Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Khoa học xã hội (7.623)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Bảo tàng Bắc Ninh trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nội dung nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu nguyên nhân về sức hấp dẫn và những tồn tại của Bảo tàng Bắc Ninh đối với khách du lịch và đưa ra một số ý kiến nhằm phát triển hoạt động du lịch ở đây.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khai thác lễ hội Xương Giang trong hoạt động du lịch tỉnh Bắc Giang

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu một cách khái quát về tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang, nghiên cứu toàn bộ diễn trình Lễ hội Xương Giang cũng như những giá trị phụ cận xung quanh lễ hội.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu loại hình du lịch chữa bệnh tại Việt Nam

Đề tài “tìm hiểu loại hình du lịch chữa bệnh tại Việt Nam” được nghiên cứu mục đích chính sau: Tìm hiểu về tiềm năng, thực trạng, chỉ ra những khó khăn, hạn chế...để từ đó đưa ra những biện pháp hợp lý trong việc thúc đẩy khai thác một cách có hiệu quả loại hình du lịch chữa bệnh tại Việt Nam.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Trang trại giáo dục Erahouse – điểm du lịch hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học

Mục đích nghiên cứu của luận văn là Tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt động tại trang trại giáo dục Erahouse. Đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình này trở thành điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Khu di tích Yên Thế với sự phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang

Đề tài nhằm giải quyết ba mục đích chính: Tìm hiểu về lịch sử hình thành và các giá trị đặc trưng của Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế. Tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch diễn ra tại Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động du lịch tại Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Du lịch tìm hiểu lịch sử văn hóa, văn minh Việt qua những dòng sông cổ

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu những giá trị chứa đựng của những dòng sông để thấy được vai trò của dòng sông trong việc tạo nên văn hóa, văn minh người Việt.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Lễ hội phố hoa Hà Nội với phát triển du lịch thủ đô

Đề tài chỉ ra thực trạng khai thác lễ hội phố hoa qua những lần đã tổ chức, có những thành tựu cũng có những hạn chế. Từ đó đưa ra những giải pháp thiết yếu giúp lễ hội phố hoa Hà Nội ngày càng hoàn thiện, phát triển bền vững cùng du lịch thủ đô và giúp công tác tổ chức những kỳ lễ hội tiếp theo thành công.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng

Nội dung chính của khóa luận là tổng quan một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững và vai trò của nó trong nền kinh tế xã hội hiện nay. Đề xuất các định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển bền vững du lịch biển ở thành phố Hải Phòng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Các di tích đền thờ nhà Trần với phát triển du lịch Thái Bình

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về những di tích lịch sử của địa phương và đất nước. Những ngôi đền thờ phụng những anh hùng dân tộc, những lễ hội đặc sắc sẽ là điểm thu hút khách du lịch tham gia hành trình du lịch tâm linh thú vị.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch tại 4 quận nội thành Hà Nội, thực trạng và giải pháp

Để tài khảo sát, đánh giá thực trạng việc khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật cho du lịch hiện nay tại 4 quận nội thành từ đó tìm ra những tồn tại, hạn chế trong việc khai thác hệ thống này cho việc phát triển du lịch. Đề tài đưa ra những giải pháp khắc phục, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch chính là mục tiêu, cũng là kết quả của đề tài.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tìm hiểu môi trường du lịch tại làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội)

Khóa luận nghiên cứu nhằm những mục đích cơ bản sau: Tìm hiểu về môi trường du lịch tự nhiên tại làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm - Hà Nội, phản ánh những mặt còn tồn tại về môi trường du lịch tự nhiên tại làng gốm Bát Tràng. Tìm hiểu môi trường du lịch nhân văn tại làng nghề, chỉ ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế. - Chỉ ra nguyên nhân gây biến đổi môi trường du lịch tại làng gốm Bát Tràng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu là: Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến loại hình du lịch mạo hiểm. Đánh giá tình hình khai thác, phát triển du lịch mạo hiểm trong phạm vi quốc gia. Đưa ra đề xuất, ý kiến cho việc phát triển và khai thác hiệu quả loại hình du lịch mạo hiểm ở Việt Nam.


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chùa Xiêng Thoong với sự phát triển du lịch ở cố đô Luổng Phạ Bang

Mục đích chính của để tài này là khai thác một cách có hiệu quả chùa Xiêng Thoong để góp phần phục vụ phát triển du lịch văn hóa ở Lào nói chung và ở Luổng Phạ Bang nói riêng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biểu tượng Mẫu Âu Cơ trong tâm thức cư dân Phú Thọ

Khóa luận tập trung nghiên cứu để làm nổi bật “Biểu tượng Mẫu Âu Cơ trong tâm thức cư dân Phú Thọ nói riêng và người Việt nói chung” từ đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn tổ tiên, giáo dục truyền thống văn hóa cho lớp lớp con cháu muôn đời.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tác động của phim Hàn Quốc trong hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới

Khóa luận nghiên cứu và đánh giá tác động của điện ảnh Hàn Quốc trong hoạt động quảng bá văn hóa, nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phim ảnh và vai trò của phim trong hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời chỉ ra bài học cho điện ảnh Việt Nam.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của quá trình đô thị hóa, nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đưa đến một cái nhìn về những biến đổi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, dưới tác động của quá trình đô thị hóa qua những thống kê, khảo sát tại xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa gia đình mẹ đơn thân qua khảo sát tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Khóa luận tập trung nghiên cứu văn hóa gia đình những người phụ nữ làm mẹ đơn thân trên địa bàn xã Nghĩa Hưng. Khai thác các giá trị văn hóa hình thành trong quá trình tương tác giữa những bà mẹ đơn thân với con cái của họ và những người xung quanh như họ hàng, hàng xóm, cán bộ địa phương…


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tổ hợp Hanoi Creative City dưới góc nhìn công nghiệp văn hóa

Khóa luận góp phần làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết về công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo trên cơ sở đó khảo sát thực tế biểu hiện công nghiệp văn hóa ở một không gian sáng tạo cụ thể nhằm so sánh đối chiếu , từ đó đưa ra các giải pháp và xu hướng cho việc phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thông qua các không gian sáng tạo.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi văn hóa dòng họ Trần thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở nghiên cứu những lý thuyết liên quan đến vấn đề, khóa luận tập trung vào việc nghiên cứu những biến đổi văn hóa vật thể và phi vật thể của dòng họ Trần thôn Trung Hưng. Từ đó chỉ rõ nguyên nhân của sự biến đổi, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dòng họ Trần thôn Trung Hưng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Tục gửi vong lên chùa của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ

Qua kết quả khảo cứu, đề tài nhằm giải mã “tục gửi vong lên chùa” như giải mã một hiện tượng văn hóa dân gian của người Việt đồng bằng Bắc Bộ. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Lễ hội truyền thống tiêu biểu ở thành phố Việt Trì – Phú Thọ với hoạt động du lịch

Mục đích chính của đề tài là khai thác những lễ hội truyền thống tiêu biểu tại thành phố Việt Trì một cách có hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Gỉai pháp khai thác hiệu quả khu du lịch Hàm Rồng

Tiến hành tìm hiểu tiềm năng, thực trạng việc khai thác và phát triển du lịch ở khu du lịch Hàm Rồng hiện nay, trên cơ sở đó bước đầu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm từng bước đưa Khu du lịch Hàm Rồng phát triển nhanh chóng & mạnh mẽ hơn, xứng đáng với tiềm năng trên cơ sở phát huy các lợi thế tài nguyên du lịch sẵn có, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và thúc đẩy các ngành khác phát triển.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Các võ đường ở Hà Nội với sự phát triển du lịch thủ đô

Mục đích nghiên cứu là: Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch ở các võ đường ở Hà Nội và đưa ra các giải pháp và định hướng phát triển loại hình du lịch gắn với các võ đường


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại làng cổ Đông Ngạc

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, phong tục, truyền thống của làng cổ Đông Ngạc để khai thác những nguồn tài nguyên đó phục vụ cho hoạt động du lịch.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về huyện Đức Thọ, chương 2 - Tiềm năng phát triển du lịch huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh và chương 3 - Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Một số giải pháp thu hút khách du lịch Úc tới Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác và thu hút thị trường khách du lịch Úc đến Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Nghệ thuật Xiếc Việt Nam, một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo

Bài khóa luận nhằm mục đích cơ bản sau: Khẳng định vị thế, vai trò của nghệ thuật xiếc trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động du lịch. Nghệ thuật xiếc Việt Nam không chỉ là một loại hình nghệ thuật độc đáo, vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại trong hệ thống các loại hình nghệ thuật biểu diễn của dân tộc mà còn có thể trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình du lịch “Hành trình qua các miền kinh đô Việt"

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu thông tin, tư liệu về các miền kinh đô Việt và đưa ra bức tranh khái quát chung về sự hình thành các miền kinh đô. Trên cơ sở tư liệu nghiên cứu và quá trình khảo sát thực tế, đưa ra các chương trình du lịch qua các miền kinh đô Việt, cung cấp những tư liệu hữu ích cho các hãng lữ hành khi họ xây dựng những chương trình du lịch đa dạng khác.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh thái Tràng An

Trên cơ sở lý luận về dịch vụ, dịch vụ du lịch, khóa luận phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ du lịch, hoạt động phục vụ khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Tràng An (dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác...). Từ đó, đưa ra được giải pháp nhằm phát huy các thế mạnh, khắc phục khó khăn, hạn chế của các cơ sở dịch vụ và hoạt động của con người góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ - Thanh Hóa với phát triển du lịch

Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu những giá trị độc đáo của di sản văn hóa Thành Nhà Hồ đồng thời khẳng định tầm quan trọng của của di sản trong chiến lược phát triển du lịch. Khảo sát thực trạng khai thác du lịch của khu di sản. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để khai thác hiệu quả di sản trong việc phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu