Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Khoa học xã hội (7.715)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo của Trung tâm PTPM, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo của Trung tâm PTPM trong giai ñoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Môtip kỳ ngộ trong truyện truyền kỳ Việt Nam

Luận văn này giúp các bạn tìm hiểu sâu sắc hơn di sản văn học truyền thống và ngoài ra còn có thể vận dụng vào công việc giảng dạy, học tập một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai

Đề tài "Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai" nghiên cứu về hiện tượng phóng tác lịch sử của Lan Khai thì chưa có một công trình chuyên biệt nào, có chăng một số nhà nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở những đánh giá mang tính chất gợi mở trong các bài viết, công trình nghiên cứu về văn nghiệp Lan Khai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ

Luận văn đi sâu nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ, bao gồm hệ thống các hình tượng; chủ thể trữ tình; các phương thức nghệ thuật mà tác giả sử dụng để thể hiện trong các tác phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi

Mục đích nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này tôi hướng tới mục đích: Thông qua thực trạng giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non Xuân Lộc. Để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại các trường mầm non.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Xây dựng tập thể sư phạm trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo hướng tổ chức biết học hỏi

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng xây dựng TTSP các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các biện pháp xây dựng TTSP các trường này theo hướng TCBHH. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum

Mục đính nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh tại các trường THPT tỉnh KonTum. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng công tác CNL của GVCN, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả QL công tác CNLCNL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động GDNGLL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh các trường PTDTNT.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động BD GVTH đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng ở các trường TH đối với công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận hải châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận hải châu thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề, đề tài đề xuất các biện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành TCBHH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh THPT tỉnh KonTum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác QL của HT về hoạt động KTĐG KQHT môn toán của HS ở các trường THPT tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp QL của HT trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng việc quản l hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý, giúp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở các trường THCS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình theo hướng chuẩn hóa

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ cở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác phát triển ĐNTTCM của các trường tiểu học huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đề xuất các biện pháp phát triển ĐNTTCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng NNL cho GD&ĐT tiểu học huyện Lệ Thủy trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Thể dục của học sinh các trường THCS Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động KTĐG KQHT môn Thể dục của HS THCS, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG KQHT môn Thể dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, khảo sát và đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí của Hiệu trưởng trong công tác giáo dục phòng ngừa TNXH ở các trường THPT thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học của học sinh các trường Trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Đề tài đưa ra biện pháp quản lý để góp phần tích cực vào đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý xây dựng TTSP hiện nay ở trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng TTSP nhà trường theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động Tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường Tiểu học và khảo sát thực tiễn công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, có đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM của HT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác GVCN lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp QL công tác GVCN lớp ở các trường THPT huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các biện pháp QL công tác phối hợp với DN trong đào tạo của Trường Cao đẳng LTTP Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về trường MN ĐCQG, xây dựng trường MN ĐCQG, tiến hành đánh giá thực trạng công tác xây dựng MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đề tài đề xuất các biện pháp xây dựng các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trở thành trường MN ĐCQG trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được biện pháp quản lý việc đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác GDHN cho học sinh các trường THPT huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp của trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý HĐ KT-ĐG KQHT của HS tiểu học. Chương 2 - Thực trạng về quản lý HĐ KT-ĐG KQHT của HS tại các trường Tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chương 3 - Biện pháp quản lí hoạt động KT-ĐG KQHT của HS. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan tại các trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, đề tài đề xuất được các biện pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan tại các trường THPT huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu