Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Khoa học xã hội (7.715)

Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Du lịch lễ hội Chùa Hương

Qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ làm nêu bật được những giá trị của thắng cảnh Chùa Hương, vị thế của nó trong sự phát triển của du lịch Khóa luận tốt nghiệp - Niên khóa 2006 - 2010 Sinh viên: Trần Thị Thùy Dung - 8 - Lớp VHDL14C Hà Nội. Đồng thời chỉ ra những thực trạng của lễ hội chùa Hương hiện nay.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Sự biến đổi nghề làm chiếu cói huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: nghiên cứu về thực trạng của nghề làm chiếu cói, hoạt động tiêu thụ và sản xuất của nghề làm chiếu có. Biến đổi của nghề chiếu có tác động tới đời sống con người và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Hát ru trong xã hội đương đại (Vùng châu thổ sông hồng)

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là có thêm hiểu biết về Hát ru, những đặc điểm, vai trò, vị trí và ý nghĩa xã hội của Hát ru (cụ thể là Hát ru vùng châu thổ sông Hồng), tìm hiểu sự hình thành và vận động của Hát ru.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Truyền thông với quảng bá du lịch văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Đề tài muốn tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch văn hóa và đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông với quảng bá du lịch văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa sinh thái của người Dao Quần Chẹt tại Vườn Quốc gia Ba Vì xã Ba Vì – huyện Ba Vì – Hà Nội

Thông qua việc điều tra, nghiên cứu các giá trị văn hóa sinh thái của người Dao Quần Chẹt tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì – huyện Ba Vì – Hà Nội đề tài nhằm khẳng định những nét đẹp và giá trị văn hóa sinh thái truyền thống của tộc người Dao Quần Chẹt. Từ đó góp phần giúp các cán bộ địa phương có những giải pháp thiết thực, hợp lý nhằm bảo lưu các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống đang dần mai một.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Hoạt động truyền thông tại Tập đoàn công nghệ Bkav

Đề tài tìm hiểu và phân tích các hoạt động truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp tại Tập đoàn công nghệ Bkav, nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá thương hiệu Bkav, các sản phẩm của Bkav tới đông đảo nhân viên trong Công ty, các đối tác kinh doanh, khách hàng và xã hội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nghiên cứu và xem xét sự “Biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống là rất cần thiết. Đề tài thực sự là một cơ hội cho tác giả nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu vào thực tế, hòa nhập vào đời sống cộng đồng, từ đó giúp bản thân có cái nhìn toàn cảnh và chính xác nhất về sự biến đổi của tín ngưỡng thờ Thành hoàng nơi đây.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa ứng xử trong gia đình trẻ hiện nay (Khảo sát ở phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội)

Trên cơ sở tìm hiểu về các mối quan hệ ứng xử trong gia đình trẻ hiện nay ở các phương diện khác nhau, đề tàiđưa ra những nhận định và khuyến nghị đối với văn hóa ứng xử trong các gia đình trẻ hiện nay ở phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Thực trạng hoạt động của Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Hà Nội

Khoá luận tập trung tìm hiểu và chỉ ra các hoạt động của Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản đã thực hiện tại Hà Nội trong khoảng 4,5 năm gần đây nhằm áp dụng để quảng bá hình ảnh đất nước Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá đó.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tín ngưỡng trong đời sống văn hóa cư dân ven biển vùng Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Mục đích chính của nghiên cứu là hệ thống hóa tư liệu về tín ngưỡng của cư dân ven biển nói chung và tín ngưỡng của cư dân ven biển vùng Xuân Hội nói riêng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tìm hiểu chiến lược phát triển văn hóa Hàn Quốc thông qua trường hợp làn sóng hallyu

Đề tài nghiên cứu làn sóng văn hóa Hàn Quốc HallyU để từ đó phân tích, tìm hiểu phương thức, chiến lược văn hóa mà Hàn Quốc đã áp dụng để quảng bá hình ảnh đất nước mình trên khắp thế giới thông qua những sản phẩm văn hóa mang tính giải trí có tính đại chúng cao.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Địa danh Bắc Ninh dưới góc nhìn văn hóa” làm khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa học

Mục đích của đề tài là nghiên cứu Bắc Ninh dưới góc nhìn văn hóa có nghĩa là làm sáng tỏ tên gọi của vùng đất, phương thức địa danh với những đặc điểm văn hóa. Thông qua việc miêu tả và phân tích địa danh, luận văn sẽ làm sáng tỏ những tên gọi xưa, các địa danh gắn với kiến trúc khảo cổ được tìm thấy, các địa danh gắn với lễ hội hoặc các sản vật địa phương.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Sự biến đổi văn hóa gia đình dưới tác động của dự án KCN Bắc Phú Cát

Mục đich chính của khóa luận là: Chỉ rõ sự biến đổi trong văn hóa gia đình xã Phú Cát dưới tác động của dự án KCN. Đánh giá về sự biến đổi văn hóa gia đình xã Phú Cát dưới tác động của quá trình CNH - HĐH ở địa phương, đặc biệt từ khi hình thành dự án KCN Bắc Phú Cát trên địa bàn xã.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Định hướng phát triển du lịch tại làng nghề cây cảnh xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của làng nghề cây cảnh của xã Nam Điền. Tìm hiểu những nét văn hoá truyền thống của làng nghề cây cảnh xã Nam Điền. Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch làng nghề, xây dựng các tour du lịch có điểm đến là làng cây cảnh của xã Nam Điền.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tác động của đời sống tín ngưỡng đến đời sống văn hóa tại xã Xuân Đỉnh

Khóa luận làm rõ thực trạng biến đổi về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở xã Xuân Đỉnh dưới tác động của ĐTH từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần vào việc xây dựng đời sống tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh của cư dân vùng ven đô cũng như cư dân cả nước dưới làn sóng mạnh mẽ của ĐTH.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Sự biến đổi văn hoá giao tiếp của người Hà Nội hiện nay

Đề tài nghiên cứu “Sự biến đổi văn hoá giao tiếp của người Hà Nội hiện nay” nhằm làm rõ quan niệm, đặc điểm, sự biến đổi, vai trò và thực trạng văn hóa giao tiếp của người Hà Nội (qua khảo sát tại khu phố cổ Hà Nội ). Từ đó đánh giá và đưa ra giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao tiếp của người Hà Nội hiện nay.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Ứng dụng thể loại câu đố trong hoạt động hướng dẫn du lịch

Nội dung chính của khóa luận là nghiên cứu những giá trị độc đáo của thể loại câu đố để ứng dụng trong hoạt động hướng dẫn du lịch, để người hướng dẫn nhận thức một cách rõ ràng những ưu thế của thể loại này. Từ đó tìm ra những phương pháp ứng dụng một cách tối ưu và hiệu quả nhất.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp phát triển du lịch cụm di tích núi Nưa – Triệu Sơn, Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu những giá trị của cụm di tích núi Nưa (núi Nưa, đền Nưa và Am Tiên), xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Đồng thời khẳng định vai trò của những giá trị đó trong hoạt động văn hóa du lịch của huyện.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng tour du lịch vòng cung Đông Bắc Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là khai thác được tiềm năng du lịch giàu có và phong phú của vùng Đông Bắc để xây dựng những chương trình du lịch độc đáo, hấp dẫn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chợ Bắc Hà trong việc phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

Mục tiêu nghiên cứu chính của khóa luận là tìm hiểu và giới thiệu một cách có hệ thống những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần tiêu biểu độc đáo nhất của chợ Bắc Hà với tư cách là tài nguyên du lịch độc đáo của Lào Cai để đưa vào hoạt động du lịch.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Với đề tài “xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” em đặt ra ba mục đích cơ bản nhất là: Thứ nhất, mở rộng hơn nữa biên độ hoạt động của ngành du lịch, bắt nhịp với sụ vận động của đời sống xã hội và những vấn đề thời sự đang đặt ra ở Việt nam hiện nay. Thứ hai, tạo ra sản phẩm du lịch mới nhằm làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm của ngành. Thứ ba, làm cho những vấn đề mang tính chính trị bớt đi sự khô khan và dễ dàng đi vào cuộc sống.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp thu hút khách du lịch Mỹ trẻ tuổi tới Việt Nam

Khóa luận này sẽ nghiên cứu về đặc điểm tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách du lịch Mỹ nói chung và giới trẻ Mỹ nói riêng để từ đó , nhận ra những thuận lợi khó khăn trong việc khai thác thị trường khách này ở Việt Nam và đề ra những giải pháp hữu hiệu nhất cho ngành du lịch khi muốn thúc đẩy thị trường khách du lịch Mỹ trẻ tuổi tới nước ta trong tương lai gần.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Người Thái Đen với sự phát triển du lịch Mường Lò - tỉnh Yên Bái

Mục đích chính của khóa luận là nghiên cứu những nét khái quát về truyền thống văn hóa dân tộc Thái Đen, phân tích các điều kiện tiềm năng cũng như thực trạng khai thác để phát triển du lịch văn hóa một cách có hệ thống. Và từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khai thác và phát triển du lịch Mường Lò có hiệu quả.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu tác động của một số hiện tượng tự nhiên đặc biệt với hoạt động du lịch

Nội dung chính của khóa luận là: Nghiên cứu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của một số hiện tượng tự nhiên đặc biệt đối với ngành du lịch. Đóng góp một số ý kiến về việc khai thác hiệu quả cũng như giảm thiểu tác hại do các hiện tượng tự nhiên đặc biệt tới phát triển du lịch.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đối với đời sống văn hoá – xã hội của cư dân tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình)

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, người viết đi sâu tìm hiểu về Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, vị thế của nó trong sự phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty Vietravel Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Đề tài đưa ra phương hướng và giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động du lịch quốc tế và hiệu quả kinh doanh du lịch, đáp ứng lòng mong mỏi của tập thể ban lãnh đạo công ty là tăng lợi nhuận cho công ty, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng xe điện du lịch trên địa bàn nội thành Hà Nội

Đề tài nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về loại hình vận chuyển khách du lịch bằng xe điện tại Hà Nội. Đề tài cũng nêu ra những thành tựu và hạn chế của loại hình vận tải này, từ đó đưa ra hệ giải pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa của loại hình vận tải mới mẻ này.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khu tưởng niệm Vương triều Mạc trong sự phát triển du lịch Hải Phòng

Nội dung chính của khóa luận tìm hiểu Khu tưởng niệm Vương triều Mạc được xây dựng lại trên nền đất Dương Kinh xưa của nhà Mạc huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đề xuất một số ý kiến với chính quyền, ngành Du lịch cùng các Ban ngành có liên quan của thành phố Hải Phòng về việc đưa các di tích lịch sử văn hóa khác mang dấu tích của nhà Mạc cùng với Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Truyền thông về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bằng con đường du lịch

Đề tài nghiên cứu công tác truyền thông về các quần đảo thông qua hoạt động du lịch để từ đó đưa ra những giải pháp, cách thức triển khai có hiệu quả đối với hoạt động này, giúp cho khách du lịch Việt Nam, công dân Việt Nam sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp của vùng biển Tổ quốc, về những lợi ích đặc biệt của biển đảo, về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng

Qua việc nghiên cứu đề tài, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về các nguồn tài nguyên để phát triển du lịch cộng đồng tại Cát Bà, đồng thời cũng chỉ ra những thực trạng trong công tác xây dựng và triển khai mô hình du lịch này tại bốn xã trên đảo Cát Bà, qua đó đưa ra những giải pháp cho việc phát triển và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng cho toàn huyện Cát Hải.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu