Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Kỹ năng bán hàng (2.096)

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 3 - Rick Douglas Crawford

Chapter 3 - Operating plans and resources. After completing this chapter, students will be able to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry; identify and benefit from the demographic changes affecting the global event industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 10 - Rick Douglas Crawford

Chapter 10 - Production skills and costs. After completing this chapter, students will be able to: Recognize and comply with standard and customary event regulations and procedures; read, understand, and evaluate legal event documents;...


Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 14 - Rick Douglas Crawford

Chapter 14 - Promotions: Setup to execution. After completing this chapter, students will be able to: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…


Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 5 - Rick Douglas Crawford

Chapter 5 - Basic starting systems. After completing this chapter, students will be able to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 7 - Rick Douglas Crawford

Chapter 7 - Rules and training. After completing this chapter, students will be able to: Understand basic event planning financial and accounting terminology, maintain event financial records, understand and interpret the event balance sheet and income statement,...


Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 13 - Rick Douglas Crawford

Chapter 13 - The bakery sales cycle and day parts. After completing this chapter, students will be able to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 2 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Recognize and use the five phases of the modern event planning process; identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of your event; create an accurate blueprint for your event; conduct a comprehensive needs assessment;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 4 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Identify management considerations surrounding the selection and procurement of furniture, fixtures and equipment; outline the general procedures used when purchasing furniture, fixtures, and equipment; describe the major selection factors for furniture, fixtures, and equipment;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 5 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry; identify and benefit from the demographic changes affecting the global event industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 12 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Advance your event planning career through formal and informal education and experience, gain more professional experience to build your résumé, become a certified special event professional (CSEP), certified meeting professional (CMP),…


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 13 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry;....


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 14 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 1 - Rick Douglas Crawford

After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry; identify and benefit from the demographic changes affecting the global event industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 7 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Understand basic event planning financial and accounting terminology, maintain event financial records, understand and interpret the event balance sheet and income statement,...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 15 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 6 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Recognize and use the five phases of the modern event planning process; identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of your event; create an accurate blueprint for your event; conduct a comprehensive needs assessment;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 10 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Recognize and comply with standard and customary event regulations and procedures; read, understand, and evaluate legal event documents; understand and comply with the general requirements of u.s. regulations related to the Sarbanes-Oxley Act;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 3 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry; identify and benefit from the demographic changes affecting the global event industry;...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 8 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Develop and implement the design for your event, develop appropriate resources, coordinate catering operations, use trends in event catering,...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 9 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Conduct event-marketing research, develop an integrated marketing program, use the five ps of event marketing, incorporate both internal and external marketing programs, develop retail marketing events,...


Lecture Opening and operating a retail bakery: Chapter 11 - Rick Douglas Crawford

In this chapter, the learning objectives are: Define virtual reality for meetings and events, understand the historic development of virtual events, identify the appropriate virtual event platforms for your special event,...


Ebook Cách nghĩ để thành công - Phần 1

Cách nghĩ để thành công là cuốn sách đầu tiên đưa ra triết lý thành đạt - một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo một ý thức thành công cũng như đưa ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó. Phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chuơng 7 đến chương 14 của tác phẩm.


Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao - Phần 2

Nội dung cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng bậc cao" được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc.


Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao - Phần 1

Nội dung cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng bậc cao" được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc.


Ebook Cách nghĩ để thành công - Phần 2

Cách nghĩ để thành công là cuốn sách đầu tiên đưa ra triết lý thành đạt - một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo một ý thức thành công cũng như đưa ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó. Phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chuơng 1 đến chương 6 của tác phẩm.


Ebook Steve Jobs và Apple - Thay đổi cách nghe nhạc thế giới: Phần 1

Nội dung trong phần 1 của ebook giới thiệu chung và trình bày về Apple, xây dựng biểu tượng văn hóa của thế kỷ, điểm tựa của tài năng, những sản phẩm trải nghiệm số và bí quyết của người bán hàng tài năng.


Ebook Steve Jobs và Apple - Thay đổi cách nghe nhạc thế giới: Phần 2

Nội dung trong phần 2 của ebook trình bày về tầm quan trọng của việc học hỏi và được học hỏi, tạo ra những cơ hội cho chính mình, sáng tạo và khám phá tiềm năng sáng tạo, học cách bảo vệ người tiêu dùng, định nghĩa sự hưởng ứng của khách hàng.


Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Nội dung của bài thuyết trình trình bày về bán hàng cá nhân, bảy bước bán hàng và chu kỳ bán hàng, lực lượng bán hàng mô tả và tương tác khách hàng của mình, tương tác với các chức năng khác, các kỹ năng cần trong bán hàng, thuyết phục kỹ năng giao tiếp và giá trị đạo đức trong bán hàng.


Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng của tiến sĩ Lê Hồng Minh trình bày về 4 kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, kỹ năng chăm sóc khách hàng, hậu mãi, kỹ năng thuyết trình.


Ebook Bí quyết để trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy - Jeffrey J.Fox

Ebook Bí quyết để trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy của Jeffrey J.Fox là kết tinh từ những thành công tác giả đạt được trong lĩnh vực bán hàng, marketing, là một sự chia sẻ của ông đối với những người muốn khám phá và hoàn thiện bản thân.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kĩ năng phục vụ khách hàng
 • 30/06/2013
 • 43.941
 • 853
Mạng máy tính 01
 • 04/03/2009
 • 87.637
 • 946
Hệ thống bán hàng IMPACT
 • 25/06/2013
 • 83.836
 • 607
Vận may từ đâu đến?
 • 03/09/2009
 • 88.482
 • 441

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu