Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Hệ điều hành (13.535)

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6: Quản lý tiến trình

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiến trúc và tổ chức máy tính, cấu trúc và chức năng của máy tính, lịch sử phát triển máy tính, kiến trúc Von Neumann,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 5 cung cấp các kiến thức: Các thành phần của hệ thống máy tính, khái niệm hệ điều hành, các dịch vụ do HDH cung cấp, quá trình phát triển và một số khái niệm quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 6 cung cấp các kiến thức: Quản lý hệ thống file, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khối xử lý trung tâm, tập lệnh máy tính, giới thiệu cơ chế ống lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 3 trình bày các nội dung: Cấu trúc phân cấp bộ nhớ máy tính, phân loại bộ nhớ máy tính, bộ nhớ ROM, bộ nhớ RAM, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 4 trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về các thiết bị ngoại vi, giới thiệu một số thiết bị vào và ra chính, giới thiệu chung về hệ thống bus,... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 3 - GV. Đặng Ngọc Cường

Nội dung trình bày trong bài 3 Quản trị hệ thống và người dùng thuộc bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux trình bày về hướng dẫn cách đăng nhập vào hệ thống, tài khoản người dùng, tải khoản root, tạo tài khoản mới, sử dụng công cụ đồ họa, quản lý tiến trình.


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 - GV. Đặng Ngọc Cường

Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 Tổng quan về Linux trình bày khái niệm hệ điều hành Linux, lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành Linux, lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành Unix, các đặc trưng và những hạn chế của hệ điều hành Linux.


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 4 - GV. Đặng Ngọc Cường

Mục tiêu trình bày trong bài 4 Thao tác trên hệ thống tập tin thuộc bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux trình bày về quy tắc quảh lý thiết bị, ví dụ phân vùng đĩa cứng IDE, cách truy xuất dữ liệu, kết gắn hệ thống tập tin, ví dụ gắn kết thiết bị đọc.


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 5 - GV. Đặng Ngọc Cường

Bài 5 Xử lý văn bản và các bộ lọc thuộc bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux trình bày về các công cụ soạn thảo văn bản, các chế độ làm việc của vi, một số lệnh dùng vi, bộ lọc cut, bộ lọc wc, biểu thức chính quy...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về xử lý văn bản và các bộ lọc.


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 2 - GV. Đặng Ngọc Cường

Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux Chương 2 Cài đặt và cấu hình Linux trình bày về các yêu cầu của hệ thống, công tác chuẩn bị cài đặt hệ điều hành, cấu hình phần cứng và phần mềm, phân vùng đĩa cứng, cài mới và nâng cấp hệ thống, phân vùng đĩa


Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 6 - GV. Đặng Ngọc Cường

Nội dung trình bày trong bài 6 Lập trình trên Linux thuộc bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux nhằm giới thiệu về shell, các thành phần của ngôn ngữ shell, shell scipts- lập trình shell, lập trình C++ trên Linux...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.


Bài giảng Tìm hiểu hệ điều hành linux - Lý Minh Thuận

Bài giảng Tìm hiểu hệ điều hành linux do Lý Minh Thuận biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 phần trình bày về Giới thiệu Linux, cài đặt Linux, sử dụng Linux, hệ điều hành Linux, so sánh giữa Linux và Windows.


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 2.1 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 2.1 Cài đặt Linux do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Chọn ngôn ngữ, Cấu hình mạng, phân vùng đĩa, hệ thống tệp, các trường của 1 phân vùng,...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 3 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 3 Linux Fundamentals Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Các câu lệnh cơ bản của Linux, các thành phân của hệ thống linux, đăng nhập và dấu đợi lệnh, thoát khỏi trình Shell, các kiểu tập tin trong linux,...


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Huỳnh Triệu Vỹ

Bài giảng Hệ điều hành Chương 3 Quản lý bộ nhớ do ThS. Huỳnh Triệu Vỹ biên soạn với nội dung chính là: Nhiệm vụ của bộ phận quản lý bộ nhớ, cấu trúc chương trình phân trang, kỹ thuật cấp phát bộ nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Huỳnh Triệu Vỹ

Bài giảng Hệ điều hành Chương 4 Quản lý file và đĩa do ThS. Huỳnh Triệu Vỹ biên soạn với nội dung chính là: Các khái niệm cơ bản, cấu trúc thư mục, các phương pháp cài đặt hệ thống quản lý tập tin,...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 7 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 7 Networking Basics do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Cơ bản về giao thức TCP/IP, các thiết bị mạng, cấu hình mạng TCP/IP, công cụ quản lý mạng, ứng dụng mạng, network File System (NFS).


Bài giảng Hệ điều hành: Bài 1 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

Bài giảng Hệ điều hành Bài 1 Tổng quan về hệ điều hành do ThS. Lương Trần Hy Hiến biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Cấu trúc phần cứng, đa chương và chia sẽ thời gian, hoạt đồng hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành,...


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Huỳnh Triệu Vỹ

Bài giảng Hệ điều hành Chương 2 Quản lý tiến trình do ThS. Huỳnh Triệu Vỹ biên soạn với nội dung chính là: Các trạng thái của tiến trình, chế độ xử lý của tiến trình, các thao tác điều khển tiến trình,...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 2.2 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 2.2 Desktop familiarization do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Text mode and graphical mode, multiple Non-GUI (Text Mode) logins are possible through virtual consoles,...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 4 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 4 Chỉnh sửa văn bản với trình soạn thảo vim Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Các chế độ làm việc, khởi động và thoát khỏi vim, di chuyển con trỏ chuột, chèn văn bản, xóa văn bản, thay đổi văn bản, các lệnh đặc biệt.


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 6 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 6 Lập trình shell do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Gọi thực hiện lệnh trong Shell, biến trong Shell, câu lệnh alias, tùy biến môi trường, điều khiển công việc, viết chương trình Shell,...


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Huỳnh Triệu Vỹ

Bài giảng Hệ điều hành Chương 1 Tổng quan về Hệ điều hành do ThS. Huỳnh Triệu Vỹ biên soạn với nội dung chính là: Lịch sử phát triển của hệ điều hành, khái niệm về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, giới thiệu về cấu trúc của hệ điều hành, giới thiệu một số hệ điều hành phổ biến hiện nay.


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 1 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 1 Giới thiệu Linux do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Linux is free(miễn phí, tự do), Linux giống với hệ điều hành Unix, hệ điều hành mã nguồn mở, tổ chức phầm mềm tự do(FSF),...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 5 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 5 Các thao tác quản trị hệ thống cơ bản do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Siêu tài khoản người dùng(superuser account), quá trình khởi động và thoát khỏi hệ thống, quản lý tài khoản người dùng,...


Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 8 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 8 Lập Trình C trong Linux do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Hello world program, ngôn ngữ C, trình biên dịch make,...


Đề cương bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về hệ điều hành mã nguồn mở, cơ bản về hệ điều hành và các ứng dụng trên hệ điều hành linux, quản trị tài nguyên của người dùng trên Linux, phát triển ứng dụng trên môi trường linux,...


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 3 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Các chế độ làm việc của linux, môi trường văn bản (console), môi trường đồ họa (graphics), làm quen với hệ thống file.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

21.11. iChat Theater
  • 28/07/2010
  • 51.778
  • 654
Chuyển đổi file PDF sang DOC
  • 23/08/2013
  • 65.025
  • 360

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu