Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kĩ thuật Viễn thông (7.140)

Roles of gate oxide thickness reduction in scaling bulk and thin body tunnel field effect transistors

The reduction of gate-oxide thickness plays an important role in maintaining low subthreshold swing whereas it shows a less role in suppressing off-state leakage in short-channel TFETs with bulk and thinbody structures. When scaling the gate-oxide thickness, the short-channel effect is suppressed more effectively in thin-body TFETs than in bulk devices. Clearly understanding the roles of scaling gate-oxide thickness is necessary in designing advanced scaled TFET devices.


Efficient analysis of MIMO-OFDM system in Nakagami-m fading channel

In this study, authors have used binary phase-shift keying (BPSK) and quadrature phase-shift keying (QPSK) modulation techniques to modulate the data stream. In addition, numerical results have been presented and compared for several different environmental propagations such as Nakagami-m, Rician, Rayleigh multipath fading channels, and non-fading additive white Gaussian noise (AWGN) channel.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch giải mã (Decoder)/mạch mã hóa (Encoder); mạch dồn kênh (Multiplexer)/mạch chia kênh (Demultiplexer); mạch tạo Parity/mạch kiểm tra Parity; mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, những đặc điểm của Số (digital features), quy trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop" cung cấp cho người học các kiến thức: Chốt S-R (S-R latch), chốt D, Flip-flop D, Flip-flop T, Flip-flop S-R, Flip-flop J-K, Flip-flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng giúp người học hiểu được về đại số Boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0(OFF) và 1(ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số; các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong những chương sau.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị đào tạo đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng tại viễn thông Thái Nguyên

Đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, làm cho khách hàng vừa lòng, qua đó thu hút khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ; là người trực tiếp làm ra doanh thu và là người truyền tải hình ảnh của doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề đó, Viễn thông Thái Nguyên đã tập trung quản trị đào tạo đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng có chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. Qua bài viết, tác giả muốn hệ thống hóa, phân tích thực trạng công tác quản trị đào tạo đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị đào tạo đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng tại Viễn thông Thái Nguyên.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Lấy mẫu, khôi phục tín hiệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, các khái niệm cơ bản về tín hiệu tương tự, lấy mẫu tín hiệu sine, phổ của tín hiệu lấy mẫu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Hệ thống thời gian rời rạc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống thời gian rời rạc, tính nhân quả và ổn định, đáp ứng xung, tuyến tính và bất biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Bài tập thực hành

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành hệ thống thời gian rời rạc, Tính nhân quả và ổn định, Đáp ứng xung, Tuyến tính và bất biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Tìm hiểu lượng tử hóa

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lượng tử hóa, quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi D/A,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Lọc FIR và tích chập

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lọc FIR và tích chập, các phương pháp xử lý khối, phương pháp xử lý mẫu, sơ đồ và thuật toán xử lý mẫu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tìm hiểu biến đổi Z

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, tính chất cơ bản, miền hội tụ, tính nhân quả và ổn định, phổ tần số,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Bài tập thực hành

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành chương 1 - Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, các khái niệm cơ bản về tín hiệu tương tự, lấy mẫu tín hiệu sine, phổ của tín hiệu lấy mẫu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ tiền và chi hộ tiền: Trường hợp Bưu điện tỉnh An Giang

Bài viết Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ tiền và chi hộ tiền: Trường hợp Bưu điện tỉnh An Giang trình bày Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ tiền và chi hộ tiền tại Bưu điện tỉnh An Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Hàm truyền

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm truyền, đáp ứng hình sine, thiết kế cực - zero, các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 7: Thiết kế bộ lọc số FIR

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ lọc số FIR, phương pháp cửa sổ, đặc tính pha tuyến tính, chất lượng của bộ lọc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 8: Tìm hiểu biến đổi DFT và FFT

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi DFT và FFT, biến đổi Fourier, Biến đổi Fourier thời gian rời rạc Biến đổi Fourier thời gian rời rạc, giải thuật biến đổi Fourier nhanh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Bài tập thực hành

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành lượng tử hóa, quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi D/A,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Bài tập thực hành

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành lọc FIR và tích chập, Các phương pháp xử lý khối, Phương pháp xử lý mẫu, Sơ đồ và thuật toán xử lý mẫu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


The moderator effects of switching costs and customer expertise in the satisfaction- repurchase intention relationship for mobile telecommunication services

The moderator effects of switching costs and customer expertise in the satisfaction- repurchase intention relationship for mobile telecommunication services. This study discusses and tests the moderator role of monetary, time, effort, social ties and relational switching costs and their interactions with customer expertise in the satisfaction- repurchase intention relationship for mobile communication services.


Application of the spatial division multiplexing technique in cooperative mimo systems

In this paper, focus on model that combines the spatial multiplexing technique and the cooperative communications, with relay nodes using decode and forward technique where source node and the relay nodes have only one antenna, destination node has multiple antennas; and relay nodes use amplify and forward technique to reduce power consumption and suitable for compact devices; and destination node uses zero forcing (ZF) algorithm.


A Novel wideband VHF antenna for impulse GPR applications

In this article, propose a novel wideband VHF antenna to improve the deep penetration for the impulse GPR system. Unlike the above bow ties antenna, the antenna is based on Lemniscate curve to achieve a good radiation.


A system for monitoring and control the hydrometeorological parameters VIA GSM/GPRS/EGDE network

This article refers to the supervision and control information and data remotely over the GSM, GPRS, EDGE. The goal of surveillance is to gather meteorological data, to aggregate assessment.


Application of the prediction deconvolution technique to signal processing in ground penetrating radar systems

In the paper, will propose the prediction deconvolution technique for signal processing in GPR systems. The technique is developed based on the method of Least Square filter and Wiener filter. Our processed results have shown that by applying the proposed technique, received signals will be eliminated interference and give better images with high resolution.


FPGA Implementation of Mimo E-SDM for future communications wireless networks

The main contribution of this paper is to present our own design and implementation of 2x2 and 2x3 MIMO E-SDM systems on FPGA Altera Stratix DSP Development KIT using Verilog HDL, an important step before going to make integrated circuits.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu