Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Khoa học xã hội (7.715)

Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chùa Vĩnh Nghiêm với phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang

Mục đích nghiên cứu của luận án: Phân tích các điều kiện về tài nguyên du lịch nhân văn để thấy được tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang. Tìm hiểu những nét đặc sắc ở chùa Vĩnh Nghiêm: giá trị văn hóa, lịch sử, giá trị kiến trúc – nghệ thuật, di sản Hán Nôm, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm…ân tích các điều kiện về tài nguyên du lịch nhân văn để thấy được tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang.


Tóm tắt Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

Với đề tài này, khoá luận đi sâu vào tìm hiểu những tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động và phát triển du lịch sinh thái tại Xuân Thuỷ. Trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp để phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Xuân Thuỷ nhằm góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tại Vườn quốc gia nói riêng và du lịch Nam Định nói chung, đồng thời góp phần vào công tác tuyên truyền về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại đây.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Truyền thông đại chúng trong việc bảo tồn - quảng bá di tích và lễ hội Hai Bà Trưng - Mê Linh - Hà Nội

Mục đích cuối cùng của đề tài là đánh giá được hiệu quả của truyền thông đại chúng trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa nói chung và di tích, lễ hội đền Hai Bà Trưng - Mê Linh - Hà Nội nói riêng. ặt khác, sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như một công cụ hữu hiệu nhất trong việc kêu gọi mọi người tham gia bảo tồn, gìn giữ những giá trị quý báu của dân tộc gồm hai dạng di sản vật thể và di sản phi vật thể.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tác động của chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở điều tra, tìm hiểu những kết quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã thụy Văn, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, đề tài sẽ đưa ra những đánh giá, nhận xét về những thay đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi tập quán mưu sinh và văn hóa đảm bảo đời sống của người Đan Lai, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An sau tái định cư

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu những tập tục, những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội trước và sau khi thực hiện quá trình di dân TĐC của người Đan Lai ở hai bản Tân Sơn và Cửa Rào.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi của nghi lễ hầu đồng hiện nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường (qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội)

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là khám phá, tìm hiểu sâu sắc hơn về nghi lễ “hầu đồng” trong tín ngưỡng thờ Mẫu thời kỳ trước kia cũng như hiện nay. Đề tài sẽ làm sáng tỏ phần nào sự tác động của kinh tế thị trường đến nghi lễ hầu đồng, qua đó phản ánh một phần nhu cầu tín ngưỡng trong đời sống tâm linh nhiều người dân Việt Nam


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Vấn đề bạo lực gia đình trên báo mạng điện tử qua góc nhìn chuyên gia

Nghiên cứu này hướng đến một góc nhìn về vấn đề bạo lực gia đình trên báo mạng điện tử và hiệu quả của báo mạng điện tử trong việc truyền tải thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình. Đặc biệt là đánh giá hiệu quả của báo mạng điện tử với vấn đề bạo lực gia đình qua góc nhìn chuyên gia.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Nghi lễ đón “dân anh, dân em” của hai làng Nga Trại và Đông Lâm, thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Mục đích của việc nghiên cứu vấn đề này là góp phần tìm hiểu thêm về tục kết chạ cũng như nghi lễ độc đáo này, đem lại cái nhìn sâu hơn về tục lệ cổ này. Từ đó có thể đề xuất những quan điểm, giải pháp góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tìm hiểu nét thanh lịch của người Hà Nội hiện nay qua khảo sát một số phố cổ Hà Nội

Đề tài muốn tìm hiểu về sự thanh lịch của người Hà Nội hiện nay. Thanh lịch là một nét văn hóa độc đáo, riêng biệt, được hun đúc và lưu truyền qua nhiều thế kỉ tạo nên phong cách riêng của con người và vùng đất Hà Nội nhưng hiện nay nét văn hóa này đang bị mai một.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hoá làng Bình Đà truyền thống và biến đổi

Đề tài nghiên cứu: “Văn hoá làng Bình Đà truyền thống và biến đổi”với mục đích tìm hiểu những giá trị và sự biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống ở làng Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội nhằm đưa ra những giải pháp bảo tồn những giá trị tốt đẹp.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu về giá trị và thực trạng của khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube

Đề tài tìm hiểu về vấn đề quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube: SvietnamTVseries và Svietnamchannel; vanhoaviettv để thấy được ưu điểm và hạn chế của hình thức quảng bá văn hoá này. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị đối với việc quảng bá văn hoá Việt Nam qua các phương tiện truyền thông mới hiện nay, trong đó có mạng xã hội YouTube và các kênh truyền hình trên mạng này.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi đời sống văn hóa ở xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở lý luận về đời sống văn hóa đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu đời sống văn hóa và những biến đổi của đời sống văn hóa cư dân xã Ninh Hải huyện Hoa Lư. Từ khi khu quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới tác động như thế nào đến đời sống văn hóa xã Ninh Hải.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến

rên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến đề tài mong muốn giới thiệu một lễ hội hiện đại sử dụng các yếu tố truyền thống, cung cấp các tư liệu tham khảo cùng một số kiến nghị giúp các nhà chuyên môn, nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, công tác văn hoá nói chung và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác chuyên môn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động du lịch tại xứ đạo Bùi Chu [Xuân Trường – Nam Định]

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng khai thác du lịch tại xứ Đạo Bùi Chu – Xuân Trường tỉnh Nam Định từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch tại xứ đạo Bùi Chu nói riêng và du lịch Nam Định nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hóa - xã hội của cư dân địa phương tại khu di tích đền Trần - Phủ Dầy Nam Định

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về lịch sử ra đời và phát triển của khu di tích văn hóa lịch sử đền Trần - Phủ Dầy Nam Định, tìm hiểu khái quát các giá trị của khu di tích.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp phát triển du lịch văn hóa huyện Lục Nam – Bắc Giang

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu là đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển của du lịch Lục Nam. Đưa ra những giải pháp phát triển du lịch văn hóa Lục Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá- xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh Núi Chùa Bái Đính- Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu sự tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh núi chùa Bái Đính- Ninh Bình.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động du lịch ở biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Với mục đích tìm hiểu về hoạt động du lịch ở biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề tài đi sâu nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau đây: Cung cấp thông tin khái quát về tỉnh Hà Tĩnh, giới thiệu về du lịch và du lịch biển trên địa bàn Hà Tĩnh và tìm hiểu thực trạng hoạt động của các bãi biển này trên các mặt về tài nguyên tự nhiên, môi trường du lịch và các nhân tố phục vụ du lịch như cơ sở hạ tầng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Làng nghề sơn mài Hạ Thái với hoạt động phát triển du lịch Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Khai thác những giá trị độc đáo, hấp dẫn của làng nghề sơn mài Hạ Thái để góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch ở làng nghề Hạ Thái nói riêng cũng như huyện Thường Tín – Hà Nội nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề ươm tơ dệt lụa Cổ Chất – Nam Định gắn với hoạt động du lịch

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đưa ra giải pháp để khơi dậy tiềm năng cũng như bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề dệt Cổ Chất nói riêng và làng nghề dệt nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, phân tích những giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn để thấy được khả năng phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Cầu Long Biên dưới góc nhỡn văn hóa du lịch

Nội dung chính của khóa luận là đưa ra một số ý tưởng về xây dựng sản phẩm du lịch trên cầu Long Biên. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp chung và giải pháp thuộc nghiệp vụ kinh doanh lữ hành để góp phần phát triển du lịch đi bộ trên cầu Long Biên.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm, làng lụa Vạn Phúc và làng mây tre đan Phú Vinh

Mục đích nghiên cứu là: khái quát những lý luận cơ bản của du lịch cộng đồng. Tìm hiểu những thực trạng của phát triển du lịch cộng đồng ở làng cổ Đường Lâm, làng lụa Vạn Phúc và làng mây tre đan Phú Vinh.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị độc đáo của làng nghề Tò he Xuân La để phát triển du lịch

Thông qua bài khoá luận này thì mục đích nghiên cứu tập trung vào: Nghiên cứu để tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, truyền thống lịch sử văn hoá và phong tục tập quán của người dân làng Xuân La từ đó thấy được những giá trị văn hoá độc đáo, những nét tiêu biểu đặc sắc của làng nghề mà sản phẩm tò he mang lại đối với người dân địa phương nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch cắm trại cuối tuần dành cho gia đình trên địa bàn Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Khái quát về loại hình du lịch cắm trại cuối tuần dành cho các gia đình, vai trò, ý nghĩa của loại hình này trong sự phát triển du lịch Hà Nội nói chung. Đưa ra một số đề xuất trong việc phát triển, tổ chức và khai thác loại hình du lịch cắm trại cuối tuần dành cho gia đình trên địa bàn Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Ứng dụng mạng xã hội ảo trong quảng bá du lịch

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về lợi ích, điều kiện ứng dụng, quá trình ứng dụng mạng xã hội ảo trong hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu điểm đến, thăm dò thị trường... và một số vấn đề có liên quan.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển khu du lịch quốc tế Hòn Dáu Resort

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá tiềm năng phát triển của khu du lịch của khu du lịch Hòn Dáu Resort, đồng thời đề xuất một số giải pháp phát triển khu du lịch Hòn Dáu Resort.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chùa Bái Đính – điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo của tỉnh Ninh Bình

Đề tài khóa luận có các mục đích cơ bản sau: Đánh giá tiềm năng du lịch to lớn của quần thể chùa Bái Đính trên địa phận xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đề xuất một số giải pháp khai thác một cách có hiệu quả các tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch tại quần thể chùa.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị nghệ thuật hát trống quân Dạ Trạch với phát triển du lịch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tìm hiểu di sản hát trống quân Dạ Trạch để phục vụ du lịch. Đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác giá trị của di sản phát triển du lịch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: TIẾNG ANH GIÁO DỤC
  • 20/05/2011
  • 44.577
  • 763

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu