Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ thuật lập trình (36.326)

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và ngôn ngữ đặc tả SDL

Bài viết trình bày về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, một ngôn ngữ mà ngày nay đang được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp phần mềm và so sánh nó với một ngôn ngữ đặc tả trước đó là ngôn ngữ SDL; trình bày việc phát triển phần mềm dựa trên UML và SDL. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java - ThS. Huỳnh Công Pháp

Bài giảng Lập trình Java giới thiệu đến người học lập trình ngôn ngữ Java về sự phát triển của Java, các đặc trưng của Java, các phần tử cơ bản ngôn ngữ Java và thành phần cơ bản của 1 chương trình Java. Đồng thời, bài giảng còn trình bày cấu trúc của một chương trình Java: Applets. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình mạng: Hướng dẫn lập trình mạng với Visual Basic

Nội dung bài giảng "Lập trình mạng: Hướng dẫn lập trình mạng với Visual Basic" là hướng dẫn các bạn cách thêm Winsock control vào Project. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Beginning ethical hacking with Python

(BQ) This book is intended for complete programming beginners or general people who know nothing about any programming language but want to learn ethical hacking. Let us clear it first: Ethical Hacking is not associated with any kind of illegal electronic activities. They always stay within laws.


Ebook Violent python - A cookbook for hackers, forensic analysts, penetration testers and security engineers

(BQ) This book include penetration testing with python, pennetration testing with python, forensic investigation with python, network trafic analysis with python.


Ebook Gray hat C#: A hacker's duide to creating and automating security tools

(BQ) Ebook Gray hat C#: A hacker's duide to creating and automating security tools include C# crash course, fuzzing and exploiting xss and sql injection.


Lập trình trên môi trường trên Windows: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC)

Nội dung "Lập trình trên môi trường trên Windows: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC)" trình bày về MFC, chương trình MFC, Xử lý mouse và keyboard, Các control và dialog thường gặp. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Nhập môn lập trình không code

"Ebook Nhập môn lập trình không code" trình bày về công việc thường ngày của một lập trình viên, những tố chất cần có để trở thành lập trình viên, Học ngôn ngữ lập trình đầu tiên như thế nào, Làm sao để trở thành một lập trình viên “có giá” và lương cao. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Gray hat python: Python programming for hackers and reverse engineers

(BQ)The book is designed to allow you to learn some theory behind most hacking tools and techniques, including debuggers, backdoors, fuzzers, emulators, and code injection, while providing you some insight into how prebuilt Python tools can be harnessed when a custom solution isn’t needed. You’ll learn not only how to use Python-based tools but how to build tools in Python.


Ebook Cơ bản lập trình về game

(BQ) Nội dung ebook "Cơ bản lập trình về game" nêu lên một game RTS cơ bản thì xoay quanh một số yếu tố như sau: cơ chế khai thác tài nguyên, cơ chế sinh sản các đơn vị quân, tính năng của các đơn vị quân và cách chúng tấn công, kiểu địa hình cũng là một yếu tố quan trọng.


Ebook Black hat python: Python Programming for Hackers and Pentesters

(BQ) In this new book, Justin covers a large range of topics that an enterprising young hacker would need to get off the ground. He includes walkthroughs of how to read and write network packets, how to sniff the network, as well as anything you might need for web application auditing and attacking. He then spends significant time diving into how to write code to address specifics with attacking Windows systems.


Ebook Pro PHP security

(BQ) The book then expands to take into account safe operations (like using Captchas and safe execution of remote procedure calls) and then finishes up with creating a safe environment. Along the way, we’ve added new information on securing your MySQL databases and RESTful services, and we’ve updated most sections with current thinking on web security for the PHP developer. We also reviewed each URL to make sure that links were still active.


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 trình bày về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái tĩnh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, lớp, đối tượng, cách tiếp cận xác định lớp, lớp và đối tượng trong UM, mối kết hợp (quan hệ), phân tích tĩnh.


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Giới thiệu UML, Unified modeling language (uml), UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm.


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, mô tả chu trình phát triển phần mềm, phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng, mô hình RUP. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái động". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model), các thành phần của mô hình động, ưu điểm của mô hình động.


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Use case, các khái niệm mô hình hóa UC, luồng sự kiện trong UC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Hedge algebras, the semantics of vague linguistic information and application prospective

The report aims to show that hedge algebras model actually the proper qualitative semantics of words of linguistic variables based on the argument that the inherent qualitative semantics of words should be expressed through the order relationships between the words in their respective variable domains induced by the word semantics, as it is required by decision making of human daily lives.


Bài giảng CSS - Bài: Tổng hợp các thuộc tính của CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp các thuộc tính của CSS, thuộc tính cho bố cục Flexible Box, thuộc tính Table,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Định kiểu HTML với CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Định kiểu HTML với CSS, Cascading Style Sheets, định kiểu trong một dòng, định kiểu bên trong, định kiểu bên ngoài, mô hình khung với CSS,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: CSS nâng cao

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: CSS nâng cao, xây dựng các website, nền tảng cơ bản CSS, giá trị thuộc tính, căn chỉnh lề,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: CSS Backgrounds

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: CSS Backgrounds, thuộc tính Background, định kiểu màu, hình ảnh background, nội dung trang web,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: CSS Height/ Width

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: CSS Height/ Width, cài đặt height, thuộc tính height và width, thiết lập chiều cao chiều rộng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Tổng hợp các bộ chọn trong CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp các bộ chọn trong CSS, các bộ chọn trong CSS, công cụ mô phỏng bộ chọn CSS, giá trị thuộc tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: CSS Padding

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: CSS Padding, điều khiển padding, padding cho từng cạnh, thuộc tính của CSS, thuộc tính của padding,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Cú pháp CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cú pháp CSS, quy tắc CSS, khối khai báo, khai báo CSS, chú thích trong CSS,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Các bộ chọn CSS – CSS Selectors

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các bộ chọn CSS – CSS Selectors, phần tử HTML, bộ chọn phần tử, bộ chọn Id, định dạng thẻ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Cách sử dụng CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cách sử dụng CSS, style sheet từ bên ngoài, style sheet từ bên trong, style cùng dòng, nhúng Style Sheet,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Màu trong CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Màu trong CSS, định kiểu màu, sử dụng màu theo tên tiếng Anh, giá trị màu RGB, màu hệ thập lục phân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng CSS - Bài: Giới thiệu về CSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về CSS, Cascading Style Sheets, thiết kế giao diện, lập trình web,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Suppose Minimum Value
  • 10/09/2010
  • 62.819
  • 766
Hacker Professional Ebook part 98
  • 27/10/2010
  • 80.175
  • 678
Cài Windows không quá khó
  • 27/07/2013
  • 18.251
  • 663

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu