Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.549)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Dựa vào cộng đồng để nâng cao hiệu quả một số giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là góp phần tăng cường hiệu quả quản lí rừng ngập mặn nhằm hạn chế ảnh hưởng của BĐKH tới môi trường, sinh kế của người dân ven biển, tăng khả năng thích ứng của người dân cũng như hệ sinh thái nơi đây trước sự biến đổi bất thường của khí hậu. Từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống.


Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)" là nâng cao hiệu quả dạy học hóa học bằng cách thiết kế và sử dụng một số bài tập thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực tập cơ sở ngành Kinh tế vận tải biển: Tổng quan về ngành vận tải biển

Nội dung chính của báo cáo gồm có 3 phần: Phần I - Tổng quan về phần II - Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của công ty vận tải biển, cảng biển và phần III - giới thiệu về cảng TRANSVINA. Mời các bạn tham khảo!


Báo Cáo BTL Phương pháp tính: Giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel

Báo Cáo BTL Phương pháp tính trình bày giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Hoàng Hải Hà. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Bài tiểu luận: Tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam

Mục tiêu chính của bài tiểu luận là nêu lên quy luật địa đới và quy luật phi địa đới và tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Chuyên đề Ứng dụng độ bất bão hoà

Nội dung chủ yếu của chuyên đề là hướng dẫn học sinh những khái niệm, quy tắc của độ bất bão hoà kèm theo một số thí dụ hướng dẫn minh hoạ để giúp học sinh làm quen với độ bất bão hoà, trên cơ sở đó giúp học sinh tiếp cận các phương pháp giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.


Báo cáo Định hướng Chiến lược Năng lượng

Báo cáo định hướng này hình thành nên cơ sở cho việc tham vấn để xây dựng chiến lược ngành năng lượng của Ngân Hàng Thế Giới (WBG) mà được dự kiến sẽ được trình bày trước Ban giám đốc điều hành WBG vào đầu năm 2011. Tiến trình tham vấn, dựa trên báo cáo định hướng này, sẽ được bắt đầu hoạt động liên tục vào tháng 5 năm 2010. Các ý kiến về báo cáo định hướng này được đưa ra sẽ hướng dẫn cho việc xây dựng chiến lược này.


Giáo trình Quy trình sản xuất jambong

Nội dung chính của đề tài này là giới thiệu chung về jambong, các quy trình cơ bản trong quá trình chế biến jambong và thiết bị sản xuất jambong. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời chuẩn imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là xây dựng điều kiện phân tích đông thời imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp HPLC sử dụng detector UV-VIS. Thẩm định quy trình định lượng đồng thời imidacloprid và azoxystrobin.


Báo cáo thí nghiệm Hóa học đại cương

  • 5/5 (1)

Báo cáo thí nghiệm Hóa học đại cương thực hành pha chế dung dịch chuẩn độ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là Nghiên cứu ña dạng thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên lưỡng cư, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống ớt f1 tn 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu, thổ nhưỡng tại vùng đất cát pha Duy Xuyên, Quảng Nam đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của cây ớt F1 TN155. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất của cây ớt F1 TN155.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)

Mục đích của đề tài: Nêu được đặc trưng phân bố của một số loài động vật thân mềm Chân bụng (gastropoda) và Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế theo các ñiều kiện sinh thái khác nhau. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tương quan giữa hàm lượng Chì (Pb), Cadmi (Cd) ở Vẹm xanh (Perma viridis), Sò lông (Anadra subcrenata) và trong trầm tích tại vịnh Đà Nẵn

Mục đích của đề tài: Xác định hàm lượng Pb, Cd tích lũy trong Vẹm xanh và Sò lông tại Vũng Thùng, Cu Đê, Phú Lộc thành phố Đà Nẵng. Đánh giá mức độ an toàn của hai loài Vẹm xanh và Sò lông trong việc sử dụng làm thực phẩm. - Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hai loài Vẹm xanh và Sò lông làm sinh vật giám sát ô nhiễm. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Dưa trời T3291 ( Trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 trong điều kiện sinh thái vụ Đông Xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. So sánh năng suất, phẩm chất của giống Dưa trời T3291 được trồng tại thành phố Đà Nẵng với giống Dưa trời T3291 được trồng tại Nam Định


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc điếm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (pygathrix cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Luận văn có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan tài liệu; chương 2 - Thời gian, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu; chương - 3: Kết quả và thảo luận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2 – rừng ngập mặn xã Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò ứng dụng của một số chủng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc trong đất tại thôn 2 - RNM xã Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam, làm cơ sở khoa học cho việc đề xu ất các biện pháp sử dụng các chủng VSV có hoạt tính sinh học mạnh tại địa phương một cách hợp lí. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần và sự phân bố của giun đất ở phía Tây Nam của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Đưa ra danh mục các loài giun đất ở phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai. Xác định sự phân bố của chúng theo sinh cảnh, theo mùa và theo đai độ cao. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu mối tương quan về sự tích lũy Cu, Pb, Cd trong trầm tích và một số loài động vật hai mảnh vỏ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Cu, Pb, Cd trong trầm tích ở các thôn Mỹ Giang, Ninh Tịnh xã Ninh Phước và thôn Ninh Thủy xã Ninh Thủy huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa. Đánh giá khả năng sử dụng loài động vật hai mảnh vỏ chỉ thị ô nhiễm KLN cho môi trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá hiện trạng môi trường đất tại một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố, sinh khối của giun đất và mối tương quan giữa một số chỉ tiêu lý, hóa học của đất và phương thức canh tác với thành phần, phân bố và sự đa dạng của giun đất tại một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ ở thành phố Đà Nẵng

Mục đích: Xác định danh lục thành phần loài, nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của một số loài thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ ở thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần bảo vệ môi trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu tổng quát: Khảo sát mối tương quan giữa vi khuẩn lam với một số yếu tố thủy lý hóa để góp phần bảo vệ nguồn nước. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc điểm môi trường sống của một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung gian của sán lá gan tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các đặc điểm môi trường sống của một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung gian của sán lá gan. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu của đề tài: Điều tra hiện trạng hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở địa phương. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình cây xanh trong trường học tại trường Trung học phổ thông Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài: Tạo mảng xanh cho trường THPT Thanh Khê nhằm cải thiện môi trường học tập, làm việc, nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Nâng cao nhận thức về vai trò của mảng xanh trong trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà, thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý

Mục tiêu đề tài: Góp phần quản lý bền vững nguồn lợi tôm hùm giống ở vùng biển ven bờ Việt Nam. Cung cấp các tư liệu về hiện trạng tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác bền vững. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây đậu xanh (Vigna vadiata) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan tài liệu. Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3 - Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm Trà Quế - thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam và định hướng quản lý, bảo vệ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là Đánh giá được sự đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật có giá trị kinh tế trong đầm Trà Quế, thành phố Hội An, làm cơ sở khoa học cho việc quản lý. Đề xuất được các nhóm giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi thủy sinh vật. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố bò sát ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố bò sát ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai nhằm bổ sung dẫn liệu về thành phần loài và sự phân bố bò sát làm cơ sở khoa học cho việc quản lí tài nguyên bò sát trong vùng nghiên cứu.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất ở một số vùng trồng cây công nghiệp tại xã Hiệp Hoà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố, sinh khối của giun đất tại một số vùng canh tác trồng cây công nghiệp của xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam. Đánh giá hiện trạng môi trường đất và mối tương quan giữa một số chỉ tiêu lý, hóa học của đất với thành phần, phân bố và sự đa dạng của giun đất tại một số vùng canh tác trồng cây công nghiệp của xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu