Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Kinh tế học (11.385)

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 2: Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của chính sách điều chỉnh, chính sách kinh tế vĩ mô - vốn lưu động không hoàn hảo, chính sách kinh tế vĩ mô - vốn lưu động hoàn hảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 5 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 5: Nền kinh tế mở trong dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn quốc tế; tiết kiệm và đầu tƣ trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa; tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016: Ổn định và tăng trưởng trong hội nhập quốc tế

Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% GDP, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Năm 2016 cần phải tiếp tục tạo môi trường thuxận lợi cho sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chủ động hội nhập thương mại quốc tế theo các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết: FTA, AEC, TPP.


Minh bạch thông tin trước thềm hội nhập AEC

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu tìm các nhân tố tác động đến minh bạch thông tin tài chính của các công ty Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cam kết AEC. Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính (phần mềm thống kê SPSS), nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thông tin tài chính của 240 công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch HOSE.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập và xử lý số liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập và xử lý số liệu, số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp, số liệu cắt ngang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Bài: 10 nguyên lý kinh tế học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: 10 nguyên lý kinh tế học, xã hội và nguồn tài nguyên khan hiếm, đối mặt với sự đánh đổi, chi phí cơ hội, các thay đổi biên, nền kinh tế thị trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cạnh tranh độc quyền và tập quyền

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cạnh tranh độc quyền và tập quyền, sức mạnh độc quyền, cạnh tranh hoàn hảo,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Sức mạnh thị trường: Độc quyền bán

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sức mạnh thị trường, độc quyền bán, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, quyết định của nhà độc quyền bán, tổng doanh thu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Cầu cá nhân và cầu thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cầu cá nhân và cầu thị trường, ảnh hưởng của thu nhập và thay thế, thặng dư tiêu dùng, ngoại tác mạng lưới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Bài: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học, quan sát, dựa trên các học thuyết, tiếp tục quan sát, vai trò của các giả thuyết,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: - Chương 1: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu kinh tế, mục tiêu môn học, lí do nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế, lập kế hoạch, viết đề cương, chủ đề nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế, cấu trúc bài nghiên cứu kinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Giá cả với sức mạnh thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá cả với sức mạnh thị trường, đoạt lấy thặng dư tiêu dùng, phân biệt giá, định giá hai phần, bán trọn gói,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Phần 2: Hành vi người tiêu dùng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, sở thích của người tiêu dùng, đường bàng quan,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Thị trường và thặng dư

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường và thặng dư, thặng dư kinh tế, thặng dư tiêu dùng, bảng liệt kê cầu và đường cầu, sử dụng đường cung để đo lường thặng dư sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận, chi phí sản xuất, chi phí cơ hội, chi phí biên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP

Bài viết Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP trình bày sử dụng dữ liệu bảng kiểm tra tác động của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán (TTCK) và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại 11 quốc gia tham gia TPP (trừ Brunei chưa có TTCK) gồm: Nhóm các quốc gia đang phát triển (Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Việt Nam),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 1) - Chương 3: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc gia

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc gia, kiểm soát giá cả, tác động của giá trần, thị trường với giá trần,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 3) - Chương 1: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tối đa hoá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thặng dư sản xuất, đường cung dài hạn của ngành,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001-2015

Bài viết Đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001-2015 trình bày mục tiêu của nghiên cứu là phân tích đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglas, dựa trên bộ dữ liệu thời gian trong giai đoạn 2000-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 5: Kỹ thuật viết trong kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật viết trong kinh tế, khẳng định vấn đề, cách viết một bài NC, cách viết về mô hình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Nền kinh tế công cộng

Giáo trình gồm các chương chính: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Tìm hiểu nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu môn học, thu thập thông tin thống kê, tổng hợp và trình bày các số liệu thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 3) - Chương 1: Lý thuyết sản xuất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi nhà sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp, lý thuyết sản xuất, công nghệ sản xuất, hiệu suất theo quy mô,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 1) - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường, mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu, quy luật cầu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ di động tại đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ di động tại đồng bằng Sông Cửu Long trình bày phàn nàn đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì sự trung thành của khách hàng. Nó giúp các nhà quản lý nhận biết các vấn đề xảy ra với khách hàng để có các chính sách quản trị hiệu quả hơn,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích một số khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bài viết Phân tích một số khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy địa phương đang có xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp từ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả lên vườn cây ăn trái với hiệu quả kinh tế cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Impact of subsidy schemes on the economic well-being of households in Vietnam

Impact of subsidy schemes on the economic well-being of households in Vietnam. This paper uses the Propensity Score Matching method (PSM) to determine the criteria of eligibility for production and income subsidies and the Difference-in-Difference method (DID) to evaluate the impact of these policies on households’ economic well-being in Vietnam.


Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình bày thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), Hội nghị Trung ương Đảng 5 khóa XII (6-2017) đã ra Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng môn kinh tế học
  • 22/07/2011
  • 48.928
  • 405

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu