Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hệ điều hành (13.542)

Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Bài viết trình bày việc xác định các phần mềm mã nguồn đóng cần thay thế, nghiên cứu các tài liệu về phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) có thể thay thế để lựa chọn một hoặc một nhóm các PMMNM để thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng và đánh giá hiệu quả, khả năng thay thế cho phần mềm mã nguồn đóng đang sử dụng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Cấp phát tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp cấp phát tài nguyên đảm bảo cân bằng mục tiêu của các bên liên quan gồm nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng dựa trên lý thuyết trò chơi. Phương án cấp phát tài nguyên tối ưu hoặc gần tối ưu được tìm thông qua giải thuật tối ưu đàn kiến dựa trên cân bằng Nash. Trong thực nghiệm, chúng tôi cài đặt các thuật toán Ant System, Max-Min Ant System, Ant Colony System để tìm lời giải.


Phần mềm quản lý đối tượng cho công an các xã thị trấn

Phần mềm quản lý đối tượng cho công an các xã thị trấn bao gồm: Lưu lý lịch một đối tượng có tiền án và tiền sự, lưu đối tượng có kèm hình ảnh của một đối tượng, sao lưu và phục hồi dữ liệu được lập trình chuẩn, phần mềm chạy ổn định trên tất cả các hệ điều hành. Mời các bạn tham khảo!


A grasp +vnd algorithm for the multiple traveling repairmen problem with distance constraints

In our work, we propose a metaheuristic algorithm which is mainly based on the principles of Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) and Variable Neighborhood Descent (VND) to solve the problem. The GRASP is used to build an initial solution which is good enough in a construction phase.


A solution to detect and prevent wormhole attacks in mobile ad hoc network

This article proposes a valid route testing mechanism (VRTM) and integration of VRTM into AODV protocol to make DWAODV which is able to detect and prevent the wormhole attacks. Using Network Simulator (NS2), we evaluate the security effectiveness of DWAODV protocol on random movement network topology at high speed.


Solving min max capacitated vehicle routing problem by local search

This paper investigates local search approach for solving the min-max capacitated vehicle routing problem with different neighborhood structures. We also propose a combined function instead of the objective function itself for controlling the local search. Experimental results on different datasets show the efficiency of our proposed algorithms compared to previous techniques.


Automatic identification of Vietnamese dialects

The experiment result for the dialect corpus of Vietnamese shows that the performance of dialectal identification with baseline increases from 58.6% for the case using only MFCC coefficients to 70.8% for the case using MFCC coefficients and the information of fundamental frequency. By combining the formants and their bandwidths with the normalized F0 according to average and standard deviation F0, the best recognition rate is 72.2%.


Tài liệu hướng dẫn sử dụng onedrive

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Tài liệu hướng dẫn sử dụng onedrive" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Nội dung bài giảng hướng dẫn bằng hình ảnh chi tiết cách đăng ký hướng dẫn sử dụng office 365 ProPlus. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Quản trị dự án: Bài 1 - Phần mềm

Nội dung chính của bài giảng này là phân tích và trình bày các mô hình phát triển phần mềm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Lê Thị Mỹ Hạnh

Phân tích và đặc tả yêu cầu trong bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày nội dung đại cương về phân tích và đặc tả, nền tảng của phân tích, đặc tả yêu cầu, thẩm định yêu cầu và một số phương pháp, công cụ hỗ trợ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Lê Thị Mỹ Hạnh

Mô hình phát triển phần mềm trong bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các hoạt động phát triển phần mềm thông qua phân tích tính khả thi, phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế, mã hóa và bảo trì phần mềm. Ngoài ra, bài giảng còn đề cập mô hình phát triển phần mềm và ưu, nhược điểm của từng mô hình: mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm; mô hình xoắn ốc; mô hình phát triển đồng thời. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Lê Thị Mỹ Hạnh

Tổng quan về công nghệ phần mềm trong bài giảng Công nghệ phần mềm giúp người học tìm hiểu về lịch sử phát triển phần mềm và khủng hoảng phần mềm và phân loại phần mềm, chất lượng phần mềm và đặc trưng của phần mềm. Bên cạnh đó, bài giảng giúp người học nắm những kiến thức cơ bản về khái niệm công nghệ phần mềm cũng như nguyên tắc, đặc trưng của công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 1 trình bày các nội dung sau: Tổng quan về máy tính, Các thành phần cơ bản của máy tính, mạng, hệ điều hành. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 2) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 2) trình bày các nội dung sau:Cài đặt hệ điều hành Windows 7, khởi động, các thao tác cơ bản. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 3 trình bày các nội dung sau: Tổng quan, khởi động Windows Explorer, quản lý thư mục và tập tin, quản lý đĩa với My Computer, my Network Places. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 2) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 giúp người học hiểu về "Cài đặt windows 8". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tải bộ cài Windows 8, yêu cầu cấu hình cài đặt, tạo một tài khoản Microsoft, nâng cấp từ Windows XP và Windows 7, cài đặt mới từ DVD,...


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 1) - Nguyễn Quốc Sử

Chương 2 trình bày về "Những tính năng hữu ích nổi bật". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhóm tính năng giao diện, nhóm tính năng hỗ trợ và kết nối, nhóm tính năng quản lý, nhóm tính năng bảo mật,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cấu trúc của Registry, các kiểu dữ liệu, thao tác với Registry, cách thức làm việc của Group Policy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 3) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 3) trình bày về "Một số thủ thuật cơ bản". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân biệt tài khoản cục bộ và tài khoản Microsoft trên Windows 8, thay đổi màu sắc của màn hình Start Screen, tắt nhanh hoàn toàn màn hình ứng dụng Metro,...


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 6) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 bài 6 "Cài đặt phần cứng và phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Cài đặt và quản lý phần cứng, cài đặt chương trình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 1) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 1) do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những điều cần biết, những điều cần biết, sự khác nhau giữa các phiên bản, phần mềm đi kèm và tính tương thích, giao diện mới mà cũ, cũ mà mới,...


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 5) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 Bài 5 trình bày các nội dung sau: Sử dụng windows explorer, tìm kiếm file và folder, các kiểu hiển thị trong Windows Explorer, tìm kiếm nâng cao. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 5 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về Internet, một số dịch vụ thông dụng trên Internet, các phương thức kết nối Internet, một số nhà mạng (ISP) hiện nay,...


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 4) - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 Bài 4 "Xác lập môi trường làm việc" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các xác lập trên desktop, cấu hình phần cứng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 3) - Nguyễn Quốc Sử

Chương 2 bài 3 giúp người học hiểu về "Màn hình desktop". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Start menu, các thành phần chính của Taskbar, quản lý cửa số trên Taskbar, các thao tác trên Taskbar. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 2 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cài đặt hệ điều hành Windows XP, hệ điều hành Windows,..Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

Bài giảng Hệ điều hành windows: Bài 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động, thay đổi cách biểu diễn ngày, giờ, số, tiền tệ, quản lý Fonts chữ, thay đổi màn hình desktop, điều chỉnh ngày, giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu về docker - Đặng Tiền Hải

Bài giảng Giới thiệu về docker cung cấp cho người học các kiến thức: Container sinh ra để làm gì, hệ sinh thái của container, giới thiệu về docker, thành phần mô hình kiến trúc của docker, thực hành trao đổi thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo


The partitioning method based on hedge algebras for fuzzy time series forecasting

The experimental results show that the proposed method is better than the others on the accuracy of forecasting. It is simple and flexible in applying this method because we can determine the parameters of HA for reasonable intervals.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình" giúp người học hiểu được khái niệm và các trạng thái của tiến trình, biết được các thông số của tiến trình, biết được các khái niệm về định thời tiến trình, biết được các tác vụ cơ bản của một tiến trình, hiểu được cách giao tiếp giữa các tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

1001 thủ thuật máy tính P32
  • 17/03/2010
  • 78.121
  • 699
Chương 7: Biểu thức VB
  • 23/12/2011
  • 10.978
  • 652

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu