Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (49.086)

Trường ứng suất và các chuyển động hiện đại trong vỏ trái đất khu vực Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

Trong bài báo này, các tác giả giới thiệu phương pháp sử dụng tài liệu núi lửa để nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo khu vực. Về thực chất, đây chỉ là sự kế thừa và phát triển phương pháp nghiên cứu ứng suất theo số liệu khoan đã được giới thiệu.


Một số kết quả nghiên cứu về tốc độ tích tụ trầm tích phần chân châu thổ Mê Kông và thềm kế cận

Trong nghiên cứu này, một số kết quả tính toán tốc độ tích tụ trầm tích trên phần châu thổ ngầm của sông Mê Kông đã được thực hiện dựa trên kết quả đo hoạt độ 210Pb và 137Cs của hai lõi mẫu SO187-3-92 và SO187-3-104.


Về độ lớn của động đất cực đại trên đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên

Bài báo sẽ trình bày kết quả đánh giá về Mmax của đới đứt gãy ML-BY trên cơ sở những tài liệu cập nhật về hoạt động động đất và đặc điểm động hình học của đới đứt gãy trong giai đoạn hiện đại.


So sánh kết quả xử lý số liệu GPS và Glonass

Trên cơ sở đó, bài báo kiến nghị tiếp tục tiến hành các khảo sát, so sánh chi tiết, cụ thể hơn về vấn đề liên quan. Bởi vậy, trong dịp này việc so sánh kết quả xử lý số liệu GLONASS và GPS sẽ được trình bày thông qua việc xử lý số liệu một lưới cụ thể.


Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương Guralp - 6TD bố trí tại vùng Thanh Hoá

Do tính hoạt động động đất quan sát được thấp hơn nhiều so với các đoạn ở phần tây bắc nên đoạn này được đánh giá có chế độ địa chấn khá bình ổn (hình 1) và động đất cực đại cũng được đánh giá thấp hơn đạt khoảng Mmax = 5,5 độ Richter.


Xác định phân bố mật độ trong đá móng theo mô hình giải bài toán ngược trọng lực 3D

Để góp phần khắc phục những hạn chế đó, trong phạm vi của bài báo, chúng tôi tiến hành nghiên cứu kết hợp tổ hợp phương pháp bóc lớp dị thường với việc giải bài toán ngược 3D theo phương pháp cực tiểu hóa phiếm hàm có điều khiển quá trình hội tụ nghiệm của Marquart [9], xây dựng thuật toán và chương trình máy tính xác định sự phân bố định lượng mật độ trong đá móng theo tài liệu dị thường trọng lực.


Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kon Tum

Nội dung của bài báo nhằm giới thiệu phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm khoáng sản rắn và kết quả áp dụng trong phân vùng triển vọng khoáng hóa volfram khu vực Plei Meo thuộc tỉnh Kon Tum dựa theo các tài liệu thạch học, địa hóa, địa vật lý, kiến tạo và các điểm khoáng hóa.


Chương 5: Mô hình hồi quy tuyến tính

Nội dung bài viết trình bày vấn đề mô hình hồi quy, ước lượng hệ số hồi quy và tính phù hợp của mô hình. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài thuyết trình: Kĩ thuật chuyển gen

Nội dung bài viết trình bày phương pháp và kĩ thuật chuyển gen như: Tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và kiểm tra sự sát nhập của gen và biểu hiện của gen. Mời các bạn tham khảo!


Sự hình thành của tập tính xã hội

Nội dung bài viết trình bày các quá trình hình thành của tập tính xã hội như: hình thành của tập tính xã hội do tiếp xúc, hình thành của tập tính xã hội do di truyền và hình thành của tập tính xã hội do phân hóa. Mời các bạn tham khảo!


Ngập lụt do triều trên hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng và vai trò làm giảm ngập của rừng Cần Giờ

Trong trường hợp rừng Cần Giờ được đắp đê bao để thành hồ chứa với hướng dòng chảy vào và ra được thiết kế một cách hợp lý, mực nước đỉnh triều ở Nhà Bè và Phú An sẽ giảm từ 10 – 11cm và mức giảm sẽ gia tăng khi có nước biển dâng. Hiệu quả giảm mực nước đỉnh triều này hoàn toàn có thể cân bằng với hiệu ứng từ gia tăng mực nước biển trung bình, giúp cho mực nước triều tại Phú An duy trì ở mức hiện nay cho tới năm 2050 bất chấp nước biển dâng.


Investigation of stability of colorant powders extracting from Japanese purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Poir)

To avoid denaturation of anthocyanin content, the pigment should be stored in the dark and at low temperature (10 °C). The acidic media could preserve the colorant powder by protecting anthocyanins, but it reduced the biological property of the pigment.


A modification of line Hausdorff distance for face recognition to reduce computational cost

The performance of the proposed method is compared with LHD method for face recognition in various conditions: 1) ideal condition of face, 2) varying lighting conditions, 3) varying poses and 4) varying face expression. It is very encouraging that the proposed method gives lower computational cost than LHD while keeping the accuracy of face recognition equal to the LHD method.


Tiền xử lý bột thân chuối bằng acid hoặc kiềm nhằm mục đích thu nhận bioethanol: ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến hiệu quả quá trình tiền xử lý

Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình tiền xử lý bột thân chuối bằng dung dịch NaOH cho hiệu quả tốt hơn khí sử dụng dung dịch H2SO4. Điều kiện thích hợp cho quá trình tiền xử lý bột thân chuối với dung dịch NaOH là nồng độ 3,0%, nhiệt độ 60oC và thời gian 6 giờ.


Investigation of antioxidant capacity of peptide fractions from the Tra catfish by-product-derived proteolysate using Flavourzyme® 500 mg

In this study, the antioxidant potential of peptide fractions isolated from the Tra catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product-derived hydrolysate using ultrafiltration centrifugal devices with 3 distinct molecular-weight cutoffs (MWCOs) of 5KDa, 10KDa, and 30KDa was investigated. Firstly, the chemical composition of the Tra catfish byproducts was analyzed.


Mô phỏng khuếch tán chất trong môi trường rỗng kép không bão hòa bằng phương pháp đồng nhất hóa

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày cách phát triển một mô hình “vĩ mô” khuếch tán chất trong môi trường đất rỗng kép không bão hòa nước bằng phương pháp đa tỷ lệ. Mô hình vĩ mô nhận được sẽ là một hệ phương trình phối hợp ở cả hai thang tỷ lệ vi mô - vĩ mô và một ten-xơ khuếch tán hiệu dụng đại diện cho cả môi trường rỗng không đồng nhất.


Photocatalytic decolorization of Procion 032 Carmine Red using titania nanotubes

In this study, we report for the first time on the photocatalytic decolorization of Procion 032 Carmine Red (PC032) using titania nanotubes (TNTs). Photocatalysts of TNTs were synthesized by hydrothermal method under strong alkali condition using powder TiO2 as a precursor and calcined at different temperatures (100 - 700oC).


Xây dựng mô hình chụp ảnh gân bàn tay bằng kỹ thuật hồng ngoại

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp chụp ảnh hồng ngoại gần (Near infrared - NIR) để nghiên cứu hệ thống gân bàn tay con người. Phương pháp này có các ưu điểm như không xâm lấn, không ion hóa, nhanh chóng và là phương pháp rẻ tiền.


Solid-state production of laccase by Pleurotus sp. applied in glyphosate degradation

The media contain laccase with the activity of 0.227U/g. Moreover, Pleurotus sp. also grew in the media which contain glyphosate and made a decrease in this content from 50mg/kg to 10.5mg/kg after 12 days.


Substitution of peanut protein for soy protein as a non-meat binder in emulsion-type sausage production

In this study, peanut protein concentrate (PPC) was substituted for soy protein concentrate (SPC) in Vietnam emulsion-type sausage manufacture. Peanut protein concentrates yielded from the conventional and the combined ultrasonic and enzymatic extraction were used in the preparation of sausage samples PPC1 and PPC2, respectively.


Synthesis of silica nanoparticles from rice husk ash

The X-ray diffraction (XRD) pattern with only one peak at 2θ ~ 220 confirmed the amorphous phase of SiO2 NPs. The Fourier transform infrared (FTIR) and energydispersive X-ray (EDX) spectra were also used to evaluate the functional groups and the purity of SiO2 NPs. The SiO2 NPs powder with high purity could be suitably produced by calcination of acid treated RHA at 7000 C for 2h.


Extended finite-element method for modeling the mechanical behavior of functionally graded material plates with multiple random inclusions

The level set method is used for representing the location of random inclusions. Numerical examples are presented to demonstrate the accuracy and potential of this technique. The obtained results are compared with available refered results and COMSOL, the finite element method software.


Phenotypic and cytogenetic characterization of expanded adipose derived stem cells

In this study, three hASC samples from three Vietnamese people were collected and proliferated in MSCCult medium (Regemedlab, Ho Chi Minh City, Viet Nam) to the 5th cell passage. Next, hASCs were evaluated for change of mesenchymal stem cells (MSCs) characteristics including shape, immunophenotype (CD14, CD34, CD44, CD73, CD90, and/or CD166), and trilineage differentiation ability. Finally, the number of chromosomes after passages 1, 3, and 5 was evaluated by karyotyping technique.


Extraction, isolation and characterization of depsidones from Usnea baileyi (Stirt.) Zahlbr collected from tree barks in Tam Bo Mountain of Di Linh, Lam Dong Province, Viet Nam

Multi chromatographic methods comprising normal phase silica gel column chromatography and thin layer chromatography were applied to the crude acetone extract to isolate and purify compounds 1-8. Their chemical structures were elucidated by spectroscopic analysis as well as comparing their data with ones in the literature


Measurement of indoor radon concentration in DaLat, Vietnam

In this study, indoor radon measurements were performed continuously within one week at six different places in Dalat, Vietnam using the real time Smart Radon Detector Radon Eye+. The indoor radon behavior in a day follows a sine pattern, with peak values in the early morning and lowest values in the late afternoon. There are also some fluctuations at specific times due to different weather conditions. Indoor radon concentrations in the Dalat regions were found to exceed the recommended guidelines and thresholds; excessive radon levels warranting health concern were found (150.7-340.0 Bq/m3 ).


Vai trò làm giảm tác động của dòng chảy, sóng do rừng ngập mặn ở khu vực ven bờ Bàng La - Đại Hợp (Hải Phòng)

Bài viết này trình bày một số kết quả ứng dụng mô hình toán học (Delft3d) để mô phỏng các đặc điểm thủy động lực, lan truyền sóng và tương tác của các quá trình này ở điều kiện không có và điều kiện có rừng ngập mặn (RNM) bằng các công thức của Baptist (2005) và Collins (1972) nhằm đánh giá định lượng vai trò của RNM trong việc làm giảm tác động của sóng, dòng chảy ở vùng ven bờ Bàng La- Đại Hợp.


Hiện trạng mô hình hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại các vùng biển cận biên và gợi ý ban đầu cho Việt Nam

Bài báo giới thiệu tổng quan các mô hình hợp tác quốc tế về các khu bảo tồn biển đa quốc gia trên thế giới. TBMPA là vùng biển nằm trên khu vực biển, đại dương có hai hoặc nhiều đường biên giới giữa các quốc gia, có vai trò giữ gìn đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, được hợp tác quản lý thông qua luật pháp hoặc các chính sách khác trên qui mô song phương hay đa phương.


Groundwater flow modelling in the central zone of Hanoi, Vietnam

Results calculated by the model seem to indicate that the conceptual hypotheses adopted are reasonable for the modelled domain and period. The simulation allows for calculation of the regional groundwater flow trends. It is also used for assessing the relative importance of the various recharge sources of the shallow aquifer system in Hanoi, and for estimating the interactions between groundwater and the Red River


Dynamic analysis of knee-exoskeleton and its implementation in design of magnetorheological damper

In this study, a new development of knee exoskeleton is presented. This structure helps people who have difficulties in walking, especially those whose knee functions are broken or weak. The design includes 3 main components: motor, damper, and mechanical frame.


Research and design of an improved solar still for desalination

The average water capture efficiency was 80.5%, the salt elimination efficiency of the system was about 99.99%, and the salinity of the output water was below 2 ppm. The results are still far from ideal, but they indicate a potential solution for coping with the shortage of fresh water in coastal areas.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Calculus and its applications: 6.1
 • 07/09/2014
 • 61.080
 • 712
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TINH THỂ
 • 16/05/2011
 • 29.938
 • 942
Thính giác
 • 24/11/2010
 • 64.460
 • 941
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
 • 12/11/2009
 • 59.827
 • 387

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu