Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (6.739)

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole

Mục đích của bài viết này là tìm ra phương pháp tổng hợp dẫn xuất của benzimidazole và benzoxazole mới, khắc phục nhược điểm của các phương pháp ngưng tụ trước đó như giảm thời gian phản ứng, tăng hiệu suất bằng cách sử dụng hỗn hợp PPA và xúc tác POCl3.


Lý thuyết về đại cương kim loại

Tài liệu "Lý thuyết về đại cương kim loại" trình bày vị trí của kim loại trong bản tuần hoàn, cấu tạo nguyên tử kim loại, mạng tinh thể kim loại.. Mời các bạn tham khảo!


Ảnh hưởng của dung môi và pH đến quá trình trích ly các hợp chất có khả năng kháng oxy hóa từ tía tô (perilla frutescens)

Mục tiêu của bài viết nhằm tìm ra loại dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi và giá trị pH thích hợp nhằm trích ly các hợp chất polyphenol và flavonoids, tạo ra dịch chiết có thể sử dụng trực tiếp hoặc tạo tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng hợp chất kháng oxy hóa từ tía tô vào các sản phẩm thực phẩm, không những góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm từ tía tô mà còn nâng cao giá trị của chúng đối với sức khỏe con người.


Phân tích trình tự vùng ITS của một số loài Hoàng thảo Thủy tiên

Bài viết phân tích trình tự vùng ITS nhằm phân biệt, nhận diện nhanh, chính xác, chỉ ra mối quan hệ họ hàng giữa các loài trong nhóm Thủy tiên bằng dữ liệu phân tử và tạo tiền đề cho việc xác định DNA barcode cho nhóm lan Hoàng thảo này.


Đánh đông latex cao su thiên nhiên bằng poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)

Bài viết nghiên cứu sự đánh đông latex cao su thiên nhiên bằng poly(diallyl dimethyl ammonium chloride). Trình bày sự ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng chất keo tụ tới quá trình đánh đông latex.


Tổng hợp một số dẫn xuất ester của protocetraric acid

Bài viết nghiên cứu điều chế các dẫn xuất ester của protocetraric acid cùng với một số acid hữu cơ sử dụng xúc tác AlCl3 nhằm mục đích tạo được nhiều dẫn xuất có hoạt tính sinh học cao.


Ảnh hưởng của điều kiện kết tủa và hàm lượng cobalt pha tạp đến các đặc trưng cấu trúc của vật liệu nano ferrite perovskite yttrium

Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện kết tủa và hàm lượng cobalt pha tạp đến các đặc trưng cấu trúc (thành phần pha, kích thước tinh thể, các thông số cấu trúc a, b, c, V) của vật liệu nano YFeO3.


Bactericidal assessment of nano-silver on emerging and re-emerging human pathogens

. In this work, we observed genuine bactericidal property of nano-silver as compare to broad spectrum antibiotics against emerging and re-emerging mode. After being exposed to nano-silver, the membrane becomes scattered from their original ordered arrangement based on SEM observation. Moreover, our results also suggested that alternation of zeta potential enhanced membrane permeability, and beyond a critical point, it leads to cell death. The leakages of intracellular constituents were confirmed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC–MS). In conclusion, the combine results suggested that at a specific dose, nano-silver may destroy the structure of bacterial membrane and depress its activity, which causes bacteria to die eventually.


Green synthesized PLA/silver nanoparticle probe for sensing of hydrogen peroxide in biological samples

In this paper, the physio-chemical characteristics of green synthesised PLA/silver nanoparticles (PLAAgNPs) system was investigated for H2O2 sensing. The precursor, silver nitrate (AgNO3) was reduced to nanosilver (n-Ag) by Piper nigrum leaves extract in dual phase medium containing PLA (Capping agent). X-ray photo electron spectroscopy (XPS) analysis was carried out to evaluate the interaction of PLA with silver nanoparticles.


Ebook Cơ sở hóa học môi trường: Phần 1 - Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội

Cuốn sách được biên soạn theo đề cương môn Hóa học môi trường của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội để phục vụ cho sinh viên, học viên cao học, học môn hóa học môi trường. Phần 1 của cuốn sách đề cập chủ yếu tới các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên (khí quyển, thủy quyển) trên cơ sở nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng giữa các chất trong môi trường, đặc biệt là các chất gây ô nhiễm. Để nắm rõ những kiến thức căn bản về môn học này, mời ác bạn cùng tham khảo.


Ebook Cơ sở hóa học môi trường: Phần 2 - Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày nội dung hóa học môi trường địa quyển; tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập những quá trình hóa học do tác động của con người lên hệ thống sinh thái tự nhiên. Hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho sinh viên và học viên cao học những kiến thức cơ sở về mối quan hệ giữa Hóa học và Môi trường. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cũng như các cán bộ khoa học nghiên cứu vê môi trường.


Nghiên cứu phân bố liều nơtron do nguồn 252Cf trong phantom thủy tinh hữu cơ

Bài viết phân tích sự phân bố liều nơtron từ nguồn 252Cf trong phantom thủy tinh hữu cơ. Nghiên cứu này tiến hành đo phân bố liều nơtron trong thủy tinh hữu cơ với nguồn 252Cf đặt trong buồng chứa parafin có chuẩn trực nón.


Phân tích tổng hợp: Mối tương quan giữa tính chất methyl hóa vượt mức vùng promoter gen GSTP1 (glutathione s-transferase p1) với bệnh ung thư vú

Bài viết phân tích tổng hợp (Meta-analysis) trên một khối dữ liệu tương đối lớn được tổng hợp từ số liệu của nhiều công bố khoa học trên thế giới (cập nhật đến tháng 1/2018), nhằm phản ánh một cách chính xác hơn về mối tương quan giữa methyl hóa vượt mức vùng promoter gen GSTP1 với các đặc điểm đặc trưng của bệnh ung thư vú.


Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tách chiết đến hiệu quả thu nhận hoạt chất cordycepin từ nhộng trùng thảo

Bài viết phân tích ảnh hưởng của các dung môi thường được sử dụng trong chiết xuất các hợp chất hữu cơ có dược tính như ethanol, methanol, isopropanol và nbutanol trong điều kiện có kết hợp hoặc không kết hợp với nước đến hiệu suất tách chiết cordycepin. Đồng thời các thí nghiệm về ảnh hưởng của thời gian ủ có đánh sóng siêu âm, độ pH, nhiệt độ ủ của dung môi và hiệu suất tách chiết hoạt chất cordycepin trong các lượt tách chiết cũng được thực hiện và đánh giá.


Sử dụng than tràm, than tre, than trấu và than hoạt tính gáo dừa làm giảm tác động của Fenobucarb đến Enzyme Cholinesterase được tách chiết từ cá rô đồng (anabas testudineus)

Bài viết này với mục tiêu thử nghiệm khả năng hấp phụ Fenobucarb của một số loại than thông qua đo ChE ở cá rô đồng (Anabas testudineus) sau khi phơi nhiễm với dung dịch có bổ sung và không bổ sung than ở các liều lượng và thời gian lưu khác nhau. Từ kết quả này sẽ tiến tới nghiên cứu ứng dụng than từ nguồn sinh khối địa phương trong làm giảm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nói chung và Fenobucarb nói riêng.


Nghiên cứu xạ khuẩn và thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh thán thư trên ớt

Bài viết được thực hiện nhằm đánh giá khả năng phòng trừ của xạ khuẩn và thuốc hóa học đối với bệnh thán thư trên ớt do nấm Colletotrichum sp. ST2 trên trái ớt được tách khỏi cây, đồng thời đánh giá khả năng phòng trừ của xạ khuẩn hoặc thuốc hóa học đơn lẻ cũng như hiệu quả của việc phối hợp xạ khuẩn và thuốc hóa học đối với bệnh thán thư trên ớt ở điều kiện ngoài đồng.


Góp phần khảo sát thành phần hóa học của vỏ cây mắm ổi (Aviceennia Marina)

Trong bài báo này, tác giả đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của các hợp chất taraxerol, tarexerone và betulin. Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với các phương pháp phổ hiện đại đã phân lập và nhận dạng được 3 hợp chất triterpen từ cao petroleum ether của vỏ cây mắm ổi là: taraxerol, taraxerone và betulin. Đây là lần đầu tiên 3 triterpenoid được phân lập từ bộ phận vỏ của cây Mắm ổi và những hợp chất này đều có hoạt tính sinh học cao.


Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số giống cây thức ăn gia súc họ Hòa Thảo và họ đậu trồng tại thành phố Cần Thơ

Bài viết phân tích đánh giá thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số loại cây thức ăn họ Hòa Thảo và họ đậu trồng tại thành phố Cần thơ để nhận ra những biến động trong thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây thức ăn giúp cho nhà dinh dưỡng học và chăn nuôi trong công tác phối hợp khẩu phần cho vật nuôi.


Khảo sát đặc tính hóa học môi trường nước ở vùng ngoại biên và vùng lõi vườn Quốc gia U Minh Hạ - Cà Mau

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của các cách quản lý nước khác nhau đến tính chất nước trong đất ở khu vực rừng bị cháy và rừng không bị cháy, ở kênh trong rừng và kênh ngoài rừng, vùng ngoại biên và vùng lõi từ đó có biện pháp quản lý nước phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng rừng tràm.


Khảo sát hàm lượng các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong máu của một số loại cá tại khu vực Hà Nội

Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát sự có mặt của các hợp chất PFCs trong máu cá tại khu vực Hà Nội, sử dụng phương pháp chiết ghép cặp ion với tetrabutylammoni hydro sunphat (TBA) kết hợp dung môi metyl tert-butyl ete (MTBE) và xác định bằng thiết bị sắc ký lỏng ghép nối hai lần khối phổ (LC-MS/MS)...


Tổng quan về hiệu quả lâm sàng của các chất hóa học sử dụng trong tẩy tế bào chết

Bài viết này tập trung phân tích vai trò của điều trị mụn của các chất tẩy tế bào chết hóa học, vai trò của điều trị nám các chất tẩy tế bào chết hóa học và vai trò của những tổn thương do ánh nắng mặt trời của các chất tẩy tế bào chết hóa học. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các tác dụng không mong muốn khi sử dụng chất tẩy tế bào chết hóa học.


Xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Báo cáo này đề cập qui hoạch mạng lưới, một số kết quả xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia tính đến tháng 9 năm 2016 và chỉ ra định hướng tiếp tục xây dựng mạng lưới đáp ứng tình hình mới hiện nay.


Broadband GaAs phemt lna design for T/R module application

In this paper, a three stages monolithic low noise amplifier for T/R module application is presented. This amplifier is fully integrated on 0.15 µm GaAs pHEMT technology and achieves a wide bandwidth from 6 to 11 GHz. Within this band, the LNA has the minimum of 1.3 dB noise figure and over 25 dB small signal gain. The output third-order intercept point is over 30 dBm and the 1 dB compression point (P1dB) is 16 dBm at the output.


Microalgal culture with digestate from methane fermentation concentration of digestate on growth of three microalgal species

In order to design a culture system for microalgal biomass production with a low cost and convenient cell collection, growth performance of mixtures of microalgal cells, including Euglena gracilis, Chlorella vulgaris, and Dunaliella tertiolecta cultured in a volume of 1 L were investigated at a PPFD of 300 µmol m-2 s-1 at the surface of the solution with continuous illumination at 30 °C.


Crystallization in couette taylor crystallizer: Effect of taylor vortices flow on the nucleation and reconstruction of L-glutamic acid in cooling crystallization

The advantage of Taylor vortices flow in CT crystallizer over the random fluid motion in ST crystallizer with regards the nucleation and reconstruction was explained in term of the high energy dissipation of Taylor vortices flow.


A prediction model for aroma quality of Vietnamese orthodox black teas by combined multivariate analysis of GC/MS and sensory evaluation data

Among these compounds, 20 compounds were determined to contribute significantly to the perceived aroma quality of OTD black teas. On the basis of these 20 compounds, a PLSR model was constructed to predict the aroma quality of OTD black teas. The results showed that this model is a useful reference for aroma quality prediction of OTD black tea grades.


The isolated compounds from the twigs of Morus alba L. in Dong Thap

From the ethyl acetate extract of the twigs of Morus alba L. (Moraceae) growing in Dong Thap, Vietnam, a pentacyclic triterpenoid, β-amyrin-β-D-glucopyranoside (1), a Diels – Alder type adduct, mulberrofuran G (2), a benzofuran, moracin M (3) and a prenylated flavonoid, kuwanon G (4) were isolated through repeated silica gel column chromatography. Their structures were identified by physicochemical and spectrometric methods.


River hydrology and suspended sediment flux in the red river system: Implication for assessing soil erosion and sediment transport deposition processes

In contrast, the distribution of suspended particulate matter (SPM) load is very different of that observed for water discharge: most SPM were eroded from the upstream catchment located in China (78 %). Moreover, annual SPM fluxes (FSPM) showed a strong spatial variability between upstream watershed and the outlet of the river.


Fabrication of periodic arrays of microholes in thin Ag-films by femtosecond laser pulses

The threshold parameters of laser radiation for their formation are also determined by the thickness of a modified film (“size effect”) and by the duration of a laser pulse owing to the lateral heat conduction in the films (nonlocal energy deposition effect). The mechanisms for microholes formation in the silver thin films by using the femtosecond laser pulses have been discussed.


Lavonoids and triterpenoids from callistemon citrinus and their inhibitory effect on no production in lps stimulated raw264.7 macrophages

Phytochemical investigation of the leaves and stems of Callistemon citrinus (Curtis) Skeels led to the isolation of 12 flavonoid and triterpenoid compounds, including one new flavonoid, callistine A (1) and six known flavonoids, 6,7- dimethyl-5,7-dihydroxy-4'-methoxy flavone (2), astragalin (3), quercetin (4), catechin (5), eucalyptin (6), and 8-demethyleucalyptin (7), along with 5 known triterpenoids, 3-β-acetylmorolic acid (8), 3β-hydroxy-urs-11-en-13(28)-olide (9), betulinic acid (10), diospyrolide (11) and ursolic acid (12).


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
  • 09/07/2011
  • 39.496
  • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ideas of Quantum Chemistry P38
  • 27/11/2010
  • 53.727
  • 336

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu