Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Kinh tế học (11.385)

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.2 - Nguyễn Hữu Nhuần

Chương 3.2 giúp người học hiểu về "Hàm cực biên" (tiếp theo). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm frontier chạy hàm cực biên. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại ứng, khái niệm hàng hóa công cộng, tính phi hiệu quả của ngoại ứng, sửa chữa những thất bại của thị trường,...


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

Sau khi học xong chương 5 "Phân tích lợi nhuận" này người học có thể hiểu về: Những vấn đề chung về lợi nhuận, doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận, định giá để tối đa hóa lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

Chương 2 trình bày về "Tài nguyên và phát triển kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và TNTN, phát triển bền vững, phân loại sự phát triển bền vững, các quan điểm cơ bản kết hợp giữa tài nguyên và phát triển kinh tế.


Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 trình bày các nội dung sau: Hành vi người tiêu dùng, sự ưa thích của người tiêu dùng, ràng buộc ngân sách, sự lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hãng sản xuất, phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 trình bày về "Thù lao lao động". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động, quản trị tiền lương, tiền công, các hình thức trả lương, trả công,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm sản xuất và những ứng dụng của hàm sản xuất, hàm sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi, hàm sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi, một số hàm sản xuất cơ bản (hàm tuyến tính, Hàm Cobb-Doughlas,…)


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 7 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị kinh tế môi trường của tính đa dạng sinh học, nguy cơ tuyệt chủng của các loài động thực vật hoang dã, tối đa hoá lợi nhuận và quan hệ với sự tuyệt chủng các loài,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn hảo

Cùng nắm kiến thức trong chương 6 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn, nguyên nhân dẫn đến độc quyền, doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn, hành vi của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn trong ngắn hạn,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Chương 3 trình bày về "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Cung và cầu, giá cả thị trường

Chương 2 giúp người học hiểu về "Cung và cầu, giá cả thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các nhân tố phi giá thay đổi, co giãn của cầu và của cung, tính hệ số co giãn khoảng, trị trường và giá cân bằng, chính sách của chính phủ,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Ngọc Hảo

Chương 5 giúp người học hiểu về "Đo lường sản lượng quốc gia". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP), các chỉ tiêu khác về thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Văn Song

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, các chương trình chi tiêu của chính phủ, lý thuyết về thuế. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái, tác động của chính sách kinh tế vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 7 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 7: Tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm về vai trò của các chính sách vĩ mô, tranh luận về chính sách ổn định hóa nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 2: Các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tăng trưởng Harrod- Domar, mô hình tăng trưởng theo giai đoạn của Rostow, mô hình chuyển dịch cơ cấu của Arthur Lewis. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 3: Nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Lao động với tăng trưởng và phát triển, vốn với tăng trưởng và phát triển, khoa học công nghệ với tăng trưởng và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 4: Các ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Nông nghiệp với phát triển, thương mại với phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 1: Tổng cung - Tổng cầu và chính sách điều chỉnh kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bốn mô hình tổng cung ngắn hạn, dịch chuyển của đường tổng cung ngắn hạn, thiết lập đường tổng cầu từ mô hình IS-LM, cân bằng sản lượng và chính sách điều chỉnh,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 4 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 4: Mô hình cổ điển – nền kinh tế trong dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất hàng hóa và dịch vụ, phân phối thu nhập quốc dân cho các yếu tố sản xuất, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, trạng thái cân bằng và lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Mở đầu - ĐH Thương mại

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền tệ và các chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lạm phát, thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 6 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 6: Mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tăng trƣởng Solow, lý thuyết tăng trưởng mới. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 3 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 3: Lạm phát - Thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về thất nghiệp, lý thuyết về thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển, tăng trưởng và phát triển, tiêu thức đánh giá phát triển, đặc điểm các quốc gia đang phát triển.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô, hệ thống kinh tế vĩ mô, quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, đo lường sự biến động giá cả, đo lường thất nghiệp, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu và sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến vấn đề này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Mô hình IS-ML & sự phối hợp chính sách tài khóa & chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình IS-ML, phân tích tác động của chính sách kinh tế vĩ mô trên mô hình IS-ML. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.245
  • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu