Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (39.701)

Ebook Thi pháp ca dao: Phần 1

Ebook Thi pháp ca dao: Phần 1 gồm có 4 chương: Chương 1 - Thi pháp học và việc nghiên cứu thi pháp ca dao, chương 2 - Mấy điều cần chú ý khi nghiên cứu thi pháp ca dao, chương 3 - Ngôn ngữ và chương 4 - Thể thơ. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Thi pháp ca dao: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 "Ebook Thi pháp ca dao" trình bày nội dung gồm 4 chương: Chương 5 - Kết cấu, chương 6 - Thời gian và không gian nghệ thuật, chương 7 - Một số biểu tượng hình ảnh và chương 8 - Các yếu tố thi pháp trong một chỉnh thể nghệ thuật ca dao. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Từ điển đường phố Hà Nội

Ebook Từ điển đường phố Hà Nội miêu tả một cách tổng quan, mang tính chất chỉ dẫn đường phố, các ngõ lớn, củ và mới thuộc nội thành Hà Nội ngày nay.


Ebook Tôi Tập viết Tiếng Việt

Ebook Tôi Tập viết Tiếng Việt trình bày danh từ ngôn ngữ học, luật liên tục và dịch văn ngoại quốc. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.


Ebook Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1 gồm có 3 chương: Chương 1 - Về ngôn ngữ và logic, chương 2 - Khái niệm logic, chương 3 - Phân đoán. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

Ebook Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2 trình bày logic vị từ, những nguyên lý cơ bản của tư duy và suy luận logic. Mời các bạn tham khảo!


Ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luận

Tài liệu trình bày những câu hỏi nhằm ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luận. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Về biện pháp tu từ ngữ âm

Biện pháp tu từ ngữ âm là những cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ một cách nghệ thuật, có giá trị biểu cảm, hình tượng và hấp dẫn hơn bình thường (còn được gọi là cách thức tu từ hay phép tu từ).


Một số đặc điểm của tín ngưỡng nữ thần ở Sa Đéc, Đồng Tháp

Bài viết trình bày về tín ngưỡng nữ thần ở thành phố Sa Đéc, thuộc tỉnh Đồng Tháp được thể hiện qua bốn dạng thức thờ phổ biến gồm: bà Chúa Xứ, bà Thiên Hậu, bà Ngũ Hành và bà Cố Hỷ.


Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Trà Vinh

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá thực trạng khả năng thích ứng công việc của sinh viên dân tộc Khmer tốt nghiệp từ Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp cho Nhà trường nhằm nâng cao khả năng thích ứng với thực tiễn của sinh viên dân tộc Khmer.


Giá trị văn hóa của người Cơ tu tỉnh Quảng Nam qua nghi lễ vòng đời người

Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số vấn đề về giá trị văn hóa liên quan đến nghi lễ vòng đời của tộc người Cơ Tu tỉnh Quảng Nam gồm hệ thống nghi lễ vòng đời người, giá trị nhân sinh, giá trị nghệ thuật, giá trị đạo đức.


Ebook Cải thiện chuỗi giá trị thổ cẩm Cao Bằng

Mục đích nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện hợp phần thổ cẩm của dự án LIVE, hệ thống lại các hoạt động tiêu biểu đã trải qua, đúc rút và chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển chuỗi giá trị hàng thổ cẩm tại Cao Bằng. HELVETAS Swiss Intercooperation và DECEN hy vọng cuốn sách này sẽ đóng góp một nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức và cá nhân cũng như các dự án có chung mục tiêu và sự quan tâm.


Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ

Người Khmer Nam bộ là cư dân nông nghiệp lúa nước và bức tranh văn hóa tộc người độc đáo, phong phú. Trong kho tàng văn hóa ấy, nghệ thuật sân khấu là một trong những giá trị tiêu biểu làm nên nền văn hóa đậm sắc thái Khmer Nam bộ. Nói đến sân khấu của tộc người này thì không thể không nhắc đến hai loại hình tiêu biểu là sân khấu Rô băm và Dù kê.


Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động của trẻ em

Nội dung chính của chương này là những quan điểm nghiên cứu về hoạt động của trẻ em, hoạt động và sự phát triển tâm lý của trẻ em và khả năng tương tác với hiện thực của trẻ em. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật

(BQ) Ebook Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật giới thiệu với bạn nội dung tóm tắt của Công ước về Quyền của Người khuyết tật cũng như lý do ra đời Công ước đó. Bạn sẽ được giới thiệu về quyền và trách nhiệm của mỗi người và những kế hoạch, chương trình, hoạt động mà Chính phủ cần thực hiện để giúp trẻ em khuyết tật thực hiện các quyền của mình. Bạn cũng sẽ biết được mình có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt.


Ebook Sự nghiệp khí tượng

Cuốn sách này giới thiệu một cách sơ lược về sự nghiệp khí tượng. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn chuyên môn, đào tạo và các cơ hội việc làm, bạn nên tham khảo các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp hoặc Trung tâm KTTV của quốc gia bạn.


Bài giảng Bài 6: Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng tin đặc biệt

Bài giảng Bài 6: Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng tin đặc biệt bao gồm dịch vụ dành cho trẻ em, dịch vụ dành cho thanh thiếu niên, dịch vụ dành cho người cao tuổi và dịch vụ dành cho người khuyết tật. Mời các bạn tham khảo!


Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày khái niệm Công nghệ thông tin (CNTT) và các khái niệm liên quan khác. Xác định vị trí, vai trò ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát thực trạng nhu cầu về ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và các điều kiện ứng dụng CNTT tại đây. Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.


Hội họa trong thơ

Trong sáng tạo nghệ thuật, ta thường nghe nói: “Thi trung hữu họa - họa trung hữu thi” (trong thơ có họa - trong họa có thơ)… Đây là sự dung hòa trong hai loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm, nhưng sự lý giải còn mơ hồ.


Bài giảng Ấn Độ và văn hóa Chăm

"Bài giảng Ấn Độ và văn hóa Chăm" trình bày bàlamôn giáo và 3 nguồn gốc của văn hóa Chăm, những đặc điểm của kiến trúc và điêu khắc chăm. Sức mạnh bản địa hóa ảnh hưởng Bàlamôn giáo. Mời các bạn tham khảo!


Vai trò của nghiên cứu Mỹ thuật trong bảo tồn di tích

Bài viết nêu tổng quan và phân tích vai trò của nghiên cứu Mỹ thuật trong bảo tồn di tích. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Nghề điêu khắc làng Bảo Hà

Bài viết "Nghề điêu khắc làng Bảo Hà" trình bày tổng quan về nghề điêu khắc, các nguyên liệu làm điều khắc, công cụ sản xuất, quá trình điêu khắc và hoàn thiện sản phẩm.


Nghệ thuật kiến trúc chạm khắc gỗ truyền thống ở Nghệ An

Nghệ thuật kiến trúc chạm khắc gỗ ở Nghệ An là một bộ phận đặc trưng của mỹ thuật Nghệ An. Kiến trúc gỗ đình, đền, chùa làng mang giá trị văn hóa độc đáo, thể hiện những giá trị lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của một địa phương. Những đình làng có nghệ thuật kiến trúc chạm khắc tiêu biểu như: đình Hoành Sơn, đình Trung Cần, đình Đông Viên, đình Giáp Đông (Nam Đàn), đình Võ Liệt (Thanh Chương), đình Sừng, đình Trụ Pháp (Yên Thành), đình Cháy, đình Tám Mái, đình Long Ân (Diễn Châu)…


Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến

Mục tiêu chính của đề tài này là tìm hiểu cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến. Mời các bạn tham khảo!


Chuẩn mực ứng xử trong kinh doanh: Hướng dẫn văn hóa đạo đức của công ty

Tài liệu này nêu lên những gì chúng ta kì vọng từ chính bản thân mình và từ các đồng nghiệp. Đưa ra những quyết định đúng đắn và hành động một cách liêm chính - điều này phụ thuộc vào mỗi người trong chúng ta. Để từ đó, chúng ta có thể thực hiện lời hứa của mình đối với khách hàng và với những cộng đồng mà chúng ta phục vụ.


Độc đáo nghệ thuật điêu khắc của người Ê đê

Nghệ thuật điêu khắc, tạo hình của người Ê đê mang tính thống nhất, từ chủ đề đến bố cục, chất liệu, đường nét và thể hiện rõ nét sinh động trên các công trình nhà ở, nhà mồ, cột Klao. Các họa tiết trong kiến trúc của người Ê đê đều là những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như hình mặt trời, hoa, lá, các con vật.


Những tuyệt tác điêu khắc từ đá quý Trung Hoa

Bộ sưu tập ảnh nghệ thuật điêu khắc trên đá quý của các nghệ nhân Trung Quốc. Theo tìm hiểu thì đây là loại đá Huyết Thạch (Bloodstone ) có nhiều ở đất nước rộng lớn này. Ở đây, chỉ tập trung ở phần mãng các tác phẩm nghệ thuật. Còn về thông tin loại đá quý này hy vọng mọi người có thể góp ý về nguồn gốc xuất xứ cũng như tên gọi .


Ebook Ngã rẽ đường đời (Quyển 1)

Ebook Ngã rẽ đường đời (Quyển 1) trình bày những kỷ niệm về những người lính và những bạn học đồng môn. Tưởng nhớ hương hồn các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ trên tuyến đường mòn.


Chuyên đề 7: Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường

Chuyên đề 7: Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường trình bày quan niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!


Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường

Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin. Vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội. Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT. Tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu ôn thi tư tưởng HCM
  • 30/12/2010
  • 55.233
  • 409
Vũ Trụ Nhân Linh - VI. Tam Tài
  • 20/01/2011
  • 27.562
  • 694

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu