Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (39.662)

Di sản Thánh địa Mỹ Sơn

Tài liệu "Di sản Thánh địa Mỹ Sơn" trình hình thành Thánh địa Mỹ Sơn; kiến trúc nghệ thuật của Mỹ Sơn; hiện trạng di tích Mỹ Sơn; biện pháp bảo tồn di tích. Hi vọng tài liệu sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Mời các bạn tham khảo!


Nhân rộng toàn quốc mô hình đổi mới công tác hướng nghiệp tại Việt Nam

Nhân rộng toàn quốc mô hình đổi mới công tác hướng nghiệp tại Việt Nam tập trung phân tích mở rộng cách tiếp cận hướng nghiệp trên toàn quốc; xây dựng hướng nghiệp lấy học sinh làm trung tâm và nhạy cảm giới với các đối tác địa phương; và hướng dẫn hỗ trợ đối tác thực hiện kế hoạch hướng nghiệp tại các trường học.


Chủ đề: Gia đình có vị trí, vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội liên hệ với chức năng giáo dục thế hệ trẻ của gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ đề này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về gia đình có vị trí, vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội liên hệ với chức năng giáo dục thế hệ trẻ của gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu Mac Lênin

Tài liệu Mac Lênin trình bày các câu hỏi về về Mac Lênin như: chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, trình bày ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay, cho biết những biện pháp của nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mời các bạn tham khảo!


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn theo học chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài ở trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu về đặc điểm nhân khẩu học và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên đang theo học chương trình liên kết Rennes (CTLK Rennes) và chương trình tiên tiến Sydney (CTTT Sydney) tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế (ĐHKT Huế). Kết quả nghiên cứu cho thấy: những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định theo học CTLK Rennes và CTTT Sydney là cơ hội du học, cơ hội học tập trong môi trường ngoại ngữ, được học với giảng viên nước ngoài và cơ hội việc làm. Từ kết quả phân tích, một số hàm ý nghiên cứu liên quan đến hoạt động tuyển sinh và đào tạo đối với các chương trình có yếu tố nước ngoài đã được thảo luận. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ebook Trí tuệ xúc cảm

Ebook Trí tuệ xúc cảm trình bày và phân tích cho chúng ta hiểu tại sao người kém thông minh lại thành công hơn những người thông minh. Mời các bạn tham khảo!


Ebok Sống vượt trên cảm xúc

Ebok Sống vượt trên cảm xúc là tài liệu giúp chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc, nếu không kiểm soát cảm xúc tốt thì nó sẽ kiểm soát bạn. Mời các bạn tham khảo!


Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

Bằng cách tiếp cận xã hội học, bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về khả năng và cơ hội tham gia một số hoạt động khoa học của nữ trí thức dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng nhằm làm rõ hơn đặc trưng của đối tượng này trong hoạt động khoa học và công nghệ.


Tổng quan các quan điểm về quản lý trường hợp trong công tác xã hội và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Bài viết đi vào tổng quan các quan điểm gần đây về quản lý trường hợp qua hệ thống các quan niệm và chức năng công tác xã hội, từ đó đề xuất một vài hàm ý về ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.


Liên kết xã hội của công nhân Việt Nam: Tiếp cận tổng quan các nghiên cứu liên kết xã hội

Trong bài viết, tác giả đã làm rõ những khía cạnh nhất định về cả lý thuyết và thực trạng mối liên kết xã hội giữa cá nhân với cá nhân. Qua đó nhằm phân loại các nghiên cứu ở Việt Nam theo một phương pháp luận tiếp cận khoa học nhất định, đối với một quan hệ xã hội nhất định.


Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết phân tích những tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học; đánh giá một cách khái quát thực trạng các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.


Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

Trên cơ sở khảo cứu quan điểm lý thuyết về xã hội học pháp luật của một số lý thuyết gia tiêu biểu, bài viết phân tích, tổng hợp và đưa ra những gợi ý để vận dụng các quan điểm đó vào thực tiễn nghiên cứu và thực hành pháp luật ở Việt Nam.


Những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay

Bài viết làm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng AACR2, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng chuẩn biên mục này tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay.


Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết khái quát về thực trạng phát triển của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập và thực tiễn công tác quản lý nhà nước của cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ở lĩnh vực này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập.


Thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó, là căn cứ khoa học cho những giải pháp sau này hướng đến tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo.


Định hướng giá trị cho sinh viên trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Bài viết đưa ra khái niệm định hướng giá trị và một số giá trị cần định hướng cho sinh viên nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.


Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại học viện Dân tộc

Bài viết tập trung đề xuất các biện pháp hướng đến bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại Học viện Dân tộc, nhằm bổ sung các kiến thức cần thiết về công tác dân tộc, am hiểu các chính sách về công tác dân tộc, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nghiệp vụ công tác dân tộc, trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, giải quyết mối liên hệ tộc người.


Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Trong bài viết nghiên cứu này, tác giả khái quát một số quan điểm về chất lượng, chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng khu vực Tây nguyên

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp then chốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên.


Trường nghĩa mùi vị trong phương ngữ Nghệ Tĩnh dưới góc nhìn về yếu tố văn hóa

Bài viết phân tích yếu tố văn hóa qua lớp từ vựng chỉ mùi vị trong phương ngữ Nghệ Tĩnh: cách sử dụng từ ngữ chỉ mùi vị trong phương ngữ Nghệ Tĩnh và góc nhìn về yếu tố văn hóa qua lớp từ vựng chỉ mùi vị trong phương ngữ Nghệ Tĩnh. Qua miêu tả phân tích cứ liệu từ vựng nhóm từ chỉ mùi vị mà tác giả lựa chọn có thể giúp ta thấy rõ hơn, sâu hơn những chỗ khác biệt trong ngữ nghĩa của từ địa phương Nghệ Tĩnh so với từ tương ứng trong ngôn ngữ toàn dân và ẩn khuất đằng sau chúng là những nét sắc thái văn hoá cộng đồng ngôn ngữ người Nghệ Tĩnh.


Một số yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của kiểm huấn viên trong công tác xã hội trường học

Bài viết phân tích một số yêu cầu về phẩm chất và kỹ năng của kiểm huấn viên trong công tác xã hội trường học ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ kiểm huấn viên nói chung và đội ngũ kiểm huấn viên trong trường học nói riêng.


Giao tiếp của bác sĩ trong tư vấn khám bệnh bằng tiếng Anh và Tiếng Việt một so sánh liên nhân tiếp cận từ góc độ sử dụng chủ ngữ

Trong khuôn khổ của bài viết, các đặc tính từ vựng ngữ pháp, các loại chủ ngữ nằm trong hệ thống thức mà Halliday (Ibid.) đã đưa ra sẽ được khai thác trong diễn ngôn của bác sĩ và người bệnh, từ đó tìm hiểu các đặc tính ngữ vực kiến tạo nên nét chung và riêng biệt của tính liên nhân được thể hiện trong hai ngôn ngữ tư vấn – Anh và Việt. Đặc biệt, nghiên cứu này sẽ dựa vào bốn loại chủ ngữ mà Hoàng Văn Vân (2017) sơ lược lại của Halliday khi phân tích sách Sinh học 8 bao gồm: (1) chủ ngữ hiện, (2) chủ ngữ ẩn, (3) chủ ngữ tương tác, và (4) chủ ngữ không tương tác.


Về một số phương diện trong ngôn ngữ truyện thơ dân tộc thái ở Việt Nam

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu tìm hiểu một vài phương diện trong ngôn ngữ truyện thơ Thái ở Việt Nam, cụ thể là đi sâu tìm hiểu về thể thơ, hiện tượng đan xen ngôn ngữ và công thức mở đầu, kết thúc và chuyển đoạn.


Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR)

Phạm vi nghiên cứu của bài báo là các chỉ báo ngôn ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ và quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Hot Potatoes. Trên cơ sở đó, tác giả đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để áp dụng hệ thống kiểm tra đánh giá này vào quy trình kiểm tra đánh giá của nhà trường.


Thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở Tây Nguyên theo tiếp cận mô hình CIPO

Bài báo tìm hiểu thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở Tây Nguyên theo tiếp cận mô hình CIPO.


Thực trạng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ

Trong bài viết này, tác giả khảo sát thực trạng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ theo năng lực thực hiện. Kết quả này sẽ là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo, hướng đến nâng cao chất lượng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại đây.


Cơ sở lý luận về quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực

Bài viết tập trung vào nghiên cứu lý luận và trình bày quan điểm về hoạt động quản lý đánh giá kết quả học tập sinh viên theo tiếp cận năng lực. Qua đó, bài viết nêu lên yêu cầu đổi mới quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận năng lực.


Cách thức sinh viên nhắn tin qua điện thoại di động và ảnh hưởng của nó đến sự trong sáng của Tiếng Việt

Để tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, bài báo sẽ tập trung phân tích các yếu tố ngôn ngữ từ cách nhắn tin trên điện thoại di động của sinh viên khoa ngoại ngữ, một thế hệ tri thức trẻ tương lai của đất nước, thế hệ sẽ sử dụng nhiều ngoại ngữ trong công việc và cuộc sống. Bài báo được thực hiện dựa trên các quan điểm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Hy vọng kết quả bài báo sẽ góp phần bé nhỏ vào công tác giảng dạy cho sinh viên học và sử dụng ngôn ngữ một cách hợp lý nhất trong thời đại hội nhập.


Cách xưng hô trong Tiếng Việt qua một số tác phẩm văn học hiện thực phê phán trước năm 1945

Bài viết tìm hiểu những cách xưng hô thể hiện những nét đặc trưng văn hóa thời đại phong kiến Việt Nam trước 1945 qua một số tác phẩm văn học hiện thực phê phán. Tư liệu được khảo sát thuộc 4 tác giả tiêu biểu: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố. Qua đó, có thể thấy văn hóa giao tiếp người Việt thể hiện rõ nét qua cách xưng hô đồng thời thấy được một giai đoạn lịch sử xã hội với những đặc trưng của nó. Bài viết cũng chứng tỏ rằng vấn đề xưng hô không nằm ngoài qui luật tồn tại và phát triển của ngôn ngữ, nó biến đổi linh hoạt khi yếu tố xã hội có sự thay đổi.


Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Perseus của Macedonia
  • 21/10/2011
  • 66.173
  • 372
Kinh tế học 3
  • 14/11/2011
  • 23.730
  • 576

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu