Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Khoa học xã hội (7.623)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Dọc sông Đà - du lịch vùng Tây Bắc

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Khai thác được tiềm năng du lịch giàu có và phong phú của Tây Bắc nói chung và các tỉnh có sông Đà đi qua nói riêng. Khai thác được những loại hình du lịch ở vùng Tây Bắc và có thể phát hiện được một số cách thức du lịch mới, nhiều điểm du lịch độc đáo. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của khóa luận Tìm hiểu các thành tố cấu thành văn hóa làng Cựu và thực trạng bảo tồn những giá trị văn hóa của làng Cựu, xã Vân từ, huyện Phú xuyên.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Giao lưu văn hóa trong gia đình Vợ Việt – Chồng Hàn

Đề tài nghiên cứu thực trạng tiếp nhận, giao lưu văn hóa trong gia đình vợ Việt – chồng Hàn và đưa ra một số giải pháp giúp các cô dâu Việt có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Mục đích nghiên cứu chính của khóa luận là khảo sát thực trạng giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị hiện nay. Đề xuất các biện pháp về giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị nhằm xây dựng gia đình văn hóa.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Việc phụng thờ Tứ pháp ở Văn Lâm Hưng Yên trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Qua kết quả khảo cứu, đề tài nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa của việc phụng thờ Tứ Pháp trong đời sống văn hóa của cư dân Hưng Yên xưa, nay và quá trình vận động của tín ngưỡng này trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa ứng xử của sinh viên đại học bách khoa Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu những biểu hiện và những nguyên nhân tác động đến văn hóa ứng xử của sinh viên ĐHBK Hà Nội hiện nay. Đưa ra đánh giá và một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên ĐHBK Hà Nội hiện nay.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Giao lưu văn hóa ở chợ “ Tây” trên phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Đề tài nghiên cứu và phân tích về những hoạt động giao lưu văn hóa ở chợ “ Tây” trên phố Tô Ngọc Vân ( Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) hiện nay nhằm đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của loại hình chợ “ Tây”.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: “Bữa trưa công sở” – nét mới trong văn hóa ẩm thực Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Đề tài mong muốn đứng trên góc nhìn văn hóa ẩm thực của Hà Nội mà cụ thể là bữa trưa của các nhân viên công sở cho ta thấy được thực trạng của “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội hiện nay. Từ đó nói lên một khía cạnh của quá trình biến đổi lối sống của người dân thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra một số nhận xét về quá trình biến đổi lối sống cá nhân, biến đổi gia đình Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Thực trạng bình đẳng giới trong gia đình Công giáo

Đề tài tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về thực trạng bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình của người Công giáo tại giáo xứ Cẩm Sơn. Góp phần làm rõ những quan điểm bình đẳng giới trong gia đình Công giáo Việt Nam hiện nay.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà với sự phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình

Mục đích nghiên cứu của khóa luận tìm hiểu những giá trị của quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, đồng thời khẳng định vai trò của những giá trị đó trong hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình. Đưa ra một số kiến nghị, đóng góp để khai thác có hiệu quả quần thể di tích này trong việc phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Giải pháp hỗ trợ nạn nhân bị BLGĐ tái hòa nhập cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa

Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng BLGĐ tại Việt Nam hiện nay thông qua các báo cáo của các trung tâm, tổ chức liên quan đến gia đình và giới và qua điều tra phỏng vấn các nạn nhân đang tạm trú tại NBY đề tài đưa ra giải pháp hỗ trợ cho các nạn nhân bị BLGĐ giúp họ có thể tái hòa nhập cộng đồng và quên đi mặc cảm về bản thân.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng xây dựng VHDN của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam về quá trình xây dựng VHDN.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Xuất khẩu lao động và biến đổi văn hóa tại Đông Tân-Đông Hưng-Thái Bình

Đề tài “Xuất khẩu lao động và biến đổi văn hóa tại Đông Tân-Đông Hưng-Thái Bình”được triển khai nhằm phác họa những nét cơ bản về bộ mặt đời sống nông thôn thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế,những mặt hạn chế,những mặt tích cực để đẩy mạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp ,cũng như bài trừ những tác động xấu ảnh hưởng không tốt đến đời sống văn hóa địa phương.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khu di tích lịch sử Ngó ba Đồng Lộc với du lịch Hà Tĩnh

Đề tài tập trung tìm hiểu về Ngó ba Đồng Lộc trong quá khứ để thấy được những giỏ trị, vị thế và ý nghĩa lịch sử của núi Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của khu di tích đồng thời khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn này trong hoạt động du lịch địa phương.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Nguyễn Công Trứ trong đời sống văn hóa cư dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Mục đích của đề tài là nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về Nguyễn Công Trứ trong đời sống văn hóa của cư dân huyện Tiền Hải, Thái Bình. Công lao to lớn của ông trong việc khai phá lập nên vùng đất bằng kĩ thuật quai đê lấn biển gắn với những giá trị truyền thống văn hóa ảnh hưởng tác động tới đời sống cư dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Hoa ban trong đời sống văn hóa người Thái vùng Tây Bắc

Tìm hiểu ý nghĩa của hoa ban trong đời sống các dân tộc vùng Tây Bắc, đặc biệt là trong đời sống văn hóa dân tộc Thái- chủ thể văn hóa vùng Tây Bắc để khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ những đặc thù văn hóa vùng miền; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, khôi phục biểu tượng hoa ban trong đời sống văn hóa của người dân vùng Tây Bắc nói riêng, trong kho tàng văn hóa Việt Nam nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong du lịch vào chương trình đào tạo của Khoa Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nội dung chính của khóa luận là nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực tế hành động, quá trình từ việc nhận thức yêu cầu mới đến các công việc cụ thể theo lộ trình để từng bước đưa những ứng dụng thích hợp nhất, phổ biến nhất, căn bản nhất mà nhiều các cơ sở đào tạo khác cũng như các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn đang dùng vào giới thiệu và giảng dạy.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp nâng cao chất lượng khu di tích lịch sử từ đường Nguyễn Khuyễn trong hệ thống tuyến điểm du lịch Hà Nam

Trong bài nghiên cứu khoa học này, người viết tập trung tìm hiểu nghiên cứu những giá trị văn hóa đặc sắc cũng như những nét đẹp nằm ẩn sâu trong lòng của từ đường, phân tích các giá trị văn hóa du lịch của nó trong hệ thống tuyến du lịch Hà Nam để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng của khu từ đường trong hệ thống tuyến du lịch để đưa du lịch Hà Nam ngày càng phát triển.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch ở khu phố cổ Hà Nội

Mục đích của đề tài là nghiên cứu thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố cổ Hà Nội hiện nay để hoàn thiện sản phẩm du lịch này nhằm nâng cao hiệu quả du lịch phố cổ Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khu di tích đền Cao An Phụ với phát triển du lịch tỉnh Hải Dương

Đề tài “Khu di tích đền Cao An Phụ với phát triển du lịch tỉnh Hải Dương” với mục đích đầu tiên là đưa những thông tin, hình ảnh về khu di tích đến với quý thầy cô, bạn bè và những người đã, đang và sẽ công tác trong lĩnh vực du lịch.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu loại hình du lịch văn hóa bằng xe điện quanh hồ Tây

Mục đích nghiên cứu: Đưa ra cái nhìn tổng thể về loại hình dịch vụ xe điện, lợi ích của loại phương tiện này trong phục vụ du lịch. Bên cạnh đó nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa khu vực quanh hồ Tây, thực trạng du lịch văn hóa bằng xe điện đang được thực hiện tại khu vực này và đưa ra hệ giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sản phẩm dịch vụ có chất lượng độc đáo.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tre Việt trong hoạt động du lịch

Vận dụng những cơ sở lý luận về khoa học du lịch và kiến thức văn hóa để xác định vị thế của cây tre trong nền văn hóa Việt. Khám phá thêm một nguồn nguyên liệu du lịch tiềm năng, từ đó đưa ra những ứng dụng của cây tre trong hoạt động du lịch, cũng như tìm hiểu thực tế ngành du lịch đã sử dụng nó như thế nào để xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam từ đó góp phần tìm ra những giải pháp để tạo dựng hình ảnh cây tre trở thành một giá trị văn hóa Việt.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch từ thiện trên địa bàn Hà Nội

Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp khai thác có hiệu quả cho du lịch từ thiện phát triển một cách phổ biến, góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch, từ đó thúc đẩy sự phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của Thủ đô Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại khách sạn Crowne Plaza West HaNoi

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là khái quát lý luận về dịch vụ du lịch và vấn đề chất lượng cung cấp dịch vụ du lịch. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại đây.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Gốm Chu Đậu – Nam Sách, Hải Dương với hoạt động kinh doanh du lịch

Mục đích nghiên cứu: khai thác những giá trị độc đáo, hấp dẫn của làng nghề gốm Chu Đậu để góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch ở làng nghề gốm Chu Đậu nói riêng và huyện Nam Sách cũng như Hải Dương nói chung.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Giải pháp đẩy mạnh công tác marketing tại các doanh nghiệp du lịch nhà nước Hải Phòng

Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khoá luận được nghiên cứu nhằm mục đích: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận của marketing du lịch, tìm hiểu việc ứng dụng khoa học marketing du lịch vào hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp du lịch nhà nước trên địa bàn Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp thúc đẩy mạnh hoạt động marketing giúp nâng cao khả năng cạnh tranh.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Làng Đại Đồng (Nôm) – với phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hưng Yên

Mục đích của bài nghiên cứu là tìm hiểu và phân tích những nét đặc sắc của làng Nôm. Mô tả hiện trạng và khả năng phát triển du lịch của làng Nôm. Làm rõ những giá trị văn hóa của làng Nôm và tầm quan trọng của làng Nôm trong đời sống văn hóa của nhân dân địa phương cũng như đóng góp của di tích làng Nôm với phát triển du lịch văn hoá tỉnh Hưng Yên.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Ẩm thực chay với phát triển du lịch ở Hà Nội

Bên cạnh việc tìm hiểu về ẩm thực chay, đề tài hướng đến mục tiêu chính là tìm hiểu hoạt động kinh doanh ẩm thực chay tại một số nhà hàng chay trên địa bàn Hà Nội. Từ đó đưa ra đưa ra một số đề xuất và giải pháp nhằm khai thác ẩm thực chay một cách hiệu quả trong phát triển hoạt động du lịch ở Hà Nội đồng thời vẫn gìn giữ được những nét đẹp văn hóa trong sắc màu ẩm thực thủ đô ngàn năm văn hiến.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch khu danh thắng Tây Thiên – Vĩnh Phúc

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Tìm hiểu và phân tích những giá trị độc đáo, đặc sắc của khu danh thắng Tây Thiên. Tìm hiểu thực tế phát triển du lịch tại khu danh thắng Tây Thiên, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm khai thác du lịch một cách có hiệu quả tại khu danh thắng Tây Thiên.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển khả năng thanh dịch vụ du lịch của khách quốc tế khi đến Việt Nam

Đề tài “Phát triển khả năng thanh toán dịch vụ du lịch của khách nước ngoài khi đến Việt Nam” nhằm hướng tới một số mục đích: Nắm được một số vấn đề cơ bản về dịch vụ du lịch và điều kiện để phát triển khả năng thanh toán của du khách khi sử dụng dịch vụ du lịch.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu