Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Hệ điều hành (13.542)

Lecture Operating system: Chapter 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Lecture "Operating system - Chapter 11: Case study 2 - Windows 2000" has contents: History of windows 2000, programming windows 2000, system structure, processes and threads in windows 2000, memory management, input/output in windows 2000, the windows 2000 file system, security in windows 2000, caching in windows 2000.


Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quát về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa sơ lược về hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, phân loại các hệ điều hành, nhắc lại phần cứng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture Operating system: Chapter 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Lecture "Operating system - Chapter 1: Introduction" has contents: What is an operating system, history of operating systems, the operating system zoo, computer hardware review, operating system concepts, system calls, operating system structure.


Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock và xử lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa deadlock, bốn điều kiện cần và đủ để gây ra deadlock, bốn chiến lược giải quyết deadlock, chiến lược phát hiện & chữa trị deadlock, chiến lược né tránh deadlock, chiến lược phòng ngừa deadlock.


Lecture Operating system: Chapter 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Lecture "Operating system - Chapter 2: Processes and Threads" has contents: Processes, threads, interprocess communication, classical IPC problems, scheduling. Invite you to refer.


Lecture Operating system: Chapter 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Lecture "Operating system - Chapter 5: Input/Output" has contents: Principles of I/O hardware, principles of I/O software, I/O software layers, disks, clocks, character - oriented terminals, graphical user interfaces, network terminals, power management.


Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 8: Hệ thống file trên PC" cung cấp cho người học các kiến thức: Cách tổ chức đĩa cứng trên PC, qui trình boot máy PC, định dạng FAT, định dạng NTFS. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Operating system: Chapter 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Lecture "Operating system - Chapter 9: Security" has contents: The security environment, basics of cryptography, user authentication, attacks from inside the system, attacks from outside the system, protection mechanisms, trusted systems.


Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

Trong phần lớn các ứng dụng WebGIS, tương tác chú trọng chủ yếu vào việc biên tập hoặc tra xét thông tin liên quan đến các phần tử trên bản đồ. Vẫn còn một khía cạnh khác chưa được chú trọng khai thác đó là việc cho phép người sử dụng thực hiện các phân tích không gian. Thực hiện phân tích không gian có thể được thực hiện phía server, sử dụng WPS (Web Processing Service), hoặc thực hiện phía Client sử dụng JSTS (JavaScript Topology Suite)


Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

Bài viết này có 2 phần chính: (1) tổng quan cơ sở lý thuyết về các mô hình nghiên cứu liên quan đến sự thành công của dự án HTTT và (2) đề xuất mô hình tích hợp cho sự thành công của dự án HTTT.


Sử dụng kỹ thuật viễn thám và GIS xác định xu hướng phát triển không gian đô thị Tp.Hồ Chí Minh

Với tiếp cận sử dụng hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt là các phân tích thống kê không gian đã cho thấy không gian đô thị TP. HCM đã phát triển mạnh từ 1975 đến 2008, gấp hai lần về bán kính vùng đô thị và gấp ba lần về diện tích đô thị. Các xu hướng phát triển không gian không đồng đều ở các hướng và đã hình thành trục phát triển theo hướng đông bắc – tây nam.


Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin ngập khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Hệ thống thông tin địa lý GIS với khả năng lưu trữ, phân tích quản lý dữ liệu phân bố theo không gian một cách toàn diện sẽ là một giải pháp tốt cho công tác quản lý ngập của thành phố. Hệ thống có khả năng cung cấp một bức tranh trực quan toàn cảnh về tình hình và lịch sử ngập trên toàn thành phố, ví dụ i) một ngày mưa x nào đó thành phố có bao nhiêu điểm ngập với mức độ ngập và thời gian ngập là bao nhiêu ii) diễn biến ngập tại một điểm ngập trong những năm đã qua như thế nào; iii) những điểm có mức độ ngập nghiêm trọng .....


Phát triển ứng dụng GIS trên PDA

Việc tích hợp các phần mềm GIS, GPS với các thiết bị truyền thông cầm tay … đã hình thành nên khái niệm “Mobile GIS”. Bài báo này trình bày những kết quả đã đạt được trong việc phát triển thử nghiệm một hệ Mobile GIS. Hệ thống được phát triển theo mô hình 2 lớp khách-chủ (client-server). Trong đó ứng dụng phía client được xây dựng trên thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số (Personal Digital Assistants PDA) sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Client và Server thực hiện kết nối thông qua socket hướng kết nối trên giao thức TCP/IP. Cơ sở dữ liệu bản đồ cho phía Server là SQL Server 2005 và cho phía PDA là SQL Mobile Database của Microsoft. Các chức năng chính đã được phát triển bao gồm hiển thị bản đồ, tra cứu, cập nhật thông tin và đặc biệt là cho phép trao đổi dữ liệu giữa các PDA và giữa PDA với Server


Ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn - Thành phố Hồ Chí Minh

Trong những năm gần đây, công tác quản lý xe buýt bao gồm lập biểu đồ hoạt động theo trạm, quy hoạch tuyến xe phù hợp,... là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quản lý giao thông công cộng.Công tác này đòi hỏi nhiều thông tin cần thiết để thực thi những quyết định trong cung cấp dịch vụ công cộng như điều hành và giám sát xe buýt vận hành theo đúng lộ trình quy định. Tuy nhiên, những ứng dụng thực tế GIS và GPS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế và đang ở bước phát triển ban đầu.


An approach of soft-computing in optimizing controlled release products

This paper presents a solution for optimizing controlled release product formulation using a combination of AI techniques (Soft-Computing): neural networks, fuzzy logic and genetic algorithms. This achievement will help to significantly reduce time and labour in R&D process thank to its good accuracy and high processing speed. The results obtained from this research indicate that the alternative approach can be considered as an effective and efficient method for modelling and optimising controlled release formulations.


Máy thu ATM dựa trên nền tảng SDR

Software Defined Radio (SDR) hay còn gọi là Software Radio (SR) nghĩa là hệ thống vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm.SDR bắt đầu được nghiên cứu vào đầu thập niên những năm 80 phục vụ cho mục đích quân sự. Sau đó SDR được phát triển cho các ứng dụng dân sự. Đề tài nghiên cứu kiến trúc cơ bản của hệ thống vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm và triển khai trên mô hình máy thu AM. Hệ thống được thực hiện bằng kit FPGA.


Universal voltage mode biquadratic filter synthesis using nodal admittance matrix expansion

Universal voltage mode biquadratic filter synthesis using nodal admittance matrix expansion. This paper presents a systematic synthesis procedure for generating universal voltage- mode biquadratic filters based on the nodal admittance matrix expansion. The obtained eight equivalent circuits can realize all five standard filter functions namely lowpass, bandpass, highpass, notch and allpass employing only two active elements.


Study on neutron – gamma pulse shape discrimination algorithms for scintillation detector

Study on neutron – gamma pulse shape discrimination algorithms for scintillation detector. The four neutron - gamma pulsed shape discrimination algorithms fortheodel NE213 scintillation detector by using digital signal processing were developed. In this study, a pulse generator, pulse digitizer and neutron - gamma pulsed shape discrimination algorithms are simulated in Matlab, Simulink software.


Course introduction: Operating system concepts

In this course students will be taught the fundamentals of operating systems. Different models of operating systems will be introduced. References and examples will be quoted and explained from UNIX, WINDOWS and MULTICS Operating environments. The focused will be on the most modern concept of Operating Systems as a creator of abstraction e.g. abstraction of CPU into multiple processes, abstraction of memory into virtual address space or abstraction of disk into files will be explained.


Lecture Operating system concepts - Lecture 8

After studying this chapter you will be able to develop a description of deadlocks, which prevent sets of concurrent processes from completing their tasks; to present a number of different methods for preventing or avoiding deadlocks in a computer system.


Lecture Operating system concepts - Lecture 10

In this chapter, we discuss various ways to manage memory. The memory- management algorithms vary from a primitive bare-machine approach to paging and segmentation strategies. Each approach has its own advantages and disadvantages. Selection of a memory-management method for a specific system depends on many factors, especially on the hardware design of the system. As we shall see, many algorithms require hardware support, leading many systems to have closely integrated hardware and operating-system memory management.


Lecture Operating system concepts - Lecture 31

This chapter occasionally refers to virtual memory. Much of the time, we can ignore this concept in dealing with processes, but at certain points in the discussion, virtual memory considerations are pertinent.


Lecture Operating system concepts - Lecture 6

In previous chapter, we introduced threads to the process model. On operating systems that support them, it is kernel-level threads not processes that are in fact being scheduled by the operating system. However, the terms "process scheduling" and "thread scheduling" are often used interchangeably. In this chapter, we use process scheduling when discussing general scheduling concepts and thread scheduling to refer to thread-specific ideas.


Lecture Operating system concepts - Lecture 27

This chapter examines two problems that plague all efforts to support concurrent processing: deadlock and starvation. We begin with a discussion of the underlying principles of deadlock and the related problem of starvation. Then we examine the three common approaches to dealing with deadlock: prevention, detection, and avoidance.


Lecture Operating system concepts - Lecture 24

After studying this chapter, you should be able to: Describe the various approaches to virtualization, understand the processor issues involved in implementing a virtual machine, understand the memory management issues involved in implementing a virtual machine, understand the I/O management issues involved in implementing a virtual machine,...


Lecture Operating system concepts - Lecture 4

The objectives of this chapter are to introduce the notion of a process a program in execution, which forms the basis of all computation; to describe the various features of processes, including scheduling, creation, and termination; to explore interprocess communication using shared memory and mes- sage passing.


Lecture Operating system concepts - Lecture 5

In this chapter, we introduce many concepts associated with multithreaded computer systems, including a discussion of the APIs for the Pthreads, Windows, and Java thread libraries. We look at a number of issues related to multithreaded programming and its effect on the design of operating systems. Finally, we explore how the Windows and Linux operating systems support threads at the kernel level.


Lecture Operating system concepts - Lecture 21

In this chapter, we look at the history and development of Linux, and cover the user and programmer interfaces that Linux presents interfaces that owe a great deal to the UNIX tradition. We also discuss the internal methods by which Linux implements these interfaces. However, since Linux has been designed to run as many standard UNIX applications as possible, it has much in common with existing UNIX implementations. We do not duplicate the basic description of UNIX given in the previous chapter.


Lecture Operating system concepts - Lecture 19

The various processes in an operating system must be protected from one another’s activities. For that purpose, various mechanisms exist that can be used to ensure that the files, memory segments, CPU, and other resources can be operated on by only those processes that have gained proper authorization from the operating system. In this chapter, we examine the problem of protection in great detail and develop a unifying model for implementing protection.


Lecture Operating system concepts - Lecture 29

This chapter examines some more advanced concepts related to process management, which are found in a number of contemporary operating systems. We show that the concept of process is more complex and subtle than presented so far and in fact embodies two separate and potentially independent concepts: one relating to resource ownership and another relating to execution.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ANDROID_5
  • 09/09/2011
  • 33.979
  • 203

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu