Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.095)

Ebook Sự nghiệp khí tượng

Cuốn sách này giới thiệu một cách sơ lược về sự nghiệp khí tượng. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn chuyên môn, đào tạo và các cơ hội việc làm, bạn nên tham khảo các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp hoặc Trung tâm KTTV của quốc gia bạn.


Chuyên đề 7: Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường

Chuyên đề 7: Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường trình bày quan niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!


Hỏi - đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nội dung tài liệu này là trình bày những phương hướng và nhận thức trong việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên

Tài liệu đưa ra các biện pháp và các trường hợp nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Nhân rộng toàn quốc mô hình đổi mới công tác hướng nghiệp tại Việt Nam

Nhân rộng toàn quốc mô hình đổi mới công tác hướng nghiệp tại Việt Nam tập trung phân tích mở rộng cách tiếp cận hướng nghiệp trên toàn quốc; xây dựng hướng nghiệp lấy học sinh làm trung tâm và nhạy cảm giới với các đối tác địa phương; và hướng dẫn hỗ trợ đối tác thực hiện kế hoạch hướng nghiệp tại các trường học.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn theo học chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài ở trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu về đặc điểm nhân khẩu học và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên đang theo học chương trình liên kết Rennes (CTLK Rennes) và chương trình tiên tiến Sydney (CTTT Sydney) tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế (ĐHKT Huế). Kết quả nghiên cứu cho thấy: những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định theo học CTLK Rennes và CTTT Sydney là cơ hội du học, cơ hội học tập trong môi trường ngoại ngữ, được học với giảng viên nước ngoài và cơ hội việc làm. Từ kết quả phân tích, một số hàm ý nghiên cứu liên quan đến hoạt động tuyển sinh và đào tạo đối với các chương trình có yếu tố nước ngoài đã được thảo luận. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết khái quát về thực trạng phát triển của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập và thực tiễn công tác quản lý nhà nước của cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ở lĩnh vực này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập.


Thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó, là căn cứ khoa học cho những giải pháp sau này hướng đến tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo.


Định hướng giá trị cho sinh viên trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Bài viết đưa ra khái niệm định hướng giá trị và một số giá trị cần định hướng cho sinh viên nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.


Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại học viện Dân tộc

Bài viết tập trung đề xuất các biện pháp hướng đến bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại Học viện Dân tộc, nhằm bổ sung các kiến thức cần thiết về công tác dân tộc, am hiểu các chính sách về công tác dân tộc, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nghiệp vụ công tác dân tộc, trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, giải quyết mối liên hệ tộc người.


Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Trong bài viết nghiên cứu này, tác giả khái quát một số quan điểm về chất lượng, chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng khu vực Tây nguyên

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp then chốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên.


Một số yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của kiểm huấn viên trong công tác xã hội trường học

Bài viết phân tích một số yêu cầu về phẩm chất và kỹ năng của kiểm huấn viên trong công tác xã hội trường học ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ kiểm huấn viên nói chung và đội ngũ kiểm huấn viên trong trường học nói riêng.


Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR)

Phạm vi nghiên cứu của bài báo là các chỉ báo ngôn ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ và quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Hot Potatoes. Trên cơ sở đó, tác giả đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để áp dụng hệ thống kiểm tra đánh giá này vào quy trình kiểm tra đánh giá của nhà trường.


Thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở Tây Nguyên theo tiếp cận mô hình CIPO

Bài báo tìm hiểu thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở Tây Nguyên theo tiếp cận mô hình CIPO.


Thực trạng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ

Trong bài viết này, tác giả khảo sát thực trạng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ theo năng lực thực hiện. Kết quả này sẽ là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo, hướng đến nâng cao chất lượng quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện tại đây.


Cơ sở lý luận về quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực

Bài viết tập trung vào nghiên cứu lý luận và trình bày quan điểm về hoạt động quản lý đánh giá kết quả học tập sinh viên theo tiếp cận năng lực. Qua đó, bài viết nêu lên yêu cầu đổi mới quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận năng lực.


Quản lý công tác hỗ trợ học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học cơ sở ở các trường trung học cơ sở

Bài viết đã nhận diện giai đoạn chuyển tiếp và đưa ra một số biện pháp về quản lý công tác hỗ trợ học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học cơ sở.


Đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực thông qua môn Toán và tiếng Việt

Bài báo này tập trung nghiên cứu các vấn đề: xu hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực; đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trong quá trình dạy học môn Toán và môn Tiếng Việt hiện nay từ đó đề xuất một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực.


Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả mong muốn định vị phương pháp Montessori trong xu thế giáo dục thế giới, phân tích các giá trị của phương pháp Montessori trong mối quan hệ với các quan điểm giáo dục tiên tiến dưới góc độ khoa học để nắm bắt được cái cốt lõi, bản chất; từ đó, trao đổi về điều kiện và mức độ vận dụng phù hợp với bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam.


Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học

Mục tiêu của bài viết nhằm xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học. Bài viết trình bày hệ mục tiêu của chương trình đào tạo bậc đại học ở Hoa kỳ và mục tiêu chương trình giáo dục đại học Việt Nam. Căn cứ vào hệ mục tiêu chung, các cơ sở giáo dục đại học xác định mục tiêu giáo dục đào tạo của chương trình, xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo.


Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Bìa viết trình bày yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể cần đạt đối với trường mầm non chất lượng cao. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất biện pháp xây dựng trường Mầm non chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.


Phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng vùng tây nguyên theo tiếp cận năng lực: Thực trạng và giải pháp

Trên cơ sở khái quát về thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng vùng Tây Nguyên, bài viết tập trung nêu hệ thống giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện nay.


Ý kiến phản hồi của người dạy và người học về công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng 1A+1B, 2A+2B tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài báo này trình bày một phần kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng (THT) 1A + 1B, 2A + 2B năm thứ nhất, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp năm học 2016-2017. Bài báo cũng đưa ra một số đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng.


Nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học - Nghiên cứu tại vùng dân tộc thiểu số Tây nguyên

Bài viết đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học giảng dạy tại vùng dân tộc thiểu số với cỡ mẫu 258 trên 5 tỉnh Tây Nguyên bằng phương pháp tính điểm trung bình của 15 tiêu chí theo quyết định số 14\2007\QĐ-BGDĐT.


Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bài viết trình bày nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó đề xuất sáu nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: 1) Nâng cao nhận thức cho các chủ thể quản lý về sự cần thiết phải phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị; 2) Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị; 3) Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị; 4) Sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị; 5) Đánh giá cán bộ quản lý trường chính trị; 6) Tạo động lực để đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị phát huy tốt vai trò của mình.


Thực trạng dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng

Bài báo công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học môn chuyên ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực đồng bằng sông Hồng theo hướng đảm bảo chất lượng. Kết quả nghiên cứu thực tiễn là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp quản lý dạy học môn chuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn chuyên trong các trường trung học phổ thông chuyên.


Thực trạng về nguồn lực thông tin trong hoạt động đào tạo tại Trung tâm Thông tin khoa học - Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay

Bài viết nghiên cứu này phân tích thực trạng của nguồn lực thông tin trong hoạt động đào tạo của Trung tâm Thông tin khoa học - Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời nêu ra một số ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn lực thông tin trong hoạt động đào tạo tại học viện, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.


Đổi mới công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng sư phạm khu vực Tây nguyên

Bài viết phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên tại các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số nét trong việc đổi mới quy trình tuyển dụng đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực Tây Nguyên, nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 85.214
  • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu