Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.385)

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết làm rõ đặc điểm văn hóa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của từng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa.


Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới

Bài viết tổng quan về kinh tế thế giới, các nước và khu vực năm 2014 và những tháng đầu năm 2015; đồng thời phân tích các đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 đặt trong hành trình 30 năm đổi mới dựa trên khung phân tích chính sách.


Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 nhằm phản ánh tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2001-2015)

Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến cơ cấu ngành kinh tế là gì, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Khánh Hòa (2001-2015) và hệ quả về kinh tế - xã hội của quá trình này.


Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp

Bài báo viết về kinh nghiệm hỗ trợ của nhà nước và quy định của doanh nghiệp nhỏ ở các nước phát triển ở giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết xem xét đến các hình thức và chiến lược hỗ trợ của nhà nước và quy định của các công ty sáng tạo vừa và nhỏ ở các nước phát triển nhất thế giới.


Sổ tay thuế Việt Nam 2018

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.


Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - Thực trạng và gợi ý chính sách

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với chỉ số lợi thế so sánh (RCA) nhằm phân tích thực trạng và làm rõ lợi thế so sánh trong xuất khẩu một số nhóm hàng hóa chính của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong giai đoạn 2010-2016.


Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Bài viết phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.


Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc

Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc gồm có kênh phân phối như: Quản lý đơn hàng, quản lý vận chuyển, kênh phân phối và thu hồi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu.


Triển vọng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương

Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP.


Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

Bài báo trình bày về vấn đề tối thiểu hoá tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn, đồng thời chứng minh được điều kiện cần và đủ của vấn đề tối ưu, đối với vấn đề này đó là quy tắc WSPT.


Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam: Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh

Bài viết đã đi phân tích thực trạng thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm hiểu thêm lý do để các nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh là điểm lựa chọn tốt cho đầu tư. Bài viết chỉ ra Quảng Ninh có dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực lớn nhất khu vực phía Bắc Việt Nam, trong 03 năm trở lại đây đều đạt trên 30.000 tỷ đồng.


Định hướng áp dụng mô hình CSR vào đơn vị công tại Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu một bức tranh chung về mô hình CSR, những thành phần cần tập trung phân tích khi áp dụng CSR vào khu vực công và một số gợi ý chính sách cho việc phát triển bền vững cho kế toán công Việt Nam.


Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng năng suất lao động ở Việt Nam hiện nay, vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam dựa trên cơ sở kết nối giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế còn lại của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian tới dựa trên hiệu ứng liên kết và lan tỏa của khu vực FDI – khu vực kinh tế có NSLĐ rất cao.


Đầu tư tồn kho và những điểm hạn chế trong công nghiệp sản xuất của Ý: Tiếp cận bảng dữ liệu gmm

Bài viết hiện đề cập đến vấn đề thông qua việc khai thác ba bảng không cân xứng của những công ty sản xuất Ý được quan sát qua các nưm 1991-2009. Khoảng thờ gian được lựa chọn bao gồm hai thời kì suy thoái của nền kinh tế nước Ý: cuộc suy thoái đầu những năm 90 và cú sốc 2008-2009.


Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ tình hình huy động vốn ODA từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt nam để từ đó thấy được vai trò của nguồn vốn này đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.


So sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên

Nội dung bài viết này là phân tích và so sánh giữa kinh doanh trên mạng xã hội và xây dựng website để kinh doanh sinh viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO

Bài viết tập trung sử dụng các phép kiểm định như sử dụng kỹ thuật phân tích kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, phép kiểm định Kruskal-Wallis... để thực hiện việc kiểm định sự khác biệt giữa trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO được 5 năm ở một số lĩnh vực mà doanh nghiệp da giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn.


Phát triển kinh tế xanh - Hướng đến phát triển bền vững

Bài viết trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển nền “kinh tế Xanh” và định hướng nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam nhằm định hình khung lý thuyết cho việc phân tích về thể chế, và giải pháp cho phát triển nền “kinh tế Xanh” hướng đến phát triển bền vững, đồng thời khái quát những nét nổi bật về hiệu quả từ nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam.


Biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng từ đổi mới đến nay

Bài viết này nghiên cứu những biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ-ho ở tỉnh Lâm Đồng dưới sự tác động của chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cũng như của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và những chuyển biến kinh tế - xã hội tại địa phương từ năm 1986 đến nay. Bài viết cũng phân tích những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của người Cơ-ho trong giai đoạn hiện nay.


Các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo ở Lâm Đồng

Bài viết nghiên cứu này xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng, được xác định trên cơ sở xây dựng mô hình hồi qui bội tối ưu bằng phương pháp BMA (Bayesian Model Average) dựa vào kết quả các chỉ số về thu nhập, thất nghiêp (việc làm), lạm phát và chất lương nguồn nhân lực tại Lâm Đồng.


Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980-2013)

Bài viết nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ xuất khẩu - tăng trưởng ở Việt Nam, kiểm định cả hai giả thuyết xuất khẩu nhờ tăng trưởng và tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Ngoài ra, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các chiều hướng nhân quả có thể có giữa các dòng vốn FDI và tăng trưởng kinh tế về mặt thực nghiệm. Mục tiêu cuối cùng là nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và xuất khẩu ở Việt Nam.


Vai trò của trường đại học Cần Thơ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Cần Thơ hiện nay

Bài viết tập trung phân tích vị thế và mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh giá sự đóng góp của trường đại học Cần Thơ đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại thành phố cần thơ.


Tác động của đầu tư công đến thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Bài viết áp dụng phương pháp đồng liên kết (Fully Modified OLS và Dynamic Panel OLS) để đánh giá tác động dài hạn của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng dữ liệu từ 22 ngành kinh tế cấp 1 trong khoảng thời gian 27 năm (1990- 2016). Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng nhất quán về hiệu quả tích cực của đầu tư công và đầu tư tư nhân đối với tăng GDP ngành ở Việt Nam.


Tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu tại việt nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét vai trò trung gian của yếu tố chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng trong mối quan hệ giữa CSR và ý định chuyển đổi thương hiệu. Các phần tiếp theo của bài viết này bao gồm: Cơ sở lý thuyết và lược khảo các công trình nghiên cứu liên quan; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận và hàm ý chính sách.


Bài tập lớn môn Phân tích hoạt động kinh tế

Bài tập lớn môn Phân tích hoạt động kinh tế giúp các bạn nắm được lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế, phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất theo các chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị,...Mời các bạn cùng tham khảo!


So sánh trình độ thu nhập và đóng góp vào kinh tế hộ gia đình giữa lao động không di cư và di cư ở khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang

Bài viết so sánh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kĩ thuật và mức độ đóng góp cho kinh tế hộ gia đình giữa lao động không di cư và di cư ở khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang vào năm 2015. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lao động cho khu vực.


Bài giảng Chương 6: Giao nhận hàng hóa XNK

Bài giảng Kinh doanh quốc tế do Ngô Quang Mỹ, Trần Văn Nghiệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái quát về giao nhận hàng hóa XNK, nghiệp vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Hồ sơ thị trường Malaysia

Tài liệu giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước Malaysia bao gồm lịch sử và số liệu thống kê tình hình du lịch ở đất nước này. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến tình hình kinh tế của Malaysia, quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam và quan hệ ngoại giao chính trị với Việt Nam hay quan hệ hợp tác của Malaysia với VCCI.


Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

Tài liệu cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về đất nước Hàn Quốc: lịch sử, văn hóa, du lịch, con người, quan hệ quốc tế,... ở nơi đây. Tiếp theo, tác giả tập trung phân tích tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao-chính trị, quan hệ kinh tế của đất nước Hàn Quốc với Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ thành thị
  • 20/09/2011
  • 90.839
  • 857

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu