Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 378 - Kinh tế học (11.385)

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 2: Ô lại xác suất và thống kê)

Trong chương này, chúng ta tóm tắt các khái niệm của xác suất và thống kê được sử dụng trong kinh tế lượng. Bởi vì một số kiến thức trước đây của xác suất và thống kê cơ bản được giả sử trong sách này, việc ôn lại này được thiết kế để phục vụ


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 4: Mô hình hồi quy bội)

Trong chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2,..., Xk.


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 6: Lựa chọn dạng hàm số và kiểm định đặc trưng mô hình)

Trong chương 4 và 5 chúng ta đã nghiên cứu sự hồi qui bội trong đó biến phụ thuộc đang quan tâm (Y) quan hệ với nhiều biến độc lập (Xs). Sự lựa chọn các biến độc lập sẽ dựa theo lý thuyết kinh tế, trực giác, kinh nghiệm quá khứ


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 7: Biến độc lập định tính hoặc biến giả)

Tất cả các biến chúng ta gặp trước đây đều có bản chất định lượng; nghĩa là các biến này có các đặc tính có thể đo lường bằng số. Tuy nhiên, hành vi của các biến kinh tế cũng có thể phụ thuộc vào các nhân tố định tính như giới tính


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 9: Tương quan chuỗi)

Phương pháp bình phương tối thiểu đã chứng tỏ mang lại các ước lượng về thông số có một vài tính chất mong muốn, với điều kiện các số hạng sai số (ut) thỏa mãn một số giả thuyết. Đặc biệt, các ước lượng có tính không thiên lệch


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 11: Dự báo)

Lý do quan trọng của việc thiết lập mô hình kinh tế lượng là để tạo ra các giá trị dự báo của một hoặc nhiều biến kinh tế. Ở chương 1 chúng ta đã trình bày một số ví dụ về dự báo, và ở mục 3.9 chúng ta đã sử dụng mô hình hồi qui đơn


Lý thuyết kinh tế vĩ mô

Mục đích của bài tóm tắt là nêu lên một cái nhìn tổng quan về các mô hình kinh tế vĩ mô sẽ tạo nên trọng tâm của môn học này. Bởi vì chúng ta sẽ triển khai mô hình này theo từng phần một vào từng thời điểm trong khoảng thời gian vài tuần lễ, cho nên sẽ khó mà duy trì liên tục được một bối cảnh chung về cách hài hoà các phần này vào với nhau. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy hữu ích khi nghiên cứu các trường hợp đặc biệt của một mô hình hoàn chỉnh phụ thuộc vào...


Vài mô hình phân tích

Khi Trend nhỏ bị gẩy hỗ trợ nhưng đó là mức bổ trợ trend lớn. Sẽ khó gẩy hơn, - khi mức cản của trend nhỏ trùng với mức cản Trend


Chương 6 - Kinh tế vĩ mô

Thị trường cạnh tranh độc quyền: là thị trường trong đó có nhiều người cùng sản xuất kinh doanh một loại hàng hoá nhất định, nhưng hàng hoá của mỗi người sản


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 8: Phương sai của sai số thay đổi)

Trong việc tính toán các giá trị ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) cũng như các giá trị ước lượng thích hợp cực đại (MLE), chúng ta đã thiết lập giả thuyết cho rằng các số hạng sai số ui có phân phối giống nhau


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 12: Biến phụ thuộc định tính và giới hạn)

Trong tất cả các chủ đề đã thảo luận trước đây, chúng ta đều xem xét các giá trị của một biến phụ thuộc như thể chúng ta thay đổi liên tục. Tuy nhiên, nhiều tình huống xuất hiện không phải là trường hợp như vậy.


Giáo trình kinh tế lượng - Chương 1: Gới thiệu

Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 5: Đa cộng tuyến)

Các biến giải thích được xác định trong một mô hình kinh tế lượng thường phát xuất từ lý thuyết hoặc hiểu biết căn bản về hành vi chúng ta đang cố gắng thiết kế mô hình, cũng như từ kinh nghiệm quá khứ.


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 10: Các mô hình độ trễ phân phối)

Như đã đề cập trong phần 6.6, tác động do những thay đổi về chính sách hầu như không bao giờ xảy ra tức thì mà sau một khoảng thời gian nào đó mới nhận biết sự ảnh hưởng đó.


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 14: Thực hiện một đề tài thực nghiệm)

Trong chương 1, chúng tôi đã mô tả tổng quát các bước tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu đến diễn dịch kết quả. Mặc dù phần lớn các chương trình bày những ứng dụng minh hoạ dưới dạng các đề tài nhỏ, sinh viên sẽ học được nhiều hơn về kinh tế lượng


các chức năng cơ bản cửa môi trường đối với con người và hoạt động kinh tế

Môi trường là nơi cung cấp các nguyên ,nhiên vật liệu cho mọi hoạt dộng sản xuất kinh doanh. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh kinh doanh, con người cần phải khai thac các loại tài nguyên thiên nhiên trong môi trường . tài nguyên có trong thạch quyển,thuỷ quyển, khí quyển, và trong sinh quyển. Và càng ngày nhu cầu khai thác tài nguyên càng


kỹ thuật phân tích vi sinh

Nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích vi sinh cho cán bộ kiểm nghiệm viên các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu luật định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời giúp DN chủ động cải thiện các sai lỗi để hệ thống


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn)

Ở chương 1 phát biểu rằng bước đầu tiên trong phân tích kinh tế lượng là việc thiết lập mô hình mô tả được hành vi của các đại lượng kinh tế. Tiếp theo đó nhà phân tích kinh tế/ kinh doanh sẽ thu thập các dữ liệu thích hợp


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 13: Các mô hình hệ phương trình)

Tấ cả các mô hình kinh tế lương đã thảo luận trước đây chỉ đề cập đến một biến phụ thuộc. Tuy nhiên, trong nhiều mô hình kinh tế, một số biến nội sinh (tức là biến phụ thuộc) được xác định một cách đồng thời.


Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô

Câu 1: GDP danh nghĩa 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là tăng trưởng năm 1998 là:


Bài tập chương 1

Bài 1: Để GDP tăng gấp đôi trong mười năm, vậy theo bạn nền kinh tế này phải có tăng trưởng bình quân là bao nhiêu phần trăm/năm?


Chương 2 - tính toán khấu hao và phân tích dự án kinh tế sau thuế

Tài sản cố định hữu hình: như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị... Tài sản cố định vô hình: như bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả... Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định....


Các bài tập Kinh tế vi mô

Mời các bạn tham khảo tài liệu về Các bài tập Kinh tế vi mô dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn, thông qua các bài tập này các bạn có thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi.


Mô hình kinh tế

Sau sự sụp đổ của mô hình kinh tế XHCN ở Liên Xô năm 1991, cũng như sự lạc hậu của nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp giai đoạn 1975 - 1986 ở nước ta đã để lại những bài học về xây dựng một nền kinh tế sâu sắc.


Kinh tế học vi mô: Tuổi Tác, Anh Sinh Xã Hội và Y Tế

Trong những thập kỷ gần đây, các nhà kinh tế đã dành sự chú ý lớn tới việc tìm hiểu kinh tế học về gia đình. Một lĩnh vực quan tâm đặc biệt là quyết định có con của các hộ gia đình. Trong các nền kinh tế đang phát triển, trẻ em mang lại lợi ích tiêu dùng cho bố mẹ (trừ khi chúng tới tuổi thiếu niên). Trẻ em cung cấp dịchKinh tế học vi mô: Thị trường tài nguyên thiên nhiên và chính sách môi trường

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên được phân chia thành hai hạng mục: nguồn tài nguyên có thể phục hồi và không thể phục hồi. Nguồn tài nguyên không thể phục hồi (nonrenewable resources) còn được gọi là các nguồn tài nguyên có khả năng cạn kiệt (exhaustible resources) có một lượng cung cố định bị suy kiệt khi được sử dụng. Các nguồn tài nguyên có thể phục (renewable


Kinh tế học vi mô: Tư bản

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét về thị trường tư bản và các yếu tố quyết định sự thay đổi kỹ thuật. Tư Bản (capital) gồm nhà, xưởng và máy móc được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Không nên nhầm lẫn khái niệm tư bản với khái niệm "vốn tài chính", nguồn tài chính được sử dụng để mua tư bản. Tư bản khác với các nhân tố sản xuất khác trong đó tư bản được sản xuất sử dụng tất cả các nhân tố sản xuất khác. Sản xuất tư bản liên quan tới chu...


PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Toàn cầu hóa mà cốt lõi là toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan của thế giới, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh các quốc gia cũng như diện mạo của thế giới. Là một chủ thể trong thế giới hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang chịu sự tác động, chi phối mạnh mẽ của toàn cầu hóa về mọi mặt.


Kinh tế học vi mô: Phân biệt Tiền lương

Sự phân biệt hay Kỳ Thị (Discrimination) Sự phân biệt giới và chủng tộc là những hiện tượng phổ biến trong hầu hết các nền kinh tế. Các nhà kinh tế học nói sự phân biệt nảy sinh khi tiền lương của một công nhân được dựa trên tiêu cực hoặc tích cực các nhân tố khác chứ không được dựa vào năng suất doanh thu cận biên. Các nhà kinh tế học lưu ý sự phân


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu