Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Hệ điều hành (13.542)

Lecture Operating system concepts - Lecture 11

All these strategies have the same goal: to keep many processes in memory simultaneously to allow multiprogramming. However, they tend to require that an entire process be in memory before it can execute. Virtual memory is a technique that allows the execution of processes that are not completely in memory. In this chapter, we discuss virtual memory in the form of demand paging and examine its complexity and cost.


Lecture Operating system concepts - Lecture 13

This chapter is primarily concerned with issues surrounding file storage and access on the most common secondary-storage medium, the disk. We explore ways to structure file use, to allocate disk space, to recover freed space, to track the locations of data, and to interface other parts of the operating system to secondary storage. Performance issues are considered throughout the chapter.


Lecture Operating system concepts - Lecture 23

After studying this chapter, you should be able to: Assess the key security issues that relate to operating systems, understand the design issues for file system security, distinguish among various types of intruder behavior patterns and understand the types of intrusion techniques used to breach computer security, compare and contrast two methods of access control.


Lecture Operating system concepts - Lecture 16

Chapter 16 looks at the current major research and development in distributed-file systems (DFS). The purpose of a DFS is to support the same kind of sharing when the files are physically dispersed among the various sites of a distributed system.


Lecture Operating system concepts - Lecture 15

Lecture 15 - Memory management page replacement algorithms design issues. The contents of this chapter include all of the following: Background, topology, network types, communication, communication protocol, robustness, design strategies.


Lecture Operating system concepts - Lecture 12

In this chapter, we consider the various aspects of files and the major directory structures. We also discuss the semantics of sharing files among multiple processes, users, and computers. Finally, we discuss ways to handle file protection, necessary when we have multiple users and we want to control who may access files and how files may be accessed.


Lecture Operating system concepts - Lecture 32

In this chapter, we examine one of the most important and widely used categories of operating systems: embedded operating systems. The embedded system environment places unique and demanding requirements on the OS and calls for design strategies quite different than that found in ordinary operating systems.


Lecture Operating system concepts - Lecture 30

The contents of this chapter include all of the following: Describe the basic elements of a computer system and their interrelationship, eplain the steps taken by a processor to execute an instruction, understand the concept of interrupts and how and why a processor uses interrupts,...


Lecture Operating system concepts - Lecture 22

The contents of this chapter include all of the following: File system management and optimization, disk quotas (a fair distribution of disk space), file system backups, back up incrementally, logical dump algorithm, file system consistency,...


Lecture Operating system concepts - Lecture 7

In this chapter, we discuss various mechanisms to ensure the orderly execution of cooperating processes that share a logical address space, so that data consistency is maintained.


Lecture Operating system concepts - Lecture 14

In this chapter, we begin a discussion of file systems at the lowest level: the structure of secondary storage. We first describe the physical structure of hard disks and magnetic tapes. We then describe disk-scheduling algorithms, which schedule the order of disk I/Os to maximize performance. Next, we discuss disk formatting and management of boot blocks, damaged blocks, and swap space. We conclude with an examination of the structure of RAID systems.


Lecture Operating system concepts - Lecture 20

The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.


Lecture Operating system concepts - Lecture 2

The main contents of this chapter include all of the following: Computer system operation, I/O structure, storage structure, storage hierarchy, hardware protection, general system architecture.


Lecture Operating system concepts - Lecture 25

After studying this chapter, you should be able to: Summarize key categories of I/O devices on computers, discuss the organization of the I/O function, explain some of the key issues in the design of OS support for I/O, analyze the performance implications of various I/O buffering alternatives,...


Lecture Operating system concepts - Lecture 28

Discuss basic concepts related to concurrency, such as race conditions, OS concerns, and mutual exclusion requirements; understand hardware approaches to supporting mutual exclusion; define and explain semaphores; define and explain monitors;...


Lecture Operating system concepts - Lecture 3

The objectives of this chapter are to describe the services an operating system provides to users, processes, and other systems; to discuss the various ways of structuring an operating system, to discuss the various ways of structuring an operating system.


Lecture Operating system concepts - Lecture 17

Chapter 17 examines various mechanisms for process synchronization and communication, as well as methods for dealing with the deadlock problem, in a distributed environment. In addition, since a distributed system may suffer from a variety of failures that are not encountered in a centralized system, we also discuss here the issue of failure in a distributed system.


Lecture Operating system concepts - Lecture 1

In this chapter, you will learn to: To describe the basic organization of computer systems, to provide a grand tour of the major components of operating systems, to give an overview of the many types of computing environments, to explore several open-source operating systems.


Lecture Operating system concepts - Lecture 26

The contents of this chapter include all of the following: Discuss the principal requirements for memory management, understand the reason for memory partitioning and explain the various techniques that are used, understand and explain the concept of paging,...


Nhận dạng mặt người dùng polar cosine transform và mạng Radial basis function

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất mô hình dùng Polar Cosine Transform (PCT) và mạng Radial Basis Function (RBF) để nhận dạng mặt người. Ảnh mặt người sau khi được xử lý, tiếp theo chúng tôi dùng Polar Cosine Transform (PCT), với ưu điểm trực giao, bất biến, để rút trích vector đặc trưng cho mạng Radial Basis Function (RBF). Kết quả thử nghiệm được tiến hành trên cơ sờ dữ liệu ảnh YALE, gồm tập ảnh mặt của 15 người khác nhau, mỗi người 11 ảnh, tổng số ảnh là 165, với tỉ lệ nhận dạng đạt 96,92% cho thấy tính khả thi của phương pháp đề xuất.


Ứng dụng công nghệ GIS trên thiết bị di động Andrid xây dựng phần mềm hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển

Hiện nay, khi di chuyển ra ngư trường đánh bắt thủy sản, ngư dân thường sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc định vị hướng di chuyển như: bản đồ giấy, bản đồ số, la bàn, thiết bị định vị GPS,… Mặt khác, ngư dân hiện có dùng một số thiết bị được sản xuất ở nước ngoài. Tuy nhiên, tính năng của các thiết bị này còn hạn chế, giá thành cao, ngư dân khó thay thế khi thiết bị hỏng hóc.


Một số phương pháp hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh và ứng dụng

Bài viết miêu tả chi tiết về cách tiếp cận áp dụng biến đổi Hough để giải quyết các bài toán góc nghiêng của ảnh văn bản. Dựa trên cơ sở trích chọn các đối tượng đặc trưng trên ảnh. Mời các bạn tham khảo!


Lập chỉ mục theo nhóm để nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu virus cúm

Bài viết này trình bày giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể bổ sung dữ liệu virus cúm ở Việt Nam cho đến mức độ tỉnh thành; đồng thời đưa ra thuật toán lập chỉ mục theo nhóm qua đó có thể giúp cho việc khai thác thông tin theo tiêu chí người dùng về virus cúm nhanh chóng và hiệu quả. Thuật toán cho phép chọn lựa những trình tự sinh học với mức độ tương đồng khác nhau để truy vấn; sau đó nhóm những kết quả dựa trên quan hệ họ hàng của chúng với nhau. Bên cạnh đó, bài viết cũng trình bày giải pháp cho phép cập nhật dữ liệu một cách tự động từ các ngân hàng dữ liệu về virus cúm trên thế giới, đặc biệt là ngân hàng dữ liệu của NCBI (National Center for Biotechnology Information).


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 7: Squid server

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Squid server, giới thiệu Squid server, cấu hình Squid server, kiến thức Squid Authentication,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 8: Dịch vụ Cacti – Network Monitoring

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ Cacti – Network Monitoring, thực hành bài Lab dịch vụ squid,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DHCP, DNS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ DHCP, DNS, giới thiệu dịch vụ DHCP, hoạt động của giao thức DHCP, thực hành bài Lab dịch vụ DHCP, giới thiệu dịch vụ DNS,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ Mail, thực hành bài Lab dịch vụ Mail, các lỗi thường gặp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 1: Cài đặt Centos

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước cài đặt Centos, cấu hình mạng, files hệ thống Linux, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ Telnet, SSH, VNC

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ TELNET, thực hành bài Lab dịch vụ TELNET, giới thiệu dịch vụ SSH, thực hành bài Lab dịch vụ SSH,...Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ FPT, FPT - DNS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ FPT, FPT - DNS, giới thiệu dịch vụ FTP, thực hành bài Lab dịch vụ FTP, FTP DNS,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Social Media Marketing Book
  • 09/03/2013
  • 49.120
  • 682
Wiley Office 2007 Bible phần 5
  • 20/10/2011
  • 23.827
  • 349

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu