Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.458)

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”

Mục tiêu tổng quát của dự án này là: Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ bản tại những khu vực thu nhập thấp, tăng cường kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy hoạch tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu.


Sáng kiến kinh nghiệm: Nghiên cứu và thiết kế phần thực hành về địa lí địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn địa lí 12 - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm: Nghiên cứu và thiết kế phần thực hành về địa lí địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn địa lí 12 - THPT được tác giả nghiên cứu về Địa lý tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo nguồn tài liệu cơ bản cho giáo viên và học sinh lớp 12 thực hiện phần “Địa lí địa phương” được thuận lợi hơn. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học Địa lí 12 – THPT, trước hết ở trường THPT chuyên Lê Quí Đôn, sau đó để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong toàn tỉnh.


Luận án Tiến sỹ Khí tượng và khí hậu học: Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực tây bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống dự báo tổ hợp

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là: Khảo sát tương quan giữa sai số dự báo quỹ đạo và cường độ bằng hệ thống tổ hợp đa vật lý khu vực trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương: thử nghiệm 92 trường hợp trong năm 2007-2010 và đánh giá sai số của các tập dự báo với các tiêu chuẩn sai số dự báo quỹ đạo khác nhau.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Nghiên cứu dự báo hạn mùa các đợt xâm nhập lạnh đến Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực

Trong luận văn này, tác giả bước đầu thử nghiệm xây dựng một bộ chỉ tiêu xác định các đợt không khí lạnh trên cơ sở số liệu tái phân tích và bước đầu thử nghiệm áp dụng vào số liệu sản phẩm của các mô hình số trị nhằm đưa ra các nhận xét, đánh giá khả năng sử dụng các sản phẩm mô hình dự báo khí hậu này vào trong nghiệp vụ.


Nghệ nhân quan họ với sinh hoạt văn hóa quan họ hiện nay

8 năm sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cách chơi Quan họ theo đúng văn hóa Quan họ đã có nhiều thay đổi. Qua khảo sát về sinh hoạt văn hóa Quan họ, bài viết chỉ ra những vấn đề bất cập, nguyên nhân và từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Quan họ trong đời sống hiện nay…


Luận văn Thạc sỹ khoa học: Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Nội dung chính của luận văn là nghiên cứu đánh giá vai trò, tác động của biến đổi nhiệt tới hệ sinh thái môi trường nước. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành Hải dương học: Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS

Nội dung luận án gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chương 2 - Giới thiệ mô hình ROMAS và mô đun hệ sinh thái trong ROMS và chương 3 - Ứng dụng mô hình ROMAS và mô đun hệ sinh thái trong ROMS tín toán năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Tiến sỹ Địa lý: Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thương nguồn miền trung

Mục tiêu của luận văn là xác lập cơ sở khoa học để xác lập cở sở khoa học để xây dựng mô hình toán mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thương nguồn miền trung. Mơi các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải

Mục tiêu là nghiên cứu lựa chọn được cơ sở khoa học về mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu xuôi - ngược thời gian và khả năng áp dụng cho điều kiện thực.


Luận văn Thạc sỹ khoa học: Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân bổ nguồn nước mặt phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cầu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Đưa ra phương pháp luận phân bổ nguồn nước cho các ngành sử dạng nước có tiêu hao trên lưu vực sông Cầu đưa ra phương pháp luận là giá trị kinh tế các ngành sử dụng nước làm căn cứu luận chứng lựa chọn phương án, kịch bản quy hoạch phân bổ nguồn nước trên lưu vực.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Đánh giá kỹ năng dự báo mưa lớn cho miền trung và Tây Nguyên của một số mô hình khu vực

Luận văn được bố cục cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan về bài toán đánh giá dự báo trong khí tượng và các chỉ số đánh giá, chương 2. Phương pháp nghiên cứu và tập số liệu sử dụng, chương 3. Kết quả đánh giá kỹ năng dự báo mưa lớn của mô hình HRM-gfs, WRFARW-gfs và WRFNMM-gfs cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Xây dựng chỉ tiêu xác định mưa và dông cho trạm ra đa thời tiết Tam Kỳ

Nội dung của luận văn gồm có: Chương 1 - Tổng quan về ra đa thời tiết và xây dựng chỉ tiêu mưa, dông cho trạm ra đa thời tiết; chương2 - phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu; chương 3 - Tính toán, xây dựng chỉ tiêu xác định mưa và dông cho trạm ra đa thời tiết Tam Kỳ. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ khoa học ngành Thủy văn: Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

Nội dung bao gồm 3 chương: Chương 1 - Đặc điểm đại lý tự nhiên và kinh tế xã hội lưu vực sông Thạch Hãn, chương 2 - Cân bằng hệ nước và giới thiệu mô hình Mike Basin, chương 3 - Áp dụng mô hình Mike Basin để tính toán cân bằng hệ thống nước. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành Thủy văn học: Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San

Bố cục của luận văn bao gồm: Chương 1 - Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, chương 2 - Cơ sở lý thuyết xây dựng bản đồ ngập lụt, chương 3 - Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San từ thượng nguồn đến thủy điện Ialy. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Nghiên cứu đặc điểm và khả năng dự báo mưa thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè khu vực Tây Nguyên

Bố cục luận văn gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về sự bắt đầu gió mùa mùa hè châu Á, chương 2: Phương pháp và số liệu và chương 3: Kết quả. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường: Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác lập cơ sở địa lý trên cơ sở phân chia các tiểu vùng địa lý thủy văn và đánh giá mức độ dễ bị tổn thương phục vụ cho quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn.


Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành Thủy văn học: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy trạm Đồng Trăng, sông Cái Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Luận văn có bố cục gồm 3 chương cùng với phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo: Chương 1 - Tổng quan. Chương 2 - Mô hình SWAT. Chương 3 - Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lũ trạm Đồng Trăng, sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Luận án Tiến sỹ Hải dương học: Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu vịnh bắc bộ

Nội dung của luận án là nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật phân tích số liệu vật lý hải dương Vịnh Bắc Bộ nhằm xác định đặc trưng chế độ các trường nhiệt độ, độ muối, dòng chảy quy mô mùa.


Các hình thức diễn xướng chầu văn ở Nam Định

Hát chầu văn trong nghi lễ hầu đồng là hình thức phổ biến nhất của hát văn (còn gọi là hát chầu thờ). Hình thức này chủ yếu được thực hiện trong các đền, phủ, nơi thờ tự các thánh trong điện Tứ phủ. Hình thức thi hát chầu văn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của hát văn. Vì thế, hình thức này có những quy định rất chặt chẽ, bài bản. Hát văn trong nghi lễ giỗ tổ dòng họ và trong nghi lễ thờ cúng Thành hoàng làng là hai hình thức phái sinh của hát văn hầu đồng.


Một số nguyên nhân của sự “lệch chuẩn” và giải pháp khắc phục trong bảo tồn phát huy giá trị di tích phật giáo Việt

“Phật giáo” là một tôn giáo lớn đồng hành và phát triển cùng đất nước ta đã khoảng 2000 năm. Hiện nay, tôn giáo này có 14.775 cơ sở thờ tự (chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, tụng niệm đường) trên cả nước. Trong số các cơ sở thờ tự đó, có hàng nghìn địa điểm là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng, với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ, thu hút cả chục vạn du khách thập phương, cùng tín đồ đến hành lễ hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Đánh giá phương pháp dvorak cải tiến để xác định cường độ bão từ ảnh mây vệ tinh địa tĩnh cho khu vực biển Đông

Nội dung chính của luận án là thực hiện đánh giá kết quả của phương pháp Drorak cải tiến trong việc xác định cường độ bão từ ảnh mây vệ tinh cho các cơn bão xuất hiện trên biển Đông từ năm 2010 đến năm 2015, nhằm đưa ra những nhận định một cách khách quan về sai số của phương pháp so với số liệu thực tế làm tiền đề cho việc áp dụng ADT vào thực tiễn.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Đặc điểm hoạt động của các đợt xâm nhập lạnh trên các vùng khí hậu phía bắc Việt Nam trong các tháng chuyển tiếp

Luận văn này chỉ nghiên cứu đặc điểm, hoạt động các trung tâm chính tác động trong mùa chuyển tiếp từ đông sang hè. Từ đó, hệ quả tác động của GMMĐ được xác định dựa trên các đợt XNL, sự biến đổi phạm vi, cường độ của các trung tâm khí áp, các chỉ số gió mùa và cũng như mối quan hệ giữa chúng.


Bảo tồn, phát huy giá trị đồ gốm tiền Đông Sơn - tiếp cận từ góc nhìn di sản

Các nhà khoa học phải căn cứ vào nguồn tài liệu và sử sách còn lưu giữ được. Tuy nhiên, các tài liệu chữ viết lại xuất hiện sau thời kỳ lịch sử này. Do vậy, hiện vật khảo cổ, khi xác định được niên đại tuyệt đối, có thể coi là vật chứng khách quan để nghiên cứu về thời kỳ dựng nước. Đồ gốm Tiền Đông Sơn là di sản có vai trò quan trọng góp phần chứng minh một phổ hệ về văn hoá Tiền Đông Sơn vùng lưu vực Sông Hồng, đó là văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Đánh giá ảnh hưởng của số liệu vệ tinh đến dự báo quỹ đạo và cường độ bão Megi (2010) bằng phương pháp đồng hóa lọc Kalman tổ hợp

Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của số liệu vệ tinh đến dự báo quỹ đạo và cường độ bão Megi (2010) bằng phương pháp đồng hóa lọc Kalman tổ hợp” nội dung gồm 4 chương như sau: Chương 1-Tổng quan về phương pháp đồng hóa, chương 2- Cơ sở lý thuyết về lọc Kalman tổ hợp, chương 3 - Thiết kế thí nghiệm và miền tính và chương 4-Kết quả và kết luận. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Thử nghiệm dự báo tổ hợp quỹ đạo và cường độ bão hạn 5 ngày trên khu vực Biển Đông bằng WRF sử dụng sản phẩm tổ hợp toàn cầu

Nội dung luận văn gồm các phần: Chương I. Tổng quan về dự báo tổ hợp bão. Chương II. Mô hình WRF và sử dụng trong dự bão quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực Biển Đông. Chương III. Đánh giá kết quả dự báo tổ hợp quĩ đạo và cường độ bão trên khu vực Biển Đông


Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành Thủy văn học: Ứng dụng Mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bùn cát vào hồ thủy điện Nậm Mức trên sông Nậm Mức

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bùn cát vào hồ thủy điện Nậm Mức trên sông Nậm Mức. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành Thủy văn học: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương án nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa Đà Diễn

Mục tiêu tổng quát của luận văn là đánh giá sự thay đổi chế độ thủy động lực khu vực cửa sông Đà Diễn do ảnh hưởng của hoạt động nạo vét, khai thác cát. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Dao động madden – julian và mối liên hệ với mưa lớn ở Việt Nam

Nội dung chính của luận văn bao gồm: Chương 1 tổng quan về dao động Madden – Julian, Chương 2 số liệu và phương pháp tính, Chương 3 mối liên hệ của dao động Madden – Julian với mưa lớn ở khu vực Việt Nam.


Luận văn Thạc sỹ khoa học Khí tượng và khí hậu học: Nghiên cứu ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và mùa mưa ở Tây Nguyên

Luận văn "Nghiên cứu ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và mùa mưa ở Tây Nguyên” đề ra ba mục tiêu chính: - Xác định ngày bắt đầu mùa gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên. - Xác định ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên. - So sánh ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên. Từ đó tìm hiểu khả năng dự báo hạn vừa và hạn dài cho thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên.


Trống Đông Sơn và các di tích thờ thần Đồng Cổ

Trống đồng là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta. Việt Nam là một trong số ít các nước có nhiều trống đồng, nhất là trống Đông Sơn (loại I Heger), nhiều chiếc được phát hiện ngay trong lòng đất. Ngoài tư liệu khảo cổ, các tư liệu về di sản văn hóa cũng cho thấy vai trò của trống đồng rất quan trọng đối với người Việt. Hiện nay, có nhiều đền thờ gắn với trống đồng, trong đó Đền Đồng Cổ ở Đan Nê (Thanh Hóa) và Đền Đồng Cổ ở phố Thụy Khuê (Hà Nội) là hai ngôi đền nổi tiếng và được nhiều người biết đến.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
  • 24/03/2017
  • 91.835
  • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
  • 01/08/2012
  • 52.022
  • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu