Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.111)

Cơ hội và thách thức của dệt may Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất, nhập khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: TPP là thị trường chính của hàng dệt may Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên TPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada. Lợi thế cạnh tranh của ngành chỉ biểu hiện ở 2 nhóm sản phẩm cuối cùng (quần áo và hàng dệt may phụ trợ) trong 14 nhóm sản phẩm phân theo mã HS của ngành. Như vậy, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng dệt may trong khu vực TPP. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ được tận dụng tối đa khi mà Việt Nam đảm bảo được quy tắc xuất xứ sản phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: Nghiên cứu tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết này phân tích những vấn đề đối với ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Nội dung phân tích tập trung vào một số thay đổi kinh tế - xã hội nông thôn dẫn đến biến động khoản thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã. Bằng chứng cho những nội dung thảo luận của bài viết được thu thập từ một xã nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng.


Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết làm rõ đặc điểm văn hóa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của từng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa.


Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới

Bài viết tổng quan về kinh tế thế giới, các nước và khu vực năm 2014 và những tháng đầu năm 2015; đồng thời phân tích các đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 đặt trong hành trình 30 năm đổi mới dựa trên khung phân tích chính sách.


Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 nhằm phản ánh tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2001-2015)

Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến cơ cấu ngành kinh tế là gì, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Khánh Hòa (2001-2015) và hệ quả về kinh tế - xã hội của quá trình này.


Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay

Bài viết giới thiệu hội đồng nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam và vai trò hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất biện pháp để bảo đảm hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân có chất lượng, hiệu quả.


Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương

Bài viết này vận dụng các khuyến nghị về quản lý nhà nước hiện đại đối với các hệ thống giáo dục phức hợp để đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương. Đó là: hoàn thiện thể chế, tăng cường trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh xây dựng năng lực và hiện thực hóa tư duy chiến lược.


Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp

Bài báo viết về kinh nghiệm hỗ trợ của nhà nước và quy định của doanh nghiệp nhỏ ở các nước phát triển ở giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết xem xét đến các hình thức và chiến lược hỗ trợ của nhà nước và quy định của các công ty sáng tạo vừa và nhỏ ở các nước phát triển nhất thế giới.


Sổ tay thuế Việt Nam 2018

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.


Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - Thực trạng và gợi ý chính sách

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với chỉ số lợi thế so sánh (RCA) nhằm phân tích thực trạng và làm rõ lợi thế so sánh trong xuất khẩu một số nhóm hàng hóa chính của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong giai đoạn 2010-2016.


Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Bài viết phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.


Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc

Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc gồm có kênh phân phối như: Quản lý đơn hàng, quản lý vận chuyển, kênh phân phối và thu hồi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu.


Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phòng vệ thương mại ở Việt Nam

Bài viết phân tích thực trạng thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam trong thời gian tới.


Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thái Nguyên, xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI thời gian tới.


Triển vọng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương

Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP.


Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

Bài báo trình bày về vấn đề tối thiểu hoá tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn, đồng thời chứng minh được điều kiện cần và đủ của vấn đề tối ưu, đối với vấn đề này đó là quy tắc WSPT.


Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam: Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh

Bài viết đã đi phân tích thực trạng thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm hiểu thêm lý do để các nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh là điểm lựa chọn tốt cho đầu tư. Bài viết chỉ ra Quảng Ninh có dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực lớn nhất khu vực phía Bắc Việt Nam, trong 03 năm trở lại đây đều đạt trên 30.000 tỷ đồng.


Định hướng áp dụng mô hình CSR vào đơn vị công tại Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu một bức tranh chung về mô hình CSR, những thành phần cần tập trung phân tích khi áp dụng CSR vào khu vực công và một số gợi ý chính sách cho việc phát triển bền vững cho kế toán công Việt Nam.


Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng năng suất lao động ở Việt Nam hiện nay, vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam dựa trên cơ sở kết nối giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế còn lại của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian tới dựa trên hiệu ứng liên kết và lan tỏa của khu vực FDI – khu vực kinh tế có NSLĐ rất cao.


Đầu tư tồn kho và những điểm hạn chế trong công nghiệp sản xuất của Ý: Tiếp cận bảng dữ liệu gmm

Bài viết hiện đề cập đến vấn đề thông qua việc khai thác ba bảng không cân xứng của những công ty sản xuất Ý được quan sát qua các nưm 1991-2009. Khoảng thờ gian được lựa chọn bao gồm hai thời kì suy thoái của nền kinh tế nước Ý: cuộc suy thoái đầu những năm 90 và cú sốc 2008-2009.


Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ tình hình huy động vốn ODA từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt nam để từ đó thấy được vai trò của nguồn vốn này đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.


So sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên

Nội dung bài viết này là phân tích và so sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO

Bài viết tập trung sử dụng các phép kiểm định như sử dụng kỹ thuật phân tích kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, phép kiểm định Kruskal-Wallis... để thực hiện việc kiểm định sự khác biệt giữa trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO được 5 năm ở một số lĩnh vực mà doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn.


Phát triển kinh tế xanh - Hướng đến phát triển bền vững

Bài viết trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển nền “kinh tế Xanh” và định hướng nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam nhằm định hình khung lý thuyết cho việc phân tích về thể chế, và giải pháp cho phát triển nền “kinh tế Xanh” hướng đến phát triển bền vững, đồng thời khái quát những nét nổi bật về hiệu quả từ nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam.


Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết sau đây trình bày một số đặc nét về đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu bật nhu cầu nâng cao đời sống của lực lượng lao động này và gợi ý một số đề xuất cho những người liên quan.


Sự cần thiết ban hành pháp luật về “Hợp đồng không giờ” tại Việt Nam

Bài viết này sẽ đề cập đến yêu cầu cấp thiết để ban hành pháp luật điều chỉnh quan hệ này và những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật về “Hợp đồng lao động không giờ”.


The role of transparency on the intention to donate money to charitable organizations: A combination of multiple correspondence analysis and conjoint analysis

This study empirically investigated the effectsof levels of attributes of charitable organizations (COs) on potential donor's intention to donate to cosby using conjoint analysiscombine with multi correspondence analysis (MCA).


Biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng từ đổi mới đến nay

Bài viết này nghiên cứu những biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ-ho ở tỉnh Lâm Đồng dưới sự tác động của chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cũng như của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và những chuyển biến kinh tế - xã hội tại địa phương từ năm 1986 đến nay. Bài viết cũng phân tích những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của người Cơ-ho trong giai đoạn hiện nay.


Khái niệm tranh chấp đất đai trong luật đất đai năm 2013

Trên cơ sở nghiên cứu khái quát tình hình thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai những năm gần đây, quy định pháp luật qua các thời kỳ cũng như quan điểm của nhiều nhà khoa học về khái niệm tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất… tác giả đưa ra quan điểm cá nhân về các khái niệm này.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu