Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiến trúc - Xây dựng (848)

Biện pháp thí nghiệm động biến dạng lớn (PDA)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài trình bày mục tiêu, phương pháp và dụng cụ để thí nghiệm động biến dạng lớn và phân tích kết quả đạt được sau khi thí nghiệm có kết quả. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ: Vật liệu composite trong điêu khắc ứng dụng ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

Đề tài tổng hợp phân tích các tài liệu, sự hình thành và phát triển của composite, trong điêu khắc nói chung và điêu khắc ứng dụng nói riêng để xác lập cơ sở lý luận, những phân tích mang tính thực tiễn vào điêu khắc ứng dụng tại Việt Nam.


Báo cáo ĐTM dự án: Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nội dung tài liệu này trình bày việc hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn tham khảo!


Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (tín dụng số 5233 vn)

Dự án phát triển bền vững Tp. Đà Nẵng, một dự án đa ngành với mục tiêu tổng thể là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tp. Đà Nẵng, nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện điều kiện sống và thực hiện xoá đói giảm nghèo cho người dân thành phố; đáp ứng nhu cầu đi lại và chống ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ngập úng và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai cho Tp. Đà Nẵng.


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và thi công mô hình trạm trộn bê tông dùng PLC S7 300 và mô phỏng trên WinCC

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về trạm trộn bê tông tự động. Chương 2: Giới thiệu về về PLC S7 300, WIN CC và trang bị điện cho trạm bê tông. Chương 3: Thiết kế chế tạo trạm trộn bê tông dùng PLC S7 300 và mô phỏng bằng WinCC.


Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu chính của đề tài: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng, vai trò của các đơn vị trong quá trình thực hiện đầu tư và sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.


Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu chính của đề tài: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng, vai trò của các đơn vị trong quá trình thực hiện đầu tư và sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.


Nghiên cứu khoa học: Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM

Nghiên cứu khoa học "Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM" với mục tiêu chính là Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp.


Tiểu luận: Chất lượng của dự án đầu tư xây dựng

Tiểu luận "Chất lượng của dự án đầu tư xây dựng" nội dung gồm có 3 chương trình bày như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng của dự án đầu tư xây dựng, thực trạng công tác chất lượng của dự án đầu tư xây dựng, biện pháp cải thiện chất lượng của dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung của bản báo cáo tóm tắt phân tích nhu cầu và hiện trạng phát triển cảng cạn ở Việt Nam, dự báo nhu cầu dịch vụ cảng cạn đến năm 2020, 2030, quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.


Báo cáo hội thảo: Quản lý và vận hành hệ thống giao thông công cộng Hà Nội

Nội dung báo cáo trình bày thách thức trong viêc tích hợp các mạng lưới giao thông, cấp độ chiến lược trong chính sách giao thông của thành phố Hà Nội, cấp độ chiến thuật trong cơ quan tổ chức mạng lưới giao thông, cấp độ thực hiện trong các công ty khai thác mạng lưới giao thông.


Tài liệu tổng hợp khóa tập huấn thiết kế và xây dựng công trình giao thông ngầm

Nội dung báo cáo trình bày các dự án Metro ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc trưng của các công trình ngầm, các khía cạnh kỹ thuật của một dự án Metro ngầm, những khuyến nghị về các điều kiện để dự án thành công và các khía cạnh kỹ thuật của một dự án Metro ngầm.


Luận văn: Thiết kế xây dựng mô hình đóng mở cửa tự động tại các tòa nhà

Luận văn "Thiết kế xây dựng mô hình đóng mở cửa kính tự động tại các tòa nhà" gồm có 6 chương được trình bày như sau: Giới thiệu chung về cửa đóng mở tự động, các yêu cầu và mục đích chế tạo mô hình cửa đóng mở tự động, chọn hệ truyền động cho cửa đóng mở tự động, giới thiệu chung về cách phát hiện vật thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Xuân 1

Mục đích "Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Xuân 1" theo chủ trương của UBND tỉnh là để di dời các cơ sở chế biến tinh bột mì, chế biến mủ cao su gây ô nhiễm.


Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Báo cáo "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm" gồm có 9 chương bao gồm các nội dung sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện môi trường và kinh tế xã hội, đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phõng ngừa và ứng phó sự cố môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo: Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi vạn Xuân, Thôn Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo "Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi vạn Xuân, Thôn Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên" trình bày các nội dung sau: mô tả tóm tắt dự án, điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội, đánh giá các tác động môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Đắk Nông

Một trong những định hướng cơ bản trong đổi mới chính sách tài chính là nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn đầu tư được xem là trọng tâm của chương trình đổi mới kinh tế tài chính, nhất là trong điều kiện nước ta đang thiếu vốn, cho nên việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư là một yêu cầu hàng đầu.


Đề tài: Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Định quán

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đã và đang là một vấn đề nóng bỏng hiện nay. Hiện nay hiện tượng xây dựng không phép, trái phép xảy ra ở khắp mọi nơi trên địa bàn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… có thể nhận thấy các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngày cành nhiều và đa dạng hơn.


Đề tài: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trong điều kiện xu thế hội nhập toàn cầu và cạnh tranh hiện nay. Mọi tổ chức sản xuất kinh doanh đều đang đứng trước những khó khăn thử thách lớn trong việc tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong một môi trường hội nhập khu vực và toàn cầu hoá. Khó khăn và thách thức này chỉ có thể giải quyết khi doanh nghiệp chú trọng đến việc cải tiến, áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nâng cao ưu thế cạnh tranh.


Bài tiểu luận môn Cơ sở quy hoạch và quản lý lãnh thổ: Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

Bài tiểu luận quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 gồm 4 phần: Phần 1 Đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; xác định động lực phát triển vùng, phần 2 Xác định và định hướng phát triển không gian vùng, phần 3 Các chương trình dự án ưu tiên, phần 4 Dự báo tác động môi trường vùng và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường. Mời các bạn tham khảo!


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kĩ thuật đoạn KM2+500 đến KM3+700 phương án 1 (25%) - Phần 2

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kĩ thuật đoạn KM2+500 đến KM3+700 phương án 1 (25%) - Phần 2 gồm các nội dung chính: Thiết kế bình đồ, thiết kế trắc dọc chi tiết, thiết kế trắc ngang chi tiết, thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán khối lượng đào đắp – khối lượng công tác,... Mời các bạn tham khảo!


Đồ án Thiết kế đường đô thị: Dự án Khu đô thị Vĩnh Thái Nha Trang

Mục tiêu đầu tư dự án: Đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, giảm ùn tắc giao thông, tăng khả năng thông hành trên tuyến đường; giảm chi phí nhiên liệu chạy xe dẫn tới giảm giá thành vận chuyển, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông; tạo điều kiện phát triển văn hóa, giáo dục,y tế; làm thay đổi cấu trúc đô thị,và cũng như các vùng lân cận. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của đề án, mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án nền móng - GVHD: ThS.PHẠM VĂN TRỰC

Tài liệu tổng hợp số liệu móng đơn và móng băng. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên ngành Kiến trúc xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong đồ án.


Đề tài: Thiết kế kiến trúc Nhà khách Tân Long TP. Hồ Chí Minh

Mục đích đầu tư và xây dựng công trình: Nhằm xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh to đẹp hơn xứng đáng là Thành phố mang tên Bác và đồng thời đã được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông, với việc phát triển kinh tế-du lịch của trung tâm lớn ở khu vực phía Nam; nằm trong tổng thể quy hoạch xây dựng đó: Nhà khách Tân Long với quy mô của dự án đầu tư sẽ là một điểm quan trọng cho Thành phố phục vụ tốt cho du khách trong, ngoài nước và thu hút nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi giải trí cho Bộ quốc phòng, nhân dân địa phương và khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh.


Bài giảng Tải trọng gió và hệ thống bao che nhà cao tầng - PGS.TS. Trần Chủng & TS. Vũ Thành Trung

Bài giảng do PGS.TS. Trần Chủng & TS. Vũ Thành Trung biên soạn, trình bày về 3 nội dung chính: Tải trọng gió, hệ thống bao che và ống thổi khí động. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học và nghiên cứu ngành Kiến trúc - Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các bảng tính toán excel Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi: Quy hoạch thủy lợi khu Bình Minh

Tài liệu gồm các bảng tính toán excel cho Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi "Quy hoạch thủy lợi khu Bình Minh". Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo làm bảng tính toán cho các đồ án tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi: Quy hoạch thủy lợi khu Bình Minh

Việc quy hoạch hệ thống thủy lợi là quản lí và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nƣớc. Vì thế việc khai thác xây dựng và quản lí hiệu quả hệ thống thủy lợi để phát huy những mặt lợi, hạn chế tác hại của nƣớc, vừa là giải pháp vừa là mục tiêu hết sức quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn trong thời kì mới. Để biết rõ hơn về nội dung của đồ án, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng: Phương pháp hệ số gió giật G và tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng - TS. Nguyễn Đại Minh

Báo cáo này chỉ tập trung vào các vấn đề sau: Đầu vào về vận tốc gió, hệ số vượt tải, chu kỳ lặp xác định như thế nào trong thiết kế nhà cao tầng; phương pháp hệ số gió giật GLF của Davenport (1967); phương pháp GLF sử dụng trong các tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu; tiêu chuẩn Nga SNiP 2.01.07-85* (2011), kiến nghị cho TCVN. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Thí nghiệm hầm gió trong thiết kế kháng gió cho nhà cao tầng

Nội dung báo cáo đề tài gồm: Ảnh hưởng của tải trọng gió trong thiết kế KC nhà, tại sao nhà cao tầng lại nhạy cảm với tác động của gió, tác động của gió với tác động của động đất, vai trò của thí nghiệm hầm gió trong thiết kế kháng gió,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng: Công trình Chung cư Phan Xích Long

Nội dung trình bày của đồ án gồm: Giới thiệu công trình và nhiệm vụ được giao, thi công dầm sàn, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng và an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2
  • 24/05/2013
  • 33.720
  • 501

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu