nông thôn còn khép kín. Nhận xét này cũng buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về vai trò của tổ chức giáo xứ đối với các tín hữu Việt Nam hiện nay.


Từ cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định 70 năm về trước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

40 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2015), đặc biệt qua 30 năm đổi mới, TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của khu vực và cả nước. Mời các bạn tham khảo!


Hoạt động thanh tra dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885

Trong những năm (1802 - 1885), bốn vị vua đầu triều Nguyễn, từ Gia Long, Minh Mạng đến Thiệu Trị, Tự Đức, đã có nhiều biện pháp để hạn chế nạn quan lại lợi dụng chức quyền tham ô, bòn rút tài sản của Nhà nước, nhũng nhiễu dân chúng... Bên cạnh các cơ quan chuyên trách (Đô sát viện, Tam pháp ty…), các vị vua đầu triều Nguyễn còn ban định một chế độ khá đặc biệt là thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra định kỳ hoặc thanh tra đột xuất các kho xưởng của triều đình và hoạt động của các địa phương.


Tìm hiểu quá trình hình thành những cộng đồng ngư nghiệp ở vùng ven biển tỉnh Bình Thuận

Từ nhiều thế kỷ trước Bình Thuận đã trở thành điểm dừng chân của nhiều đoàn di dân, chủ yếu là người miền Trung, đến sinh sống và lập nghiệp, trong đó có bộ phận không nhỏ sống tập trung ở ven biển, làm nghề đánh bắt cá và các loại hải sản. Sau vài trăm năm dọc ven biển đã hình thành những cộng đồng ngư dân người Việt gắn bó với nghề biển qua nhiều thế hệ.


Về tổ chức xã hội ở Việt Nam thời xưa

Các thành quả đã được công bố trong hai cuốn sách: Mông Phụ, un village du delta du fleuve Rouge(1) và Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ(2). Trước đó, tôi cũng đã nghiên cứu làng Bảo An ở Quảng Nam(3). Sau đây, tôi xin ghi lại vài tâm đắc về làng xã Việt Nam đã được trình bày chủ yếu trong các cuốn sách nói trên.


Cư dân và văn hóa các tộc người thiểu số ở miền núi Đông Nam Bộ - Nam Tây Nguyên

Đông Nam Bộ - Nam Tây Nguyên là nơi tụ cư của các tộc người thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer miền núi (Xtiêng, Chơ Ro, Mạ và Mnông). Khác với người Việt, Khmer, Hoa và Chăm tại đây, các tộc người trên có chung nguồn gốc cư dân và văn hóa. Họ được coi là hậu duệ của các lớp cư dân Môn cổ ở Nam Đông Dương thời tiền sử và là một bộ phận cư dân của vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ vào đầu Công nguyên.


Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết này nhận định 6 xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa ở TPHCM, đặc biệt là tại các cơ sở thờ tự của cộng đồng, bao gồm: xu hướng thay đổi và tăng dần số lượng các thần linh được thờ tự; xu hướng tăng cường chức năng cho mỗi vị thần linh; xu hướng giao thoa văn hóa giữa tộc người Hoa và các tộc người khác; xu hướng tái hoạt động và mở rộng cơ sở tín ngưỡng thờ cúng dòng họ; xu hướng trùng tu cơ sở thờ tự, hiện đại hóa các pháp khí; xu hướng tăng cường hoạt động từ thiện - xã hội.


Vấn đề “tồn tại” trong duy thức học và giá trị của nó đối với sự phát triển triết học Phật giáo

Ở Việt Nam, Duy thức không thành một tông phái tu hành riêng, nhưng tư tưởng duy thức trên lập trường trung đạo được thể hiện khá rõ trong triết lý của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Do vậy, nghiên cứu về triết học duy thức cũng là cơ sở lý luận quan trọng để nhận thức về Phật giáo ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cleveland Past and Present
  • 28/04/2013
  • 74.851
  • 527
Vanity Fair
  • 28/04/2013
  • 41.444
  • 297

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu