Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Khoa học xã hội (7.623)

Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chợ phiên Hà Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội)

Đề tài: “Chợ phiên Hà Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội)” với mục đích là phục hồi và khơi dậy tiềm năng du lịch văn hóa của chợ phiên Hà Nội, từ đó tạo nên những chương trình du lịch văn hóa đặc sắc, độc đáo mà chỉ ở chợ phiên Hà Nội mới có nhằm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến thăm thủ đô ngàn năm văn hiến này.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khai thác các ấn phẩm thông tin trong tuyên truyền quảng bá du lịch (qua nghiên cứu việc sử dụng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền cho sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội)

Nội dung chính của khóa luận là tìm hiểu về các ấn phẩm thông tin phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng. Đánh giá, nhận xét và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả tuyên truyền của các loại ấn phẩm thông tin này.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch tại phường rối nước Nhân Hòa – Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đi sâu nghiên cứu một di sản văn hóa độc đáo của Hải Phòng – phường múa rối nước Nhân Hòa, để phát huy những giá trị của phường rối trong hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Hải Phòng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình “trải nghiệm bán hàng rong cho du khách”

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu về chương trình trải nghiệm bán hàng rong cho du khách tại một số điểm du lịch ở Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Hoạt động phục vụ khách du lịch tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của khóa luận: Góp phần hoàn thiện hoạt động phục vụ khách du lịch tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của thủ đô Hà Nội.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng các show diễn nghệ thuật nhỏ phục vụ khách du lịch từ những câu chuyện truyền thuyết và cổ tích Viêt Nam

Từ chất liệu là những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết Việt Nam xây dựng những show diễn nghệ thật nhỏ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách ở tất cả các đối tượng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Làng nghề gò đúc đồng Đại Bái với sự phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu thực trạng hoạt động của làng nghề từ đó bước đầu đưa ra những giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề và đưa vào phục vụ du lịch.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Đền Mẫu Âu Cơ trong việc phát triển du lịch văn hoá tỉnh Phú Thọ

Thông qua việc tìm hiểu những truyền thuyết dân gian về tục thờ Mẫu Âu Cơ, lễ hội diễn ra hàng năm cũng như khu di tích đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyên Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nhằm khẳng định những giá trị văn hóa tốt đẹp trong việc thờ Mẫu Âu Cơ trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam, tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa của đền Mẫu Âu Cơ trong đời sống.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tiềm năng du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng

Mục đích và đối tượng nghiên cứu: các điều kiện tự nhiên, nhóm sản phẩm phù hợp, thị trường để từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả; tạo được một thương hiệu riêng cho du lịch mạo hiểm Việt Nam; đồng thời, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hút, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Chuyên mục văn hóa trên báo mạng điện tử Hải Phòng

Mục đích của khóa luận là để khảo sát, nghiên cứu về thực trạng chuyên mục văn hóa trên báo mạng điện tử Hải Phòng. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền tải thông tin văn hóa trên báo mạng điện tử Hải Phòng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Lễ hội đền Bảo Lộc trong đời sống văn hóa người dân xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội đền Bảo Lộc và phát triển hơn nữa hoạt động du lịch tại đền Bảo Lộc. Hạn chế những tác động tiêu cực, phát huy những tác động tích cực đối với đời sống văn hóa - xã hội của người dân địa phương.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Giá trị văn hóa truyền thống trong quảng cáo của Unilever Việt Nam (khảo sát các TVC trên youtube hiện nay)

Qua khảo sát nội dung các TVC quảng cáo của các nhãn hàng thuộc Unilever Việt Nam. Đề tài đánh giá những giá trị văn hóa truyền thống mà quảng cáo của các nhãn hàng này mang lại.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Hoa sen trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Khóa luận nghiên cứu giá trị văn hóa, sự vận động gia tăng các giá trị văn hóa của hoa sen trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu sen trong đời sống văn hóa dân tộc, luận văn còn nghiên cứu vai trò của sen trong công tác quảng bá văn hóa, khái quát hành trình hội nhập thế giới của hoa sen với tư cách là đại sứ văn hóa Việt.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Truyền hình thực tế trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam với đời sống văn hóa của giới trẻ

Mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài này là: Dựa trên cơ sở hệ thống hóa nhằm đưa ra những quan niệm khác nhau về THTT trên thế giới để có thể giúp định danh thể loại này một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, đề tài tập trung phân tích, chỉ ra các đặc điểm, sự phát triển của THTT trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam dựa trên việc phân tích một số chương trình THTT cụ thể. Từ đó chỉ ra sự tác động của THTT tới một bộ phận công chúng xem truyền hình là giới trẻ.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa ứng xử trong gia đình người Công giáo

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu thực trạng và đặc điểm văn hóa ứng xử trong gia đình người Công giáo, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong nếp sống gia đình người Việt nói chung, của gia đình Công Giáo nói riêng để xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Đời sống văn hóa của lao động nữ trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về đời sống văn hóa, khóa luận khảo sát và đánhgiá thực trạng đời sống văn hóa của công nhân khu công ghiệp Phố Nối A, từ đó đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của công nhân khu công nghiệp Phố Nối A trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong các gia đình trẻ ở Hà Nội hiện nay” (Qua nghiên cứu trường hợp tại khu chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội)

Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong các gia đình trẻ hiện nay để tìm ra những nguyên nhân, xu hướng biến đổi của tín ngưỡng này, đồng thời đưa ra định hướng đúng đắn nhằm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của một tín ngưỡng truyền thống.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tìm hiểu đời sống văn hóa của công nhân khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Khóa luận hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa, về đời sống văn hóa và môi trường văn hóa của các nhóm cộng đồng. Đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao đời sống văn hóa của công nhân khu công nghiệp Khai Quang nói riêng và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng làng nghề giầy da Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là Đi sâu tìm hiểu và lý giải những nguyên nhân dẫn tới tình trạng biến đổi văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng ở làng nghề giày da Phú Yên.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tìm hiểu nghi lễ tang ma của người Việt Công giáo đô thị hiện nay

Mục đíc nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu các nghi thức, phong tục tang ma của người Công giáo ở giáo xứ Trung Đồng nói riêng, những đặc điểm riêng trong phong tục tang ma của người Công giáo nói chung và những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh trong nghiên cứu văn hoá Việt Nam đầu thế kỉ XX

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Thông qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá các tác phẩm đăng báo của Nguyễn Văn Vĩnh vào những năm đầu thế kỉ XX. Khoá luận mong muốn làm nổi bật những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh đối với văn hoá Việt Nam đầu thế kỉ XX.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình trong đời sống sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Thông qua việc tìm hiểu về tiểu thuyết ngôn tình và ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình tới sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chúng tôi muốn đánh giá và đưa ra giải pháp, định hướng cho một trào lưu đọc sách của sinh viên nữ Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng và thanh niên trong cả nước nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi văn hóa dân tộc Thái tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đi tìm hiểu về văn hóa và xu hướng biến đổi văn hóa của dân tộc Thái ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La dưới tác động của di dân, tái định cư của thủy điện Sơn La. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa từ đó đưa ra những khuyến nghị và giải pháp để giữ gìn văn hóa của cư dân tộc Thái.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa ứng xử tại khu chung cư Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là khảo sát, tìm hiểu về hành vi và thái độ ứng xử của người dân khu chung cư Trung Văn với không gian kiến trúc chung cư, với cộng đồng trong chung cư. Từ đó, chỉ ra thực trạng ứng xử của người dân khi thay đổi môi


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa truyền thống qua một số phim điện ảnh Việt Nam thời kỳ hội nhập

Trên cơ sở phân tích những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thể hiện trong 3 bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI để làm rõ vai trò và sự ảnh hưởng của nền điện ảnh Việt Nam trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển điện ảnh Việt Nam trong tương lai, tạo vị thế vững chắc trong khu vực và nâng tầm ảnh hưởng trên thế giới.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại

Mục đích của khóa luận là tìm hiểu những biểu hiện của văn hóa làng quê được thể hiện ở văn hóa làng quê trong thơ Đồng Đức Bốn, khóa luận này cho thấy được văn hóa làng quê Việt được khắc họa qua thể thơ truyền thống mà cách nhìn nhận mới.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu loại hình du lịch homestay dành cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Nghiên cứu khái quát về du lịch homestay. Tìm hiểu về hoạt động du lịch homestay của học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Tìm hiểu và phân tích thực trạng của hoạt động du lịch homestay trong học sinh, sinh viên hiện nay - Đề xuất một vài giải pháp nhằm phát triển du lịch homestay cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Áng 2 xã Đông Sang huyện Mộc Châu

Nội dung chính của khóa luận là tìm hiểu các vấn đề cơ bản về du lịch cộng đồng, phương hướng phát triển của du lịch hiện nay, đánh giá những tiềm năng và thực trạng hoạt động và du lịch cộng đồng tại khu vực này. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp góp pần đẩy mạnh và phát triển hơn nữa khu du lịch trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong thời gian tới.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp kết nối du lịch Hải Dương với du lịch Đồng bằng sông Hồng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đưa ra những giải pháp kết nối du lịch Hải Dương với du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Hồng để phát triển du lịch Hải Dương một cách bền vững.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới và Việt Nam, chỉ ra những đặc trưng của loại hình và lợi ích này mang lại. Tìm hiểu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luận văn xóa đói giảm nghèo
  • 10/06/2011
  • 96.914
  • 751

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu