Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Kinh tế học (11.497)

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Bài viết phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.


Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc

Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc gồm có kênh phân phối như: Quản lý đơn hàng, quản lý vận chuyển, kênh phân phối và thu hồi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu.


Triển vọng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương

Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP.


Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

Bài báo trình bày về vấn đề tối thiểu hoá tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn, đồng thời chứng minh được điều kiện cần và đủ của vấn đề tối ưu, đối với vấn đề này đó là quy tắc WSPT.


Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam: Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh

Bài viết đã đi phân tích thực trạng thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm hiểu thêm lý do để các nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh là điểm lựa chọn tốt cho đầu tư. Bài viết chỉ ra Quảng Ninh có dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực lớn nhất khu vực phía Bắc Việt Nam, trong 03 năm trở lại đây đều đạt trên 30.000 tỷ đồng.


Định hướng áp dụng mô hình CSR vào đơn vị công tại Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu một bức tranh chung về mô hình CSR, những thành phần cần tập trung phân tích khi áp dụng CSR vào khu vực công và một số gợi ý chính sách cho việc phát triển bền vững cho kế toán công Việt Nam.


Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng năng suất lao động ở Việt Nam hiện nay, vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam dựa trên cơ sở kết nối giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế còn lại của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian tới dựa trên hiệu ứng liên kết và lan tỏa của khu vực FDI – khu vực kinh tế có NSLĐ rất cao.


Đầu tư tồn kho và những điểm hạn chế trong công nghiệp sản xuất của Ý: Tiếp cận bảng dữ liệu gmm

Bài viết hiện đề cập đến vấn đề thông qua việc khai thác ba bảng không cân xứng của những công ty sản xuất Ý được quan sát qua các nưm 1991-2009. Khoảng thờ gian được lựa chọn bao gồm hai thời kì suy thoái của nền kinh tế nước Ý: cuộc suy thoái đầu những năm 90 và cú sốc 2008-2009.


Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ tình hình huy động vốn ODA từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt nam để từ đó thấy được vai trò của nguồn vốn này đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.


So sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên

Nội dung bài viết này là phân tích và so sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO

Bài viết tập trung sử dụng các phép kiểm định như sử dụng kỹ thuật phân tích kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, phép kiểm định Kruskal-Wallis... để thực hiện việc kiểm định sự khác biệt giữa trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO được 5 năm ở một số lĩnh vực mà doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn.


Phát triển kinh tế xanh - Hướng đến phát triển bền vững

Bài viết trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển nền “kinh tế Xanh” và định hướng nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam nhằm định hình khung lý thuyết cho việc phân tích về thể chế, và giải pháp cho phát triển nền “kinh tế Xanh” hướng đến phát triển bền vững, đồng thời khái quát những nét nổi bật về hiệu quả từ nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam.


Biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng từ đổi mới đến nay

Bài viết này nghiên cứu những biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ-ho ở tỉnh Lâm Đồng dưới sự tác động của chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cũng như của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và những chuyển biến kinh tế - xã hội tại địa phương từ năm 1986 đến nay. Bài viết cũng phân tích những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của người Cơ-ho trong giai đoạn hiện nay.


Các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo ở Lâm Đồng

Bài viết nghiên cứu này xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng, được xác định trên cơ sở xây dựng mô hình hồi qui bội tối ưu bằng phương pháp BMA (Bayesian Model Average) dựa vào kết quả các chỉ số về thu nhập, thất nghiêp (việc làm), lạm phát và chất lương nguồn nhân lực tại Lâm Đồng.


Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980-2013)

Bài viết nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ xuất khẩu - tăng trưởng ở Việt Nam, kiểm định cả hai giả thuyết xuất khẩu nhờ tăng trưởng và tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Ngoài ra, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các chiều hướng nhân quả có thể có giữa các dòng vốn FDI và tăng trưởng kinh tế về mặt thực nghiệm. Mục tiêu cuối cùng là nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và xuất khẩu ở Việt Nam.


Vai trò của trường đại học Cần Thơ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Cần Thơ hiện nay

Bài viết tập trung phân tích vị thế và mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh giá sự đóng góp của trường đại học Cần Thơ đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại thành phố cần thơ.


Tác động của đầu tư công đến thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Bài viết áp dụng phương pháp đồng liên kết (Fully Modified OLS và Dynamic Panel OLS) để đánh giá tác động dài hạn của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng dữ liệu từ 22 ngành kinh tế cấp 1 trong khoảng thời gian 27 năm (1990- 2016). Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng nhất quán về hiệu quả tích cực của đầu tư công và đầu tư tư nhân đối với tăng GDP ngành ở Việt Nam.


Tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu tại việt nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét vai trò trung gian của yếu tố chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng trong mối quan hệ giữa CSR và ý định chuyển đổi thương hiệu. Các phần tiếp theo của bài viết này bao gồm: Cơ sở lý thuyết và lược khảo các công trình nghiên cứu liên quan; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận và hàm ý chính sách.


Bài tập lớn môn Phân tích hoạt động kinh tế

Bài tập lớn môn Phân tích hoạt động kinh tế giúp các bạn nắm được lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế, phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất theo các chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị,...Mời các bạn cùng tham khảo!


So sánh trình độ thu nhập và đóng góp vào kinh tế hộ gia đình giữa lao động không di cư và di cư ở khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang

Bài viết so sánh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kĩ thuật và mức độ đóng góp cho kinh tế hộ gia đình giữa lao động không di cư và di cư ở khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang vào năm 2015. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lao động cho khu vực.


Bài giảng Chương 6: Giao nhận hàng hóa XNK

Bài giảng Kinh doanh quốc tế do Ngô Quang Mỹ, Trần Văn Nghiệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái quát về giao nhận hàng hóa XNK, nghiệp vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Hồ sơ thị trường Malaysia

Tài liệu giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước Malaysia bao gồm lịch sử và số liệu thống kê tình hình du lịch ở đất nước này. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến tình hình kinh tế của Malaysia, quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam và quan hệ ngoại giao chính trị với Việt Nam hay quan hệ hợp tác của Malaysia với VCCI.


Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

Tài liệu cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về đất nước Hàn Quốc: lịch sử, văn hóa, du lịch, con người, quan hệ quốc tế,... ở nơi đây. Tiếp theo, tác giả tập trung phân tích tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao-chính trị, quan hệ kinh tế của đất nước Hàn Quốc với Việt Nam.


Chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam - Bàn luận và phân tích dưới góc độ kinh tế học

Trong bài viết này, tác giả muốn bàn luận và phân tích một cách có hệ thống chính sách TLP ở việt nam dưới góc độ của kinh tế học, nghĩa là tập trung vào phân tích hành vi của người nông dân và IMC trong bối cảnh về chính sách thu, miễn giảm và cấp bù TLP. Phương pháp nghiên cứu ở đây gồm: nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, những văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách liên quan với thủy lợi phí, nghiên cứu ở bảy tỉnh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 (vốn của ngân hàng thế giới) bằng nhiều phương pháp khảo sát thực địa.


Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Keynes và vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

John Maynard Keynes (1883-1946) là nhà kinh tế học Anh, được coi là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng của John Maynard Keynes, một trong số 100 người được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ 20 để có thêm những tri thức nhằm duy trì sự ổn định và tăng trưởng là việc làm có ý nghĩa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tại sao các nền kinh tế thường xuyên thiếu cầu?

Bài viết đưa ra những nguyên nhân riêng làm cho các nền kinh tế thường xuyên thiếu cầu như: thiếu cầu hiệu quả dẫn đến thường xuyên có thất nghiệp bắt buộc, nguyên nhân về phía người tiêu dùng, nguyên nhân về phía các nhà đầu tư và các giải pháp liên quan. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Nghiên cứu quốc tế: Lý Quang Diệu viết về Singapore

Singapore có một nền kinh tế rất mở. Từ khi tách khỏi Malaysia đã xác định rằng, là một thành phố cảng bị cắt lìa khỏi lục địa, thì không còn con đường nào khác để phát triển ngoài việc tạo ra những liên kết sâu rộng với phần còn lại của thế giới. Singapore thịnh vượng từ những kết nối này, tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ diễn ra trên khắp thế giới. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu quốc tế: Bước ngoặt trong kinh tế học thế kỷ 20

Keynes mất sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, sự nghiệp của ông cần phải được các học trò tiếp tục gánh vác và tạo ra một “kinh tế học mới”. Thật may mắn cho Keynes là Paul Samuelson - một nhà kinh tế học trẻ tuổi tài năng sẵn sàng tiếp bước sự nghiệp của ông. Paul Samuelson đã nâng tầm giao điểm Keynes bằng cách viết một cuốn sách giáo khoa có ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh tế không chỉ trong một thế hệ. Để nắm rõ hơn về nội dung bài viết, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Sử dụng kinh tế học thí nghiệm trong việc giảng dạy các môn kinh tế học ứng dụng

Bài viết nhằm giới thiệu một phương pháp mới trong giảng dạy đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh: ứng dụng kinh tế học thí nghiệm tổ chức các thí nghiệm/trò chơi trong lớp học qua đó chuyển tải nội dung cần giảng dạy. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày sơ lược những nét chính về kinh tế học thí nghiệm, lý do để áp dụng trong giảng dạy đại học và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế áp dụng phương pháp này cho các lớp của khoa Kinh tế Phát triển học môn Kinh tế học Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và Kinh tế chính trị học: Từ lý luận đến thực tiễn nghiên cứu kinh tế chính trị ở Việt Nam

Bài viêt phân tích mối quan hệ giữa kinh tể chính trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển của kinh tế chính trị học. Cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế lượng cơ sở - Bài 5
  • 07/07/2010
  • 56.297
  • 892
Kinh doanh quốc tế - Chương 5
  • 29/06/2010
  • 93.281
  • 302

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu