Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Khoa học xã hội (7.715)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý (QL) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các HĐPT của HS THPT trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động QL các hoạt động này tại 4 trường THPT ở thành phố Hội An. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý công tác HSSV của trường Cao đẳng GTVT II góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý HSSV cũng như công tác giáo dục toàn diện cho HSSV tại trường Cao Đẳng GTVT II.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường THPT tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ TTCM trường THPT tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ TTCM và thông qua đó nâng cao chất lượng GD ở các trường THPT Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý về ĐMPPDH áp dụng ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý công tác TĐG trong KĐCLGD trường mầm non và khảo sát việc quản lý công tác TĐG ở các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng của báo cáo TĐG theo quy định, thực hiện công tác TĐG đúng tiến độ và là cơ sở để các trường mầm non nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lí HĐDH ở các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng DPT của huyện, đáp ứng yêu cầu chung về đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục BVMT ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục BVMT ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học phổ thông tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động KTĐG KQHT môn vật lý của HS ở các trường THPT tỉnh Gia Lai, đề xuất biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý ở các trường THPT tỉnh Gia Lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hàm sinh bởi các ước số và một số bài toán liên quan

Trong luận văn này tôi sẽ trình bày những tính chất của hàm sinh bởi các ước số và các bài toán ứng dụng quan trọng liên quan của hàm sinh bởi các ước số. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng GTVT II từ đó đề xuất các biện pháp quản lý GDĐĐ cho HSSV góp phần nâng cao ch t lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đức Cơ.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận văn đề xuất những biện pháp quản lý DHTC ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi, nhằm góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu, từ đó đề xuất các biện pháp QLHĐGDHN ở các trường THPT TP Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục này. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai nhằm xác lập các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức, quản lý các HĐGDNGLL tại các trường THCS trên địa bàn huyện Chư Păh, đề tài đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở các trường THCS huyện Chư Păh theo hướng tổ chức HĐTNST nhằm nâng cao chất lượng GD trong nhà trường THCS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về “Quản lý công tác BDHSG trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai”, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý BDHSG ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các Trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp QL HĐDH môn Âm nhạc tại trường CĐSP Gia Lai. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng nhằm đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng góp phần thực hiện tốt chiến lược nâng cao sức khỏe, nâng cao thể lực, nâng cao tầm vóc góp phần giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở Trường Cao đẳng GTVT II. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

Đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai” đề xuất các biện pháp QL thiết thực, hiệu quả và khả thi, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động KT-ĐG KQHT môn tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng học tập (CLHT) môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động thực tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động thực tập (QLHĐTT) của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả TT của sinh viên, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – sinh viên với đơn vị tiếp nhận TT để nâng cao chất lượng đào tạo.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS để nhận diện ra được điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở khu vực thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) các trường THCS khu vực thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng quy định của chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đổi mới PPDH của các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp QL đổi mới PPDH ở các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Hải Châu nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh KonTum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác GD NSVH cho HS ở các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển chương trình đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QL hoạt động PT CTĐT nghề của Trường TCN Kon Tum, đề tài đề xuất một số biện pháp QL hoạt động PT CTĐT nghề để nâng cao yếu tố chất lượng CTĐT nghề của NT trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho HSSV ở trường cao đẳng sư phạm, tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho HSSV ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai hiện nay và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục NSVH cho HSSV nhằm nâng cao NSVH cho HSSV Nhà trường.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu