Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.165)

Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Advanced financial accounting” has contents: Intercorporate acquisitions and investments in other entities, consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at more than book value, intercompany inventory transactions,… and other contents.


Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Advanced financial accounting” has contents: Additional consolidation reporting issues, not-for-profit entities, segment and interim reporting, corporations in financial difficulty, governmental entities - introduction and general fund accounting,… and other contents.


Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo


Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC

Bài viết nêu lên một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán... trong kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kế toán... nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

Bài viết trình bày các quy định về kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Qua đó giúp những người làm công tác kế toán phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ của đơn vị, đảm ảo hiệu quả của công tác kế toán nói riêng và toàn ộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung.


Bài tập Kế toán tài chính 2: Kế toán tiêu thụ

Bài tập "Kế toán tài chính 2" trình bày các dạng bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư tài chính và kế toán phân phối lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt lý thuyết chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung "chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh" trình bày kế toán thành phẩm, nguyên tắc kế toán thành phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

Cuốn sách 315 Tình huống kế toán tài chính được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được Nhà nước ban hành. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung chính như: tiên và các khoản ứng trước, tài sản cố định, tiền lương và các tài khoản trong tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhân viên kế toán, các bạn sinh viên học môn kế toán tài chính ở các cập độ khác nhau có thể vận dụng phương pháp đối ứng tài khoản để xử lý thông tin Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu cho người đọc các tình huống được sử dụng để xử lý thông tin trong thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; đầu tư tài chính, quà kinh doanh, hàng hóa, chênh lệch tỷ giá hay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin về luật kế toán để người đọc hiểu rõ và nắm vững bộ luật này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN ban hành theo quy định số số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004 nhằm giúp cho đơn vị HCNS thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là chế độ báo cáo tài chính qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi. Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ làm kế toán lĩnh vực HCSN, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên các trường kinh tế tài chính áp dụng, nghiên cứu và tham khảo trong công việc của mình. Để nắm được những thông tin về hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính, mơi các bạn cùng tham khảo.


Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người đọc danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 9 ban hành theo quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004). Bên cạnh đó, ở phần này tác giả tổng hợp hệ thống hóa dưới sơ đồ kế toán để minh họa nội dung của chế độ kế toán HCSN và những quy định mới hoặc có bổ sung, sửa đổi, chi tiết theo 2 loại: đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác. Các sơ đồ được trình bày theo các phần hành chủ yếu trong chế độ kế toán HCSN gồm kế toán tiền và vật tư, thanh toán, các khoản thu, quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh ết đầu tư XDCB,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 3: Hình thức kế toán - Nhật ký sổ cái trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chương Nhật ký sổ cái bao gồm khái niệm và đặc trưng trên nhật ký sổ cái. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 1 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ trong Bài giảng Kế toán Mỹ cung cấp những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về hệ thống kế toán Mỹ bao gồm phân loại kế toán, các nguyên tắc kế toán chung, đạo đức nghề nghiệp và bằng cấp chuyên môn, đối tượng của kế toán, báo cáo tài chính và chu trình kế toán Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Sổ kế toán trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán giới thiệu đến người học khái niệm sổ kế toán, cách phân loại sổ, quy tắc ghi sổ và các phương pháp chữa sổ. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp các bài tập để các em ôn luyện những kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 2: Hình thức kế toán - Sổ nhật ký chung trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày khái quát vấn đề chung về sổ nhật ký chung bao gồm khái niệm và các hình thức kế toán. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp đến người học hình thức kế toán sổ nhật ký chung như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ nhật ký chung. Để nắm rõ nội dung chương 2 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 3: Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trong Bài giảng Kế toán Mỹ trình bày những nội dung sau: kế toán nghiệp vụ tiền, kế toán nghiệp vụ hàng hóa, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán khoản phải thu, kế toán khoản phải trả và kế toán vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 4: Hình thức kế toán - Chứng từ ghi sổ trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày những khái niệm và đặc trưng của chứng từ ghi sổ. Bên cạnh đó, người đọc có thêm kiến thức về nội dung tổ chức của chứng từ ghi sổ như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Chu trình kế toán mỹ trong Bài giảng Kế toán Mỹ khái quát chung về hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ, quy trình ghi sổ kế toán, điều chỉnh tài khoản và khóa sổ tài khoản. Ngoài ra, ở mỗi phần của bài giảng đều có kèm theo ví dụ trắc nghiệm và bài tập nhằm giúp các em hệ thống lại nội dung của phần đó, qua đó rèn luyện kỹ năng làm bài. Để nắm rõ nội dung chương 2 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bảng tài khoản kế toán năm 2018

Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty tnhh NASTEEL VINA

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. Sự ra đời của bộ phận KTNB nhằm mục đích: Giám sát một cách độc lập các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp; Xem xét các số liệu tài chính, các thủ tục thực hiện và đưa ra các nhận xét, đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của thông tin kinh tế - tài chính; Trợ giúp cho hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu lực hoạt động, đẩy mạnh và phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các điều tra đặc biệt đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Như vậy, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là rất cần thiết, các doanh nghiệp cần thực hiện một số giải pháp như chúng tôi đã đề xuất để tổ chức công tác KTNB trong doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất.


Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại cục dữ trữ nhà nước khu vực Bắc Thái

Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua đã có những mặt tích cực. Tuy nhiên, việc coi kế toán là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin cho công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp vẫn chưa phát huy tối đa. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực tiễn về thực trạng quản lý tài chính tại Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái - một đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục dự trữ Nhà nước ở cả các nội dung: (i) Lập dự toán thu, chi; (ii) Thực hiện dự toán; (iii) Quyết toán dự toán thu, chi; (iv) Tổ chức công tác kế toán thu, chi. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp giúp Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái nói riêng và các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng NSNN nói chung hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý tài chính tại đơn vị


Triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp tỉnh Thái Nguyên

Bài viết này nhằm nghiên cứu việc triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chủ yếu bao gồm: (1) Nghiên cứu các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; (2) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; (3) Đƣa ra một số giải pháp triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Giáo trình Kế toán tài chính - TS. Hà Xuân Thạch

Giáo trình "Kế toán tài chính" viết cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Tài liệu chia làm 3 phần. Phần 1 gồm 8 bài (Công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước,...), phần 2 gồm 5 bài (Kế toán mua bán hàng hoá, kế toán các khoản đầu tư tài chính và hoạt động khác,...) và phần 3 gồm 6 bài (Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, đặc điểm kế toán hoạt động ngành xây dựng,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

Trong quá trình lựa chọn PMKT, doanh nghiệp cần quan tâm đến bốn vấn đề gồm: tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật và phần mềm/ công cụ hỗ trợ lựa chọn phần mềm. Bài viết này tập trung kiểm định mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn PMKT với kết quả lựa chọn phần mềm và đặc điểm của doanh nghiệp.


Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế

Bài viết Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế nêu mục đích và ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Kế toán mới và những đổi mới cơ bản của Luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The Determinants of Audit Fees for Companies in Vietnam

The Determinants of Audit Fees for Companies in Vietnam. The purpose of this study is analyzing the determinants of audit fees for public companies in Vietnam because audit fees are one of the important factors influencing audit quality and audit tasks.


Sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam - Một số bất cập cần được bổ sung hoàn thiện

Bài viết Sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam - Một số bất cập cần được bổ sung hoàn thiện trình bày Giá trị hợp lý là một thuật ngữ mới trong lĩnh vực kế toán. Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường,có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam

Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam. This study seeks to help fill an important gap in the literature by investigating factors that have facilitated the use of management accounting practices (MAPs) in Vietnam - a transitional economy.


Audit quality differences among auditors: The case of Hong Kong

Audit quality differences among auditors: The case of Hong Kong. Audits play a critical role in satisfying the public interest in strengthening accountability and supporting confidence in financial reporting. Conventionally, audit quality is defined as a probability that financial statements are free from material misstatements.


Bàn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thông tin kế toán

Bài viết tiến hành nghiên cứu xác định xu hướng phát triển của các nghiên cứu về đo lường chất lượng thông tin từ đó xác định mô hình đo lường chất lượng thông tin phù hợp với nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu