Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học xã hội (7.717)

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí: Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí “Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay” trình bày quan điểm và góc nhìn cá nhân chỉ xin phép đề cập đến một số vấn đề cơ bản và chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong một số bài báo trên một vài tờ báo in, báo điện tử hiện nay.


Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018

Thuyết minh đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018”.


Đề tài: Giải pháp thu hút FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm: Hiểu rõ lý luận chung về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu về thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các dịch vụ môi trường tại Việt Nam.


Tiểu luận: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đa Cát Ha Mang, Thôn Đa Xế, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng về việc không được công nhận hộ nghèo năm 2018

Tiểu luận gồm 3 phần: Phần 1 - Trình bày mục đích, ý nghĩa, lý do việc lựa chọn đề tài, phần 2 - Gồm 5 bước theo trình tự, tập trung giải quyết việc khiếu kiện của ông Đa Cát Ha Mang đến khi hoàn thành việc giải quyết và phần 3 - Kiến nghị một số ý kiến xung quanh việc giải quyết đã nêu ở trên, để trong thời gian tới công tác quản lý nhà nước. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh

Tiểu luận gồm có 2 phần: Phần 1 - Cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại và phần 2: - Thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận: Việt Nam và chính sách đối ngoại sau khi gia nhập ASEAN - nhóm Athena lớp B

Nội dung chính của tiểu luận gồm có 2 chương: Chương 1 - Việt Nam với vấn đề gia nhập ASEAN và chương 2 - Chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận: Những thành tựu nhân quyền ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay

Mục tiêu của tiểu luận là khẳng định những thành quả về nhân quyền mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo!


Chuyên đề 3: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên đề khái quát quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Trầm cảm ở HS THPT, thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của dự án: Tìm ra các giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm giúp các bạn học sinh THPT giảm bớt những căng thẳng khi bị mọi người trong xã hội, bản thân mình tự áp đặt cho mình. Từ đó giúp các bạn sống đúng với độ tuổi và kiểm soát hành vi của mình, sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê.


Chuyên đề 4: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.


Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước.


Đề tài: Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Hố Nai 3

Mục đích của đề tài này là tăng cường củng cố xây dựng mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân.


Đề tài: Lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Tiểu luận công nghệ kim loại

Tiểu luận công nghệ kim loại trình bày công nghệ đúc, các yếu tố cơ bản trong quá trình đúc và các khuyết tật thường gặp trong khuôn đúc.


Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi qua một số sáng tác trước năm 1945

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Phan Khôi – bậc trí giả buổi giao thời. Chương 2 - Những quan niệm nghệ thuật nổi bật của Phan Khôi Chương 3 - Những đặc điểm nổi bật biểu hiện quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng quản lý của HT luận văn đề xuất các biện pháp quản lý ñội ngũ GVCN các trường 4 phổ thông DTNT trên ñịa bàn huyện miền núi Tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm nghệ thuật truyện thơ Nôm khuyết danh

Luận văn sẽ đề cập đến nguồn gốc, mô hình cốt truyện, kết cấu tác phẩm, đặc điểm hình tượng nghệ thuật và ngôn từ nghệ thuật của truyện thơ Nôm khuyết danh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng Nho - Lão trong hát nói Việt Nam

Với đề tài “Tư tưởng Nho – Lão trong hát nói Việt Nam” đi vào nghiên cứu nội dung tư tưởng của thể loại hát nói trong sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho - Lão, một phạm trù chưa có một công trình nghiên cứu qui mô, từ đó góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn chương hát nói và khẳng định sự ảnh hưởng lâu bền của tư tưởng Nho - Lão trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các biện pháp QL công tác GDĐĐ cho HS của Hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS ở các trường THPT trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt

Tìm hiểu "Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt" không chỉ để hiểu thêm một phong cách thơ, mà qua đó còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một thời thơ, một thế hệ nhà thơ trưởng thành từ trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc. Thiết nghĩ việc làm này cũng sẽ đem lại bài học bổ ích góp phần định hướng cho sự phát triển của nền thơ nước ta trước công cuộc đổi mới và hội nhập đang diễn ra hiện nay.


Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực trạng nhằm xác định các biện pháp HĐGDNGLL để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, ñánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn ñề xuất các biện pháp QL hoạt ñộng GDHN của HT các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp quản lý công tác đào tạo của Trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn liên văn bản

Luận văn gồm ba chương: Chương 1 - Hiện tượng Nguyễn Quang Thiều trong tiến trình thơ Việt Nam đương đại. Chương 2 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Tính đối thoại trong tư duy nghệ thuật. Chương 3 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Sự tương tác giữa các mã hình thức nghệ thuật. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tác giả hàm ẩn trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

Luận văn gồm có ba chương: Chương 1 - Tu từ học tiểu thuyết và tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 2 - Tác giả hàm ẩn và người kể chuyện, trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 3 - Tác giả hàm ẩn và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu lý luận và thực trạng về quản lý HĐDH trường THPT các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi tác giả đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng một cách phù hợp, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học của các trường khu vực này. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Lê Khâm qua Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng

Luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1 - Về khái niệm thế giới nghệ thuật và hành trình sáng tác của Lê Khâm. Chương 2 - Bức tranh hiện thực và hình tượng nhân vật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Chương 3 - Những phương thức nghệ thuật nổi bật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu